Αντιδιαβρωτικά υγρά

για δίκτυα διακίνησης νερού και άλλων υγρών

Στο προηγούµενο κεφάλαιο αναφέρθηκε ότι µία από τις µεθόδους κατά της εσωτερικής οξείδωσης σε υδραυλικές εγκαταστάσεις είναι η προσθήκη χηµικών, τα οποία:

  1. δεσµεύουν τα ελεύθερα µόρια οξυγόνου του νερού,
  2. προλαμβάνουν το φαινόμενο της διάβρωσης λόγω ηλεκτρόλυσης,
    1. δηµιουργούν προστατευτικό φιλµ στο εσωτερικό του δικτύου.

Αναφέρθηκε, επίσης, ότι µε την τοποθέτηση ενός δακτυλίου MERUS σε ένα κύκλωµα θα µπορούσε να θεωρηθεί περιττή η χρήση τέτοιων χηµικών. Παρόλα αυτά, η Smart Technical Solutions, στην προσπάθειά της να καλύψει όλους τους πελάτες της, ακόµα και εκείνους που πιστεύουν περισσότερο στις παραδοσιακές µεθόδους, έχει έρθει σε συνεργασία µε εισαγωγείς αξιόπιστων χηµικών βελτιωτικών νερού µε τις πιο πάνω ιδιότητες, τα οποία συστήνει και ως µία δικλείδα ασφαλείας για τη σπάνια περίπτωση κατά την οποία ένας δακτύλιος Merus θα αποφορτιστεί.

Το τµήµα πωλήσεων της εταιρείας είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόµενου για περισσότερες πληροφορίες πάνω στα χηµικά προϊόντα αυτού του είδους.

Ενδεικτικά αναφέρουμε εδώ δύο από τα υλικά αυτά, τα οποία παρουσιάζονται πιο αναλυτικά σε άλλα σημεία του δικτυακού τόπου μας:

Τέλος, στη σελίδα Παθητικοποίηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων για την Προστασία τους από τη Διάβρωση θα βρείτε μερικές ακόμα ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικά με την προληπτική συντήρηση έναντι της οξείδωσης των εγκαταστάσεων.

Μοιράσου το στα social media