Τεχνολογία Merus

Πλεονεκτήματα των δακτυλίων επεξεργασίας νερού Merus
με τη μέθοδο των μικρομοριακών ταλαντώσεων

Α. Οικονομικά πλεονεκτήματα

Όλα τα πλεονεκτήματα που προσφέρει μία τεχνική λύση, ανεξάρτητα από την κατηγορία στην οποία ανήκουν, ανάγονται σε οικονομικό όφελος, το οποίο άλλοτε υπολογίζεται εύκολα και με ακρίβεια και άλλοτε όχι.

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα εκείνα της τεχνολογίας Merus που αφορούν άμεσα οικονομικά ζητήματα και κατά συνέπεια δε είναι δύσκολη η αναγωγή τους σε οικονομικό όφελος.

  1. Χαμηλό κόστος αγοράς.
  2. Ένας δακτύλιος Merus κοστίζει πολύ λιγότερο από τον αντίστοιχο αποσκληρυντή ή άλλες μεθόδους επεξεργασίας νερού. Ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες διατομές, όπου οι δακτύλιοι Merus High Capacity Industrial με μικρή σχετικά επιβάρυνση στην τιμή μπορούν και επεξεργάζονται εκατοντάδες κυβικά μέτρα νερού την ώρα, το κόστος των δακτυλίων Merus πέφτει στο ένα δέκατο ή στο ένα εικοστό του κόστους άλλων μεθόδων με αντίστοιχη δυναμικότητα.
  3. Μηδενικό κόστος λειτουργίας, επίβλεψης και συντήρησης.
  4. Οι δακτύλιοι Merus δεν έχουν λειτουργικό κόστος ούτε κάποιο αναλώσιμο υλικό, αφού η λειτουργία τους στηρίζεται αποκλειστικά στη θερμική ενέργεια του περιβάλλοντος, η οποία είναι μία από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που μας προσφέρει η φύση. Ίσως η τεχνολογία Merus να πρωτοπορεί σε αυτό το σημείο: πιθανόν να μην υπάρχει μέχρι σήμερα άλλη τεχνολογία που να χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) σίγουρα θα μπορεί να δώσει απάντηση σε αυτό το ερώτημα.
  5. Απεριόριστη διάρκεια ζωής, για να μην επαναληφθεί η αρχική επένδυση.
  6. Ένας δακτύλιος Merus δεν μπορεί ποτέ να «χαλάσει», με την έννοια της ολοσχερούς καταστροφής. Το χειρότερο που μπορεί να του συμβεί είναι να αποφορτιστεί προσωρινά εξαιτίας της έκθεσής του σε ηλεκτρικό πεδίο με μεγάλη ένταση ή για μακρύ χρονικό διάστημα. Σε αυτήν την περίπτωση τον αντικαθιστούμε χρεώνοντας τον πελάτη με το 1/3 της τρέχουσας αξίας αγοράς του.
  7. Χαμηλό κόστος αναβάθμισης, όποτε υπάρχουν βελτιώσεις της τεχνολογίας.
  8. Η διαδικασία της αναβάθμισης ενός δακτυλίου Merus είναι απλή. Ο πελάτης στέλνει το δακτύλιο στη Γερμανία, αυτός επαναφορτίζεται και επιστρέφεται σε λίγες μέρες, έτοιμος για επανατοποθέτηση στο ίδιο σημείο. Εναλλακτικά, του τον αντικαθιστούμε με έναν πρόσφατα φορτισμένο δακτύλιο. Και στις δύο περιπτώσεις το κόστος είναι το 1/3 της τρέχουσας αξίας αγοράς του δακτυλίου. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί όποιος πελάτης ενδιαφέρεται, με ένα λογικό κόστος, να έχει στο δακτύλιό του όλες τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας. Αυτό στην πράξη μπορεί να σημαίνει διάφορα καλά και σημαντικά πράγματα, όπως ακόμα πιο γρήγορη διάλυση αλάτων και σκουριάς, μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε ηλεκτρικά πεδία κ.ά.
  9. Αντίθετα, στις περισσότερες από τις άλλες μεθόδους η αναβάθμιση είναι από πανάκριβη έως αδύνατη. Για παράδειγμα, ένας μαγνήτης πρέπει να αντικατασταθεί με έναν πιο εξελιγμένο, δε γίνεται να γίνει ο ίδιος πιο εξελιγμένος. Παρόμοια, μία πανάκριβη μονάδα αφαλάτωσης με αντίστροφη όσμωση που κατασκευάστηκε πριν από μία δεκαετία υστερεί πολύ έναντι μίας σύγχρονης, αλλά το κόστος αντικατάστασής της είναι συχνά απαγορευτικό.
  10. Εγγύηση καλής λειτουργίας.
Μοιράσου το στα social media