MAX GROW  – Εφαρμογή σε Πισίνες

————————————————————————————
Μπορείτε να διαβάσετε το πιο κάτω αναλυτικό κείμενο
ή να διαβάσετε μία πιο σύντομη παρουσίαση αυτού του θέματος:
Τεχνολογία MAX GROW, πολλαπλά οφέλη για τις πισίνες.
————————————————————————————

Τα προβλήματα που παρουσιάζονται στις πισίνες
και η ενδεδειγμένη λύση τους.

Άλατα, άλγη, χλώριο, παθογόνοι μικροοργανισμοί

Για να δείτε και άλλες συμπληρωματικές μεθόδους επεξεργασίας νερού
με οικολογικές μεθόδους στις πισίνες, πατήστε εδώ.

Σε όλες τις πισίνες τα προβλήματα που παρουσιάζονται είναι παρόμοια. Η Smart Technical Solutions διαθέτει την τεχνογνωσία και την πολυετή εμπειρία για την οικολογική και αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, με παράλληλη μείωση των κοστολογίων και αύξηση του χρόνου ζωής των εγκαταστάσεων.

Άλατα ανθρακικού ασβεστίου

Τα άλατα ανθρακικού ασβεστίου είναι στην ουσία ασβέστιο που με την παρουσία ανθρακικών ιόντων δημιουργούν συσσωματώσεις, σκληρές επικαθήσεις (πέτρα) και παράλληλα εγκλωβίζουν (δεσμεύουν) άλλα στοιχεία όπως το μαγνήσιο. Τα άλατα του ανθρακικού ασβεστίου δημιουργούν πάρα πολλές ανεπιθύμητες καταστάσεις, αλλά και δυσλειτουργίες, αυξάνουν το κόστος συντήρησης και αποτελούν αιτία χρήσης τοξικών χημικών, όπως το υδροχλωρικό οξύ, με όλες τις παρενέργειες που αυτό συνεπάγεται.

Τα άλατα του ανθρακικού ασβεστίου εμφανίζονται σε όλα τα μέρη που διαβρέχονται στην πισίνα, αλλά κυρίως βουλώνουν τα φίλτρα του νερού, στις αντλίες, στις σωληνώσεις, στους διακόπτες νερού, στα τοιχώματα της πισίνας, στον πυθμένα της, στο χώρο γύρω από τη φίλτρανση του νερού και εμποδίζουν την ελεύθερη ροή του και την εύρυθμη λειτουργία όλου του συστήματος.

Άλγη

Τα άλγη στην πισίνα είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα, ενώ είναι βλαβερά και για τον άνθρωπο, επειδή γίνονται εστίες συγκέντρωσης βακτηριδίων, κάτι που είναι φυσικά ανεπιθύμητο. Τα άλγη δημιουργούνται σε όλο το σύστημα και συμβάλλουν στο βούλωμα των φίλτρων, στη μόλυνση του νερού, στο χρωματισμό του νερού, στη θολότητά του και στην έλλειψη διαύγειας του νερού. Παρεμποδίζουν ή δίνουν λανθασμένη εκτίμηση του βάθους στους κολυμβητές και τους αποτρέπουν να χρησιμοποιήσουν την πισίνα. Οι σπόροι των αλγών έρχονται με τον αέρα και με τη βροχή και δημιουργούν μολύνσεις της πισίνας ή του συστήματος διακίνησης του νερού. Τα άλγη αναπτύσσονται μέσα σε 12 ώρες και η ανάπτυξή τους είναι ραγδαία.

Σε αυτό συμβάλλει ο χαμηλός βαθμός καθαρότητας του νερού, τα άλατα του ανθρακικού ασβεστίου που είναι το έδαφος επάνω στο οποίο αναπτύσσονται τα άλγη, το φως του ηλίου, η έλλειψη καλής κυκλοφορίας και η μη καθαρότητα των φίλτρων. Τα άλγη είναι ζωντανοί υδρόβιοι οργανισμοί που πολλαπλασιάζονται ορμητικά με τη χλωροφύλλη και τη φωτοσύνθεση, ιδιαιτέρως τις ζεστές καλοκαιρινές ημέρες.

