Χημικός και Μηχανικός Καθαρισμός Εγκαταστάσεων

από σκουριά, άλατα κ.ά. επικαθίσεις σε υδραυλικές εγκαταστάσεις

Εισαγωγή

Η Smart Technical Solutions αναλαμβάνει με εξειδικευμένα συνεργεία και πιστοποιημένα οικολογικά υλικά το χημικό καθαρισμό σε όλων των ειδών τις υδραυλικές εγκαταστάσεις σε βιομηχανίες, ξενοδοχεία, πλοία, κτίρια γραφείων κτλ.

Για την καλύτερη ενημέρωσή σας δείτε επίσης και τις σελίδες που εμφανίζονται στο Αριστερό Μενού.

Χημικός καθαρισμός

Γίνεται χημικός καθαρισμός σε ψυγεία, εξατμιστικούς συμπυκνωτές, λέβητες, ψυκτικά μηχανήματα κλιματισμού, δίκτυα κεντρικού κλιματισμού θέρμανσης και ψύξης κτιρίων, ατμολέβητες, ατμογεννήτριες, εναλλάκτες θερμότητας, boilers ζεστού νερού χρήσης, ταχυθερμαντήρες φυσικού αερίου, πύργους ψύξης, condensers, chillers, σερπαντίνες, ηλεκτρικές αντιστάσεις, κεντρικά συστήματα κλιματισμού, fan coils, ηλιακοί συλλέκτες, δίκτυα σωληνώσεων, καλούπια χύτευσης μετάλλων, πλαστικών, γυαλιού και άλλων υλικών, ψυγεία μηχανών εσωτερικής καύσης, εβαπορέτες (fresh water generators), δίκτυα πυρόσβεσης, κυκλώματα ψύξης με θαλασσινό νερό και σε όλων των ειδών τις εγκαταστάσεις μέσα στις οποίες συσσωρεύονται κάθε είδους επικαθίσεις, όπως σκουριά, άλατα, στρειδώνα, άλγη, χημικές επικαθίσεις οργανικές και ανόργανες, σαπούνια, στερεοποιημένα αστικά λύματα ή βιομηχανικά απόβλητα, ρίζες δέντρων σε δίκτυα αποχέτευσης, τρίχες, χαρτιά, πανιά κ.ά. Για την πραγματοποίηση του καθαρισμού χρησιμοποιούνται υλικά που δεν διαβρώνουν τα μέταλλα, όπως είναι για παράδειγμα το SPONTAN SUPER για τα άλατα και το OIL REMOVER-S για τα λάδια, τα λίπη και τα γράσα. Στην ενότητα Καθαριστικά Υλικά θα βρείτε και άλλα υλικά που χρησιμοποιούμε, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε εφαρμογής.

Μηχανικός καθαρισμός

Σε μερικές περιπτώσεις, όταν ο χημικός καθαρισμός είναι για πρακτικούς λόγους αδύνατος, απαιτείται μηχανικός καθαρισμός των δικτύων σωληνώσεων, ο οποίος μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους, όπως είναι η μέθοδος pigging, τα αποφρακτικά μηχανήματα, οι υπέρηχοι, το ειδικό σύστημα υδροβολής σωληνώσεων, οι τουμπόβουρτσες για τον καθαρισμό των αυλών σε εναλλάκτες κ.ά.

Συνδυασμός χημικού και μηχανικού καθαρισμού

Σε αρκετές περιπτώσεις η καλύτερη λύση είναι ο συνδυασμός των δύο μεθόδων, για οικονομία στα χημικά και για καλύτερο αποτέλεσμα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει μία τεχνολογία μηχανικού καθαρισμού που ανέπτυξε πρόσφατα η Smart Technical Solutions, την οποία μπορείτε να δείτε στη σελίδα: Χημικός και Μηχανικός Καθαρισμός σκληρών επικαθίσεων σε αυλωτούς εναλλάκτες θερμότητας.

Υλικά και εξοπλισμός για χημικό και μηχανικό καθαρισμό

Εκτός από την παροχή υπηρεσιών, η Smart Technical Solutions επίσης εμπορεύεται τα κατάλληλα υλικά και τον απαιτούμενο εξοπλισμό για κάθε περίπτωση, για να τα εφαρμόσει ο πελάτης μόνος του ή με δικό του συνεργείο.

Βιολογικός καθαρισμός

Σε αρκετές περιπτώσεις, κατά κανόνα σε δίκτυα αποχέτευσης και σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, η χρήση οργανικών υλικών είναι προτιμότερη προκειμένου να επιτευχθεί σταδιακή αποικοδόμηση οργανικών επικαθίσεων από σωληνώσεις, φρεάτια, λιποσυλλέκτες, αντλίες και δεξαμενές λυμάτων κτλ. Η Smart Technical Solutions αναλαμβάνει είτε προμήθεια υλικών μαζί με εφαρμογή και συντήρηση τέτοιων εγκαταστάσεων, είτε μόνο την προμήθεια για να τα εφαρμόσει μόνος του ο πελάτης.
Πιο κάτω, στην παράγραφο για την παρουσίαση των υλικών καθαρισμού οργανικών επικαθίσεων γίνεται μεταξύ άλλων και μία σύντομη αναφορά σε κάποια από τα οργανικά υλικά που χρησιμοποιεί η εταιρεία στα έργα της και τα οποία διαθέτει επίσης προς πώληση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις βιολογικές μεθόδους καθαρισμού δικτύων πατήστε εδώ.

Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση της παροχής υπηρεσιών χημικού καθαρισμού και των υλικών που χρησιμοποιούνται στους καθαρισμούς που αναλαμβάνει η εταιρεία, τα οποία επίσης διατίθενται, όπως αναφέραμε, και προς πώληση. Επίσης, παρουσιάζονται και κάποιες μέθοδοι προληπτικής συντήρησης, με τις οποίες οι εγκαταστάσεις παραμένουν καθαρές και έτσι καταργείται εντελώς ή καθυστερεί πολύ η ανάγκη για χημικό καθαρισμό.

1. Παροχή υπηρεσιών χημικού και μηχανικού καθαρισμού

Πιο κάτω παρουσιάζονται μερικές από τις περιπτώσεις χημικού και μηχανικού καθαρισμού εγκαταστάσεων που αναλαμβάνει η Smart Technical Solutions. Για περιπτώσεις που δεν αναφέρονται σε αυτό το κείμενο, επικοινωνήστε μαζί μας.

Επίσης, πληροφορίες σχετικά με τα πλεονεκτήματα που προσφέρουμε με τα εξειδικευμένα συνεργεία μας θα βρείτε στη σελίδα:
Βασική Ενημέρωση για τους Χημικούς Καθαρισμούς και Πρόταση Δοκιμαστικής Συνεργασίας

Καθαρισμός σε πύργους ψύξης, condensers, εναλλάκτες θερμότητας
Λόγω της εντατικής εξάτμισης και συνεχούς συμπλήρωσης νέας ποσότητας νερού μέσα στους πύργους ψύξης, η συγκέντρωση των αλάτων σταδιακά αυξάνεται, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται επικαθίσεις στην περιοχή του ψεκασμού (μέσα στον πύργο ψύξης) και στην περιοχή εναλλαγής θερμότητας (condensers ή άλλα είδη αυλωτών ή πλακοειδών εναλλακτών). Το πρόβλημα εντείνεται σε περιπτώσεις που λόγω άγνοιας ή αμέλειας δεν γίνεται τακτικά ή καθόλου bleed-off, δηλαδή εκτόνωση του δικτύου, ώστε να φεύγει η λάσπη που δημιουργείται και να μην επικάθηται στα πιο πάνω σημεία. Σε περιπτώσεις όπου δεν γινόταν καθόλου bleed-off έχουμε δει επικαθίσεις πάχους 2 ή 3 εκατοστών ακόμα και στο δίκτυο των σωληνώσεων από και προς τον πύργο ψύξης, πράγμα το οποίο σημαίνει σημαντική στένωση του σωλήνα, μείωση της ροής του νερού, αύξηση της πίεσης που προκαλεί ζημιές και μειωμένη έως ανεπαρκή ψυκτική απόδοση.
Επίσης, επειδή οι επικαθίσεις αλάτων παρεμποδίζουν την εναλλαγή θερμότητας στο condenser, υποχρεώνεται το κομπρεσέρ (αεροσυμπιεστής) να λειτουργεί πιο εντατικά προκειμένου να επιτευχθεί το επιθυμητό επίπεδο ψύξης, με αποτέλεσμα να καταναλώνει περισσότερη ενέργεια. Άρα ο καθαρισμός από τα άλατα επιτυγχάνει επίσης, εκτός από τη βελτίωση της ψύξης, και άμεση εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων. (Για ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας πατήστε εδώ.)
Ο χημικός καθαρισμός γίνεται συνήθως αφού προηγηθεί μηχανικός καθαρισμός στους αυλούς (τούμπα) του condenser (συμπυκνωτή) με την ειδική βούρτσα για αυλούς (τουμπόβουρτσα). Γίνεται τοπικά στο condenser και τοπικά στον πύργο ψύξης. Σε ακραίες περιπτώσεις επικαθίσεων μπορεί να γίνει σε ολόκληρο το δίκτυο, για να καθαρίσουν και οι σωληνώσεις.

Καθαρισμός συστημάτων κεντρικού κλιματισμού (θέρμανσης και ψύξης) κτιρίων

Στα δίκτυα κεντρικού κλιματισμού σε μεγάλα κτίρια γραφείων, ξενοδοχεία, νοσοκομεία κτλ., αλλά και σε μικρότερα κυκλώματα θέρμανσης σε πολυκατοικίες και μονοκατοικίες, παρατηρείται συχνά συσσώρευση λάσπης (μούργας) που αποτελείται από διάφορα συστατικά όπως είναι ρινίσματα σιδήρου και μαγνητίτη που αποκολλώνται από τις σιδερένιες σωληνώσεις, χώμα, άμμος, σκουριά κ.ά. Η καλύτερη μέθοδος καθαρισμού σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η τοποθέτηση ενός φίλτρου και εξαερωτή HEIFI TOP ή FERROCLEAN, το οποίο κατακρατά και απομακρύνει με μία απλή έκπλυση όλες αυτές τις φερτές ύλες που δημιουργούν φραξίματα στα fan coils, σε βάνες, αντλίες κτλ. και εντείνουν το φαινόμενο της διάβρωσης λόγω ηλεκτρόλυσης. Παράλληλα, για την ολοκληρωτική αναχαίτιση της ηλεκτρόλυσης τοποθετούμε και μία συσκευή καθοδικής προστασίας STOPCOR, η οποία επιπλέον αποικοδομεί και τα προϋπάρχοντα οξείδια και τυχόν επικαθίσεις αλάτων από τα εσωτερικά τοιχώματα των σωληνώσεων. Τέλος, σε περιπτώσεις που πρέπει να γίνει άμεσος καθαρισμός σε τέτοια συστήματα, χρησιμοποιούμε το υγρό BOILER CLEANER. Και πάλι όμως η φίλτρανση στη συνέχεια θα είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση του καθαρισμού και την περαιτέρω αποτροπή δημιουργίας νέας μούργας μέσα στο δίκτυο.
Σε περίπτωση που γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι υπάρχουν και επικαθίσεις αλάτων στο σύστημα και ειδικότερα στους αυλούς (τούμπα) του λέβητα και στα σωληνάκια των fan coils όπου συνήθως δημιουργούνται επικαθίσεις λόγω της απότομης θέρμανσης του νερού, εφαρμόζουμε και έναν ή περισσότερους δακτυλίους MERUS σε επιλεγμένα σημεία της εγκατάστασης, για την αποικοδόμηση των αλάτων με μικρομοριακές ταλαντώσεις που μεταδίδονται από τους δακτυλίους στα μόρια του νερού. Δεν θα πρέπει να παραλείψουμε λίγες ημέρες ή εβδομάδες μετά την εφαρμογή των δακτυλίων να κάνουμε μία καλή έκπλυση του συστήματος, για να απομακρυνθούν όλες οι αποικοδομημένες επικαθίσεις που θα κυκλοφορούν πλέον ελεύθερες μαζί με το νερό μέσα στο σύστημα.

