Τεχνολογία Merus

Τα μειονεκτήματα των δακτυλίων επεξεργασίας νερού Merus
με τη μέθοδο των μικρομοριακών ταλαντώσεων

Μετά την εμπεριστατωμένη παρουσίαση των πλεονεκτημάτων της τεχνολογίας Merus που έγινε στα προηγούμενα κεφάλαια αυτής της ενότητας, γεννάται το εύλογο ερώτημα: Έχει μειονεκτήματα αυτή η τεχνολογία; Η απάντηση είναι ναι, αφού δεν υπάρχει τίποτα που να είναι απολύτως τέλειο. Τα μειονεκτήματα, λοιπόν, της τεχνολογίας Merus είναι τα εξής:

  1. Οι δακτύλιοι Merus κλέβονται εύκολα. Ο επίδοξος κλέφτης απλά ξεβιδώνει τις δύο βίδες του δακτυλίου, τον παίρνει και φεύγει. Η λύση σε αυτό το πρόβλημα είναι να τοποθετείται ο δακτύλιος σε κλειδωμένο χώρο ή σε χώρο όπου δεν έχουν πρόσβαση άτομα που δεν εμπιστευόμαστε. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, η εναλλακτική λύση είναι να κατασκευαστεί γύρω από το δακτύλιο καπάκι που να κλειδώνει με λουκέτο ή να καλυφθεί ο δακτύλιος με μπετόν, αφού βέβαια σκεπαστεί με άλλο ανθεκτικό (μη μεταλλικό) υλικό, για να μην καταστραφεί σε περίπτωση που θελήσουμε να σπάσουμε το μπετόν για να τον αλλάξουμε θέση. Μέχρι τώρα, πάντως, δεν έχει αναφερθεί κανένα κρούσμα κλοπής δακτυλίου Merus , ίσως επειδή ελάχιστοι γνωρίζουν τη χρησιμότητά του και δεν μπορούν να υποψιαστούν την αξία του.
  2. Οι δακτύλιοι Merus χάνονται εύκολα. Λόγω του μικρού μεγέθους τους, που είναι δυσανάλογο με την αξία τους, έχουν αναφερθεί απώλειες δακτυλίων, ιδιαίτερα σε μεγάλες εταιρείες όπου υπάρχουν πολλοί αρμόδιοι, πολλοί αποθηκευτικοί χώροι και πολλά αποθηκευόμενα υλικά συντήρησης. Επίσης, έχουν αναφερθεί απώλειες δακτυλίων που πετάχτηκαν μαζί με κάποιο τμήμα του δικτύου που ξηλώθηκε, επειδή κανείς δε φρόντισε να ενημερώσει τους υδραυλικούς για τη χρησιμότητα και την αξία τους. Μία λύση γι’ αυτό το πρόβλημα είναι να επικολλάται πάνω στο δακτύλιο ετικέτα με έντονα γράμματα που να ενημερώνει για τη χρησιμότητα και την αξία του.
  3. Οι δακτύλιοι Merus μερικές φορές (όχι πάντα) αποφορτίζονται όταν εκτίθενται σε ηλεκτρικά πεδία που έχουν μεγάλη ένταση ή διάρκεια. Όπως αναφέραμε και πιο πάνω, η λύση είναι απλή: ο αποφορτισμένος δακτύλιος επαναφορτίζεται στη Γερμανία και επιστρέφεται, και μάλιστα βελτιωμένος. Εξάλλου, χάρη στις συνεχείς βελτιώσεις της τεχνολογίας Merus οι αποφορτίσεις δακτυλίων γίνονται όλο και πιο σπάνιες. Να τονιστεί ότι στην πράξη έχει φανεί ότι η παρατεταμένη έκθεση ενός δακτυλίου σε έντονο ηλεκτρικό πεδίο δε σημαίνει απαραίτητα ότι ο δακτύλιος έχει αποφορτιστεί. Προφανώς υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που προστατεύουν τον δακτύλιο και δεν τον αφήνουν να αποφορτιστεί. Επίσης, όσο πιο μεγάλος είναι ένας δακτύλιος και όσο πιο ισχυρού τύπου είναι, τόσο πιο δύσκολα αποφορτίζεται. Για παράδειγμα, ένας δακτύλιος 16’’ High Capacity Industrial είναι σχεδόν αδύνατο να αποφορτιστεί, εκτός και αν τοποθετηθεί μέσα σε έναν υποσταθμό της ΔΕΗ με χιλιάδες Volt.
