Μέθοδος Anti-Fouling κατά της ανάπτυξης
στρειδώνας, άλγης κ.ά. οργανικών επικαθίσεων

σε αγωγούς θαλασσινού ή γλυκού νερού (ψύξης, κίνησης κ.ά. χρήσεων)

Σε πολλές βιομηχανίες που βρίσκονται κοντά στη θάλασσα ή σε ποτάμι, χρησιμοποιείται το θαλασσινό ή ποταμίσιο νερό για την ψύξη ή την κίνηση μηχανών, για ξεπλύματα εξοπλισμού και άλλες χρήσεις. Ένα πολύ συχνό πρόβλημα είναι το fouling, δηλαδή η ανάπτυξη στρειδώνας και άλλων οργανισμών στα τοιχώματα των σωληνώσεων, των αντλιών, των φτερωτών, των εναλλακτών θερμότητας κτλ.

Ακόμα, όμως, και στο γλυκό νερό έχουμε συχνά οργανικές επικαθίσεις, ιδιαίτερα σε σωλήνες PVC, όπου αναπτύσσεται άλγη.

Η Smart Technical Solutions έχει στη διάθεσή της μία σειρά από αποτελεσματικές λύσεις, τόσο για την πρόληψη όσο και για τον καθαρισμό αυτών των επικαθίσεων. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Μοιράσου το στα social media