Δακτύλιοι MERUS

Για την αντιμετώπισητης εσωτερικής οξείδωσης
σε δίκτυα διακίνησης νερούκαι άλλων υγρών

Α. Τα οφέλη που προσφέρει η τεχνολογία Merus σε ένα σκουριασμένο δίκτυο.

Η αρχή λειτουργίας των δακτυλίων Merus εξηγήθηκε στο κεφάλαιο «Δακτύλιοι MERUS» της ενότητας «Άλατα, πουρί, άλγη και άλλες επικαθίσεις». Σε αυτό το κείμενο θα εξηγήσουμε με ποιον ακριβώς τρόπο οι μοριακές ταλαντώσεις που μεταδίδουν οι δακτύλιοι στα μόρια του νερού διαλύουν την επιφανειακή σκουριά και αφήνουν στη θέση της ένα επιφανειακό στρώμα από μαύρο μαγνητίτη, που προστατεύει το σίδηρο από την οξείδωση. Με άλλα λόγια, με την τοποθέτηση ενός δακτυλίου Merus στην κεντρική παροχή ενός παλιού σκουριασμένου δικτύου:
1. παύει οριστικά η λέπτυνση των τοιχωμάτων σε σωληνώσεις, δεξαμενές, boilers,
2. σταματούν οι διαρροές και τα τρυπήματα,
3. τα στενά σημεία του δικτύου (π.χ. fan coils) δε βουλώνουν πια από κομμάτια σκουριάς,
4. το δίκτυο καθαρίζει από την παλιά σκουριά και το νερό παύει να βγαίνει σκουριασμένο,
5. παρατείνεται για πολλά χρόνια ακόμα ο χρόνος ζωής της εγκατάστασης.

Β. Πώς επιδρούν οι μοριακές ταλαντώσεις Merus πάνω στη σκουριά.

Η γνωστή σκουριά δεν είναι παρά το τρίτο στρώμα, το πιο επιφανειακό, από τα οξείδια που προκύπτουν από την οξείδωση του σιδήρου. Τα τρία αυτά στρώματα, από μέσα προς τα έξω, είναι τα εξής:
1. το μονοξείδιο του σιδήρου FeO
2. το μαύρο επιτεταρτοξείδιο του σιδήρου (μαγνητίτης) Fe3O4
3. το καφέ-κόκκινο τριοξείδιο του σιδήρου Fe2O3
Ο κατασκευαστής των δακτυλίων Merus, όπως έχουμε αναφέρει και σε άλλα κεφάλαια, έχει βρει τον τρόπο να διατάσσει τα μόρια του αλουμινίου των δακτυλίων με τέτοιο τρόπο, ώστε να δίνει στους δομικούς κρυστάλλους του αλουμινίου τα κατάλληλα σχήματα, έτσι ώστε αυτοί να ταλαντώνουν σε πολύ συγκεκριμένες συχνότητες, που συντονίζουν με όσα ιζηματοειδή υλικά ή οξείδια πρέπει να συντονίζουν και δε συντονίζουν με όσα δεν πρέπει να συντονίζουν.
Έτσι, στο συγκεκριμένο παράδειγμα της σκουριάς, οι μοριακές ταλαντώσεις που μεταδίδουν οι δακτύλιοι στα μόρια του διερχόμενου νερού διαλύουν και συμπαρασύρουν επιλεκτικά μόνο το επιφανειακό καφέ-κόκκινο τριοξείδιο του σιδήρου, ενώ δεν προξενούν καμία φθορά στο δεύτερο στρώμα, που είναι ο μαύρος μαγνητίτης, αν και έρχονται σε επαφή και με αυτό το στρώμα.
Ο μαγνητίτης έχει την ιδιότητα, όταν είναι απογυμνωμένος από το επιφανειακό τριοξείδιο του σιδήρου, να μην οξειδώνεται και να μην επιτρέπει την περαιτέρω οξείδωση του υποκείμενου σιδήρου. Μάλιστα, αυτήν την ιδιότητά του εκμεταλλεύονται στα ατμοηλεκτρικά εργοστάσια της ΔΕΗ, καθώς και σε άλλες κρίσιμες εφαρμογές, όπου σε τακτά διαστήματα ανοίγουν τους ατμολέβητες και βάφουν τους αυλούς τους με μαγνητίτη, μια διαδικασία με μεγάλο κόστος σε χρόνο, χρήματα και ταλαιπωρία, που όμως έχει κριθεί απαραίτητη για την προστασία των πανάκριβων ατμολεβήτων ενός ατμοηλεκτρικού σταθμού, ο οποίος δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να σταματήσει τη λειτουργία του λόγω βλάβης και άρα η προστασία των ατμολεβήτων του είναι κρίσιμης σημασίας.
Δηλαδή, η πανάκριβη συντήρηση που μέχρι τώρα εκτελείται περιοδικά στα εργοστάσια της ΔΕΗ μπορεί κάλλιστα να γίνεται αδιάλειπτα και χωρίς ανθρώπινη επέμβαση με μια συγκριτικά πολύ μικρή αρχική δαπάνη, χωρίς επαναλαμβανόμενο κόστος, με την απλή τοποθέτηση ενός και μόνο δακτυλίου Merus στο σωλήνα τροφοδοσίας του κάθε ατμολέβητα.

Γ. Πεδία εφαρμογής ξεσκουριάσματος δικτύων.
Τυπικά πεδία εφαρμογής, στα οποία το πρόβλημα της σκουριάς αντιμετωπίζεται άμεσα (μέσα σε 1-4 εβδομάδες) είναι τα εξής:
1. στο σωλήνα τροφοδοσίας ενός ατμολέβητα
2. στην ανακυκλοφορία του ζεστού νερού χρήσης
3. στον κεντρικό σωλήνα ανακυκλοφορίας ενός κυκλώματος κλιματισμού
4. στο σωλήνα της βοηθητικής αντλίας ενός δικτύου πυρόσβεσης κτλ.
5. και όπου υπάρχει πρόβλημα τρυπημάτων, διαρροών και νερού με σκουριές

Δ. Προστασία χαλκοσωλήνων.
Κατά τον ίδιο τρόπο οι μοριακές ταλαντώσεις Merus διαλύουν και το πρασινωπό επιφανειακό οξείδιο του χαλκού και στη θέση του αφήνουν ένα άλλο πιο σκούρο κεκορεσμένο οξείδιο. Με αυτόν τον τρόπο προστατεύεται αφενός η εγκατάσταση και αφετέρου η υγεία όσων πίνουν νερό από το δίκτυο, αφού είναι γνωστό ότι η συστηματική κατανάλωση πόσιμου νερού από οξειδωμένο χάλκινο δίκτυο προκαλεί μακροπρόθεσμα μία σοβαρή ασθένεια που ονομάζεται χαλκίαση.

Μοιράσου το στα social media