Τηλεφωνικό Κέντρο: 210-2282212

Φωτογραφίες Εφαρμογών MERUS

Φωτογραφίες Εφαρμογών MERUS

Μερικές αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες εφαρμογών
σε μεγάλους πελάτες της Ελλάδας

DURALOX
επικαθίσεις αλάτων σε αντλία νερού

ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.
“ΚΛΩΣΤΕΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ”
χημικές επικαθίσεις σε σύστημα
ανάκτησης θερμότητας
αποβλήτων βαφείου

ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.
“ΚΛΩΣΤΕΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ”
επικαθίσεις αλάτων σε ατμολέβητα

 

 

 

ΠΑΪΡΗΣ, βιομηχανία πλαστικών
σκουριά σε κλειστά κυκλώματα ψύξης

ALAPIS (πρώην VETERIN)
επικαθίσεις αλάτων σε boiler
παραγωγής ζεστού νερού χρήσης