Καθαρισμός σε boilers, εναλλάκτες ή ταχυθερμαντήρες ζεστού νερού χρήσης

Η εμπειρία μας από πολλά ξενοδοχεία είναι ότι οι πελάτες συχνά παραπονούνται επειδή το νερό στα ντους δεν είναι αρκετά ζεστό. Η πιο συχνή αιτία για αυτό το πρόβλημα είναι η συσσώρευση αλάτων πάνω στις σερπαντίνες των boilers ή στις πλάκες των πλακοειδών εναλλακτών ή μέσα στην παλλόμενη σερπαντίνα των ταχυθερμαντήρων αερίου ή πετρελαίου που κατά κανόνα χρησιμοποιούνται σε ξενοδοχεία και άλλα κτίρια με μεγάλες απαιτήσεις ζεστού νερού χρήσης για ντους, βρύσες, πλυντήρια ρούχων κτλ.
Ο χημικός καθαρισμός γίνεται τοπικά με δημιουργία bypass και πολύ σπάνα γίνεται σε ολόκληρη την εγκατάσταση. Κάτι τέτοιο γίνεται μόνο σε ακραίες περιπτώσεις, όταν η ροή του νερού έχει μειωθεί υπερβολικά εξαιτίας των επικαθίσεων μέσα στο δίκτυο σωληνώσεων, οπότε απαιτείται άμεση επέμβαση. Διαφορετικά, συνιστούμε και εφαρμόζουμε τη μέθοδο ”υδατικού καθαρισμού” MERUS, η οποία επιτυγχάνει σταδιακή αποικοδόμηση και απομάκρυνση όλων των επικαθίσεων από το δίκτυο και η οποία εφαρμόζεται ακόμα και όταν το ξενοδοχείο είναι κλειστό και προσφέρει στην επιχείρηση σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων χάρη στη μείωση των καυσίμων που απαιτούνται για μία σεζόν – για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Καθαρισμός σε ατμολέβητες και ατμογεννήτριες

Αν και αυτά τα μηχανήματα προστατεύονται κατά κανόνα από αποσκληρυντή, παρόλα αυτά δημιουργούνται πάνω στους αυλούς του ατμολέβητα και μέσα στη σερπαντίνα της ατμογεννήτριας επικαθίσεις αλάτων, εξαιτίας της ατμοποίησης του νερού, κατά την οποία σχεδόν όλα τα άλατα που ”ξέφυγαν” από τον αποσκληρυντή παραμένουν μέσα στο σύστημα και δημιουργούν επικαθίσεις, οι οποίες εξαιτίας της πολύ υψηλής θερμοκρασίας (πάνω από 100°C) πετρώνουν, κεραμοποιούνται και μειώνουν σημαντικά την απόδοση του λέβητα, με αποτέλεσμα να καθυστερεί πολύ στο ξεκίνημά του να παραγάγει ατμό και να γίνεται σημαντική σπατάλη καυσίμων και χρημάτων (1 χιλιοστό πάχος λεβητόλιθου συνεπάγεται 11% σπατάλη ενέργειας).
Ο χημικός καθαρισμός του ατμολέβητα ή της ατμογεννήτριας γίνεται μόνο τοπικά, επειδή το δίκτυο του ατμού δεν έχει επικαθίσεις αλάτων. Η συνήθης πρακτική είναι να γίνεται μία φορά το χρόνο.

Καθαρισμός δικτύου πυρόσβεσης

Τα δίκτυα πυρόσβεσης υποφέρουν κατά κανόνα από σκουριά και όχι από άλατα, επειδή σε αυτά το νερό παραμένει στάσιμο για μεγάλα χρονικά διαστήματα και τα σκουριάζει. Δεν έχουμε επικαθίσεις αλάτων, επειδή δεν κυκλοφορεί συχνά νερό μέσα από αυτά, άρα δεν έρχονται συνεχώς νέες ποσότητες αλάτων για να δημιουργήσουν σταδιακά πέτρα στις σωληνώσεις, όπως συμβαίνει στα δίκτυα ύδρευσης.
Η πιο ενδεδειγμένη μέθοδος εδώ είναι η εφαρμογή ενός δακτυλίου MERUS και μίας ή περισσότερων συσκευών STOPCOR. Υπάρχει, επίσης, η δυνατότητα να προστεθεί η κατάλληλη ποσότητα Fytoclean Liquid μέσα στο δίκτυο και να μείνει 1-2 μέρες γεμάτο και στη συνέχεια να ξεπλυθεί. Όμως, αυτή η μέθοδος δε λειτουργεί και αποτρεπτικά για τη δημιουργία νέας σκουριάς στο μέλλον όπως οι άλλες δύο, οι οποίες συνιστώνται γι’ αυτό το λόγο σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν γίνει αρχικός καθαρισμός με το Fytoclean Liquid ή με άλλο υλικό καθαρισμού.

