Low Pressure Deep Claeansing System (LPDCS)

Χημικός και Μηχανικός Καθαρισμός σε Ψύκτρες (Στοιχεία) Αλουμινίου
σε αερόψυκτα ψυκτικά μηχανήματα, ηλεκτρογεννήτριες, πομπούς υψηλής ισχύος

και σε όποιον άλλο εξοπλισμό χρησιμοποιούνται παράλληλες πλάκες, φύλλα
ή πτερύγια αλουμινίου για την απαγωγή της θερμότητας και την ψύξη του

Γενικές πληροφορίες για τα ψυκτικά στοιχεία αλουμινίου

Η χρήση ψυκτικών στοιχείων αλουμινίου, που αποτελούνται από παράλληλες πλάκες ή πτερύγια, συχνά σε συνδυασμό με ανεμιστήρες ή τουρμπίνες για τη διοχέτευση ψυχρού αέρα και την απαγωγή του θερμού αέρα, είναι απαραίτητη για την ψύξη μηχανημάτων και συσκευών που θερμαίνονται κατά τη λειτουργία τους.

Επίσης, τέτοια συστήματα ψύξης χρησιμοποιούνται στα αερόψυκτα ψυκτικά μηχανήματα εγκαταστάσεων κλιματισμού, σε αντίθεση με τα υδρόψυκτα συστήματα που βασίζουν τη λειτουργία τους στην ψύξη που προκαλείται από την εντατική εξάτμιση νερού που συμβαίνει μέσα στους πύργους ψύξης. Τα αερόψυκτα ψυκτικά μηχανήματα έχουν σημαντικά τεχνικά πλεονεκτήματα έναντι των πύργων ψύξης, με κυριότερο από αυτά το χαμηλό κόστος συντήρησης, καθώς οι πύργοι ψύξης υποφέρουν από τις επικαθίσεις αλάτων και τη διάβρωση λόγω ηλεκτρόλυσης.

Το πρόβλημα των επικαθίσεων επάνω στα στοιχεία αλουμινίου (φιλμ κυκλοφορίας αέρα)

Όμως, τα αερόψυκτα μηχανήματα, όπως αναφέραμε, έχουν ένα άλλο πρόβλημα που δεν το έχουν οι πύργοι ψύξης. Συγκεκριμένα, οι ψύκτρες (στοιχεία) αλουμινίου που διαθέτουν, τις οποίες βλέπετε στη φωτογραφία πιο πάνω, σταδιακά επιβαρύνονται με το λεγόμενο “φιλμ κυκλοφορίας αέρα”. Με άλλα λόγια, παρατηρείται σταδιακή συσσώρευση ρύπων από τον αέρα που διέρχεται ανάμεσα στα πλακοειδή στοιχεία της ψύκτρας. Οι ρύποι αυτοί είναι, κατά κανόνα, σκόνη, αλμύρα, καυσαέριο, γύρη, αιθάλη, ρινίσματα μετάλλων, οξείδια και άλλες αιωρούμενες ουσίες που υπάρχουν στον αέρα, ιδίως σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και σε άλλα είδη εξοπλισμού που ψύχονται με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή με τη διέλευση ψυχρού αέρα ανάμεσα σε στοιχεία αλουμινίου.

Το φιλμ που συσσωρεύεται πάνω στα στοιχεία αλουμινίου προξενεί τα εξής προβλήματα, εξαιτίας των οποίων η ψύξη του εξοπλισμού, που μπορεί να είναι ψυκτικό μηχάνημα, ηλεκτρογεννήτρια, πομπός ραδιοσυχνότητας ή άλλος εξοπλισμός, παύει να είναι ικανοποιητική. Τα προβλήματα αυτά είναι τα εξής:

  1. Εξαιτίας του πάχους του φιλμ δημιουργείται στένωμα ανάμεσα στα παράλληλα στοιχεία, με αποτέλεσμα να μην είναι πλέον δυνατή η διέλευση επαρκούς ποσότητας αέρα. Έτσι, το ψυκτικό μέσο, δηλαδή ο αέρας, είναι ανεπαρκές, με αποτέλεσμα η ψύξη να μην μπορεί να είναι επαρκής.
  2. Το φιλμ είναι, κατά κανόνα, θερμομονωτικό. Με άλλα λόγια, ο ψυχρός αέρας ψύχει την επιφάνεια του φιλμ, αλλά η ψύξη αυτή δεν μεταφέρεται επαρκώς προς τα στοιχεία αλουμινίου, τα οποία κατά συνέπεια δεν ψύχονται επαρκώς και αδυνατούν να ψύξουν τον εξοπλισμό (ψυκτικό μηχάνημα, ηλεκτρογεννήτρια κτλ.).
  3. Η συσσώρευση υλικών πάνω στα στοιχεία κάνει την επιφάνεια τραχιά, με αποτέλεσμα η συσσώρευση πρόσθετων επικαθίσεων να διευκολύνεται, καθώς εξαιτίας της τραχύτητας αυξάνεται η ικανότητα πρόσφυσης νέων υλικών. Έτσι, το φαινόμενο ακολουθεί μία γεωμετρική πρόοδο, δηλαδή άπαξ και γίνουν οι πρώτες επικαθίσεις, οι επόμενες συσσωρεύονται πολύ πιο γρήγορα και το διάκενο μεταξύ των στοιχείων καλύπτεται ολοκληρωτικά σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
  4. Οι επικαθίσεις, με την παρουσία της υγρασίας του αέρα και της βροχής, και επειδή περιέχουν μεταλλικά στοιχεία, δημιουργούν διμεταλλικά στοιχεία, με αποτέλεσμα να έχουμε φαινόμενα ηλεκτρόλυσης, η οποία σταδιακά διαβρώνει το αλουμίνιο, με τη μορφή pitting αλλά και με εκτεταμένη οξείδωση. Έτσι, τα φύλλα αλουμινίου, αφενός αδυνατίζουν και σπάνε πιο εύκολα και αφετέρου η ψυκτική τους ικανότητα, ακόμα και μετά τον καθαρισμό, είναι μειωμένη, επειδή το οξείδιο του αλουμινίου αποτελεί θερμομονωτικό φιλμ που δεν απομακρύνεται εύκολα.

Οι αρνητικές συνέπειες των επικαθίσεων

Η ανεπαρκής ψύξη του εξοπλισμού, που οφείλεται στους παράγοντες που εξηγήσαμε πιο πάνω, έχει ως συνέπεια τα εξής:

  1. Μειωμένη απόδοση του εξοπλισμού (για παράδειγμα, ένα ψυκτικό μηχάνημα δεν ψύχει επαρκώς και ο κλιματισμός ενός κτιρίου δεν λειτουργεί ικανοποιητικά).
  2. Σπατάλη ενέργειας (για παράδειγμα, ένα ψυκτικό μηχάνημα καταναλώνει περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια όταν ψύχεται ανεπαρκώς).
  3. Βλάβες λόγω υπερθέρμανσης ή υπερλειτουργίας σε κινητήρες και άλλα μέρη του εξοπλισμού.
  4. Συνεχή σταματήματα της λειτουργίας λόγω των αυτοματισμών προστασίας που ανιχνεύουν υπερθέρμανση και δίνουν εντολή για διακοπή της λειτουργίας.

Η ανεπάρκεια των συμβατικών μεθόδων καθαρισμού των στοιχείων αλουμινίου

Για να αποφευχθούν αυτά τα προβλήματα, η μόνη λύση είναι ο περιοδικός καθαρισμός των στοιχείων αλουμινίου. Αυτό είναι ένα δύσκολο έργο, επειδή οι μέχρι τώρα μέθοδοι που εφαρμόζονται δεν μπορούν να καθαρίσουν τα στοιχεία σε βάθος. Επίσης, δεν μπορούν να φτάσουν στην εσωτερική πλευρά τους, που είναι μέσα στο μηχάνημα, όπως συμβαίνει, για παράδειγμα, στα αερόψυκτα ψυκτικά μηχανήματα.

Συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα πολλοί καθαρίζουν τα στοιχεία με χειροκινήτους ψεκαστήρες ή με πλυστικά μηχανήματα υψηλών πιέσεων. Και οι δύο αυτές μέθοδοι καθαρίζουν τα στοιχεία μόνο επιφανειακά. Τα πιεστικά – πλυστικά μηχανήματα δεν έχουν τη δυνατότητα να πρεσάρουν το καθαριστικό υγρό σε όλο το βάθος των στοιχείων, με αποτέλεσμα αυτό να παραμένει στην επιφάνεια.

Στη συνέχεια, το ξέπλυμα των στοιχείων με υψηλή πίεση κάνει περισσότερη ζημιά παρά καθαρίζει. Τα πτερύγια των στοιχείων παραμορφώνονται λόγω της υψηλής πίεσης. Ακόμα και αν δεν συμβεί αυτό, το βέβαιο είναι ότι αδυνατίζουν τα πτερύγια και σε βάθος χρόνου καταστρέφονται, δηλαδή κόβονται με το παραμικρό. Επιπλέον, αυτά τα μηχανήματα δεν έχουν αρκετά μεγάλη ποσότητα νερού, που είναι απαραίτητη για τον καλό καθαρισμό των στοιχείων.

Όλα αυτά είναι φαινόμενα που τα έχουμε δει επανειλημμένα στην πράξη, σε εγκαταστάσεις πελατών μας που συνέχιζαν να έχουν σοβαρά προβλήματα με την ψύξη τους, παρά τους συχνούς καθαρισμούς που έκαναν, ενώ παράλληλα είχαν και πολλές ζημιές στα ψυκτικά στοιχεία εξαιτίας της φθοράς που προκαλεί η υψηλή πίεση. Αυτοί οι πελάτες ανέθεσαν στο δικό μας συνεργείο τον καθαρισμό των στοιχείων τους και για πρώτη φορά έδωσαν λύση σε αυτό το χρόνιο πρόβλημά τους, που αποτελούσε επί χρόνια αιτία για υψηλό κόστος και ανυπέρβλητες τεχνικές δυσκολίες.

Η μέθοδος LPDCS, Χημικός και Μηχανικός Καθαρισμός Χαμηλής Πίεσης σε Ψύκτρες (Στοιχεία) Αλουμινίου

Το συνεργείο μας αναλαμβάνει των καθαρισμό των στοιχείων, εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων, με ειδικό πιστοποιημένο χημικό υγρό. Mια νέα αντλία, σχεδιασμένη ειδικά για καθαρισμούς στοιχείων αλουμινίου, μας επιτρέπει να καθαρίζουμε απόλυτα ακόμα και τα πιο ογκώδη στοιχεία των ψυκτικών μηχανημάτων, των εξατμιστών, των συμπυκνωτών, των γεννητριών και γενικά οποιουδήποτε μηχάνημα φέρει στοιχεία.

Η νέα ειδικά σχεδιασμένη αντλία μας, που είναι η μοναδική που λειτουργεί στην Ελλάδα, είναι η απάντηση στον σωστό καθαρισμό των στοιχείων. Συνδυάζει τη σωστή πίεση, ώστε να μην τραυματίζουμε τα πτερύγια, αλλά και μεγάλη παροχή νερού,  25 λίτρα το λεπτό, καθαρίζοντας έτσι ακόμα και τα πιο ογκώδη και βρώμικα στοιχεία. Διαθέτει ειδική τεχνολογία για την αναρρόφηση του αφρού. Αποθέτει ένα παχύ στρώμα απορρυπαντικού επάνω στο στοιχείο και μας επιτρέπει να το εμποτίσουμε με το καθαριστικό υγρό σε όλο του το βάθος.

Τα ειδικά πατενταρισμένα εξαρτήματα αυτής της αντλίας μάς επιτρέπουν να καθαρίζουμε τα στοιχεία των ψυκτικών μηχανημάτων και από μέσα προς τα έξω, χωρίς να χρειάζεται να αφαιρέσουμε πρώτα ανεμιστήρες ή οτιδήποτε προστατευτικά μέρη περιλαμβάνονται στα μηχανήματα ψύξης.

