PERMASOFT 5000

Σύστημα Επεξεργασίας Νερού Θέρμανσης
για Αντιδιαβρωτική & Αντικαθαλατωτική Προστασία

Κατασκευαστής: perma-trade® Wassertechnik GmbH

PERMASOFT 5000, Σύστημα Επεξεργασίας Νερού Θέρμανσης για Αντιδιαβρωτική & Αντικαθαλατωτική ΠροστασίαΤο PERMASOFT 5000 είναι ένα πατενταρισμένο γερμανικό σύστημα αντιδιαβρωτικής προστασίας, που προστατεύει τα κυκλώματα θέρμανσης από τη διάβρωση. Είναι ένα φυσίγγιο που προσαρμόζεται στο νερό πλήρωσης του δικτύου και αποσκληραίνει, απιονίζει & αλκαλοποιεί το νερό πριν μπει στο κύκλωμα θέρμανσης, δίνοντάς του την απαραίτητη τιμή του pΗ, που είναι μεταξύ 8,2 και 9,5. Έτσι, εξασφαλίζει τη μακροχρόνια συντήρηση και προστασία του λέβητα, των σωμάτων και ολόκληρου του συστήματος θέρμανσης από τη διάβρωση και τις επικαθίσεις αλάτων.

Παρά το σωστό σχεδιασμό και την ορθή διαχείριση, οι σύγχρονες και υψηλής απόδοσης εγκαταστάσεις θέρμανσης συχνά υποφέρουν από τη συσσώρευση λάσπης (μούργα), τα φραξίματα από τα άλατα και τη διάβρωση, που προξενούν ζημιές και μείωση της θερμαντικής απόδοσης. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο σε δύο παράγοντες:

  1. Στην ηλεκτρόλυση (πατήστε για να δείτε στη σχετική ενότητα τους τρόπους αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος).
  2. Στην ποιότητα του νερού που έχει εισαχθεί στο κύκλωμα θέρμανσης. Με τη θέρμανση του νερού, αν δεν έχει τη σωστή ποιότητα, ενεργοποιούνται κάποιες χημικές αντιδράσεις (οξείδωση) και κάποια φυσικά φαινόμενα (απόθεση αλάτων), που προξενούν προβλήματα στην εγκατάσταση. Όλα αυτά τα προβλήματα μπορούν να αποφευχθούν με έναν απλό και αποτελεσματικό τρόπο, με την κατάλληλη επεξεργασία του νερού πριν από την εισαγωγή του στο κύκλωμα θέρμανσης.

Το νερό του αστικού δικτύου ύδρευσης μπορεί να είναι απολύτως κατάλληλο για χρήση ως πόσιμο, όμως αυτό δεν εξασφαλίζει ότι είναι εντελώς κατάλληλο και για την πλήρωση κυκλωμάτων θέρμανσης. Γι’ αυτό το λόγο, υπάρχουν οι κανονισμοί και τα πρότυπα EN 14868, VDI 2035, SWKI BT102-01 και UNI-CTI 8065, που καθορίζουν τη μέγιστη επιτρεπτή σκληρότητα και αγωγιμότητα, καθώς επίσης και την κατάλληλη τιμή του pH για το νερό θέρμανσης. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι τιμές αυτών των μεγεθών του νερού λαμβάνονται υπόψη και έχουν καθοριστική σημασία σε περίπτωση ζημιάς και απαίτησης αποζημίωσης από τον κατασκευαστή της εγκατάστασης ή από την ασφαλιστική εταιρεία που την έχει ασφαλίσει.

Με το σύστημα PERMASOFT 5000 μπορείτε να αισθάνεστε ασφαλείς: το φυσίγγιο αφαίρεσης μεταλλικών στοιχείων συνδέεται απλά μεταξύ του σωλήνα και του λέβητα κατά την πρώτη πλήρωση του δικτύου και εξασφαλίζει ότι το εισαγόμενο νερό θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές του κατασκευαστή του εξοπλισμού σας. Έτσι, οι ζημιές εξαιτίας της διάβρωσης και των αλάτων αποτρέπονται αποτελεσματικά και η μακροπρόθεσμη ασφάλεια κατά τη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης είναι εγγυημένη, και σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος στην εγκατάστασή σας, ο κατασκευαστής θα είναι υποχρεωμένος να αναλάβει εκείνος την ευθύνη.

Παράλληλα, καθώς δεν θα δημιουργούνται επικαθίσεις θερμομονωτικών αλάτων εσωτερικά στο λέβητα και στα σώματα, η θερμαντική απόδοση της εγκατάστασης θα βρίσκεται μόνιμα στα υψηλότερα δυνατά επίπεδα, πράγμα που σημαίνει ότι ο θερμοστάτης θα δίνει εντολή για λιγότερες ώρες λειτουργίας του λέβητα, και άρα θα έχετε σημαντική οικονομία σε χρήματα. (Για άλλες τεχνικές προτάσεις μας που εξασφαλίζουν ακόμα μεγαλύτερη οικονομία στη θέρμανση, πατήστε εδώ.)

Μετά τη χρήση του το PERMASOFT 5000 πετιέται. Είναι, δηλαδή, μίας χρήσεως.

Συνεπώς, το PERMASOFT 5000 προσφέρει τετραπλή προστασία:

  • Προστασία από την όξινη διάβρωση και εξάλειψη των τρυπημάτων που αυτή προκαλεί.*
  • Προστασία από τις επικαθίσεις αλάτων χάρη στην αφαίρεση των μεταλλικών στοιχείων.**
  • Πρόληψη κατά της δημιουργίας μεταλλικής λάσπης (μούργας) από τη διάβρωση των μετάλλων.***
  • Σταθεροποίηση της τιμής του pH.

* Σε συνδυασμό με μία η περισσότερες συσκευές καθοδικής προστασίας STOPCOR, εξασφαλίζει απόλυτη προστασία από τη διάβρωση και τα τρυπήματα.
** Σε πολύ μεγάλες εγκαταστάσεις θέρμανσης, όπου είναι φυσικό να υπάρχει καθημερινά σημαντική ποσότητα νερού συμπλήρωσης λόγω μικρών απωλειών και εξάτμισης, το προστιθέμενο νερό φέρνει μαζί του νέα άλατα, τα οποία αντιμετωπίζονται επιτυχώς με την εγκατάσταση ενός δακτυλίου MERUS στο σωλήνα επιστροφής προς το λέβητα.
*** Συμπληρωματική προστασία σε αυτό το πρόβλημα, καθώς επίσης και στο ζήτημα της συνεχούς εξαέρωσης που είναι απαραίτητη για τη σωστή απόδοση ενός συστήματος θέρμανσης, προσφέρουν τα φίλτρα και εξαερωτές HEIFI-TOP και FERROCLEAN.

Μοιράσου το στα social media