Καθαρισμός δικτύων αποχέτευσης

Ανάλογα με το είδος των επικαθίσεων χρησιμοποιείται και η αντίστοιχη μέθοδος.
Για τις ρίζες δέντρων που εισχωρούν μέσα στους σωλήνες τις αποχέτευσης, όπου βρίσκουν ιδανικές συνθήκες ανάπτυξης και πολλές φορές φτάνουν ακόμα και μέχρι την τουαλέτα, χρησιμοποιούμε τα αποφρακτικά μηχανήματα και τους κρυστάλλους R-D που τις ”καίνε” και τις διαλύουν, χωρίς να καταστρέφουν το δέντρο.
Για στερεοποιημένα σαπούνια χρησιμοποιείται συνήθως το PT4 CLOROBEN.
Για τρίχες, πανιά, χαρτιά, λίπη χρησιμοποιείται το ιδιαίτερα καυστικό CLOBBER.
Για απορροφητικούς βόθρους που έχουν χάσει την απορροφητικότητά τους: το CESS-TIC.
Για συσσωρευμένα λίπη και λάδια στην επιφάνεια δεξαμενών η μηχανική μέθοδος είναι το σύστημα εξαφρισμού skimmer FRIESS και η βιολογική μέθοδος είναι το BIO-FAT-BREAKER ή τα βακτήρια της σειράς ROTOBIO.
Για πετρωμένες οργανικές επικαθίσεις που έχουν στερεοποιηθεί μετά από αρκετά χρόνια παραμονής τους μέσα στο αποχετευτικό δίκτυο, η μηχανική μέθοδος των μικρομοριακών ταλαντώσεων που παράγουν οι δακτύλιοι MERUS και σταδιακά αποικοδομούν τις επικαθίσεις, είναι η πιο ενδεδειγμένη λύση, από όλες τις απόψεις: ευκολία, κόστος, μηδενικές παρενέργειες.
Για ανόργανες επικαθίσεις σε δίκτυα αποχέτευσης, όπως π.χ. τσιμέντο, το κατάληλο υλικό είναι το SIZZLE για άμεσο καθαρισμό ή το FYTOCLEAN LIQUID για πιο ήπιο και αργό καθαρισμό.

Τσιμεντένιοι αγωγοί και φρεάτια (πηγάδια) παροχέτευσης υπόγειων υδάτων στα θεμέλια κτιρίων

που είναι κτισμένα σε περιοχές όπου ο υδροφόρος ορίζοντας είναι πολύ ψηλά. Οι αγωγοί αυτοί φράσσουν συχνά από άλατα, με αποτέλεσμα τα νερά να μην απομακρύνονται επαρκώς από τα θεμέλια του κτιρίου. Ο καθαρισμός τους απαιτεί μία περίπλοκη διαδικασία, την οποία αναλαμβάνουμε χάρη στα προηγμένα μηχανήματά μας και το έμπειρο συνεργείο μας. Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε τέτοιος καθαρισμός σε γνωστό κτίριο της Αθήνας που είναι κτισμένο πολύ κοντά στον Ιλισσό ποταμό, ο οποίος, όπως είναι γνωστό, έχει καλυφθεί από τις οδούς Μιχαλακοπούλου και Καλλιρρόης και δημιουργεί σοβαρά προβλήματα υγρασίας και πλημμύρες στα υπόγεια των κτιρίων που είναι κτισμένα κοντά στις όχθες του, δηλαδή κατά μήκος αυτών των οδών και λίγο πιο πέρα.
Η ανάθεση του έργου αφορούσε τον καθαρισμό τσιμεντένιων αγωγών συνολικού μήκους 1.200 μέτρων και 70 τσιμεντένιων φρεατίων βάθους αρκετών μέτρων το καθένα.
Στους αγωγούς είχαν συσσωρευθεί πετρώδεις επικαθίσεις αλάτων, που δεν είχαν καθαρισθεί ποτέ από το ξεκίνημα της λειτουργίας του κτιρίου, με αποτέλεσμα να έχουν στενέψει πολύ οι αγωγοί και η παροχέτευση των υπόγειων υδάτων να είναι πλέον ανεπαρκής, κάτι που προκαλούσε σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του κτιρίου.
Στα τσιμεντένια πηγάδια είχαν συσσωρευθεί μπάζα που δεν καθαρίστηκαν ποτέ από την κατασκευή του κτιρίου, πολλή λάσπη, επικαθίσεις αλάτων και μεγάλα πετρώδη κομμάτια αλάτων που είχαν αποσπαστεί από τα τοιχώματα των αγωγών και είχαν καταλήξει μέσα στα πηγάδια. Έτσι, η χωρητικότητά τους είχε μειωθεί και αυτό επιδείνωνε το πρόβλημα.
Ο καθαρισμός διάρκεσε συνολικά τρεις εβδομάδες. Ο ρυθμός καθαρισμού των αγωγών ήταν περίπου 100 μέτρα την ημέρα. Ο πελάτης ανέθεσε στη Smart Technical Solutions την ετήσια συντήρηση και καθαρισμό του συστήματος παροχέτευσης, για να μη φτάσει ξανά το πρόβλημα σε αυτό το προχωρημένο σημείο.
Το συνολικό κόστος του καθαρισμού ήταν πολύ μικρό σε σύγκριση με την άλλη εναλλακτική λύση που υπήρχε, που ήταν η ολοσχερής καταστροφή και επανακατασκευή των αγωγών και των φρεατίων. Κάτι τέτοιο ίσως και να ήταν πρακτικά αδύνατο, δεδομένου ότι δεν είναι εύκολη η επέμβαση στα θεμέλια ενός κτιρίου χωρίς να προκληθούν ζημιές σε ολόκληρο το κτίριο.
Παράλληλα με τον καθαρισμό τέτοιων αγωγών συνιστούμε να κατασκευάζεται μία κατάλληλη διάταξη ανακυκλοφορίας με δακτύλιο MERUS για την αποτροπήη δημιουργίας νέων επικαθίσεων, καθώς και στεγανοποίηση όλων των προσβάσιμων επιφανειών σκυροδέματος των τσιμεντένιων αγωγών και των θεμελίων και των τοιχίων των υπογείων με υλικά PENETRON, τα οποία εξασφαλίζουν στεγνά υπόγεια και μεταλλικό οπλισμό σε απόλυτα στεγνό περιβάλλον, χωρίς διάβρωση λόγω οξείδωσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το έργο, το οποίο εδώ αναφέρουμε ανώνυμα για ευνόητους λόγους, επικοινωνήστε μαζί μας.
Για άλλες εφαρμογές καθαρισμού με υδροβολή (νεροβολή) σε σωληνώσεις και αγωγούς πατήστε εδώ.

