Τεχνολογία MERUS

Η απόσβεση της επένδυσης

Σημείωση: Πιο κάτω λαμβάνεται ως δεδομένη η αγορά ενός δακτυλίου Merus, επειδή τα πρώτα χρόνια της παρουσίας τους στην Ελλάδα οι δακτύλιοι Merus πωλούνταν. Τώρα πια υπάρχει επίσης η δυνατότητα να ενοικιάζονται και να αντικαθίστανται μία φορά το χρόνο με πρόσφατα επαναφορτισμένο δακτύλιο, έτσι ώστε οι πελάτες μας να είναι πάντα ικανοποιημένοι. Αν και τώρα πια συνηθως προτιμάται η ενοικίαση, εντούτοις παρουσιάζουμε την πιο κάτω ανάλυση, επειδή είναι χαρακτηριστική του γρήγορου χρόνου απόσβεσης, που γίνεται ακόμα πιο σύντομος τώρα που το ετήσιο ποσό ενοικίασης είναι ένα κλάσμα του ποσού αγοράς που ίσχυε παλιότερα.

Στο κεφάλαιο 1Α αυτής της ενότητας παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα οφέλη που προκύπτουν για μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό από την εφαρμογή της τεχνολογίας Merus.
Αν μεταφράσουμε αυτά τα οφέλη σε χρήματα που θα εξοικονομηθούν, εύκολα καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η επένδυση αποσβένεται σύντομα.

Για να υπολογίσουμε με ικανοποιητική προσέγγιση το κέρδος σε χρήματα που θα προσφέρει το καθένα από τα οφέλη σε μία συγκεκριμένη εφαρμογή, πρέπει να καταρτιστεί και να συμπληρωθεί ο πιο κάτω Πίνακας Υπολογισμού Χρόνου Απόσβεσης (ΠΥΧΑ). (Σε αρκετές περιπτώσεις θα χρειαστεί να μεταφραστεί σε χρήματα κάποιο ποιοτικό ή λειτουργικό όφελος, που δύσκολα μπορεί κανείς να προσδιορίσει το ακριβές οικονομικό κέρδος που θα προσφέρει.)

Ο συμπληρωμένος πίνακας που ακολουθεί αφορά το τυπικό παράδειγμα ενός εποχιακού ξενοδοχείου που βρίσκεται σε μία παραθαλάσσια περιοχή με σκληρό νερό (π.χ. Κρήτη, Ρόδος, Κως, Χαλκιδική, Κέρκυρα, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, Δυτική Κύπρος κτλ.). Ο κάθε υποψήφιος αγοραστής μπορεί να συμπληρώσει όσες γραμμές πιστεύει ότι αφορούν το δικό του είδος επιχείρησης και να λάβει υπόψη του τις ιδιαιτερότητες των ειδικών πεδίων εφαρμογής του, για να υπολογίσει το ετήσιο συνολικό οικονομικό όφελος που θα του προσφέρει η αγορά ενός ή περισσότερων δακτυλίων Merus.

Πίνακας Υπολογισμού Χρόνου Απόσβεσης (ΠΥΧΑ)
της επένδυσης στην αγορά δακτυλίων Merus

ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MERUS

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΡΟΠΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

ΚΕΡΔΟΣ ΜΕΣΑ
ΣΕ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

1. Ικανοποιητική πίεση νερού. Οι πελάτες του ξενοδοχείου δε θα διαμαρτύρονται για μειωμένη ροή νερού, η επιχείρηση δε θα δυσφημίζεται και δε θα πληρώνει αποζημιώσεις.

2.000 Ευρώ

2. Χρόνος ζωής της
εγκατάστασης.
Θα αντικαθιστούσαμε τις σωληνώσεις σε 5 χρόνια. Ας υποθέσουμε ότι χάρη στους δακτυλίους Merus θα τις αλλάξουμε σε 20 χρόνια, άρα αποταμιεύουμε λιγότερα χρήματα ανά έτος για το σκοπό αυτό.

