Τα οφέλη της τεχνολογίας MERUS

Τα γενικά οφέλη που προκύπτουν από την προστασία των υδραυλικών κυκλωμάτων με την τεχνολογία Merus, ανεξάρτητα από το εκάστοτε πεδίο εφαρμογής, είναι πολλαπλά. Τα κυριότερα από αυτά είναι τα εξής:

 1. Ικανοποιητική πίεση νερού.
  Περιοχές του δικτύου που είχαν πτώση πίεσης λόγω στενώματος του σωλήνα από επικαθίσεις αποκτούν ξανά ικανοποιητική ροή νερού.
 2. Χρόνος ζωής της εγκατάστασης.
  Ο χρόνος ζωής ολόκληρης της εγκατάστασης πολλαπλασιάζεται, καθώς σταματά η διάβρωσή της λόγω οξείδωσης και το φράξιμό της από επικαθίσεις.
 3. Καλύτερη εναλλαγή θερμότητας.
  Η ψυκτική και η θερμαντική απόδοση μεγιστοποιούνται χάρη στην απομάκρυνση ή τη μη δημιουργία του θερμομονωτικού στρώματος αλάτων.
 4. Εξοικονόμηση ενέργειας.
  Εξοικονομείται ενέργεια μέχρι και 50% χάρη στην καλύτερη εναλλαγή θερμότητας στα θερμαινόμενα και στα υδρόψυκτα συστήματα.
 5. Ελαχιστοποίηση ζημιών.
  Αποφεύγονται ξαφνικές λειτουργικές ανωμαλίες λόγω απρόβλεπτων ζημιών του δικτύου ή άλλου εξοπλισμού που εξαρτώνται άμεσα από το δίκτυο του νερού (π.χ. μία υδρόψυκτη μηχανή).
 6. Ελαχιστοποίηση του downtime.
  Το downtime (ο νεκρός χρόνος) της παραγωγής ελαχιστοποιείται, άρα και τα κέρδη αυξάνονται και οι πελάτες εξυπηρετούνται έγκαιρα και σωστότερα.
 7. Επαναληψιμότητα αποτελέσματος.
  Σε γραμμές παραγωγής οι μεταβαλλόμενες επικαθίσεις διαφοροποιούν με απρόβλεπτο τρόπο κρίσιμα μεγέθη, από τα οποία εξαρτάται η ομοιομορφία του παραγόμενου προϊόντος. Η εξάλειψη των επικαθίσεων (π.χ. σε κύκλωμα ψύξης καλουπιών) διασφαλίζει την απαραίτητη επαναληψιμότητα του αποτελέσματος, δηλαδή την ομοιομορφία και την ποιότητα του τελικού προϊόντος.
 8. Μείωση κόστους συντήρησης.
  Το κόστος συνολικό συντήρησης του εξοπλισμού (μηχανικοί & χημικοί καθαρισμοί, επισκευές κτλ.) μειώνεται σημαντικά.
 9. Διάφορες πρακτικές διευκολύνσεις.
  Σε πολλές περιπτώσεις η απομάκρυνση των αλάτων «λύνει τα χέρια» των συντηρητών για άλλες εργασίες, όπως π.χ. για την αντικατάσταση μιας αντλίας απαιτείται οι βάνες πριν και μετά το σωλήνα να μην έχουν άλατα για να στεγανοποιούν εντελώς και για να μην τρέχουν τα καζανάκια πρέπει το φλοτέρ να ακουμπάει σε λεία επιφάνεια, χωρίς άλατα.
 10. Εξοικονόμηση καθαριστικών & άλλων υγρών.
  Μειώνεται η κατανάλωση διαφόρων αναλώσιμων προϊόντων, όπως είναι τα καθαριστικά για τα στίγματα αλάτων σε βρύσες και εμαγιέ και τα απορρυπαντικά, τα αντικαθαλατωτικά και τα μαλακτικά που χρησιμοποιούνται στα πλυντήρια πιάτων και ρούχων.
 11. Κατάργηση χημικών καθαρισμών και επεξεργασίας νερού.
  Καταργούνται ή ελαχιστοποιούνται άλλες δαπανηρές και χρονοβόρες μέθοδοι επεξεργασίας νερού, όπως είναι οι χημικοί καθαρισμοί, η αποσκλήρυνση και η προσθήκη χημικών προσθέτων νερού. Παρόλα αυτά, σε κρίσιμες εφαρμογές όπως είναι η ατμοποίηση συνιστάται η ταυτόχρονη λειτουργία αποσκληρυντή.
 12. Αναβάθμιση άλλων συστημάτων.
  Έχει διαπιστωθεί ότι οι μοριακές ταλαντώσεις Merus αυξάνουν σημαντικά την απόδοση άλλων συστημάτων, π.χ. των ρητινών αποσκλήρυνσης και των μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης.
 13. Μείωση γενικών εξόδων (overhead expenses).
  Μειώνονται δραματικά το διοικητικό κόστος για την παραγγελία αναλωσίμων, ανταλλακτικών κτλ., το αποθηκευτικό κόστος αυτών των ειδών και το κόστος ευκαιρίας χάρη στο χρόνο που εξοικονομείται και από την ψυχολογική επιβάρυνση των εργαζομένων και των εργοδοτών που προκαλείται από τη συνεχή επιτήρηση διαφόρων θεμάτων ή από μια ξαφνική ζημιά.
 14. Εξοικονόμηση ακριβού νερού καλής ποιότητας.
  Μπορεί να χρησιμοποιείται άφοβα το φθηνό νερό μίας γεώτρησης, που μπορεί να είναι πολύ σκληρό ή ακόμα και υφάλμυρο, αντί του ακριβού νερού του δικτύου ύδρευσης, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος να καταστρέψει την υδραυλική εγκατάσταση.
 15. Πιο φθηνός εξοπλισμός.
  Μειώνεται το κόστος κατασκευής καινούργιων υδραυλικών εγκαταστάσεων, αφού δεν προβλέπονται φθορές λόγω οξείδωσης και συνεπώς μπορούν να προδιαγράφονται πιο λεπτά τοιχώματα σωληνώσεων και γενικά πιο απλός και ελαφρύς εξοπλισμός.
 16. Η υγεία των καταναλωτών.
  Η υγεία των καταναλωτών προστατεύεται, καθώς μέσα σε ένα καθαρό δίκτυο δεν αναπτύσσονται μικροοργανισμοί. Επιπλέον, τα άλατα πολύ πιο δύσκολα δημιουργούν πέτρα στα νεφρά ή σε άλλα όργανα του σώματος και το ανθυγιεινό πρασινωπό οξείδιο του χαλκού θα εξαλειφθεί από το δίκτυο του πόσιμου νερού.
 17. Ασφάλεια.
  Μηχανήματα που μπορεί να γίνουν επικίνδυνα για την ασφάλεια συντηρητών, εργαζομένων και πελατών (π.χ. ατμολέβητες) συντηρούνται καλύτερα.
 18. Καλαισθησία.
  Τα στίγματα αλάτων εξαφανίζονται από πλακάκια, πισίνες, ποτήρια, μπανιέρες κτλ., το νερό δε βγαίνει σκουριασμένο από τις βρύσες, τα παγάκια αποκτούν ομοιόμορφο σχήμα και χρώμα, τα φυτά ζωντανεύουν και άλλες μικρές αλλαγές συμβαίνουν, που όλες μαζί βελτιώνουν τη συνολική εικόνα της επιχείρησης και το περιβάλλον στο οποίο ζούμε και εργαζόμαστε.

