Τεχνολογία Merus

Τρόποι ελέγχου των αποτελεσµάτων της εφαρµογής
των δακτυλίων Merus σε µια υδραυλική εγκατάσταση.

Στα άλλα ενηµερωτικά κείµενα αυτής της ιστοσελίδας υπάρχουν σποραδικές αναφορές για τους τρόπους µε τους οποίους µπορεί κανείς να ελέγξει τα ευεργετικά αποτελέσµατα της εφαρµογής των δακτυλίων Merus στις υδραυλικές εγκαταστάσεις.

Εδώ γίνεται µια πιο συστηµατική καταγραφή των τρόπων ελέγχου αποτελεσµάτων. Άλλοι από αυτούς είναι εφικτοί σε όλων των ειδών τα υδραυλικά κυκλώµατα και άλλοι έχουν εφαρµογή µόνο σε ορισµένα είδη υδραυλικών κυκλωµάτων.

 1. Οπτικός έλεγχος: Θα αποµακρυνθούν τα άλατα και η σκουριά που έχουν συσσωρευθεί µέσα στο κύκλωµα. Επίσης, δεν θα συσσωρευθούν ξανά άλατα και σκουριές στα σηµεία όπου µέχρι τώρα συσσωρεύονταν.
 2. Ειδικότερα, στα τούµπα των condensers και των εναλλακτών θερµότητας δε θα υπάρχουν καθόλου ή, στη χειρότερη περίπτωση, θα υπάρχουν λίγα και πολύ µαλακωµένα άλατα, που θα αποµακρύνονται εύκολα εντελώς µε µηχανικό καθαρισµό (µε τουµπόβουρτσα), χωρίς τη χρήση οξέων. Επίσης, οι καθρέφτες (τα καπάκια) των condensers και των εναλλακτών θερµότητας θα είναι και αυτοί καθαροί από τη σκουριά που συνήθως αναπτύσσεται στην επιφάνειά τους.
 3. Εάν πρόκειται για κλειστό κύκλωµα, τότε λίγες µέρες µετά την εγκατάσταση του δακτυλίου Merus είναι πολύ πιθανό να παρατηρήσουµε ότι, όποια βάνα και αν ανοίξουµε, το νερό θα βγαίνει αισθητά πιο σκούρο, καθώς η σκουριά που έχει συσσωρευθεί µέσα στο κύκλωµα θα έχει µαλακώσει και θα έχει διαλυθεί µέσα στο νερό.
  Το φαινόµενο αυτό θα διαρκέσει λίγες µέρες, µέχρι να ολοκληρωθεί ο καθαρισµός του κυκλώµατος και να ανανεωθεί το νερό που περιέχεται σε αυτό.
 4. Επίσης αν πρόκειται για κλειστό κύκλωµα, η σκληρότητα, η αγωγιµότητα, τα ολικά διαλυτά στερεά και η συγκέντρωση σιδήρου µέσα στο νερό θα αυξηθούν από τις πρώτες κιόλας εβδοµάδες, καθώς οι προϋπάρχουσες επικαθίσεις σκουριάς και αλάτων θα αποκολλώνται από τα τοιχώµατα του κυκλώµατος και θα διαλύονται µέσα στο νερό. Οι τιµές αυτών των µεγεθών θα µειωθούν ξανά µετά από λίγο καιρό, εφόσον το νερό του κυκλώµατος αντικατασταθεί µε φρέσκο νερό.
 5. Ο αποσκληρυντής αυτόµατης αναγέννησης θα κάνει λιγότερο συχνά αναγέννηση µε αποτέλεσµα τη σηµαντική εξοικονόµηση σε αλάτι. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η επεξεργασία του νερού µε τη µέθοδο Merus αυξάνει την ικανότητα των ρητινών του αποσκληρυντή για ανταλλαγή ιόντων και καθυστερεί τον κορεσµό τους, καθώς αποτρέπει τη δηµιουργία οργανικής επικάθισης επάνω τους.
 6. Η διάρκεια ζωής της µεµβράνης αντίστροφης όσµωσης θα αυξηθεί έως και µιάµιση φορά, καθώς τα «µαλακωµένα» από την επίδραση του δακτυλίου Merus άλατα δε θα την τραυµατίζουν πλέον. Επίσης, η πίεση λειτουργίας της αντίστροφης όσµωσης µπορεί να αυξηθεί και τα χηµικά και η αποσκλήρυνση για την προστασία της µεµβράνης να µειωθούν.
 7. Αύξηση θερµαντικής / ψυκτικής απόδοσης: Καθώς οι προϋπάρχουσες επικαθίσεις αλάτων θα διαλύονται σταδιακά, η θερµαντική / ψυκτική απόδοση θα αυξάνεται, κάτι που µπορεί κανείς να το διαπιστώσει είτε εµπειρικά είτε µε τη βοήθεια θερµοµέτρου προσαρµοσµένου πάνω σε σωλήνα του δευτερεύοντος κυκλώµατος. Έχει µετρηθεί ότι στρώµα αλάτων πάχους 1 mm προξενεί µείωση απόδοσης κατά 11%!
 8. Το ∆Ρ (η διαφορική πίεση) µεταξύ εισόδου και εξόδου των condensers και των εναλλακτών θερµότητας θα µειωθεί, καθώς η δίοδος του νερού θα διανοιχθεί µε την αποκόλληση των αλάτων από τα τοιχώµατά τους. Επίσης, το φρέον του condenser δε θα ανεβάζει πίεση, γιατί θα ψύχεται αρκετά ώστε να συµπυκνώνεται σε χαµηλή πίεση.
