Τεχνολογία Merus:
Σεβασμός στην ποιότητα ζωής και στο περιβάλλον

Η τεχνολογία Merus είναι µία σύγχρονη, οικονοµική και ολοκληρωµένη λύση για την πρόληψη και την αντιµετώπιση των προβληµάτων που µπορεί να προκαλέσει το νερό καθώς και άλλα υγρά στις υδραυλικές εγκαταστάσεις, µε προεκτάσεις τόσο στην υγεία µας όσο και στο περιβάλλον. Οι απλές µέθοδοι που χρησιµοποιούν τις αυθύπαρκτες και ανανεώσιµες δυνάµεις της φύσης είναι οι πιο αποτελεσµατικές, και µάλιστα χωρίς να επιβαρύνουν το περιβάλλον µε χηµικά, ακτινοβολίες κτλ.

Επόµενος στόχος της Merus GmbH είναι η έρευνα για νέες εφαρµογές της τεχνολογίας Merus µε σκοπό τη θεραπεία διαφόρων παθήσεων και την άµεση προστασία του περιβάλλοντος από πετρελαιοκηλίδες και άλλους παράγοντες .

Μοιράσου το στα social media