Απόφραξη και Καθαρισμός σωληνώσεων
και αγωγών με υδροβολή (νεροβολή)

με ειδικά αποφρακτικά μηχανήματα υδροβολής
που διατίθενται και προς πώληση

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ: 210-2282212

Απόφραξη και καθαρισμός αγωγών και πώληση μηχανημάτων

Η Smart Technical Solutions αναλαμβάνει τον καθαρισμό σωληνώσεων και αγωγών από κάθε είδους επικαθίσεις ή φερτές ύλες όπως μπάζα, άλατα, οργανικές επικαθίσεις, στερεοποιημένα λύματα, χώματα, φύκια, στρειδώνα κτλ. με ειδικά αποφρακτικά μηχανήματα υδροβολής (νεροβολής), τα οποία διατίθενται και προς πώληση.

Τα μηχανήματα αυτά κατασκευάζονται στην Ελλάδα από συνεργάτη της εταιρείας και έχουν ορισμένα σημαντικά τεχνικά πλεονεκτήματα, χάρη στα οποία έχουν αυξημένες δυνατότητες καθαρισμού και καλύτερη λειτουργικότητα από τα συνηθισμένα μηχανήματα υδροβολής. Ένα από αυτά τα πλεονεκτήματα είναι η δυνατότητα για πολύ υψηλή πίεση, που είναι απαραίτητη σε ορισμένες δύσκολες εφαρμογές, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση του καθαρισμού των τσιμεντένιων αγωγών παροχέτευσης υπόγειων υδάτων που αναφέρεται πιο κάτω.

Πεδία εφαρμογής της μεθόδου – έργα που αναλαμβάνουμε

Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποια από τα έργα καθαρισμού σωληνώσεων και αγωγών που αναλαμβάνουμε:

 • Τσιμεντένιοι αγωγοί και φρεάτια (πηγάδια) παροχέτευσης υπόγειων υδάτων στα θεμέλια κτιρίων που είναι κτισμένα σε περιοχές όπου ο υδροφόρος ορίζοντας είναι πολύ ψηλά. Οι αγωγοί αυτοί φράσσουν συχνά από άλατα, με αποτέλεσμα τα νερά να μην απομακρύνονται επαρκώς από τα θεμέλια του κτιρίου. Ο καθαρισμός τους απαιτεί μία περίπλοκη διαδικασία, την οποία αναλαμβάνουμε χάρη στα προηγμένα μηχανήματά μας και το έμπειρο συνεργείο μας. Τον Ιούλιο του 2010 πραγματοποιήθηκε τέτοιος καθαρισμός σε γνωστό κτίριο της Αθήνας που είναι κτισμένο πολύ κοντά στον Ιλισσό ποταμό, ο οποίος, όπως είναι γνωστό, έχει καλυφθεί από τις οδούς Μιχαλακοπούλου και Καλλιρρόης και δημιουργεί σοβαρά προβλήματα υγρασίας και πλημμύρες στα υπόγεια των κτιρίων που είναι κτισμένα κοντά στις όχθες του, δηλαδή κατά μήκος αυτών των οδών και λίγο πιο πέρα.
  Η ανάθεση του έργου αφορούσε τον καθαρισμό τσιμεντένιων αγωγών συνολικού μήκους 1.200 μέτρων και 70 τσιμεντένιων φρεατίων βάθους αρκετών μέτρων το καθένα.
  Στους αγωγούς είχαν συσσωρευθεί πετρώδεις επικαθίσεις αλάτων, που δεν είχαν καθαρισθεί ποτέ από το ξεκίνημα της λειτουργίας του κτιρίου, με αποτέλεσμα να έχουν στενέψει πολύ οι αγωγοί και η παροχέτευση των υπόγειων υδάτων να είναι πλέον ανεπαρκής, κάτι που προκαλούσε σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του κτιρίου.
  Στα τσιμεντένια πηγάδια είχαν συσσωρευθεί μπάζα που δεν καθαρίστηκαν ποτέ από την κατασκευή του κτιρίου, πολλή λάσπη, επικαθίσεις αλάτων και μεγάλα πετρώδη κομμάτια αλάτων που είχαν αποσπαστεί από τα τοιχώματα των αγωγών και είχαν καταλήξει μέσα στα πηγάδια. Έτσι, η χωρητικότητά τους είχε μειωθεί και αυτό επιδείνωνε το πρόβλημα.
  Ο καθαρισμός διάρκεσε συνολικά τρεις εβδομάδες. Ο ρυθμός καθαρισμού των αγωγών ήταν περίπου 100 μέτρα την ημέρα. Ο πελάτης ανέθεσε στη Smart Technical Solutions την ετήσια συντήρηση και καθαρισμό του συστήματος παροχέτευσης, για να μη φτάσει ξανά το πρόβλημα σε αυτό το προχωρημένο σημείο.
  Το συνολικό κόστος του καθαρισμού ήταν πολύ μικρό σε σύγκριση με την άλλη εναλλακτική λύση που υπήρχε, που ήταν η ολοσχερής καταστροφή και επανακατασκευή των αγωγών και των φρεατίων. Κάτι τέτοιο ίσως και να ήταν πρακτικά αδύνατο, δεδομένου ότι δεν είναι εύκολη η επέμβαση στα θεμέλια ενός κτιρίου χωρίς να προκληθούν ζημιές σε ολόκληρο το κτίριο.
  Παράλληλα με τον καθαρισμό τέτοιων αγωγών συνιστούμε να κατασκευάζεται μία κατάλληλη διάταξη ανακυκλοφορίας με δακτύλιο MERUS για την αποτροπήη δημιουργίας νέων επικαθίσεων, καθώς και στεγανοποίηση όλων των προσβάσιμων επιφανειών σκυροδέματος των τσιμεντένιων αγωγών και των θεμελίων και των τοιχίων των υπογείων με υλικά PENETRON, τα οποία εξασφαλίζουν στεγνά υπόγεια και μεταλλικό οπλισμό σε απόλυτα στεγνό περιβάλλον, χωρίς διάβρωση λόγω οξείδωσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το έργο, το οποίο εδώ αναφέρουμε ανώνυμα για ευνόητους λόγους, επικοινωνήστε μαζί μας.
 • Αγωγοί ύδρευσης με χώματα που έμειναν μέσα σε αυτούς μετά την αρχική κατασκευή τους ή μετά από επισκευή. Επίσης, γίνεται και καθαρισμός επικαθίσεων αλάτων σε περιοχές με σκληρό νερό.
 • Κυκλώματα βιομηχανικής ψύξης με επικαθίσεις αλάτων και άλλων φερτών υλών, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ψύξη με θαλασσινό νερό που φέρνει μέσα στο δίκτυο φύκια, στρείδια, άμμο κτλ.
 • Αγωγοί αποχέτευσης με χώματα που έμειναν μέσα σε αυτούς μετά την αρχική κατασκευή
 • Αγωγοί καυσίμων με κατάλοιπα παραφίνης και άλλες ιζηματοειδείς επικαθίσεις

Άλλες μέθοδοι μηχανικού καθαρισμού

 • Pigging (Ξέστρα Καθαρισμού)
  Σε κάποιες περιπτώσεις, ιδίως όταν πρόκειται για αγωγούς με μεγάλο μήκος, προτιμάται η μέθοδος καθαρισμού με ξέστρα καθαρισμού σωληνώσεων ή ”γουρουνάκια” (pigging). Η εταιρεία αναλαμβάνει την προμήθεια των κατάλληλων pigs καθώς και την εφαρμογή, αν της ζητηθεί από τον πελάτη. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
 • Αποφρακτικά Μηχανήματα
  Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις αρκεί ένα κοινό αποφρακτικό μηχάνημα για την απόφραξη ενός αγωγού, κυρίως όταν πρόκειται για αποχετευτικά δίκτυα με ρίζες δέντρων, πανιά, χαρτιά, στερεοποιημένα λίπη και άλλα οργανικά απόβλητα, μπάζα, χώματα κτλ. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
 • Μικρομοριακές Ταλαντώσεις
  Η τεχνολογία MERUS παρέχει τη δυνατότητα σταδιακού μηχανικού καθαρισμού κάθε είδους ιζηματοειδών επικαθίσεων και οξειδίων (όχι φερτών υλών) με τη μετάδοση μικρομοριακών ταλαντώσεων μέσα στα μόρια του νερού, οι οποίες σταδιακά καταργούν τη συνοχή των επικαθισεων και τις αποικοδομούν για να τις παρασύρει το νερό ή όποιο άλλο υγρό διακινείται μέσα στους αγωγούς (λύματα, υγρά καύσιμα κτλ.)
Μοιράσου το στα social media