Έγινε προσπάθεια να καταγραφούν όλα τα γνωστά οφέλη που προσφέρει η τεχνολογία Merus με αντικειμενικό τρόπο. Παρόλα αυτά, η παρακαλεί τους πελάτες της ή όποιον άλλο έχει εμπειρία από εφαρμογές της τεχνολογίας, να επισημάνει τυχόν παραλείψεις ή σφάλματα, ώστε να διορθωθεί ανάλογα το παρόν κείμενο.

Στα επόμενα κεφάλαια της ίδιας ενότητας παρουσιάζονται τα εξής θέματα:

 1. Τα ειδικότερα οφέλη που προσφέρει η τεχνολογία Merus στις διάφορες κατηγορίες ιδιοκτητών υδραυλικών εγκαταστάσεων.
  Οι κατηγορίες αυτές είναι:
  i. Ιδιοκτήτες κτιριακών εγκαταστάσεων (ξενοδοχεία, κατοικίες κτλ.)
  ii. Βιομηχανίες (για τα εργοστάσια και τα κτίρια διοίκησης)
  iii. Ναυτιλιακές εταιρείες (για τα πλοία και τα κτίρια διοίκησης)
  iv. Εταιρείες ύδρευσης (για τα δίκτυα ύδρευσης και τα κτίρια διοίκησης)
  v. Ιδιοκτήτες αρδευτικών δικτύων, θερμοκηπίων, αγροτικών καλλιεργειών
  vi. Χώροι μαζικής εστίασης (κυρίως για τις μηχανές κουζίνας)
  vii. Τομέας υγείας (νοσοκομεία, οδοντιατρεία κτλ.)
 2. Αναλυτική παρουσίαση του τρόπου και του χρόνου απόσβεσης της επένδυσης.
Μοιράσου το στα social media