Τεχνολογία Merus

Πλεονεκτήματα των δακτυλίων επεξεργασίας νερού Merus
με τη μέθοδο των μικρομοριακών ταλαντώσεων

Β. Τεχνικά πλεονεκτήµατα

 1. Απλή εγκατάσταση και λειτουργία που δεν απαιτούν τεχνογνωσία.
  Στις περισσότερες επιχειρήσεις δεν υπάρχει κάποιος που να µπορεί να αναλάβει υπεύθυνα να εγκαταστήσει µόνος του ένα καινούργιο σύστηµα και στη συνέχεια να τηρεί τις δοσολογίες σε κάποια χηµικά ή να αναπληρώνει τα αναλώσιµα πριν εξαντληθούν. Και αν ακόµα υπάρχει, έχει τόσες άλλες έγνοιες που προτιµά να µην ασχολείται και µε την επεξεργασία του νερού. Το αποτέλεσµα είναι ότι τα περίπλοκα συστήµατα συνήθως τίθενται εκτός λειτουργίας από αµέλεια ή έχουν προσαυξηµένο λειτουργικό κόστος εξαιτίας των συχνών επισκέψεων των ειδικών που έρχονται σε τακτά διαστήµατα για να τα επιβλέπουν και να τα ρυθµίζουν.
  Αντίθετα, η τοποθέτηση των δακτυλίων Merus είναι πολύ απλή και µπορεί να γίνει µέσα σε λίγα λεπτά από οποιονδήποτε. ∆εν απαιτείται παροχή ρεύµατος ή οποιαδήποτε άλλη προετοιµασία, εκτός από την αποµάκρυνση του µονωτικού υλικού, εάν υπάρχει, και την κάλυψη του σωλήνα µε αυτοκόλλητη ταινία τοπικά στο σηµείο της εγκατάστασης.
  Αφού γίνει η εγκατάσταση, ο σωλήνας και ο δακτύλιος µπορούν να καλυφθούν ξανά µε µονωτικό υλικό (για αναλυτικές οδηγίες δείτε τη σελίδα «Οδηγίες τοποθέτησης»). Στη συνέχεια, δε χρειάζονται καµία απολύτως συντήρηση ούτε επίβλεψη, αφού δεν έχουν ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά κυκλώµατα ούτε κινούµενα µέρη.
 2. Αφαίρεση παλιών επικαθίσεων («υδατικός καθαρισµός»).
  Η τεχνολογία Merus υποκαθιστά άριστα το χηµικό καθαρισµό υδραυλικών εγκαταστάσεων που είναι ήδη επιβαρυµένες µε επικαθίσεις αλάτων και σκουριά από τη µέχρι τώρα χρήση τους, µε µια διαδικασία που ονοµάζεται – σε αντιδιαστολή µε το χηµικό καθαρισµό – «υδατικός καθαρισµός». Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε αυτό το θέµα υπάρχουν στο κεφάλαιο «Υδατικός καθαρισµός».
 3. Μη δηµιουργία νέων επικαθίσεων.
  Οι φυσικές µέθοδοι επεξεργασίας νερού (µαγνήτες, ηλεκτροµαγνητικές συσκευές και δακτύλιοι Merus), όπως φαίνεται στο συγκριτικό πίνακα του κεφαλαίου «Οι συνήθεις λύσεις», παρέχουν το µοναδικό προνόµιο του «2 σε 1», δηλαδή είναι οι µόνες που ταυτόχρονα καθαρίζουν το δίκτυο από παλιές επικαθίσεις και αποτρέπουν την απόθεση νέων. Ειδικότερα, οι δακτύλιοι Merus έχουν το επιπλέον πλεονέκτηµα ότι επιτυγχάνουν τις δύο αυτές λειτουργίες χωρίς σχεδόν καθόλου περιορισµούς, ενώ αντίθετα οι άλλες φυσικές µέθοδοι υπόκεινται σε αρκετούς περιορισµούς που περιγράφονται αναλυτικά πιο κάτω (σύσταση διακινούµενου υγρού και θερµοκρασία επιφανειών, χρόνος παραµονής υγρού στο δίκτυο κτλ.).
 4. Εξουδετέρωση (όχι αφαίρεση) συστατικών του νερού.
