GRAPHSKILL

Ξέστρα σωληνογραµµών («γουρουνάκια») (Pigs).

Εδώ και περισσότερα από 100 χρόνια τα γουρουνάκια χρησιµοποιούνται για τη συντήρηση των σωληνογραµµών, καθώς και για άλλες εργασίες που έχουν σχέση µε τις σωληνογραµµές και τα προϊόντα που διακινούνται µέσα σε αυτές.
Συγκεκριµένα, τα γουρουνάκια αποτελούν την οικονοµικότερη, απλούστερη και πιο αξιόπιστη λύση σε προβλήµατα που σχετίζονται µε τις πιο κάτω εφαρµογές:

 1. Υδροστατικός έλεγχος και καθαρισµός καινούργιων σωληνογραµµών.
  Οι κατασκευαστές σωληνογραµµών χρησιµοποιούν τα γουρουνάκια για τον καθαρισµό και την πλήρωση και εκκένωση του αγωγού µε νερό, προκειµένου να καθαριστεί από τα στερεά υπολείµµατα (χώµατα, εργαλεία, µπάζα) που φυσιολογικά έχουν πέσει µέσα σε αυτόν κατά την κατασκευή του και να διεξαχθεί ο υδροστατικός έλεγχός του, ώστε να εντοπιστούν τυχόν διαρροές.
 2. ∆ιατήρηση της καθαριότητας και της διαπερατότητας ενός αγωγού.
  Οι χειριστές των σωληνογραµµών χρησιµοποιούν τα ξέστρα για να διατηρούν την εσωτερική επιφάνειά τους καθαρή από κατάλοιπα (άλατα, χώµα, πουρί από οργανικές επικαθίσεις κ.ά.) που έχουν την τάση να µειώνουν τη διαπερατότητα του αγωγού και άρα την παροχή του προϊόντος, αυξάνοντας παράλληλα το κόστος άντλησής του και να δηµιουργούν εστίες ανάπτυξης µικροοργανισµών που µολύνουν το διακινούµενο προϊόν
 3. ∆ιαχωρισµός προϊόντων.
  Μια άλλη εφαρµογή των ξέστρων είναι ο διαχωρισµός δύο ή περισσότερων προϊόντων που διακινούνται ταυτόχρονα µέσα σε έναν αγωγό. Στην περίπτωση αυτή προηγείται το πρώτο προϊόν (π.χ. βενζίνη αµόλυβδη) και ακολουθεί το ξέστρο, το οποίο επιτυγχάνει σχεδόν τέλεια στεγανοποίηση, ώστε το δεύτερο προϊόν (π.χ. βενζίνη µε µόλυβδο), το οποίο έπεται του ξέστρου, να µη νοθεύεται από το πρώτο προϊόν.
 4. Εκκένωση αγωγού που πρόκειται να παραµείνει άδειος.
  Όταν ένας αγωγός πρόκειται να µείνει άδειος για κάποιο χρονικό διάστηµα (ωρών, ηµερών, µηνών ή ετών), πρέπει να αποµακρύνεται και η τελευταία σταγόνα του προϊόντος που διακινήθηκε τελευταίο µέσα σε αυτόν, ώστε στα εσωτερικά τοιχώµατά του να µη δηµιουργηθεί σκουριά εξαιτίας της υγρασίας που έχει αφήσει το προϊόν (ιδίως αν ήταν νερό) και να µην αναπτυχθούν µικροοργανισµοί (ιδίως αν το προϊόν ήταν τρόφιµο), οι οποίοι θα µολύνουν το νέο προϊόν που θα περάσει από τον αγωγό.

Τα ξέστρα σωληνογραµµών της Graphskill.
Η αγγλική εταιρεία Graphskill κατασκευάζει µία πλήρη σειρά ξέστρων για σωληνώσεις. Τα υλικά κατασκευής είναι, ανάλογα µε το είδος της εφαρµογής, κύπελλα, δίσκοι και λεπίδες από πολυουρεθάνη, χαλύβδινοι κορµοί, και βούρτσες από ανοξείδωτο χάλυβα. Ορισµένα γουρουνάκια έχουν και τη δυνατότητα bypass, χάρη στην οποία ο χειριστής τους µπορεί αφενός να ρυθµίζει την ταχύτητά τους και αφετέρου να αποτρέπει τη συσσώρευση µπροστά από αυτά υπερβολικής ποσότητας µπαζών, η οποία τα επιβραδύνει και σε ακραίες περιπτώσεις τα καταστρέφει επειδή τα παραµορφώνει.
Τα γουρουνάκια της Graphskill διατίθενται σε όλες τις διαµέτρους από 50 mm έως 1500 mm. Είναι κατάλληλα για αγωγούς διακίνησης υγρών και αέριων προϊόντων, καθώς και για υγρά τρόφιµα, οπότε τα υλικά κατασκευής τους είναι κατάλληλα για επαφή µε τρόφιµα (foodgrade).
Όλα τα εξαρτήµατά τους αντικαθίστανται εύκολα όταν φθαρούν από την τριβή µε τα τοιχώµατα των αγωγών και έτσι τα ίδια ξέστρα µπορούν να χρησιµοποιούνται για πολλά χρόνια.