Ο καθαρισμός των αλγών είναι επίπονος και κοστοβόρος, καθώς απαιτούνται χημικά οξέα, ξύστρες και μεγάλη ανθρώπινη προσπάθεια, χωρίς τελικά να επιτυγχάνεται η ολοκληρωτική απομάκρυνσή τους και χωρίς φυσικά να αποτρέπεται η επαναδημιουργία τους. Το κόστος καθαρισμού είναι υπολογίσιμο, καθώς αυτό επιβάλλεται να γίνεται συχνά. Επιπλέον, με το ξύσιμο των επιφανειών και με τα χημικά που εφαρμόζονται επάνω τους, οι επιφάνειες φθείρονται και η όλη εμφάνιση της πισίνας υποβαθμίζεται, προξενώντας στεναχώρια στους ιδιοκτήτες της.

Ειδικά για το θέμα της αλγοκτονίας άλλες μέθοδοι που επιπρόσθετα προτείνουμε είναι η τεχνολογία υπερήχων και το διάλυμα ιόντων χαλκού νανοτεχνολογίας. Κατά περίπτωση, και μετά από εξέταση των συνθηκών, επιλέγουμε την καταλληλότερη από αυτές τις μεθόδους ή συνδυασμό αυτών.

Οργανικές ενώσεις και θολότητα

Η συσσώρευση οργανικών ενώσεων όπως είναι η γύρη, τα αντηλιακά λάδια, τα ούρα, ο ιδρώτας, τα δάκρυα, τα σάλια, εκκρίσεις εντόμων, φύλλα που αποσυντίθενται και αρκετές ακόμα, προξενούν θολότητα στο νερό της πισίνας.

Παθογόνοι μικροοργανισμοί

Οι παθογόνοι μικροοργανισμοί στο νερό της πισίνας και σε όλα τα σημεία της εγκατάστασης αναπτύσσονται από την έλλειψη καθαριότητας, την ύπαρξη νιτρικών αλγών, αλάτων, ακάθαρτων φίλτρων και γενικά εξαιτίας της κακής συντήρησης όλης της εγκατάστασης.

Χλώριο

Η χρήση χλωρίου στο νερό της πισίνας επιβάλλεται από το νόμο, τουλάχιστον όταν πρόκειται για δημόσιες επαγγελματικές πισίνες. Το χλώριο εξουδετερώνει τους παθογόνους μικροοργανισμούς και τα βακτηρίδια. Η περιεκτικότητα του χλωρίου στο νερό πρέπει να ελέγχεται τακτικά και η μείωσή του να συμπληρώνεται με πρόσθετη ποσότητα. Το χλώριο, εάν δεν είναι στις σωστές δοσολογίες, προξενεί ανεπιθύμητες επιδράσεις στους κολυμβητές και η υπέρμετρη χρήση της περιεκτικότητάς του στο νερό εντείνει τις αρνητικές επιδράσεις του στους ανθρώπους που χρησιμοποιούν την πισίνα αλλά και σε αυτούς που περιφέρονται στον περιβάλλοντα χώρο, όπως και στους εργαζομένους, επειδή η παρατεταμένη εισπνοή των ατμών χλωρίου προσβάλλει το αναπνευστικό σύστημά τους.

Οι κοινές αρνητικές επιδράσεις του χλωρίου είναι η διάχυση της έντονης μυρωδιάς του χλωρίου, το τσούξιμο των ματιών και το κοκκίνισμά τους, ο βήχας, η τάση για εμετό, ο ερεθισμός του δέρματος, η δυσκολία αναπνοής, τα προβλήματα βαφής των μαλλιών, το ξεθώριασμα των ρούχων, η κακή γεύση, η φθορά των εγκαταστάσεων κ.ά.

Περισσότερες πληροφορίες για τα προβλήματα που προξενεί το χλώριο θα βρείτε στην ενότητα:
Σοβαρός Κίνδυνος από το Χλώριο για την Υγεία των Παιδιών μας.

