Τηλεφωνικό Κέντρο: 210-2282212

Πιστοποιητικό Πανεπιστημίου Πατρών

Τεχνολογία Merus

Πιστοποιητικό Πανεπιστημίου Πατρών

Το πιο κάτω πιστοποιητικό βεβαιώνει ότι οι μικρομοριακές ταλαντώσεις που μεταδίδουν
στο νερό οι δακτύλιοι Merus δεν μπορούν να βλάψουν την ανθρώπινη υγεία.