Παράλληλα, τα χημικά που χρησιμοποιούμε είναι τα πιο δραστικά και ασφαλή που υπάρχουν στην ελληνική αγορά. Τα εισάγουμε από την Αμερική και διαθέτουν διεθνή πιστοποιητικά καταλληλόλητας. Το καθαριστικό που χρησιμοποιούμε είναι ένα μη όξινο μίγμα ισχυρού και ταχείας δράσης απορρυπαντικού, ειδικά σχεδιασμένο για να καθαρίζει ακόμα και βρώμικα στοιχεία αλουμινίου. Είναι βιοδιασπώμενο και μπορεί να ξεπλυθεί με ασφάλεια και να διοχετευθεί σε αποχετεύσεις.

Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό των ψυκτικών στοιχείων σε αερόψυκτα ψυκτικά μηχανήματα και σε κάθε είδος εξοπλισμού που έχει στοιχεία αλουμινίου, σε μηνιαία ή τριμηνιαία ή εξαμηνιαία ή ετήσια βάση, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε εφαρμογής.

Χάρη στον απόλυτο καθαρισμό των στοιχείων, σας εξασφαλίζουμε σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας σε μόνιμη βάση. Το κόστος του καθαρισμού είναι αμελητέο σε σύγκριση με το κόστος της ενέργειας που εξοικονομείται χάρη στον καθαρισμό, αφού καθαρά στοιχεία σημαίνει καλύτερη ψύξη. Η συχνότητα των καθαρισμών εξαρτάται από την ποσότητα και τη συχνότητα συσσώρευσης ρύπων στα στοιχεία σας.

Συγκριτικός Πίνακας Πλεονεκτημάτων της Μεθόδου Low Pressure Deep Claeansing System (LPDCS)
σε Σύγκριση με τη Χρήση Πιεστικού Μηχανήματος για τον Καθαρισμό Στοιχείων Αλουμινίου