5.000 Ευρώ
(= το 1/20 αντί του 1/5 της αξίας των σωληνώσεων)

3. Καλύτερη εναλλαγή
θερμότητας.
Οι πελάτες του ξενοδοχείου δε θα διαμαρτύρονται ότι το νερό δεν είναι αρκετά ζεστό, η επιχείρηση δε θα δυσφημίζεται και δε θα πληρώνει αποζημιώσεις.

3.000 Ευρώ

4. Εξοικονόμηση ενέργειας. (Αυτό το παράδειγμα είναι απολύτως πραγματικό και αφορά το ξενοδοχείο Caravia Beach στο Μαρμάρι της Κω, έτος 2004) Πέρυσι κάψαμε 58 τόνους μαζούτ. Με 15% οικονομία (αφού έχουμε 2mm πάχος αλάτων στις σερπαντίνες κάθε χρόνο) η κατανάλωση θα πέσει στους 50 τόνους.

οικονομία 8.000 λίτρα
Χ 50 λεπτά το λίτρο
= 4.000 Ευρώ

5. Ελαχιστοποίηση ζημιών. Βλέπε επόμενο όφελος.

6. Ελαχιστοποίηση
του downtime.
Κάθε χρόνο χάνουμε κατά μέσο όρο 25 διανυκτερεύσεις εξαιτίας μη διαθεσιμότητας δωματίων λόγω βλάβης στα υδραυλικά τους.

25 διανυκτερεύσεις
Χ 80 Ευρώ/διανυκτέρευση
= 2.000 Ευρώ είσπραξη
Χ 20% καθαρό κέρδος
=400 Ευρώ

7. Επαναληψιμότητα
αποτελέσματος.
Το νερό του πλυντηρίου πιάτων όσο περνούν οι μέρες μετά τον καθαρισμό του boiler θερμαίνεται όλο και λιγότερο, με αποτέλεσμα τα πιάτα να μην καθαρίζουν το ίδιο καλά κάθε μέρα και να χρειάζονται και δεύτερη πλύση.

Κόστος δεύτερης πλύσης =10 Ευρώ
Χ 30 φορές το χρόνο
= 300 Ευρώ

8. Μείωση κόστους
συντήρησης.
Την προηγούμενη σεζόν, όπως κάθε χρόνο, ξοδέψαμε περίπου 2.000 Ευρώ για μπαταρίες, φίλτρα από βρύσες, καζανάκια, σπιράλ, κυκλοφορητές κ.ά. υδραυλικά είδη που καταστράφηκαν από τα άλατα.

2.000 Ευρώ

9. Διάφορες πρακτικές
διευκολύνσεις.
Κάθε χρόνο χάνονται περίπου 60 εργατοώρες για άδειασμα, γέμισμα και εξαέρωση δικτύων σε περιπτώσεις επισκευών, επειδή οι βάνες δε στεγανοποιούν λόγω αλάτων.

60 εργατοώρες
Χ 9 Ευρώ / ώρα
= 540 Ευρώ

10. Εξοικονόμηση
καθαριστικών
& άλλων υγρών.
Κάθε χρόνο πληρώνουμε περίπου 5.000 Ευρώ σε καθαριστικά και άλλα υγρά, που μπορούν να μειωθούν κατά 20 % χάρη στους δακτυλίους MerusÒ, ενώ και οι καμαριέρες θα αφιερώνουν λιγότερο χρόνο σε κάθε δωμάτιο, αφού τα στίγματα θα καθαρίζονται πιο εύκολα.

Καθαριστικά
= 1.000 Ευρώ

Ώρες καμαριέρων
=800 Ευρώ

11. Κατάργηση χημικών
καθαρισμών και επεξ/σίας
νερού.
Η εταιρεία συντήρησης του κλιματισμού μάς χρεώνει τον ετήσιο χημικό καθαρισμό του condenser 700 Ευρώ, χώρια τα παράπονα των πελατών προς το τέλος της σεζόν που πέφτει λόγω αλάτων η απόδοσή του chiller, με αποτέλεσμα να πληρώνουμε αποζημιώσεις στους πελάτες περίπου 1.500 Ευρώ το χρόνο.