Τα αφρώδη ξέστρα (foam pigs).
Τα αφρώδη ξέστρα της Graphskill επιτρέπουν στους ιδιοκτήτες αγωγών να τους συντηρούν σε ώρες λειτουργίας, εξασφαλίζοντας έτσι καθαρό προϊόν και µέγιστη οικονοµία στην άντληση.

Τα αφρώδη ξέστρα είναι ιδιαίτερα εύχρηστα, αφού µπορούν να εισαχθούν σε έναν αγωγό και να εξαχθούν από αυτόν από τις ειδικές ξεστροπαγίδες αλλά και από οποιαδήποτε φλάντζα που βρίσκεται σε βολική θέση, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα και σε αγωγούς που δεν ήταν αρχικά σχεδιασµένοι για χρήση ξέστρων (pigging) να ωφελούνται από αυτή τη διαδικασία.

Τα αφρώδη ξέστρα, επειδή είναι εύκαµπτα και µαλακά, µπορούν να ταξιδεύουν χωρίς να σφηνώνουν µέσα από πολύ κλειστές στροφές, από ταυ και από στενώµατα µε διάµετρο µέχρι και 50% της ονοµαστικής διαµέτρου του αγωγού.

Τα ξέστρα υψηλής στεγανότητας (Hi-seal pigs).
Τα ξέστρα υψηλής στεγανότητας της Graphskill αρχικά είχαν σχεδιαστεί για να καλύψουν τις ανάγκες της βιοµηχανίας κατασκευής σωληνογραµµών, όπου τα foam pigs ήταν ανεπαρκή. Τώρα πια χρησιµοποιούνται και οπουδήποτε αλλού οι συνθήκες είναι αντίξοες.
Οι δίσκοι αµφίδροµης κατεύθυνσης (bi-directional discs) των Hi-seal pigs ενεργούν πάνω στα τοιχώµατα του σωλήνα σαν λαστιχένια σκούπα, εξασφαλίζοντας έτσι την τέλεια αποµάκρυνση υγρών και στερεών καταλοίπων. Γι’ αυτό το λόγο είναι ιδανικοί για την πλήρωση των αγωγών µε νερό, για το άδειασµά τους, καθώς και για διαχωρισµό προϊόντων. Μία πλάκα αλουµινίου για τον έλεγχο της περιφέρειας του αγωγού, βούρτσες, µαγνήτες και εξοπλισµός εντοπισµού της θέσης του ξέστρου µέσα στον αγωγό µπορούν να προστεθούν πάνω στα ξέστρα Hi-seal.
Επιπλέον, η χρήση του «αρθρωτού σφαιρικού συνδέσµου» (‘articulated ball-joint’) της Graphskill επιτρέπει σε αυτά τα ξέστρα να ρυµουλκούν πρόσθετα καθαριστικά στοιχεία, όταν πρόκειται για πολύ βρώµικες σωληνογραµµές.
Πρόσθετοι δίσκοι παρέχουν µεγαλύτερη αντοχή στις φθορές λόγω τριβής, πράγµα που είναι πολύ σηµαντικό όταν πρόκειται για αγωγούς πολλών χιλιοµέτρων.

Φουσκωτές σφαίρες καθαρισµού αγωγών (Inflatable spheres).
Για την παραγγελία των πιο πάνω ειδών ξέστρων απαιτείται η ακριβής εσωτερική διάµετρος του σωλήνα σε mm, ώστε η κατασκευή του ξέστρου να γίνει ανάλογα. Υπάρχουν, όµως, και οι φουσκωτές σφαίρες (inflatable spheres) (κάτω δεξιά στην προηγούµενη εικόνα), οι οποίες έχουν το πλεονέκτηµα ότι αρκεί η ονοµαστική διάµετρος σε ίντσες, γιατί φουσκώνουν όσο χρειαστεί για να επιτευχθεί η ακριβής διάµετρος που απαιτείται για χρήση στον εκάστοτε σωλήνα. Αυτές οι σφαίρες, όµως, έχουν το µειονέκτηµα ότι δεν επιτυγχάνουν τόσο καλή στεγανοποίηση όπως συµβαίνει µε τα επιµήκη foam pigs ή, ακόµα περισσότερο, µε τα Hi-seal pigs. Παρόλα αυτά προτιµούνται σε πολλές περιπτώσεις για πρακτικούς λόγους.