2. Υλικά και εξοπλισμός για χημικό και μηχανικό καθαρισμό

Μερικά από τα υλικά και τον εξοπλισμό αναφέρθηκαν ήδη πιο πάνω. Εδώ γίνεται μία συνολική παρουσίαση όλων των υλικών και του εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται από την εταιρεία στα έργα της ή που διαθέτει προς πώληση για εφαρμογή από τους πελάτες της.

Υλικά καθαρισμού αλάτων, σκουριάς και άλλων ανόργανων επικαθίσεων
SIZZLE
Αδρανοποιημένο υδροχλωρικό οξύ για χημικό καθαρισμό αλάτων, με ειδικούς πρόσθετους αντιδιαβρωτικούς και κατασταλτικούς παράγοντες για να μη διαβρώνει μεταλλικές, πλαστικές και άλλες επιφάνειες με τις οποίες έρχεται σε επαφή. Είναι ακριβότερο αλλά ασφαλέστερο από άλλα αδρανοποιημένα οξέα της αγοράς.
STOPCOR LIQUID
Αντιδιαβρωτική μέθοδος καθοδικής προστασίας με “υγρό ψευδάργυρο” για κλειστά κυκλώματα θέρμανσης-ψύξης. Προστατεύει από την ηλεκτροχημική διάβρωση (ηλεκτρόλυση) και δεν επιτρέπει τη δημιουργία επικαθίσεων αλάτων, ενώ απομακρύνει σταδιακά και τις παλιές επικαθίσεις.
BOILER CLEANER
Καθαριστικό υγρό για κυκλώματα θέρμανσης. Απομακρύνει σκουριές και άλλες επικαθίσεις.
OXONE PS16, Ενεργό Οξυγόνο της εταιρείας Dupont Αμερικής
Καταργεί τη δυσοσμία στις αποχετεύσεις. Επίσης, διαλύει επικαθίσεις αλάτων, αποτελεί οικολογική εναλλακτική λύση αντί των οξέων στους χημικούς καθαρισμούς σε εναλλάκτες θερμότητας, λέβητες, boilers, πύργους ψύξης, condensers, σερπαντίνες κτλ.
SATEC LT 87
Οικολογικό καθαριστικό υγρό νανοτεχνολογίας που διαλύει τις επικαθίσεις αλάτων, ασβεστίου, λιπών
Καταργεί τα οξέα που συνήθως χρησιμοποιούνται στους χημικούς καθαρισμούς.
Φιλικό προς το περιβάλλον και προς τον άνθρωπο.
Δεν διαβρώνει τα μέταλλα όπως τα οξέα.
FYTOCLEAN LIQUID
Ήπιος αλλά αποτελεσματικός χημικός καθαρισμός δικτύων με οικολογικό υλικό 100% φυτικής προέλευσης.

Υλικά καθαρισμού οργανικών επικαθίσεων
CLOBBER
Ισχυρότατο αποφρακτικό αποχετεύσεων χημικής και θερμικής δράσης με αντιδιαβρωτικούς παράγοντες, που διαλύει αμέσως λίπη, κατάλοιπα τροφίμων, πουρί, πανιά, χαρτιά, σερβιέτες, τρίχες, ακαθαρσίες και όλα τα οργανικά υλικά.
POWER FLOW

Καθαριστικό δεξαμενών πετρελαίου και βελτιωτικό καυσίμων, που βελτιώνει την καύση, εξοικονομεί ενέργεια, διατηρεί τον καυστήρα καθαρό και τη δεξαμενή χωρίς μούργα, νερό, παραφίνη στον πυθμένα και περιορίζει την εκπομπή καυσαερίων.
PT4 CLOROBEN
Αποφρακτικό Υγρό για Αποχετεύσεις, διαλύει και απομακρύνει κυρίως κατάλοιπα από σαπούνια και απορρυπαντικά.
R-D (Root Destroyer)
Αποφρακτικοί κρύσταλλοι για ρίζες σε αποχετευτικά δίκτυα.
BIO-FAT-BREAKER

Οργανικό υγρό με βακτήρια, για τη βιολογική διάσπαση των λιπών και την κατάργηση της δυσοσμίας σε αποχετευτικά δίκτυα.
ROTOBIO
Οργανική μέθοδος εξουδετέρωσης φυτικών και ζωικών λιπών, πρωτεϊνών, αμύλου, απορρυπαντικών και άλλων οργανικών ουσιών, που τις μεταβολίζει σε διοξείδιο του άνθρακα και νερό, για την επίλυση προβλημάτων δυσοσμίας, υγιεινής, απόφραξης δικτύων κ.ά.

