Η Λύση Των Προβλημάτων που αντιμετωπίζουν
οι Καλλιεργητές εξαιτίας των Αλάτων του Νερού

Το κύριο στοιχείο για την ανάπτυξη των φυτών είναι το νερό. Το νερό ως γνωστόν περιέχει μεταλλικά άλατα, τα οποία είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη των φυτών και την καρποφορία τους. Κάποια από τα άλατα αυτά όμως δημιουργούν συσσωματώσεις όπως το ασβέστιο, που ναι μεν είναι απολύτως απαραίτητο για την ανάπτυξη του φυτού, αλλά λόγω της ύπαρξης των ανθρακικών ιόντων, μεταβάλλεται σε ανθρακικό ασβέστιο. Το ανθρακικό ασβέστιο παρουσιάζει διάφορα αρνητικά χαρακτηριστικά, όπως είναι η δημιουργία συσσωματώσεων. Οι συσσωματώσεις αυτές δεσμεύουν και άλλα στοιχεία και επικάθηνται σε σκληρή μορφή σε διάφορες επιφάνειες. Αυτές οι επικαθίσεις είναι η αιτία του βουλώματος των συστημάτων άρδευσης, των ψεκαστήρων κτλ.

Το επόμενο βήμα είναι η δημιουργία της εδαφικής κρούστας εξαιτίας των αλάτων, η οποία οδηγεί στην σκλήρυνση του εδάφους. Η πετροποίηση του εδάφους εξαιτίας των αλάτων δεν επιτρέπει την διαπερατότητα του νερού, των λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων, παρεμποδίζοντας ταυτόχρονα την εξατμισοδιαπνοή και την οσμωτική δράση. Η όποια λιγοστή ποσότητα νερού και λιπασμάτων καταφέρει να διαπεράσει το σκληρό έδαφος και να φθάσει στο ρίζωμα του φυτού, αντιμετωπίζει τεράστια δυσκολία προκειμένου να περάσει στις ημιδιαπερατές μεμβράνες των κυτάρων του ριζώματος του φυτού.

Από τα παραπάνω μπορούμε να αντιληφθούμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το φυτό στη θρέψη του και στην ανάπτυξη του λόγω της ύπαρξης των αλάτων στο νερό.

Εδώ και χρόνια οι καλλιεργητές προσπαθούν να ξεπεράσουν αυτές τις δυσκολίες χρησιμοποιώντας διάφορα χημικά σκευάσματα. Οι εταιρείες που παράγουν και διαθέτουν αυτά τα σκευάσματα διατείνονται πως αυτά είναι η μόνη λύση στο πρόβλημα των αλάτων, αλλά φυσικά δεν μνημονεύουν πουθενά οτι όλα αυτά τα προϊόντα έχουν σαν βάση το υδροχλωρικό οξύ, το οποίο αφενός βλάπτει τα φυτά και τους καρπούς, αφετέρου έχει περιορισμένη αποτελεσματικότητα, χωρίς να εξουδετερώνουν τα προβλήματα των αλάτων οριστικά.

Η έρευνα και η πρόοδος της τεχνολογίας οδήγησε στην ανακάλυψη μεθόδων όπως η εκπομπή ραδιοσυχνότητων, η οποία επιτυγχάνει τη διάσπαση των συσσωματώσεων των αλάτων του νερού οικολογικά, χωρίς τη χρήση χημικών, δίνοντας οριστική λύση στο πρόβλημα με πολύ μειωμένο κόστος επένδυσης. Η ίδια τεχνολογία, με κάποιες διαφοροποιήσεις, χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια στη λιθοτριψία (διάσπαση της πέτρας των νεφρών, χωρίς να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση).

Η εταιρεία μας διαθέτει τη μοναδική συσκευή MAX GROW, η οποία παγκοσμίως επιτυγχάνει τα μέγιστα αποτελέσματα και εφαρμόζεται εδώ και χρόνια σε περισσότερες από 4.000 εγκαταστάσεις όπως βιομηχανίες, ξενοδοχεία, δήμοι, αγροτικές καλλιέργειες κτλ. Διαθέτουμε πλήρη λίστα πελατολογίου με ονόματα και τηλέφωνα στην διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.

Μοιράσου το στα social media