  4. Οι δακτύλιοι Merus δεν έχουν ένδειξη καλής λειτουργίας.Δεν υπάρχει – τουλάχιστον μέχρι στιγμής – κάποιο λαμπάκι ή όργανο που να δείχνει αν ο δακτύλιος έχει αποφορτιστεί ή όχι. Ο μόνος τρόπος για να ελεγχθεί αυτό είναι να παρατηρήσουμε αν δημιουργούνται επικαθίσεις ή οξειδώσεις στο προστατευόμενο δίκτυο. Ο κατασκευαστής έχει επινοήσει και εφαρμόσει μία μέθοδο αντικειμενικού ελέγχου (βλ. φωτογραφία), η οποία όμως εκθέτει το δακτύλιο σε αρκετές χιλιάδες Volt και τον αποφορτίζει, οπότε η πληροφορία ότι ο δακτύλιος ήταν φορτισμένος τη στιγμή του ελέγχου δεν ισχύει πλέον μετά τον έλεγχο και συνεπώς είναι άχρηστη ή σχεδόν άχρηστη. Η έρευνα προχωρά και έχει εστιαστεί στην προσπάθεια να γίνει χρήση αυτής της μεθόδου χωρίς να αποφορτίζεται ο δακτύλιος. Με τη μέθοδο Kirlian φωτογραφίζεται η αύρα (ενέργεια) που περιβάλλει τα υλικά σώματα. Ένα κοινό κομμάτι αλουμίνιο έχει ελάχιστη αύρα. Αντίθετα, ένας δακτύλιος Merus, ο οποίος αποτελείται από αλουμίνιο που έχει υποστεί ειδική επεξεργασία, έχει την αύρα που φαίνεται στην πιο πάνω φωτογραφία. Μέχρι τώρα οι δακτύλιοι ελέγχονται από τον κατασκευαστή με έναν καθαρά υποκειμενικό τρόπο που θυμίζει ραβδοσκοπία. Διάφορα τεστ που έχουν γίνει κατά καιρούς έχουν δείξει ότι ο τρόπος αυτός είναι πράγματι αξιόπιστος, αν και επιστημονικά δεν μπορεί να γίνει αποδεκτός. Πάντως, για σιγουριά, όλοι οι δακτύλιοι που στέλνονται στον κατασκευαστή για έλεγχο αποφόρτισης επαναφορτίζονται πριν σταλούν στον πελάτη, είτε βρεθούν αποφορτισμένοι είτε όχι. Πληροφοριακά αναφέρουμε ότι όσοι δακτύλιοι στέλνονται στον κατασκευαστή για επαναφόρτιση πρώτα αποφορτίζονται εντελώς και στη συνέχεια επαναφορτίζονται. Αυτό γίνεται για λόγους που σχετίζονται με τη διαδικασία της κρυσταλλοποίησης των μορίων του αλουμινίου και οι οποίοι είναι γνωστοί μόνο στον κατασκευαστή, επειδή αποτελούν μέρος του μυστικού της τεχνολογίας Merus .
  5. Οι δακτύλιοι Merus καταστρέφονται ολοσχερώς αν οξειδωθούν ή παραμορφωθούν σε μεγάλο βαθμό. i. Η οξείδωση του αλουμινίου από το οποίο είναι κατασκευασμένος ο δακτύλιος Merus συμβαίνει σε μορφή pitting, δηλαδή σε καφέ κουκίδες μικρές σαν το κεφάλι της καρφίτσας. Στα σημεία αυτά δημιουργούνται μικρές διαφορές δυναμικού ανάμεσα στα οξειδωμένα σημεία και το αλουμίνιο, με αποτέλεσμα να αρχίζουν να κυκλοφορούν ασθενή ηλεκτρολυτικά ρεύματα, τα οποία σιγά-σιγά αποφορτίζουν τον δακτύλιο, ο οποίος είναι μεν επαναφορτίσιμος, αλλά είναι βέβαιο ότι αργά ή γρήγορα θα αποφορτιστεί ξανά από την ίδια αιτία. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους θα πρέπει να ακολουθούνται προσεκτικά οι οδηγίες τοποθέτησης που συνοδεύουν τους δακτυλίους, στις οποίες τονίζεται ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι ο δακτύλιος δε θα βρέχεται, επειδή, αν και είναι καλυμμένος με ηλεκτροστατική βαφή, μπορεί να οξειδωθεί στα σημεία όπου η βαφή έχει χαλάσει. ii. Το τέλειο στρογγυλό σχήμα του δακτυλίου Merus έχει καθοριστική σημασία. Χάρη στην απουσία αιχμών (όλες οι άκρες του είναι στρογγυλεμένες στον τόρνο) όλη η μηχανική ενέργεια των ταλαντώσεων εστιάζεται στην εσωτερική επιφάνεια του δακτυλίου, δηλαδή στην περιοχή που εφάπτεται στο σωλήνα. Σε περίπτωση που ο δακτύλιος αποκτήσει πολλές αμυχές ή κοψίματα στις εξωτερικές κυρίως άκρες του, υπάρχει σημαντική διαρροή της μηχανικής ενέργειας από τα σημεία αυτά, οπότε η απόδοσή του πέφτει. Γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να μεταφέρεται και να αποθηκεύεται με προσοχή και να εγκαθίσταται