Χημικός καθαρισμός
= 700 Ευρώ

Αποζημιώσεις σε πελάτες
= 1.500 Ευρώ

12. Αναβάθμιση άλλων συστημάτων. (Πραγματικό παράδειγμα, ξενοδοχείο Le Meridien, Λεμεσός, Κύπρος, έτος 2003)(Το ποσό των 600 Ευρώ είναι ενδεικτικό.) Οι ρητίνες του αποσκληρυντή δεν παράγουν πια όπως στην αρχή 55 κυβικά μαλακό νερό με κάθε αναγέννηση, δίνουν μόνο 30 κυβικά. Με το δακτύλιο MerusÒ θα καθαρίσουν και θα ανέβει η απόδοσή τους, και δε θα χρειαστεί να τις αντικαταστήσουμε προς το παρόν.

Εξοικονόμηση σε αλάτι αποσκληρυντή
= 600 Ευρώ

13. Μείωση γενικών εξόδων
(overhead expenses).
Η συχνή ενασχόλησή μας με θέματα συντήρησης, ξαφνικών βλαβών, αποθήκευσης, ανταλλακτικών, αναλωσίμων κτλ. μας τρώει πολλές ώρες συνολικά κάθε χρόνο και πολλές φορές δε μας αφήνει χρόνο για να σκεφτούμε ιδέες για την καλύτερη διαφήμιση του ξενοδοχείου μας, με αποτέλεσμα να μην αναπτύσσεται η επιχείρηση όσο θα μπορούσε.

1.000 Ευρώ

14. Εξοικονόμηση ακριβού
νερού καλής ποιότητας.
Κάθε χρόνο πληρώνουμε 6.000 Ευρώ στο Δήμο για νερό, επειδή φοβόμαστε ότι, αν χρησιμοποιήσουμε το σκληρό νερό της γεώτρησής μας, σύντομα ολόκληρο το δίκτυο θα γεμίσει άλατα. Το κόστος της άντλησης της αντίστοιχης ποσότητας νερού θα ήταν μόνο 500 Ευρώ το χρόνο

6.000 – 500
= 5.500 Ευρώ

15. Πιο φθηνός εξοπλισμός. Πρόκειται να κατασκευάσουμε άλλα 100 δωμάτια. Το κόστος των σωληνώσεων, boilers, βανών κτλ. βαρέως τύπου που μας προτείνει ο μηχανολόγος μας είναι 120.000 Ευρώ και τα εγγυάται για 25 χρόνια. Μπορούμε, όμως να βάλουμε πιο ελαφρύ εξοπλισμό, με κόστος μόνο 90.000 Ευρώ, με την ίδια διάρκεια ζωής, αφού δε θα διαβρώνεται χάρη στο δακτύλιο MerusÒ που θα τοποθετήσουμε στην κεντρική παροχή.

(120.000–90.000):25 έτη
= 1.200 Ευρώ το χρόνο
+150 Ευρώ το χρόνο για τους τόκους που γλιτώνουμε

16. Η υγεία των καταναλωτών. Είναι ανεκτίμητης αξίας. Η εξάλειψη του κινδύνου να πεθάνει κάποιος ηλικιωμένος πελάτης από legionella εξαιτίας του νερού του ντους δεν πληρώνεται με τίποτα.

17. Ασφάλεια. Το ίδιο ισχύει και για τα θέματα ασφάλειας. Ένας καθαρός από σκουριές και άλατα ατμολέβητας είναι πολύ πιο δύσκολο να προκαλέσει ατύχημα από έναν κακοσυντηρημένο ατμολέβητα.

18. Καλαισθησία. Η καθαριότητα στα πλακάκια, τα εμαγιέ, την πισίνα και τα ζωηρά χρώματα των φυτών που θα αναπτύσσονται καλύτερα χάρη στην τεχνολογία MerusÒ θα φέρει μακροπρόθεσμα περισσότερο κόσμο στο ξενοδοχείο, π.χ. 10 διανυκτερεύσεις το χρόνο, αν μπορεί κανείς να το υπολογίσει μεμονωμένα από άλλους παράγοντες.

