Οι συσκευές MAX GROW στην υπηρεσία των καλλιεργητών

Η συσκευή MAX GROW είναι μία ηλεκτρονική συσκευή, η οποία εκπέμπει εναλλασσόμενο ηλεκτρικό πεδίο στο φάσμα των υπερήχων, αδρανοποιώντας το ηλεκτρικό φορτίο του νερού και αλλάζοντας τη συμπεριφορά του (το κάνει να συμπεριφέρεται ως μαλακό νερό).

Οι σημαντικότερες επιδράσεις της συσκευής MAX GROW στο νερό είναι :

 • Η κατακρήμνιση όλων των συσσωματώσεων των αλάτων του νερού, συμπεριλαμβανομένων και των αλάτων του ανθρακικού ασβεστίου, των οποίων η διάλυση κανονικά απαιτεί ισχυρά οξέα.
 • Η αύξηση της διαλυτικής ικανότητας του νερού.
 • Η κάθετη μείωση της διαβρωτικής ικανότητας του νερού μέχρι και 98%.
 • Η αύξηση της ρευστότητας του νερού.
 • Η αύξηση της οξειδοαναγωγής του νερού, δηλαδή η αλλαγή του ηλεκτρικού φορτίου των ιόντων του.

Η συσκευή MAX GROW μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε :

 • Αγροτικές καλλιέργειες
 • Μηχανολογικές εγκαταστάσεις (βιομηχανιών, ξενοδοχείων, δήμων κτλ.)
 • Οικιακές εφαρμογές
 • Βιολογικούς καθαρισμούς
 • Πισίνες
 • Οπουδήποτε χρησιμοποιείται νερό

Τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση του επεξεργασμένου νερού από την συσκευή MAX GROW είναι πολλαπλά:

Καλλιέργειες

 • Δυνατότητα χρήσης υφάλμυρου και αλατούχου νερού.
 • Δυνατή η βιολογική καλλιέργεια, εξαιτίας της αλλαγής συμπεριφοράς του νερού. Επιτυγχάνεται μείωση των άλγεων και βελτίωση της ποιότητας του καλλιεργούμενου φυτού.
 • Λύση στο πρόβλημα της λειψυδρίας. Με το MAX GROW χρειάζεται να γίνει άμεση μείωση της ποσότητας νερού άρδευσης. Επιπλέον, μπορεί να γίνεται χρήση υφάλμυρων μέχρι πολύ υφάλμυρων νερών (ανάλογα την καλλιέργεια). Εξασφαλίζεται ποσότητα και ποιότητα των καρπών, διατηρησιμότητα μετά τη συγκομιδή, πιο έντονο άρωμα του καρπού και βελτίωση στον σακχαρικό τίτλο του (brix).
 • Πλήρης διάλυση όλων των αλάτων στο έδαφος και της κρούστας που σχηματίζουν, με αποτέλεσμα το έδαφος να γίνεται πιο αφράτο και πιο αποδοτικό. Τα διαλυμένα άλατα αποστραγγίζονται στο υπέδαφος σε αρκετό βάθος.  Ο μηχανισμός της διάλυσης των αλάτων συμπαρασύρει και τα απόβλητα των λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων παλαιότερων ετών, όπως και τα νιτρικά που μολύνουν το περιβάλλον. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την άμεση μείωση της εδαφικής αγωγιμότητας των κορεσμένων εδαφών (με ένα έως τρία ποτίσματα) και την αποτροπή δημιουργίας αλγών και μυκήτων.
 • Πλήρης διάλυση όλων των αλάτων από το ρίζωμα του φυτού, ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα της τροφοπενίας, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ανάπτυξη υγιών κατάλευκων ριζών και στην αύξηση της καρποφορίας.
 • Το επεξεργασμένο νερό αποτρέπει τη δημιουργία επικαθίσεων αλάτων σε όλο το δίκτυο της άρδευσης (σταγόνες, μπεκ, νέφωση), πλαστικούς, μεταλλικούς ή και λαστιχένιους σωλήνες και ταυτόχρονα αφαιρεί τις παλιές επικαθίσεις, καθαρίζοντας ολόκληρο το αρδευτικό σύστημα.
 • Η αύξηση της διαλυτικής ικανότητας του νερού, η αύξηση της ροής του και η ηλεκτρική διέγερση που δέχεται το νερό από την εκπομπή της συσκευής MAX GROW, έχει εκπληκτικά αποτελέσματα ακόμα και στην καλλιέργεια ευπαθών φυτών όπως π.χ. λουλούδια με τη χρήση υφάλμυρων και αλατούχων νερών.

 Σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων και ταυτόχρονη ραγδαία αύξηση των εσόδων

 Με τη χρήση της ηλεκτρονικής συσκευής MAX GROW μειώνετε σημαντικά το κόστος της καλλιέργειας και κερδίζετε ταυτόχρονα περισσότερα χρήματα για τους εξής λόγους :

 • Μείωση της ποσότητας του απαιτούμενου νερού για άρδευση έως 50%
 • Μείωση χρήσης λιπασμάτων μέχρι και πάνω από 50% (ανάλογα με την καλλιέργεια και λαμβανομένης υπόψη της αύξησης της παραγωγής που θα επιτευχθεί επίσης)
 • Μείωση χρήσης φυτοφαρμάκων
 • Μηδενική φθορά του συστήματος άρδευσης από επικαθίσεις αλάτων και διάβρωση
 • Αύξηση της ποσότητας της παραγωγής έως και 100%
 • Άριστη ποιότητα καρπών
 • Διατήρηση των καρπών για περισσότερο χρόνο μετά τη συγκομιδή

Ήδη περισσότεροι από χίλιοι (1.000) καλλιεργητές στην Ελλάδα και στην Κύπρο, χρησιμοποιούν στις καλλιέργειές τους τη συσκευή MAX GROW.  H πολιτική της εταιρείας μας επιβάλλει να διατηρεί προσιτές τις τιμές, έτσι ώστε όλοι να μπορούν  να αποκτήσουν μια συσκευή MAX GROW. Η συσκευή συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας δέκα ετών και δεν απαιτεί καμία συντήρηση. Επίσης, δεν έχει αναλώσιμα ή άλλα εξαρτήματα προς αντικατάσταση και λειτουργεί με οικιακό ηλεκτρικό ρεύμα, έχοντας ετήσια κατανάλωση ρεύματος μικρότερη από 10 ευρώ.

Η αποτελεσματικότητα της συσκευής MAX GROW έχει αποδειχθεί επιστημονικά από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Σημείωση: Δείτε και τη σελίδα AGROCARE, Σύστημα Ηλεκτροστατικού Ψεκασμού Φυτών όπου παρουσιάζεται μία ακόμα ελληνική καινοτόμος τεχνολογία που προσφέρει μερικά ακόμα πρόσθετα οφέλη στους καλλιεργητές. Με το συνδυασμό των δύο αυτών ελληνικών τεχνολογιών AgroCare και MAX GROW δημιουργείται για τον καλλιεργητή ένα πολύ ισχυρό σύστημα προστασίας της παραγωγής και εξοικονόμησης χρημάτων.

Μοιράσου το στα social media