MAX GROW

Εναλλάκτες Θερμότητας (Πλακοειδείς ή Αυλωτοί)

Πρόβλημα: Επικαθίσεις αλάτων που μειώνουν την απόδοση του εναλλάκτη μέχρι και 70%.
Συνέπειες: Οι συνέπειες αυτού του προβλήματος για μία επιχείρηση μπορεί να είναι πολύ πιο σοβαρές από όσο θα μπορούσε κάποιος να φανταστεί αρχικά:

 1. Πολύ μεγάλη σπατάλη ενέργειας
 2. Κακή λειτουργία του συστήματος
 3. Αυξημένο κόστος συντήρησης σε εργατικά και σε αναλώσιμα και ανταλλακτικά
 4. Downtime (νεκρός χρόνος χωρίς παραγωγή ή χωρίς δυνατότητα παροχής υπηρεσίας, που συνεπάγεται άρνηση παραγγελιών προϊόντος, αν πρόκειται για μία παραγωγική επιχείρηση, ή κρατήσεων, αν πρόκειται για ένα ξενοδοχείο)
 5. Καθυστέρηση στην παραγωγή εξαιτίας ανεπαρκούς εναλλαγής θερμότητας, που αυξάνει την απαίτηση σε χρόνο προκειμένου να επιτευχθεί το ίδιο αποτέλεσμα
 6. Διάφορα προβλήματα στην ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος ή της παρεχόμενης υπηρεσίας
 7. Παράπονα από τους πελάτες, δυσφήμιση της επιχείρησης
 8. Υποχρέωση για επιστροφές εμπορευμάτων ή αποζημιώσεις λόγω κακής εξυπηρέτησης (π.χ. ξενοδοχεία που δεν παρέχουν αρκετά ζεστό νερό)
 9. Αύξηση του κόστους παραγωγής ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος εξαιτίας του αυξημένου κόστους ενέργειας και της μειωμένης παραγωγικότητας λόγω της καθυστέρησης εξαιτίας της ελλιπούς ψύξης ή θέρμανσης σε κάποιο στάδιο της παραγωγής που εξαναγκάζει ολόκληρη την παραγωγή να χαμηλώσει τους ρυθμούς της
 10. Και πολλά άλλα: “ενός κακού μύρια έπονται” – αυτή η παροιμία ταιριάζει 100% όταν πρόκειται για ζητήματα πρόληψης επικαθίσεων αλάτων!

Οι εναλλάκτες θερμότητας έχουν δύο ανεξάρτητα μεταξύ τους κυκλώματα. Το ένα είναι ανοικτό, σε αυτό εισέρχεται το νερό από μία αντλία και φεύγει είτε πιο θερμό είτε πιο ψυχρό, ανάλογα με το είδος της λειτουργίας του εναλλάκτη. Το άλλο είναι συνήθως κλειστό. Στην περίπτωση του συστήματος ζεστού νερού χρήσης για ένα κτίριο, π.χ. ξενοδοχείο, στο κλειστό κύκλωμα το νερό έρχεται από το λέβητα με σκοπό να θερμάνει το νερό του ανοικτού κυκλώματος που πηγαίνει για κατανάλωση στα δωμάτια ή στην κουζίνα ή στη θερμαινόμενη πισίνα και αλλού.

Προκειμένου να προστατεύσουμε το κλειστό κύκλωμα νερού από τις επικαθίσεις αλάτων, εγκαθιστούμε μία συσκευή MAX GROW πάνω στο σωλήνα που ανακυκλοφορεί το νερό μεταξύ του εναλλάκτη και του λέβητα. Η συσκευή MAX GROW είναι πολύ σημαντικό να εγκαθίσταται πάντα όπου έχουμε κλειστό κύκλωμα νερού για την προστασία του δικτύου από τις επικαθίσεις αλάτων και την ανάπτυξη σκουριάς, δεδομένου ότι σε όλα τα κλειστά κυκλώματα υπάρχει ένα πολύ μικρό ποσοστό αυτόματης ημερήσιας συμπλήρωσης λόγω διαρροών ή αναπόφευκτων χημικών διεργασιών που οφείλονται στην υψηλή θερμοκρασία και καταναλώνουν μία μικρή ποσότητα νερού μέσα στο κύκλωμα, με αποτέλεσμα αυτό το πρόσθετο νερό να αφήνει σταδιακά μέσα στο κύκλωμα τα άλατά του που δυσκολεύουν τη μετάδοση ή εναλλαγή θερμότητας από το λέβητα στο νερό και στη συνέχεια από το νερό του κλειστού κυκλώματος προς το νερό του ανοικτού κυκλώματος του εναλλάκτη.

Όσο αφορά το ανοικτό κύκλωμα του εναλλάκτη, όπου οι επικαθίσεις αλάτων είναι πολύ πιο έντονες επειδή το φρέσκο νερό φέρνει μαζί του συνέχεια νέες ποσότητες αλάτων και τις αποθέτει μέσα στον εναλλάκτη, στις θερμές επιφάνειες εναλλαγής θερμότητας (αυλοί ή πλάκες), η εγκατάσταση της συσκευής MAX GROW γίνεται στον κεντρικό σωλήνα που τροφοδοτεί τον εναλλάκτη με νερό προς θέρμανση και από εκεί στην κατανάλωση.

Για να αντιληφθούμε πόσο σημαντικό είναι να γίνεται αυτή η εφαρμογή, αναφέρουμε το παράδειγμα ενός ξενοδοχείοου που έχει την υποχρέωση να διαθέτει μόνιμα ζεστό νερό στους πελάτες του, χωρίς διαλείμματα για επισκευές των εναλλακτών και χωρίς να είναι αποδεκτό το χλιαρό νερό. Άρα, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά και αυτό μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο με μία συσκευή ηλεκτρονικής αδρανοποίησης νερού MAX GROW.

Οι εναλλάκτες θερμότητας που είναι εξοπλισμένοι με μία συσκευή MAX GROW, παρουσιάζουν τα εξής σημαντικά πλεονεκτήματα:

 1. Δεν καταστρέφονται από τις επικαθίσεις αλάτων και τη διάβρωση που αυτές προκαλούν στα μέταλλα των αυλών ή των πλακών του εναλλάκτη.
 2. Δεν απαιτούν δαπάνες συντήρησης για τον καθαρισμό τους (χρόνος εργασίας και κόστος χημικών καθαρισμού αλάτων)
 3. Χρειάζονται λιγότερη ενέργεια για να αποδίδουν ικανοποιητικά, επειδή το θερμομονωτικό στρώμα αλάτων έχει πλέον απομακρυνθεί από τις επιφάνειες εναλλαγής θερμότητας.
 4. Μπορούν να παράγουν ζεστό νερό “non-stop”, χωρίς καμία διακοπή, και με σταθερά υψηλή θερμοκρασία, πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό για πολλές επιχειρήσεις, εξαιτίας των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει απέναντι στους πελάτες τους.
Μοιράσου το στα social media