Τεχνολογία Merus

Πλεονεκτήματα των δακτυλίων επεξεργασίας νερού Merus
με τη μέθοδο των μικρομοριακών ταλαντώσεων

Ε. Μεγάλο εύρος εφαρμογών

 1. Εφαρμόσιμη σε όλη την έκταση ενός μεγάλου δικτύου διακίνησης υγρών.Ένα εντυπωσιακό χαρακτηριστικό της τεχνολογίας Merus είναι ότι αρκεί η τοποθέτηση ενός και μόνο δακτυλίου εξωτερικά γύρω από τον κεντρικό σωλήνα π.χ. ενός δικτύου ύδρευσης μίας πόλης (ανοικτό κύκλωμα), για να απαλλαγεί ολόκληρο το δίκτυο από προβλήματα επικαθίσεων και οξειδώσεων.Η βελτίωση της ποιότητας του νερού γίνεται εμφανής και σε όλα τα νοικοκυριά της πόλης (βλ. κεφάλαιο «Οφέλη κτιριακών εφαρμογών»), αλλά ακόμα και στο αποχετευτικό δίκτυο, όπου αποικοδομείται το σκληρό πουρί που έχει κτιστεί με τα χρόνια στο εσωτερικό των αγωγών της αποχέτευσης.Όμοια, σε ένα πολύ μεγάλο κτίριο (π.χ. νοσοκομείο ή ξενοδοχείο) ολόκληρο το δαιδαλώδες κλειστό κύκλωμα της θέρμανσης που συμπεριλαμβάνει εκατοντάδες fan coils καλύπτεται από έναν και μόνο δακτύλιο Merus που τοποθετείται εξωτερικά γύρω από τον κεντρικό σωλήνα ανακυκλοφορίας του κυκλώματος στο λεβητοστάσιο.

  Αντίθετα, οι μαγνητική και η ηλεκτρομαγνητική μέθοδος, εξαιτίας της αρχής λειτουργίας τους, δεν καλύπτουν μεγάλα μήκη δικτύων ούτε δίκτυα με διακοπτόμενη ροή, όπου το νερό παραμένει για ώρες μέσα στο δίκτυο και τα πρόσκαιρα ιονισμένα από το μαγνήτη ή τη συσκευή άλατα προλαβαίνουν να επικαθίσουν στο δίκτυο.

 2. Αποτελεσματική για μεγάλη ποικιλία υλών που συνήθως επικάθηνται.

  Καμία άλλη μέθοδος δεν μπορεί να αποτρέψει την επικάθιση τόσο μεγάλης ποικιλίας υλών όσο η τεχνολογία Merus.

  Οι μαγνήτες και οι ηλεκτρομαγνητικές συσκευές ιονίζουν μόνο τα άλατα, οι αποσκληρυντές αφαιρούν μόνο την παροδική σκληρότητα, η αντίστροφη όσμωση αφαιρεί μεν τα πάντα, όμως με την προϋπόθεση να έχει προηγηθεί χημική επεξεργασία και αποσκλήρυνση, άρα ούτε αυτή είναι αυτόνομη.

  Αυτό το μοναδικό πλεονέκτημα της τεχνολογίας Merus οφείλεται πολύ απλά στην αρχή λειτουργίας της: εφόσον πρόκειται για ένα απλό φαινόμενο μηχανικού συντονισμού, ήταν πολύ απλό για τον κατασκευαστή να προγραμματίσει τους δομικούς κρυστάλλους των δακτυλίων Merus με τέτοιο τρόπο ώστε να μεταδίδουν στα μόρια του νερού τις ιδιοσυχνότητες όλων των γνωστών επικαθήμενων υλών. Και του είναι εξίσου εύκολο να προσθέτει μία επιπλέον συχνότητα, όποτε διαπιστώνει ότι οι δακτύλιοι αποτυγχάνουν σε κάποιο νέο είδος επικαθίσεων.

  Αυτό συνέβη, για παράδειγμα, όταν στα μέσα του 2002 ο Κορεάτης αντιπρόσωπος της εταιρείας Merus GmbH παραπονέθηκε ότι οι δακτύλιοι δεν καταφέρνουν να μαλακώσουν και να διώξουν τις επικαθίσεις αλάτων του πυριτίου, που είναι πολύ συχνά στην Κορέα. Έγινε η κατάλληλη έρευνα και τώρα οι δακτύλιοι είναι απόλυτα αποτελεσματικοί και με τα πυριτικά άλατα.

Μοιράσου το στα social media