Παθητικοποίηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων για την Προστασία τους από τη Διάβρωση

Μετά τον καθαρισμό μίας υδραυλικής εγκατάστασης (σωληνώσεις, λέβητες, boilers κτλ.), ο οποίος μπορεί να γίνει με διάφορες μεθόδους που αναφέρονται στις ενότητες Άλατα, πουρί, άλγη και άλλες επικαθίσεις κσι Οξείδωση (Εσωτερική – Εξωτερική), είναι σημαντικό να γίνεται πάντα και η παθητικοποίηση των διαβρεχόμενων επιφανειών, ώστε να μην υπάρξει οξείδωση στο μέλλον.

Η παθητικοποίηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων γίνεται με διάφορους τρόπους, ανάμεσα στους οποίους είναι και οι εξής:

 1. Τεχνολογίες που βασίζονται σε φυσικά και χημικά φαινόμενα:
  STOPCOR, MERUS και MAX GROW
  Και οι τρεις αυτές μέθοδοι έχουν την ιδιότητα να απομακρύνουν παλιές επικαθίσεις και οξειδώσεις και να σχηματίζουν στη θέση των παλιών οξειδίων νέα κεκορεσμένα οξείδια, όπως είναι, για παράδειγμα, το επιτεταρτοξείδιο του σιδήρου. Τα οξείδια αυτά δεν επιτρέπουν την περαιτέρω οξείδωση της εγκατάστασης.
 2. Ανακυκλοφορία ειδικού χημικού μετά από χημικό καθαρισμό:
  Το συνεργείο μας που αναλαμβάνει την εκτέλεση χημικών καθαρισμών, στο τέλος κάθε εφαρμογής, αφού απομακρύνει όλα τα κατάλοιπα επικαθίσεων και καθαριστικών υγρών που χρησιμοποίησε για τον καθαρισμό, ανακυκλοφορεί μέσα στην εγκατάσταση ένα ειδικό χημικό, το οποίο παθητικοποιεί για αρκετούς μήνες την εγκατάσταση και την προστατεύει από την οξείδωση.
 3. Δοσομέτρηση ειδικού χημικού παθητικοποίησης μετάλλων
  Με την τοποθέτηση ενός υδρομετρητή και μίας δοσομετρικής αντλίας γίνεται συνεχής δοσομέτρηση ειδικού χημικού, πιστοποιημένου για χρήση σε πόσιμο νερό, το οποίο διοχετεύεται σε πολύ μικρή αναλογία μέσα στο νερό, ώστε να μην επιτρέπει την οξείδωση των σωληνώσεων, δεξαμενών, boilers και άλλων μερών και εξαρτημάτων σε δίκτυα ύδρευσης.
 4. Εποξειδική ή άλλου είδους βαφή
  Αυτή η μέθοδος εφαρμόζεται κυρίως σε boilers ζεστού νερού χρήσης και σε μεταλλικές δεξαμενές.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πιο πάνω μεθόδους ή για άλλες μεθόδους παθητικοποίησης υδραυλικών εγκαταστάσεων επικοινωνήστε μαζί μας, για να σας ενημερώσουμε και να κάνουμε, εφόσον μας το ζητήσετε, μία δωρεάν αυτοψία στις εγκαταστάσεις σας και να σας υποβάλουμε την οικονομική και τεχνική προσφορά μας.

Επίσης, μπορείτε να δείτε και τη σελίδα Αντιδιαβρωτικά υγρά για δίκτυα διακίνησης νερού και άλλων υγρών.

Μοιράσου το στα social media