Ποια δύναµη ωθεί τα ξέστρα µέσα στους αγωγούς;
Κατά κανόνα η δύναµη που ωθεί τα ξέστρα µέσα στους αγωγούς είναι η πίεση του ίδιου του υγρού ή του αέριου που διακινείται µέσα σε αυτούς. ∆ηλαδή η εφαρµογή των ξέστρων γίνεται ενώ ο αγωγός είναι σε λειτουργία, πράγµα που αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα των ξέστρων έναντι άλλων µεθόδων καθαρισµού ή εκκένωσης των αγωγών.

Ποιοι αγωγοί χρειάζονται pigging και γιατί;
Όλοι οι σωλήνες θα έπρεπε να καθαρίζονται για λόγους συντήρησης µε ξέστρα σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Αυτό στην πράξη είναι συχνά αδύνατο, λόγω της δαιδαλώδους κατασκευής των δικτύων (κυρίως σε κτίρια). Παρόλα αυτά, υπάρχουν πολλοί άλλοι αγωγοί όπου το pigging είναι τεχνικά εφικτό και ωφέλιµο για διάφορους λόγους. Τέτοιου είδους εφαρµογές είναι:

 1. Αγωγοί µεταφοράς υγρών και αέριων καυσίµων.
  Στην Ελλάδα, όπως και σε όλες τις χώρες του κόσµου, οι αγωγοί υγρών και αέριων καυσίµων συντηρούνται µε τη χρήση foam pigs και Hi-seal pigs. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι όλοι οι αγωγοί φυσικού αερίου της ΔΕΠΑ (διατοµής µέχρι και 36’’) στην Ελλάδα καθαρίζονται συστηµατικά µε foam pigs.
 2. Σταθµοί παραλαβής και φόρτωσης καυσίµων.
  Στους σταθµούς παραλαβής και φόρτωσης καυσίµων συχνά πρέπει από τον ίδιο σωλήνα να περάσουν διαδοχικά δύο διαφορετικά προϊόντα. Τα ξέστρα εξασφαλίζουν τον τέλειο καθαρισµό του αγωγού από το πρώτο προϊόν, ώστε το δεύτερο να µη νοθευθεί.
 3. ∆ίκτυα ύδρευσης και άρδευσης.
  Στα δίκτυα ύδρευσης και άρδευσης συσσωρεύονται άλατα και δηµιουργείται σκουριά. Τα ξέστρα µπορούν εύκολα να καθαρίσουν παλιές επικαθίσεις.
 4. Βιοµηχανία υγρών τροφίµων (έλαια, γάλα, αλκοολούχα ποτά, αναψυκτικά κτλ.).
  Σε αυτές τις βιοµηχανίες για λόγους υγιεινής, παράλληλα µε την τακτική απολύµανση των σωληνώσεων, που είναι απαραίτητη, η διέλευση ενός ξέστρου επιτυγχάνει άριστο µηχανικό καθαρισµό από τα κατάλοιπα που αφήνει το προϊόν στα εσωτερικά τοιχώµατα των σωληνώσεων.
  Επίσης, σε περιπτώσεις όπου από τον ίδιο σωλήνα πρέπει να περάσουν δύο διαφορετικά προϊόντα διαδοχικά ή και ταυτόχρονα, τα foam pigs είναι µια εύχρηστη, αποτελεσµατική και αξιόπιστη λύση.
  Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι η εταιρεία Σόγια Ελλάς στα Ψαχνά Ευβοίας καθαρίζει σωλήνες διακίνησης βρώσιµων ελαίων µε inflatable spheres της Graphskill.

Το pigging στην Ελλάδα.
Η χρήση των ξέστρων δεν έχει διαδοθεί ακόµα στην Ελλάδα τόσο όσο σε άλλες χώρες.
Υπάρχουν πολλά προβλήµατα στη βιοµηχανία, καθώς και σε δίκτυα ύδρευσης και άρδευσης, που ταλαιπωρούν τους αρµόδιους τεχνικούς υπεύθυνους εδώ και χρόνια και τα οποία µπορούν να βρουν πολύ εύκολες, οικονοµικές και αποτελεσµατικές λύσεις µε τη βοήθεια του pigging.

Η Smart Technical Solutions είναι η πρώτη εταιρεία τεχνικών αντιπροσωπειών στην Ελλάδα που αναλαµβάνει τη δυναµική ενηµέρωση της ελληνικής αγοράς για αυτή τη σηµαντική δυνατότητα.
Είµαστε στη διάθεσή σας για να συζητήσουµε µαζί σας τέτοιου είδους προβλήµατα που έχετε αντιµετωπίσει στο παρελθόν, ή που αντιµετωπίζετε ακόµα και σήµερα, και να εξετάσουµε αν και µε ποιο τρόπο η χρήση των ξέστρων µπορεί να προσφέρει ικανοποιητική λύση σε αυτά.

Μοιράσου το στα social media