Βασική Ενημέρωση για τους Χημικούς Καθαρισμούς
και Πρόταση Δοκιμαστικής Συνεργασίας

Κύριοι,

Σας ενημερώνουμε ότι διαθέτουμε ένα αξιόπιστο συνεργείο χημικών καθαρισμών, χάρη στο οποίο είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε υψηλή ποιότητα σε λογικές τιμές όσον αφορά τους χημικούς καθαρισμούς του εξοπλισμού σας (εναλλάκτες θερμότητας, λέβητες, σωληνώσεις, σερπαντίνες, στοιχεία ψυκτικών μηχανημάτων κ.ά.).

Πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το χημικό καθαρισμό γίνονται συνεχείς μετρήσεις των ολικών διαλυτών στερεών και του pH, ώστε να αποκλείεται εντελώς το ενδεχόμενο διάβρωσης των μετάλλων. Επιπλέον, μετά το τέλος του καθαρισμού πραγματοποιείται χημική εξουδετέρωση της εγκατάστασης και στη συνέχεια γίνεται παθητικοποίηση των επιφανειών, ώστε να μην οξειδώνονται τα μέταλλα για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα.

Άλλα πλεονεκτήματα της μεθόδου μας είναι ο αυτόματος έλεγχος της πίεσης κατά τον καθαρισμό, για την αποτροπή ζημιών στον εξοπλισμό σας, και οι αλλεπάλληλες αντιστροφές της ροής, που προκαλούν στροβιλισμό, χάρη στον οποίο επιτυγχάνεται και μηχανικός καθαρισμός ταυτόχρονα με τον χημικό καθαρισμό.

Τέλος, όλα τα χημικά που χρησιμοποιούμε είναι πιστοποιημένα και περιέχουν αναστολείς διάβρωσης, αντιαφριστικά υλικά και άλλα συστατικά που εξασφαλίζουν την απόλυτη προστασία των εγκαταστάσεών σας από τη χημική διάβρωση και από την υπέρμετρη αύξηση της πίεσης κατά τη διάρκεια του καθαρισμού.

Ειδικότερα, μπορείτε να μας εμπιστευθείτε τον καθαρισμό των εμφανών στοιχείων των αερόψυκτων ψυκτικών μηχανημάτων σας. Το συνεργείο μας εφαρμόζει μία νέα ήπια και αποτελεσματική μέθοδο καθαρισμού, με την οποία τα στοιχεία καθαρίζονται εντελώς, χωρίς να φθείρονται εξαιτίας της υψηλής πίεσης του νερού που εφαρμόζεται κατά κανόνα από άλλα συνεργεία, και μάλιστα με μέτριο αποτέλεσμα καθαρισμού λόγω αδυναμίας για διείσδυση σε βάθος. Χάρη στον απόλυτο καθαρισμό των στοιχείων, σας εξασφαλίζουμε σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας σε μόνιμη βάση. Το κόστος του καθαρισμού είναι αμελητέο σε σύγκριση με το κόστος της ενέργειας που εξοικονομείται χάρη στον καθαρισμό, αφού καθαρά στοιχεία σημαίνει καλύτερη ψύξη από τον αέρα. Η συχνότητα των καθαρισμών εξαρτάται από την ποσότητα και τη συχνότητα συσσώρευσης ρύπων στα στοιχεία σας. Αναλυτική ενημέρωση σχετικά με αυτό το θέμα θα βρείτε στη σελίδα:
LPDCS, Χημικός και Μηχανικός Καθαρισμός Χαμηλής Πίεσης σε Ψύκτρες (Στοιχεία) Αλουμινίου

Παρακαλούμε ενημερώστε μας αν υπάρχει κάποιος καθαρισμός εναλλάκτη θερμότητας ή άλλου εξοπλισμού σας που θα θέλατε να πραγματοποιηθεί προσεχώς, για να δοκιμάσετε το συνεργείο μας σε όλα τα επίπεδα: τεχνικό, οικονομικό και συνεργασιμότητας.

Είμαστε βέβαιοι ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι από κάθε άποψη. Μπορείτε, αν θέλετε να δείτε την αναλυτική περιγραφή μίας εφαρμογής που κάναμε, στη σελίδα:
FULGOR – Χημικός και Μηχανικός Καθαρισμός Φύλλων Πλακοειδούς Εναλλάκτη Θερμότητας

Προκειμένου να σας υποβάλουμε προσφορά για έναν χημικό καθαρισμό, θα χρειαστεί να μιλήσει ο εργοδηγός μας με τον μηχανικό σας που είναι υπεύθυνος για τον εξοπλισμό που θα καθαρίσουμε. Το πιθανότερο είναι ότι θα πρέπει να γίνει μία δωρεάν αυτοψία για την εκτίμηση του έργου από τον εργοδηγό μας.

Σημειώστε ότι αναλαμβάνουμε καθαρισμούς σε όλη την Ελλάδα, καθώς επίσης και σε γειτονικές χώρες. Επίσης, αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό αποσπώμενων αντικειμένων στο δικό μας χώρο (για παράδειγμα, τα μεταλλικά φίλτρα αεραγωγών κλιματισμού). Σε τέτοιες περιπτώσεις ενδέχεται να εφαρμόσουμε τη μέθοδο καθαρισμού με υπερήχους, αν το κρίνουμε σκόπιμο.

Επίσης, σημειώστε ότι εκτός από τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις, είναι σημαντικό να γίνεται χημικός καθαρισμός και σε κτιριακές υδραυλικές εγκαταστάσεις κατοικιών και γραφείων, για την απαλλαγή τους από επικαθίσεις σκουριάς και αλάτων που μειώνουν τη θερμαντική και ψυκτική απόδοση, με αποτέλεσμα να καταναλώνεται άσκοπα ενέργεια και να ανεβαίνει σημαντικά το κόστος θέρμανσης, ψύξης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης του κτιρίου.

Τέλος, στη σελίδα SMART IFMS μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης βιομηχανικών και κτιριακών εγκαταστάσεων, με το οποίο μπορείτε να έχετε σημαντικά οικονομικά και λειτουργικά οφέλη. Οι χημικοί καθαρισμοί είναι ένα μέρος της ολοκληρωμένης διαχείρισης εγκαταστάσεων.

Μοιράσου το στα social media