Τεχνολογία Merus

Πλεονεκτήματα των δακτυλίων επεξεργασίας νερού Merus
με τη μέθοδο των μικρομοριακών ταλαντώσεων

Γ. Αποτελεσματικότητα

 1. Ποσοστό επιτυχίας της μεθόδου (εμπειρική προσέγγιση κατ’ εκτίμηση).
  Τα στατιστικά των εφαρμογών της τεχνολογίας Merus είναι εντυπωσιακά. Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα, όπου η τεχνολογία άρχισε να εφαρμόζεται τον Απρίλιο του 2000:

  1. Έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 2.500 εφαρμογές δακτυλίων Merus σε όλων των ειδών τις εγκαταστάσεις (οικιακές, βιομηχανικές, κτιριακές, ναυτιλιακές, άρδευσης, ύδρευσης κτλ.) Στις περισσότερες από αυτές έχει γίνει έλεγχος αποτελεσμάτων. Από αυτές περίπου το 95% ήταν επιτυχημένες. Από το υπόλοιπο 5% ένα μικρό μέρος απέτυχε διαπιστωμένα, ενώ στις υπόλοιπες ήταν πρακτικά δύσκολο να ελεγχθούν τα αποτελέσματα με βεβαιότητα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σε ορισμένες περιπτώσεις η εσφαλμένη εντύπωση ότι η εφαρμογή απέτυχε.
  2. Σε ορισμένες πολύ δύσκολες εφαρμογές, όπου ούτε καν ο κατασκευαστής ήταν αρχικά σίγουρος για την επιτυχία, οι δακτύλιοι Merus πέρασαν με άριστα τις εξετάσεις. Έτσι, διέλυσαν επικαθίσεις γύψου, αλάτων νερού γεωθερμίας, αλάτων που είχαν ψηθεί στους 450°C, χρωμάτων και βερνικιών, αλατιού σε θαλασσινό νερό, αλγών, άλλων οργανικών υλών (πουρί κτλ.), στρειδώνας κ.ά. (Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. κεφάλαια «Πεδία εφαρμογής» και «Πελάτες Ελλάδας και Κύπρου».)
  3. Από τους 1.700 δακτυλίους Merus που έχουν πουληθεί ελάχιστοι έχουν επιστραφεί λόγω αρνητικών αποτελεσμάτων.
  4. Μόνο το 5% των δακτυλίων Merus που έχουν πουληθεί μέσα σε σχεδόν 5 χρόνια αποφορτίστηκαν κάποια στιγμή και στάλθηκαν στον κατασκευαστή για άμεση επαναφόρτιση και αναβάθμιση. Από αυτούς σχεδόν κανείς δεν αποφορτίστηκε ξανά, είτε επειδή λήφθηκαν τα απαραίτητα μέτρα κατά των ηλεκτρικών πεδίων (απομάκρυνση καλωδίων, γείωση σωλήνα κτλ.), είτε επειδή κατά την επαναφόρτιση ο δακτύλιος έγινε πιο ισχυρός από όσο ήταν αρχικά, αφού περάστηκαν στους δομικούς κρυστάλλους του όλες οι πιο πρόσφατες βελτιώσεις της τεχνολογίας Merus (βλ. αμέσως επόμενη παράγραφο).
  5. Τα ποσοστά α) αποτυχίας και β) αποφόρτισης των δακτυλίων Merus έχουν μειωθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια, δηλαδή από τότε που ο κατασκευαστής εφάρμοσε μία βελτιωμένη καινούργια μέθοδο φόρτισής τους, χάρη στην οποία οι δακτύλιοι έχουν υψηλότερη απόδοση και αποφορτίζονται πολύ πιο δύσκολα, ενώ το νερό που έχει περάσει από δακτύλιο και αυτό πλέον πολύ πιο δύσκολα χάνει την ιδιότητά του να μεταφέρει τις μοριακές ταλαντώσεις Merus, ακόμα και όταν εκτίθεται σε φως ή ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Καθώς η έρευνα συνεχίζεται, πιστεύεται ότι σύντομα τα ποσοστά αποτυχίας και αποφόρτισης των δακτυλίων θα μηδενιστούν.
   x
 2. Η επιτυχία της μεθόδου δεν εξαρτάται από ανθρώπινα σφάλματα, αμέλεια κτλ.

  Ο παράγοντας «άνθρωπος» παρεμβαίνει μόνο τη στιγμή της αρχικής τοποθέτησης του δακτυλίου Merus. Εφόσον η τοποθέτηση, που είναι ιδιαίτερα απλή, γίνει σύμφωνα με τις Οδηγίες Τοποθέτησης (βλ. σχετικό κεφάλαιο), από κει και πέρα δεν υπάρχει τρόπος με τον οποίο να μπορεί κάποια ανθρώπινη ενέργεια ή αμέλεια να μειώσει την αποτελεσματικότητα του δακτυλίου, σε αντίθεση με όλες σχεδόν τις άλλες μεθόδους, που εξαρτώνται – σε αρκετές περιπτώσεις σε καθημερινή βάση – από το αν κάποιος συντηρητής θα θυμηθεί να ρίξει κάποιο υλικό ή να πατήσει ένα διακόπτη ή αν κατά λάθος δώσει μεγαλύτερη δοσολογία ή αν θα βγάλει για λίγο μια ηλεκτρομαγνητική συσκευή από την πρίζα και θα ξεχάσει να την ξανασυνδέσει για χρόνια κτλ.

  (Όλα τα πιο πάνω αποτελούν επανειλημμένες πραγματικές αφηγήσεις συντηρητών, τεχνικών διευθυντών και πωλητών τέτοιων μεθόδων.)

Μοιράσου το στα social media