Άμεση μηχανική αποικοδόμηση επικαθίσεων
Μέθοδος Pigging
Ξέστρα σωληνώσεων (”γουρουνάκια” ή pigs) για τον καθαρισμό τους από όλων των ειδών τις επικαθίσεις, καθώς και για άλλες χρήσεις. Έχουν εφαρμογή κυρίως σε αγωγούς ύδρευσης, φυσικού αερίου, καυσίμων με μεγάλα μήκη, όπου κάθε άλλη μέθοδος μηχανικού ή χημικού καθαρισμού είναι πρακτικά μη εφαρμόσιμη και ασύμφορη.
Απόφραξη και καθαρισμός σωληνώσεων και αγωγών με υδροβολή (νεροβολή)
Καθαρισμός σωληνώσεων και αγωγών από κάθε είδους επικαθίσεις ή φερτές ύλες όπως μπάζα, άλατα, οργανικές επικαθίσεις, στερεοποιημένα λύματα, χώματα, φύκια, στρειδώνα κτλ. με ειδικά αποφρακτικά μηχανήματα υδροβολής (νεροβολής), τα οποία διατίθενται και προς πώληση.
Καθαρισμός Αεραγωγών Κλιματισμού και Αερισμού
Για την αντιμετώπιση του συνδρόμου του άρρωστου κτιρίου. Το θέμα αυτό δεν έχει σχέση με υδραυλικές εγκαταστάσεις, όμως το αναφέρουμε εδώ, επειδή μπορεί να ενδιαφέρει τόσο τους τεχνίτες και μηχανικούς όσο και τους ιδιοκτήτες και τους διαχειριστές κτιρίων που έχοον κεντρική εγκατάσταση κλιματισμού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα του κλιματισμού πατήστε εδώ.

Σταδιακή μηχανική και χημική αποικοδόμηση επικαθίσεων
STOPCOR
Συσκευή καθοδικής προστασίας εξωτερικής εφαρμογής, για την ποστασία από τη διάβρωση λόγω ηλεκτρόλυσης, από τη χημική οξείδωση και από τις επικαθίσεις αλάτων σε υδραυλικές εγκαταστάσεις, με εφαρμογή επίσης σε μεταλλικό οπλισμό κτιρίων, σε πλοία και σκάφη, στους πυλώνες της ΔΕΗ, σε κάγκελα, σκάλες κινδύνου, μεταλλικές εξέδρες και γενικά σε μεταλλικές κατασκευές κάθε είδους. Στις υδραυλικές εγκαταστάσεις εκτός από την αποτροπή δημιουργίας σκουριάς και αλάτων, επιτυγχάνει και καθαρισμό των παλιών επικαθίσεων.
HEIFI-TOP & FERROCLEAN
Kορυφαία καθαρισμού και προστασίας των κυκλωμάτων θέρμανσης-ψύξης με τα δύο γερμανικά φίλτρα εξαέρωσης & καθαρισμού του νερού της Judo GmbH – Απαραίτητα σε όλα τα κυκλώματα θέρμανσης και ψύξης, μικρά και μεγάλα. Υπερτερούν σε πολλά σημεία έναντι των κοινών εξαερωτών της αγοράς. Παρέχουν εξοικονόμηση ενέργειας, αντιδιαβρωτική προστασία, κατάργηση φραξιμάτων και διαρροών, αύξηση θερμαντικής/ψυκτικής απόδοσης και πολλά άλλα λειτουργικά, τεχνικά και οικονομικά οφέλη.
MERUS
Δακτύλιοι επεξεργασίας νερού για τον καθαρισμό και την προστασία των δικτύων από σκουριά, άλατα, άλγη και άλλες επικαθίσεις. Η τεχνολογία MERUS σε πολλά είδη εφαρμογών ουσιαστικά καταργεί την έννοια του χημικού καθαρισμού και την αντικαθιστά με την απόλυτα φιλική προς το περιβάλλον και οικονομικά συμφέρουσα μέθοδο του ”υδατικού καθαρισμού”, που είναι επιπλέον και εντελώς απλή, αφού ο καθαρισμός γίνεται με αυτή τη μέθοδο από μόνος του, σταδιακά, χωρίς προσωπική εργασία του συντηρητή, ο οποίος πρέπει απλά να ξεπλύνει το δίκτυο μετά από λίγο καιρό για να φύγουν τα άλατα και η σκουριά που αποικοδομήθηκαν από τους σωλήνες και κυκλοφορούν πλέον ελεύθερα μέσα στο νερό. Η μέθοδος είναι κατάλληλη για κυκλώματα κλιματισμού, για ζεστά νερά χρήσης, για δίκτυα ύδρευσης, πυρόσβεσης, άρδευσης, βιομηχανικής ψύξης κτλ. και δεν προκαλεί καμία απολύτως παρενέργεια πέρα από το μικρό ενδεχόμενο να φράξουν κάποια στενά σημεία του δικτύου (π.χ. μπεκ ή ηλεκτροβάνες) από τα αποκολλώμενα σωματίδια.
MERUS BIO

Δακτύλιοι MERUS ειδικής κατασκευής, που εκτός από τη σκουριά και τα άλατα αποικοδομούν επίσης και την άλγη (βιοϋμένιο) που αναπτύσσεται σε αρκετά δίκτυα σωληνώσεων, σε πισίνες, σε πλαστικούς σωλήνες αποχέτευσης, στα τοιχώματα δεξαμενών κτλ., ενώ παράλληλα εξολοθρεύουν σε μεγάλο βαθμό το βακτήριο της λεγιονέλα και άλλους μικροοργανισμούς (περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα θα βρείτε στην ενότητα Απολύμανση Νερού).