Διάβρωση μεταλλικών σωληνώσεων, αντλιών, σκαλών και άλλου μεταλλικού οπλισμού

Σε μεγάλες κολυμβητικές δεξαμενές οι σωληνώσεις είναι μεταλλικές, όπως για παράδειγμα στο κολυμβητήριο του Δήμου Καρπενησίου. Η διάβρωσή τους είναι βέβαιη, εξαιτίας του χλωρίου που περιέχει το νερό. Το ίδιο ισχύει και για τα μεταλλικά φίλτρα, τις αντλίες, τις βάνες, τις μεταλλικές ανοξείδωτες σκάλες και γενικότερα για όλο το μεταλλικό εξοπλισμό της πισίνας, ακόμα και για τον χαλύβδινο οπλισμό του σκυροδέματος.

Οι αρνητικές επιπτώσεις των πιο πάνω προβλημάτων

Οι επιπτώσεις όλων αυτών που προαναφέρθηκαν είναι κυρίως οικονομικές και λειτουργικές και επιφέρουν δυσαρέσκεια των πελατών, αποφυγή χρήσης της πισίνας και ανθυγιεινό περιβάλλον.

MAX GROW: Η ΛΥΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Η Smart Technical Solutions διαθέτει τις ελληνικής κατασκευής ηλεκτρονικές συσκευές MAX GROW, που αποτρέπουν τη συσσωμάτωση των αλάτων, την επικάθιση αυτών και την αφαίρεση προγενέστερων επικαθίσεων. Αυτή η τεχνολογία εγγυάται την εξουδετέρωση όλων των αναφερθέντων προβλημάτων, καθώς και τη δραστική μείωση της χρήσης χλωρίου. (Για την περαιτέρω μείωση έως και κατάργηση του χλωρίου, δείτε την ενότητα AQUACARE.)

Δείτε τι έγραψε ένας ικανοποιημένος πελάτης.

Αυτό επιτυγχάνεται με την εκπομπή εναλλασσόμενου ηλεκτρικού πεδίου στο φάσμα των υπερήχων που αδρανοποιούν το φορτίο των ιόντων, κάνοντάς τα έτσι να παραμένουν σε αιώρηση μέσα στο νερό, να φιλτράρονται πολύ πιο εύκολα και να μην απαιτούν ισχυρά τοξικά χημικά όπως το υδροχλωρικό οξύ για να αποκολληθούν από τις επιφάνειες. Η μείωση της χρήσης του χλωρίου επιτυγχάνεται χάρη στα εξής φαινόμενα:

  1. στην απομάκρυνση των επικαθίσεων των αλάτων του ανθρακικού ασβεστίου σε ολόκληρη την εγκατάσταση,
  2. στην εξουδετέρωση του μεγαλύτερου μέρους των παθογόνων μικροοργανισμών που καταστρέφονται λόγω της αύξησης της οξειδοαναγωγής στο νερό και
  3. στην τάση προς την ηλεκτρική ισορροπία του pH του προς το ουδέτερο (πλησιάζει στην επιθυμητή τιμή 7.2 που είναι η ιδανική τιμή για να αποδίδει 100% το χλώριο και να μη γίνεται σπατάλη αυτού. Έτσι, έχουμε ένα ακόμα ιδιαίτερα σημαντικό παράπλευρο όφελος: μειώνεται ή καταργείται εντελώς η χρήση των προϊόντων για τη ρύθμιση του pH και ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος να αποκλίνει το pH από τα επιθυμητά όρια, με αποτέλεσμα να υπάρξει πρόβλημα στην ποιότητα και την υγιεινή του νερού της πισίνας).
  4. στην οξείδωση των οργανικών ενώσεων, καθώς η συσκευή MAX GROW ανεβάζει το REDOX του νερού, όπως ακριβώς κάνουν και το οξειδωτικό-απολυμαντικό υλικό σε σκόνη OXONE D15 & το ηλεκτρονικό σύστημα OXYGENEO, τα οποία έτσι γίνονται λιγότερο απαραίτητα για την πισίνα.
  5. στην οξείδωση και εξάλειψη των καρκινογόνων χλωραμινών, για τον ίδιο λόγο ως άνω, πράγμα που σημαίνει ότι το σοκ χλωρίωσης γίνεται λιγότερο συχνά αναγκαίο, έως και καθόλου (η εταιρεία μας προτείνει έτσι κι αλλιώς το OXONE D15 αντί του σοκ χλωρίωσης, επειδή έχει πολλά πλεονεκτήματα, υπάρχει όμως περίπτωση να μη χρειαστεί ούτε αυτό χάρη στη δράση της συσκευής MAX GROW).

