Καθαρισμός Δεξαμενών

Η Smart Technical Solutions αναλαμβάνει τον καθαρισμό δεξαμενών κάθε είδους: καθαρίζουμε δεξαμενές βιομηχανικού ή πόσιμου νερού, καυσίμων, λιπαντικών, λαδιού, υγρών ή παχύρρευστων τροφίμων, αστικών λυμάτων, βιομηχανικών αποβλήτων, χημικών κοκ.

Καθαρίζουμε δεξαμενές κατασκευασμένες από όλα τα πιθανά υλικά κατασκευής: δεξαμενές τσιμεντένιες, μεταλλικές, ανοξείδωτες, πλαστικές κοκ.

Τα καθαριστικά υλικά που χρησιμοποιούμε για τον καθαρισμό των δεξαμενών είναι εντελώς οικολογικά, μη διαβρωτικά, μη καυστικά, μη τοξικά, φιλικά προς το περιβάλλον και προς τον χρήστη, και δεν αφήνουν τοξικά ή άλλα κατάλοιπα στα τοιχώματα και στον πυθμένα της δεξαμενής.

Ο καθαρισμός γίνεται συνήθως με συνδυασμό χημικών και μηχανικών μεθόδων, με τη χρήση πιεστικού μηχανήματος, υδροβολής και άλλων κατάλληλων εργαλείων για την απομάκρυνση των επικαθίσεων κάθε είδους. Με τις κατάλληλες αντλίες γίνεται αναρρόφηση των απόνερων και τέλειο ξέπλυμα των δεξαμενών πριν τις παραδώσουμε στους πελάτες μας για επανάχρηση.

Παράλληλα, προτείνουμε στους πελάτες μας κάποιες μεθόδους για την αποτροπή σχηματισμού και συσσώρευσης νέων επικαθίσεων από σκουριές, άλατα και άλλα ιζηματοειδή υλικά. Οι μέθοδοι αυτές συνίστανται είτε στη φίλτρανση και άλλες μεθόδους διαχωρισμού των εισερχόμενων υγρών από ιζηματογόνα υλικά είτε στην εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών που αποτρέπουν το σχηματισμό ανόργανων ή οργανικών επικαθίσεων, οξειδίων και διαβρώσεων κάθε είδους.

Τέλος, είμαστε σε θέση να επέμβουμε για να δώσουμε λύσεις σε προβλήματα στεγανότητας που μπορεί να έχει μία δεξαμενή, ανεξάρτητα από το υλικό κατασκευής της, καθώς επίσης και να μειώσουμε τις θερμικές απώλειες ψυχρών ή θερμών περιεχομένων δεξαμενών το καλοκαίρι ή τον χειμώνα, αντίστοιχα, καθώς επίσης και να αποφύγουμε την υπερβολική θέρμανση και χημική αλλοίωση των υγρών εξαιτίας της θερμότητας που παράγεται από την ηλιακή ακτινοβολία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους καθαρισμού που εφαρμόζουμε και τα υλικά καθαρισμού που χρησιμοποιούμε, καθώς επίσης και για το κλείσιμο ενός ραντεβού για αυτοψία από τεχνικό μας χωρίς χρέωση, επικοινωνήστε μαζί μας.

Μοιράσου το στα social media