Καθαρισμός εξωτερικών επιφανειών σε σωληνώσεις, δεξαμενές κτλ.
Ξηρός πάγος: μέθοδος καθαρισμού με παγοβολή
Καθαρισμός μηχανημάτων κ.ά. δύσκολων επιφανειών με πάγο διοξειδίου του άνθρακα
(CO2), ιδανική λύση για περιπτώσεις όπου δεν επιτρέπεται να δημιουργηθούν απόνερα.
CALSOFT POWDER

Η τεχνολογία αυτή εφαρμόζεται μεταξύ άλλων και για την απομάκρυνση της σκουριάς από σωληνώσεις, δεξαμενές κτλ. Επειδή δεν παράγει καθόλου σπινθήρες κατά την εκτόξευση με χαμηλή πίεση του διαλύματος CALSOFT POWDER, είναι κατάλληλη και για αντιεκρηκτικού τύπου εφαρμογές καθαρισμού εγκαταστάσεων σε χώρους με επικινδυνότητα για έκρηξη ή ανάφλεξη (δεξαμενές και σωληνώσεις υγρών καυσίμων, υγραερίου, φυσικού αερίου, εύφλεκτών χημικών, βιομηχανικών και ιατρικών αερίων κ.ά.)

3. Προληπτική συντήρηση για την αποτροπή δημιουργίας επικαθίσεων

Μερικές από τις πιο κάτω μεθόδους προληπτικής συντήρησης για την αποτροπή δημιουργίας επικαθίσεων σε υδραυλικές εγκαταστάσεις κάθε είδους έχουν αναφερθεί και πιο πάνω ως μέθοδοι καθαρισμού παλαιών επικαθίσεων. Επειδή αυτές οι μέθοδοι έχουν διπλή δράση, δηλαδή αφενός δεν επιτρέπουν τη δημιουργία νέουν επικαθίσεων και αφετέρου καθαρίζουν τις υπάρχουσες επικαθίσεις, αναφέρονται ξανά και σε αυτήν την ενότητα, για να έχετε μία ολοκληρωμένη εικόνα όλων των μεθόδων πρόληψης που προτείνει η Smart Technical Solutions προκειμένου να μη δημιουργούνται επικαθίσεις σε σωληνώσεις και αγωγούς κάθε είδους.

3.1. Για την αποφυγή δημιουργίας επικαθίσεων αλάτων, σκουριάς, διαφόρων
οξειδίων και άλλων ανόργανων ουσιών προτείνουμε:

MERUS
Οι μικρομοριακές ταλαντώσεις που παράγουν οι δακτύλιοι MERUS δεν επιτρέπουν τη συσσωμάτωση των μορίων των αλάτων και τη σταδιακή δημιουργία ”πέτρας” σε σωληνώσεις, εναλλάκτες, λέβητες, μπεκ ψεκασμού και όπου αλλού συνήθως σχηματίζονται επικαθίσεις αλάτων. Παράλληλα, με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή με τη μέθοδο του μηχανικού συντονισμού σε μοριακό επίπεδο, αποτρέπεται η δημιουργία της γνωστής καφετιάς σκουριάς σε σιδηροσωλήνες ή του πρασινωπού οξειδίου του χαλκού σε χαλκοσωλήνες ή μπρούτζινα εξαρτήματα, καθώς και κάθε άλλου οξειδίου. Αντίθετα, οι ταλαντώσεις αυτές επιτρέπουν τη δημιουργία σταθεροποιημένων οξειδίων πάνω στις μεταλλικές επιφάνειες όπως είναι το επιτεταρτοξείδιο του σιδήρου, τα οποία δεν επιτρέπουν την περαιτέρω διάβρωση των δικτύων.
STOPCOR LIQUID

Αντιδιαβρωτική μέθοδος καθοδικής προστασίας με “υγρό ψευδάργυρο” για κλειστά κυκλώματα θέρμανσης-ψύξης. Προστατεύει από την ηλεκτροχημική διάβρωση (ηλεκτρόλυση) και δεν επιτρέπει τη δημιουργία επικαθίσεων αλάτων, ενώ απομακρύνει σταδιακά και τις παλιές επικαθίσεις.
STOPCOR

Συσκευή καθοδικής προστασίας εξωτερικής εφαρμογής, για την ποστασία από τη διάβρωση λόγω ηλεκτρόλυσης, από τη χημική οξείδωση και από τις επικαθίσεις αλάτων σε υδραυλικές εγκαταστάσεις.
HEIFI-TOP & FERROCLEAN.
Είναι προφανές, αλλά το τονίζουμε και ξεχωριστά εδώ, ότι αυτά τα δύο φίλτρα που αναφέραμε πιο πάνω δεν καθαρίζουν μόνο το δίκτυο από την υπάρχουσα μεταλλική λάσπη ετών που κυκλοφορεί σε ένα σύστημα κλιματισμού επί χρόνια και δημιουργεί φραξίματα σε fan coils, αντλίες κτλ., αλλά επίσης, όταν ολοκληρωθεί αυτός ο αρχικός καθαρισμός, δεν επιτρέπουν και τη συσσώρευση νέων φερτών υλών, καθώς τις απομακρύνει σε κάθε ανακυκλοφορία του νερού, πριν προλάβουν να αποκτήσουν μεγάλη μάζα. Παράλληλα, απομακρύνοντας τον αέρα (ως εξαερωτές που είναι) μειώνουν κατά πολύ τη διάβρωση του δικτύου και τη δημιουργία οξειδίων μέσα σε αυτό.