10 διανυκτερεύσεις
Χ 80 Ευρώ/διανυκτέρευση
= 800 Ευρώ είσπραξη
Χ 20% καθαρό κέρδος
=160 Ευρώ

Συνολικό οικονομικό όφελος μέσα σε ένα έτος

29.850 Ευρώ

  • Για να επιτευχθεί αυτό το ετήσιο οικονομικό όφελος σε ένα εποχιακό ξενοδοχείο των 500 κλινών, απαιτούνται δακτύλιοι Merus που η συνολική τους αξία δεν υπερβαίνει τα 10.000 Ευρώ. Συνεπώς, ο χρόνος απόσβεσης της επένδυσης σε ένα μεσαίου μεγέθους εποχιακό ξενοδοχείο δεν υπερβαίνει τους 4 μήνες.
  • Πράγματι, η πενταετής εμπειρία μας στην Ελλάδα έχει δείξει ότι σε κάθε περίπτωση το συνολικό οικονομικό όφελος ενός έτους υπερβαίνει κατά πολύ την αξία του δακτυλίου Merus που με τα οφέλη του προκάλεσε αυτό το κέρδος.
  • Με άλλα λόγια:
  • Πολλές φορές οι υποψήφιοι αγοραστές λένε ότι ο δακτύλιος Merus που τους προτείνεται είναι ακριβός, επειδή κοστίζει π.χ. 1.000 Ευρώ.

O χρόνος απόσβεσης της τεχνολογίας Merus είναι πάντα πολύ μικρότερος του ενός έτους.

Μετά από σύντομη συζήτηση πάνω στα οφέλη και στο οικονομικό κέρδος που συνεπάγεται κάθε όφελος, παραδέχονται ότι το πραγματικό τους πρόβλημα δεν είναι ότι τους φαίνεται ακριβός ο δακτύλιος, αλλά ότι δεν πιστεύουν ότι μπορεί να κάνει όσα ισχυρίζονται ο πωλητής και τα prospectus.
Τις περισσότερες φορές και αυτό το πρόβλημα ξεπερνιέται χάρη σε δύο σημαντικές παροχές που προσφέρει η στους πελάτες της για να μην έχουν το φόβο ότι μπορεί να πετάξουν τα λεφτά τους. Αυτές οι παροχές είναι:
Πολλές φορές οι υποψήφιοι αγοραστές λένε ότι ο δακτύλιος Merus που τους προτείνεται είναι ακριβός, επειδή κοστίζει π.χ. 1.000 Ευρώ. Μετά από σύντομη συζήτηση πάνω στα οφέλη και στο οικονομικό κέρδος που συνεπάγεται κάθε όφελος, παραδέχονται ότι το πραγματικό τους πρόβλημα δεν είναι ότι τους φαίνεται ακριβός ο δακτύλιος, αλλά ότι δεν πιστεύουν ότι μπορεί να κάνει όσα ισχυρίζονται ο πωλητής και τα prospectus.
Τις περισσότερες φορές και αυτό το πρόβλημα ξεπερνιέται χάρη σε δύο σημαντικές παροχές που προσφέρει η στους πελάτες της για να μην έχουν το φόβο ότι μπορεί να πετάξουν τα λεφτά τους.

Αυτές οι παροχές είναι οι εξής:

  1. η Εγγύηση Επιστροφής Χρημάτων Ενός Έτους, που συνοδεύει κάθε δακτύλιο που τιμολογείται,
  2. ο Κατάλογος Ικανοποιημένων Πελατών με Ονόματα και Τηλέφωνα Αρμοδίων.

Το Τμήμα Πωλήσεων της Smart Technical Solutions είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου υποψήφιου αγοραστή, για να επεξεργαστεί μαζί του τα δεδομένα των ειδικών πεδίων εφαρμογής του και να τον βοηθήσει να συμπληρώσει με ρεαλιστικό τρόπο της γραμμές του πιο κάτω πίνακα, προκειμένου να βεβαιωθεί ότι η επένδυση που σκέφτεται να κάνει θα αποσβεστεί πολύ σύντομα.

Μοιράσου το στα social media