Παράλληλα, το νερό γίνεται αντιδιαβρωτικό λόγω της εξισσόροπησης των ηλεκτρικών φορτίων. Έτσι, δεν διαβρώνονται οι μεταλλικές εγκαταστάσεις και μειώνεται η φθορά τους δραστικά.

Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη πως μετά την τοποθέτηση της συσκευής στο κλειστό κύκλωμα του νερού (προς την πισίνα) και μετά τη λειτουργία της για ένα μικρό χρονικό διάστημα κατακρημνίζονται τα άλατα, και μαζί με αυτά και τα άλγη, τα οποία φιλτράρονται και απορρίπτονται με αντίστροφη πλύση του φίλτρου (backwash). Μετά την εκκένωση της πισίνας απαιτείται ένα ξέπλυμα με το λάστιχο για να φύγουν κάποια υπολείμματα που έπαψαν να είναι κολλημένα όπως πριν. Στο μέλλον δεν θα χρειασθεί καθαρισμός παρά μόνο για παρουσία φύλλων, εντόμων και άλλων ξένων σωμάτων που πέφτουν μέσα στην πισίνα.

Για να δείτε μία συγκεντρωτική παρουσίαση των οφελών που προσφέρει αυτή η πρωτοποριακή τεχνολογία στις πισίνες δείτε τη σελίδα Τεχνολογία MAX GROW, πολλαπλά οφέλη για τις πισίνες.

Τα μεγέθη των συσκευών καθορίζονται από τη διατομή του σωλήνα. Η τοποθέτηση είναι πολύ απλή και μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε χωρίς να απαιτείται κοπή σωλήνων.

Οι συσκευές MAX GROW επιδοτούνται από τα ευρωπαϊκά αναπτυξιακά προγράμματα (ΕΣΠΑ) και τα προγράμματα περιφερειακής ανάπτυξης (ΠΕΠ).

Το κόστος λειτουργίας του συστήματος είναι περίπου 3 ευρώ ετησίως και αφορά τη μικρή κατανάλωση ρεύματος της συσκευής για σωληνώσεις μέχρι Φ22.

Ζητήστε μας να σας στείλουμε ενδεικτικά τα ονόματα και τηλέφωνα μερικών από τους πελάτες μας όπου έχουν εγκατασταθεί ηλεκτρονικές συσκευές MAX GROW σε πισίνες και κολυμβητήρια. Οι πελάτες αυτοί απολαμβάνουν σημαντικά ευεργετήματα, όπως είναι ο τέλειος καθαρισμός των πισίνων, των φίλτρων, των αντλιών και των σωληνώσεων, η μεγάλη μείωση της χρήσης χλωρίου, η εύρυθμη λειτουργία της πισίνας, η αποτροπή δυσαρέσκειας των κολυμβητών, καθώς επίσης και το μειωμένο κόστος συντήρησης και φθοράς των εγκαταστάσεων.

Με αυτόν τον τρόπο η εταιρία μας, όντας πρωτοπόρος στις καινοτόμες εφαρμογές εξειδικευμένων μηχανημάτων επεξεργασίας νερού, συμβάλλει στη βιομηχανική και τουριστική ανάπτυξη, όπως επίσης και στην προστασία του περιβάλλοντος από τη χρήση χημικών που το ρυπαίνουν.

Μοιράσου το στα social media