3.2. Αποτροπή της οξείδωσης εξωτερικών επιφανειών σε σωληνώσεις, δεξαμενές κτλ.
STOPCOR

Οι συσκευές STOPCOR προστατεύουν όχι μόνο τις διαβρεχόμενες επιφάνειες των εγκαταστάσεων αλλά και τις εξωτερικές επιφάνειές τους από την ηλεκτρολυτική διάβρωση και τη χημική οξείδωση.
FEROFIX – Μετατροπέας σκουριάς
Σε συνδυασμό με τα πιο κάτω υλικά FERACRYL και RUSTBLOCKER εξασφαλίζει απόλυτη προστασία των σωληνώσεων και των υδραυλικών εγκαταστάσεων από την οξείδωση των εξωτερικών επιφανειών τους. Η Smart Technical Solutions, εκτός από την προμήθεια των υλικών, μπορεί να αναλάβει και την εφαρμογή τους με εξειδικευμένα συνεργεία για τη συνολική προστασία των υδραυλικών εγκαταστάσεων ενός κτιρίου από την εξωτερική οξείδωση.
FERACRYL

Οικολογικό διαφανές υδροδιαλυτό αστάρι μετάλλων με αντισκωριακές ιδιότητες.
RUSTBLOCKER χρώμα για μέταλλα, και άλλες προτάσεις για το τελικό φινίρισμα.
Οικολογικό υδροδιαλυτό χρώμα μετάλλων με αντισκωριακές ιδιότητες. Aντιδρά χημικά με τον σίδηρο και μπλοκάρει την ήδη υπάρχουσα σκουριά, ενώ δεν επιτρέπει την δημιουργία καινούργιας. Προαιρετικά πάνω από το τελικό χρώμα μπορεί να εφαρμοστεί και ένα διαφανές προστατευτικό υλικό όπως είναι τα υδρόφοβα CONTRAQUA 7/50 και AQUABLOCK ή το υδρόφοβο και ελαιόφοβο STAINBLOCKER. Η επιλογή του κατάλληλου τελικού προστατευτικού υλικού γίνεται ανάλογα με τις απαιτήσεις της κάθε εφαρμογής. Επίσης, είναι πιθανή και η επιλογή της ανακλαστικής βαφής ANTITHERM αντί του RUSTBLOCKER, σε περιπτώσεις που η θερμομόνωση είναι το ζητούμενο.

3.3. Αποφυγή δημιουργίας οργανικών επικαθίσεων σε δίκτυα νερού και λυμάτων
MERUS BIO
Οι δακτύλιοι MERUS BIO που αναφέρθηκαν πιο πάνω, μετά τον αρχικό καθαρισμό από την άλγη, η οποία μαραίνεται, ξεραίνεται, αποκτά καφετί χρώμα από πράσινη που είναι αρχικά και φεύγει, παρασύρεται με τη ροή του νερού, στη συνέχεια παραμένουν εγκατεστημένοι πάνω στο δίκτυο και δημιουργούν με τις ειδικών συχνοτήτων μικρομοριακές ταλαντώσεις τους ένα ιδιαίτερα αντίξοο περιβάλλον για την ανάπτυξη νέας άλγης αλλά και μικροοργανισμών κάθε είδους. Η μη δημιουργία βιοϋμένιου από άλγη δεν επιτρέπει και το ”φώλιασμα” μικροοργανισμών μέσα στο δίκτυο, οι οποίοι κατά κανόνα βρίσκουν καταφύγιο κάτω από το βιοϋμένιο και αναπτύσσονται εκεί προστατευμένοι από το χλώριο που συνήθως περιέχει το νερό και το οποίο δεν είναι σε θέση να καταστρέψει αυτό το βιοϋμένιο.
POWER FLOW

Μετά την αρχική εφαρμογή του σε δοσολογία 1 λίτρο για κάθε 2 κυβικά πετρελαίου και τον καθαρισμό της δεξαμενής από την παλιά μούργα και το νερό που είχε συσσωρευθεί στον πυθμένα, συνεχίζεται η χρήση του υλικού στην ίδια δοσολογία σε κάθε ανεφοδιασμό της δεξαμενής, προκειμένου να μην ξαναπιάσει μούργα και για να συνεχίσουμε να έχουμε και τα άλλα οφέλη που αναφέραμε πιο πάνω (εξοικονόμηση ενέργειας, καθαρός καυστήρας, μείωση ρύπων καυσαερίων κτλ.)
PT4 CLOROBEN

Μετά από τον αρχικό καθαρισμό από παλιά στερεοποιημένα σαπούνια και απορρυπαντικά, συνιστάται η περιοδική χρήση του σε δίκτυα αποχετεύσεων όπου πέφτουν πολλά απορρυπαντικά για προληπτικούς λόγους, για να μην ξαναφράξουν μετά από κάποιο χρονικό διάστημα.
R-D (Root Destroyer)
Και αυτό το προϊόν συνιστάται να χρησιμοποιείται περιοδικά για να μην επιτρέπει στις ρίζες των δέντρων να μεγαλώσουν ξανά τόσο πολύ ώστε να φράξουν ξανά το αποχετευτικό δίκτυο.
BIO-FAT-BREAKER

Μετά την αρχική αποικοδόμηση του λίπους, η οποία συνήθως διαρκεί από 3 έως 8 εβδομάδες, ανάλογα με τις συνθήκες της κάθε εφαρμογής, τηρείται ένα πρόγραμμα συντήρησης, προκειμένου να μη συσσωρευθούν ξανά καινούργια λίπη στο δίκτυο.
ROTOBIO
Και για τα υλικά της σειράς ROTOBIO η συστηματική χρήση για συντήρηση είναι σημαντική για τους ίδιους λόγους.

Μοιράσου το στα social media