 9. Η ροή του νερού στις εξόδους του κυκλώµατος (π.χ. βρύσες) αναµένεται να αυξηθεί, εάν οι αποθέσεις αλάτων και σκουριάς έχουν στενέψει τις σωληνώσεις .
 10. Βάνες του κυκλώµατος που τυχόν έχουν ακινητοποιηθεί ή κινούνται δύσκολα εξαιτίας των αλάτων θα µπορούν πλέον να ανοίγουν και να κλείνουν εύκολα. Βάνες που δε στεγανοποιούσαν λόγω τραχιάς επικάθισης αλάτων στις έδρες τους, θα κλείνουν πλέον 100% και θα στεγανοποιούν απόλυτα.
 11. Τα µπεκ του πύργου ψύξης δε θα βουλώνουν από άλατα και τα τοιχώµατά του θα παραµένουν και αυτά καθαρά.
 12. Τα ποτήρια δε θα έχουν πια στίγµατα αλάτων. Οι ηλεκτρικές αντιστάσεις και τα τοιχώµατα του πλυντηρίου πιάτων θα παραµένουν και αυτά καθαρά, ακόµα και όταν δεν χρησιµοποιείται ειδικό προϊόν που αποτρέπει την επικάθιση αλάτων.
 13. Οι κάδοι των πλυντηρίων ρούχων θα παραµένουν καθαροί, ακόµα και όταν δεν χρησιµοποιείται ειδικό προϊόν που αποτρέπει την επικάθιση αλάτων. Τα ρούχα, και ειδικότερα οι πετσέτες, θα βγαίνουν πιο µαλακά, ακόµα και αν καταργηθεί εντελώς η χρήση µαλακτικού. Το απορρυπαντικό µπορεί να µειωθεί κατά 15 έως 30% και τα ρούχα θα βγαίνουν εξίσου καθαρά ή και ακόµα καθαρότερα. Το γάριασµα των ρούχων θα αποφευχθεί και ο κύκλος ζωής τους θα επιµηκυνθεί σηµαντικά.
 14. Συσκευές όπως καφετιέρα, παγοµηχανή, βραστήρας νερού, σίδερο σιδερώµατος κτλ. θα απαλλαγούν από τα άλατα. Τα άλατα που προϋπάρχουν σε αυτές τις συσκευές θα µαλακώσουν τόσο που θα µπορούν να αποµακρυνθούν µε τη χρήση µιας νάιλον βούρτσας, αν δεν φύγουν από µόνα τους.
 15. Οι βρύσες, τα εµαγιέ, τα δάπεδα, οι γλάστρες, τα τοιχώµατα των πισίνων και γενικά όλες οι βρεχόµενες επιφάνειες θα απαλλαγούν από την αντιαισθητική ασπρίλα που προκαλούν τα άλατα.
 16. Οι αντλίες και οι κυκλοφορητές θα απαλλαγούν από σκουριές και άλατα και θα λειτουργούν µε την ελάχιστη δυνατή φθορά και τη µέγιστη δυνατή απόδοση.
 17. Στα φίλτρα πιθανόν να συσσωρεύονται για το πρώτο χρονικό διάστηµα µε γρηγορότερο ρυθµό από ό,τι συνήθως άλατα και σκουριές τα οποία θα αποσπώνται σταδιακά από τα τοιχώµατα των σωληνώσεων και ολόκληρου του κυκλώµατος.
 18. Ειδικότερα, στα φίλτρα άµµου δε θα συσσωρεύονται πλέον άλατα, τα οποία συχνά «πετρώνουν» και αχρηστεύουν σταδιακά την άµµο, οπότε απαιτείται να γίνει η σχετική δαπάνη για την αντικατάστασή της.
 19. Διαλυτά στερεά του νερού της στρατσώνας θα αυξηθούν, καθώς οι προϋπάρχουσες επικαθίσεις θα αποκολλώνται από τα τούµπα και τα τοιχώµατα του ατµολέβητα / τη σερπαντίνα της ατµογεννήτριας και θα διαλύονται µέσα στο νερό.

Τέλος, για να βεβαιωθεί κανείς γενικότερα ότι η τεχνολογία Merus αφαιρεί τη σκουριά από οξειδωµένες µεταλλικές επιφάνειες, µπορεί να πραγµατοποιήσει το ακόλουθο πείραµα:


Στατικό πείραµα (off-line): Παίρνουµε ένα δοχείο που έχει µέσα ένα σκουριασµένο κοµµάτι σωλήνα, το φέρνουµε σε επαφή µε ένα δακτύλιο Merus για λίγα δευτερόλεπτα και σε λίγες ώρες διαπιστώνουµε ότι η σκουριά έχει καθιζάνει και ο σωλήνας έχει γίνει από καφέ µαύρος, καθώς τη θέση της καφέ σκουριάς (Fe2O3) την έχει πάρει ένα λεπτό στρώµα από µαύρο κεκορεσµένο επιτεταρτοξείδιο του σιδήρου (Fe3O4), που δηµιουργεί πάνω στην πρώην σκουριασµένη επιφάνεια ένα στρώµα παθητικοποίησης, το οποίο δεν επιτρέπει την περαιτέρω οξείδωση του σωλήνα.

Μοιράσου το στα social media