Μέθοδος LPDCS Χρήση Πιεστικού Μηχανήματος
1. Γίνεται βαθύς καθαρισμός σε όλο το βάθος των στοιχείων. Γινεται μόνο επιφανειακός καθαρισμός σε μικρό βάθος.
2. Πραγματοποιείται καθαρισμός και στην εσωτερική πλευρά των στοιχείων. Υπάρχει αδυναμία πρόσβασης στην εσωτερική πλευρά των στοιχείων.
3. Η πρόσβαση στην εσωτερική πλευρά των στοιχείων είναι εύκολη και άμεση, με τη βοήθεια ενός σωλήνα. Για τον εσωτερικό καθαρισμό απαιτείται αφαίρεση των ανεμιστήρων και άλλων μερών του μηχανήματος.
4. Η χαμηλή πίεση δεν προξενεί καμία απολύτως παραμόρφωση, αδυνάτισμα ή φθορά των στοιχείων. Η υψηλή πίεση προκαλεί παραμόρφωση, φθορά, αδυνάτισμα και καταστροφή μερικών στοιχείων.
5. Εφαρμογή πολύ χαμηλής πίεσης αρκεί για να έχουμε τέλειο καθαρισμό. Η εφαρμογή υψηλής πίεσης είναι απαραίτητη, αλλά και πάλι το αποτέλεσμα είναι μέτριο.
6. Η χρήση άφθονου νερού εξασφαλίζει καλό καθαρισμό και καλό ξέβγαλμα στο τέλος. Το λιγοστό νερό του πιεστικού μηχανήματος δεν βοηθά να έχουμε καλό καθαρισμό.
7. Χρησιμοποιείται πιστοποιημένο χημικό ειδικά σχεδιασμένο για τον καθαρισμό ψυκτικών στοιχείων αλουμινίου. Χρησιμοποιείται κοινό καθαριστικό υγρό ή σκέτο νερό, που αδυνατούν να καθαρίσουν εντελώς τέτοια είδη ρύπων.
8. Χρησιμοποιείται αντλία από την Αμερική, ειδικά σχεδιασμένη για αυτήν την εφαρμογή. Το πιεστικό μηχάνημα είναι σχεδιασμένο για άλλα είδη εφαρμογών, με διαφορετικές απαιτήσεις.
9. Απομακρύνονται ολοκληρωτικά ακόμα και οι πιο σκληρές επικαθίσεις. Οι πετρωμένες επικαθίσεις μπορούν να απομακρυνθούν εξολοκλήρου.
10. Εξασφαλίζεται σταθερά υψηλή απόδοση ψύξης,
χωρίς διακυμάνσεις που προξενούν προβλήματα στην παραγωγή ή στον κλιματισμό του κτιρίου (ανάλογα με το είδος της εφαρμογής).
Η μη προβλέψιμη απόδοση ψύξης προξενεί  αστάθεια στο σύστημα και ανασφάλεια στους τεχνικούς υπευθύνους της παραγωγής ή της συντήρησης του κτιρίου (ανάλογα με την εφαρμογή).
11. Επιτυγχάνεται σταθερά μειωμένη κατανάλωση ενέργειας, καθώς τα στοιχεία παραμένουν καθαρά για αρκετούς μήνες μετά τον καθαρισμό. Η κατανάλωση ενέργειας για την ψύξη της εγκατάστασης είναι σημαντικά αυξημένη, καθώς τα στοιχεία δεν γίνονται ποτέ εντελώς καθαρά.
12. Ο εξοπλισμός ψύχεται επαρκώς και έτσι δεν υπερλειτουργεί, δεν υπερθερμαίνεται και διατηρείται σε καλή κατάσταση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Συμβαίνουν συχνές ζημιές λόγω υπερλειτουργίας και υπερθέρμανσης του εξοπλισμού. Το κόστος συντήρησης αυξάνεται και ο χρόνος ζωής μειώνεται.
13. Η συχνότητα των καθαρισμών είναι σχετικά μικρή, επειδή ο καθαρισμός είναι τέλειος, και έτσι αργούν να συσσωρευθούν ξανά επικαθίσεις στην εντελώς καθαρή, λεία και παθητικοποιημένη επιφάνεια των στοιχείων. Η συχνότητα των καθαρισμών είναι μεγάλη, επειδή ο καθαρισμός είναι ανεπαρκής, και έτσι γρήγορα συσσωρεύονται νέες επικαθίσεις εξαιτίας της τραχύτητας των επικαθίσεων που δεν έφυγαν.
14. Το κόστος του καθαρισμού είναι αμελητέο σε σχέση με τα πολλαπλά οφέλη που προσφέρει και σε σχέση με τη μικρή συχνότητα καθαρισμών που απαιτείται. Το κόστος του καθαρισμού είναι μεν σχετικά χαμηλό, αλλά με μικρή επιτυχία και με ανάγκη για συχνές επαναλήψεις, που ανεβάζουν το ετήσιο κόστος.
Φωτογραφίες εφαρμογής του Low Pressure Deep Claeansing System

Η αντλία εγκατεστημένη για τον χημικό καθαρισμό
των στοιχείων αλουμινίου σε μία αερόψυκτη
ψυκτική μονάδα.
a

Ο τεχνικός του συνεργείου μας καθαρίζει τα στοιχεία
αλουμινίου με διάλυμα του ειδικού καθαριστικού υγρού
σε πολύ χαμηλή πίεση.

Ο καθαρισμός καλύπτει όλες τις περιοχές όπου
υπάρχει συσσώρευση ρύπων, τόσο εξωτερικά
όσο και εσωτερικά.

Σύγκριση της κατάστασης των στοιχείων αλουμινίου
πριν και μετά από τον καθαρισμό. Τα καθαρά στοιχεία
επιτρέπουν τη διέλευση του αέρα ανάμεσά τους,
ώστε να έχουμε τη μέγιστη δυνατή ψυκτική απόδοση.

Μοιράσου το στα social media