Χημικός και Μηχανικός Καθαρισμός σε Πλακοειδείς Εναλλάκτες Θερμότητας

Οι πλακοειδείς εναλλάκτες θερμότητας καθαρίζονται κατά κανόνα μετα από αποσυναρμολόγηση, ώστε να γίνει ο καθαρισμός των φύλλων (πλακών) του εναλλάκτη με μηχανικά και χημικά μέσα προσεκτικά, ώστε να μην παραμείνουν υπολείμματα επικαθίσεων, τα οποία αφενός μειώνουν τη ροή του νερού και των άλλων υγρών ή αερίων που διατρέχουν το πρωτεύον και το δευτερεύον κύκλωμα του εναλλάκτη, και αφετέρου δυσχεραίνουν τη μετάδοση θερμότητας από το θερμότερο ρευστό προς το ψυχρότερο.

Η Smart Technical Solutions έχει αναπτύξει μία μέθοδο, χάρη στην οποία η επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία της αποσυναρμολόγησης του εναλλάκτη καταργείται στις περισσότερες περιπτώσεις, καθώς ο καθαρισμός γίνεται με ειδική αντλία ανακυκλοφορίας μέσα σε λίγες ώρες και πολύ πιο οικονομικά, τόσο από την άποψη  του χρόνου εργασίας όσο και από την άποψη της κατανάλωσης καθαριστικού υγρού.

Η διαδικασία είναι εντελώς ασφαλής, τόσο για τους τεχνίτες που αναλαμβάνουν τον καθαρισμό όσο και για τον ίδιο των εναλλάκτη, ο οποίος προστατεύεται σε απόλυτο βαθμό από τη διάβρωση και από την υψηλή πίεση κατά τον καθαρισμό. Η προστασία αυτή επιτυγχάνεται χάρη στα πιστοποιημένα καθαριστικά υγρά που χρησιμοποιούμε, στις αλλεπάλληλες μετρήσεις πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του καθαρισμού και στους αυτοματισμούς που περιλαμβάνει η αντλία και το όλο σύστημα ανακυκλοφορίας.

Επιπλέον, στο τέλος της διαδικασίας του καθαρισμού τα φύλλα του εναλλάκτη παθητικοποιούνται με μία τελική επεξεργασία που γίνεται με την ανακυκλοφορία ειδικού υγρού.

Περισσότερα σχετικά με αυτήν την εφαρμογή μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Ο επιτόπιος καθαρισμός των πλακοειδών εναλλακτών χωρίς αποσυναρμολόγηση των πλακών τους έχει αρκετά σημαντικά πλεονεκτήματα.

Περισσότερες πληροφορίες για τον χημικό και μηχανικό καθαρισμό σε διάφορα είδη εξοπλισμού και εγκαταστάσεων που αναλαμβάνουν τα συνεργεία μας θα βρείτε εδώ.

Μοιράσου το στα social media