σε σημεία του δικτύου όπου δε θα υπάρχει κίνδυνος πρόσκρουσης σε βαριά αντικείμενα, περονοφόρα οχήματα κτλ. Για τους πιο πάνω λόγους οι δακτύλιοι Merus θα πρέπει να αντιμετωπίζονται από τους χρήστες όχι σαν ένα κοινό εξάρτημα από φθηνό αλουμίνιο, αλλά σαν ένας σκληρός δίσκος μέσα στον οποίο έχουν αποθηκευθεί δισεκατομμύρια πληροφορίες, που είναι πολύτιμες για τη λειτουργία της επιχείρησης ή του οργανισμού στον οποίο ανήκει. Άλλωστε, αν το σκεφτεί κανείς καλύτερα, αυτή ακριβώς είναι η αλήθεια. Ποτέ δε θα άφηνε κανείς το σκληρό δίσκο που περιέχει όλα τα στοιχεία της επιχείρησής του εκτεθειμένο σε νερά που στάζουν και σε κτυπήματα από περονοφόρα οχήματα! Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τους δακτυλίους Merus.
  6. Οι δακτύλιοι Merus δεν έχουν 100% επιτυχία. Υπάρχουν διάφορες πολύ σπάνιες αιτίες εξαιτίας των οποίων μπορεί ένας δακτύλιος, αν και είναι 100% φορτισμένος, να μη φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Τέτοιες αιτίες είναι κάποια πολύ ειδικά γεωμαγνητικά πεδία, υπόγεια ρεύματα νερού χωρίς γραμμική ροή (με παφλασμό), περιπατητικά ή ηλεκτρολυτικά ηλεκτρικά ρεύματα στις σωληνώσεις, ισχυρά ηλεκτρολυτικά κελιά που δημιουργούνται εξαιτίας του υπεδάφους ή άλλων παραγόντων κ.ά. Όλες οι πιο πάνω αιτίες αυτό που κάνουν είναι ότι αφαιρούν τις μοριακές ταλαντώσεις Merus από το νερό, χωρίς τις περισσότερες φορές να αποφορτίζουν τον ίδιο το δακτύλιο. Όπως αναφέραμε πιο πάνω, ένα ποσοστό πολύ μικρότερο του 5% των εφαρμογών που έγιναν στην Ελλάδα μέχρι σήμερα είχε διαπιστωμένα αρνητικά αποτελέσματα. Αυτό το χαμηλό ποσοστό αντιστοιχεί σε όλες μαζί τις πιο πάνω αιτίες. Αυτό, όμως, δε θα πρέπει να φοβίζει τον υποψήφιο αγοραστή, αφού η Εγγύηση Επιστροφής Χρημάτων Ενός Έτους που συνοδεύει κάθε δακτύλιο που τιμολογείται αναφέρει ότι η θα δεχτεί να πάρει πίσω το δακτύλιο και να επιστρέψει το 100% της αξίας του, χωρίς να υποχρεωθεί ο πελάτης να αποδείξει ότι πράγματι ο δακτύλιος δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα. Εξάλλου, πρέπει να τονιστεί ότι στις περιπτώσεις που ο πελάτης προτίμησε να μην επιστρέψει άμεσα το δακτύλιο και δέχτηκε να γίνουν νέες δοκιμές με τις κατάλληλες επεμβάσεις στο δίκτυό του (γείωση, συσκευή καθοδικής προστασίας κτλ.) ή στο σημείο εγκατάστασης ή στον τύπο του δακτυλίου, τα αποτελέσματα ήταν κατά κανόνα ικανοποιητικά και ο δακτύλιος δε χρειάστηκε τελικά να επιστραφεί. Πάντως, το ποσοστό αποτυχίας των δακτυλίων είναι πολύ χαμηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό των περισσότερων μεθόδων αντιμετώπισης επικαθίσεων σε δίκτυα διακίνησης υγρών.

Έγινε επιμελής προσπάθεια να καταγραφούν με απόλυτη ειλικρίνεια όλα τα διαπιστωμένα μειονεκτήματα της τεχνολογίας Merus. Παρόλα αυτά, η παρακαλεί όλους τους πελάτες της να της επισημάνουν, αν έχουν διαπιστώσει, τυχόν επιπλέον μειονεκτήματα των δακτυλίων Merus που δεν έχουν αναφερθεί σε αυτό το κείμενο, ώστε να συμπεριληφθούν και αυτά. Σε γενικές γραμμές, πάντως, τα μειονεκτήματα της τεχνολογίας Merus μπορούν να χαρακτηριστούν ως δευτερεύουσας σημασίας, αφού και αντιμετωπίσιμα είναι και δεν επηρεάζουν αμετάκλητα την αποτελεσματικότητά των δακτυλίων.

Μοιράσου το στα social media