  Η τεχνολογία Merus δεν αφαιρεί ούτε προσθέτει συστατικά στο νερό, απλά εξουδετερώνει (µε φυσικό και όχι µε χηµικό τρόπο) τα συστατικά εκείνα που συνήθως δηµιουργούν προβλήµατα επικαθίσεων (π.χ. τα άλατα), αλλάζοντας τη φυσική (όχι τη χηµική) συµπεριφορά τους µέσα και έξω από το δίκτυο. Η χηµική ανάλυση, καθώς και όλα τα µετρήσιµα µεγέθη του νερού (σκληρότητα, ολικά διαλυτά στερεά, αγωγιµότητα, pH κτλ.), παραµένουν αναλλοίωτα.
  Αυτό σηµαίνει ότι η τεχνολογία Merus δεν µπορεί να έχει τις ανεπιθύµητες παρενέργειες που έχουν άλλες µέθοδοι επεξεργασίας νερού που αφαιρούν ή προσθέτουν συστατικά στο νερό.
  Για παράδειγµα, µε την αποσκλήρυνση, τον απιονισµό και την αντίστροφη όσµωση αφαιρούνται µεταλλικά στοιχεία, µε αποτέλεσµα το νερό να τα αναζητά στο περιβάλλον του και να διαβρώνει τα µεταλλικά δίκτυα για να τα ανακτήσει.
  Η λύσεις για την αντιµετώπιση αυτής της παρενέργειας είναι η πρόσµιξη µαλακού νερού µε σκληρό στην κατάλληλη αναλογία και η προσθήκη χηµικών βελτιωτικών νερού που µειώνουν τη διαβρωτική του δράση. Αυτές οι διαδικασίες, όµως, προκαλούν επιπλέον κόστος και δεν είναι ευέλικτες, καθώς δεν προλαµβάνουν αστάθµητους παράγοντες, όπως είναι η ανθρώπινη αµέλεια, η βλάβη της δοσοµετρικής αντλίας, η αιφνίδια αυξοµείωση της σκληρότητας του εισερχόµενου νερού κτλ.
  Η τεχνολογία Merus καταργεί εντελώς όλη αυτήν την πολυπλοκότητα.
 5. Ο εξοπλισµός της εγκατάστασης δε φθείρεται εξαιτίας των δακτυλίων Merus.
  Η αφαίρεση αλάτων µε την αποσκλήρυνση, τον απιονισµό και την αντίστροφη όσµωση κάνει το νερό διαβρωτικό. Ο χηµικός καθαρισµός διαβρώνει τα µεταλλικά µέρη του δικτύου, µε αποτέλεσµα κάποια στιγµή να τρυπάνε, αν δεν ληφθούν τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα και δεν χρησιμοποιηθούν τα κατάλληλα χημικά που δεν διαβρώνουν τα μέταλλα.
  Επίσης, όπως και ο µηχανικός καθαρισµός, τα κάνει τραχιά, µε αποτέλεσµα µετά να µαζεύουν άλατα πιο γρήγορα. Ακόµα, ο µηχανικός καθαρισµός καταστρέφει το γαλβάνισµα σε σωλήνες ή την µπογιά σε πισίνες.
  Η θέρµανση σε συνδυασµό µε το σφυροκόπηµα αποκολλά µεν τις επικαθίσεις, αλλά παραµορφώνει τους σωλήνες.
  Αντίθετα, οι φυσικές µέθοδοι, όπως είναι η τεχνολογία Merus δεν τραυµατίζουν µε κανέναν τρόπο το δίκτυο.
  Επιπλέον, ειδικότερα η τεχνολογία Merus (και όχι οι άλλες φυσικές µέθοδοι) όχι µόνο δεν προκαλεί φθορές στις εγκαταστάσεις, αλλά τις προστατεύει κιόλας, καθώς αφαιρεί την καφέ-κόκκινη σκουριά και αφήνει στη θέση της ένα µαύρο αδρανές στρώµα παθητικοποίησης από κεκορεσµένο επιτεταρτοξείδιο του σιδήρου (µαγνητίτη), που δεν επιτρέπει την περαιτέρω οξείδωση των καθαρισµένων πρώην οξειδωµένων επιφανειών. Περισσότερα για αυτό το θέμα θα βρείτε στη σελίδα Merus – Αντιμετώπιση της οξείδωσης σε δίκτυα ύδρευσης.
Μοιράσου το στα social media