Αντιδιαβρωτική Προστασία για Μεταλλικές Επιφάνειες

Δείτε στο Αριστερό Μενού τα προστατευτικά υλικά και τις διάφορες μεθόδους που προτείνουμε για την αντιδιαβρωτική προστασία των μεταλλικών κατασκευών και εγκαταστάσεων κάθε είδους.

Η προστασία που παρέχουμε καλύπτει συνολικά όλες τις πιθανές αιτίες διάβρωσης, όπως είναι η οξείδωση λόγω της επαφής με αέρα και υγρασία, η οξείδωση από άλλες οξειδωτικές ουσίες, η διάβρωση από χημικά, η ηλεκτρόλυση και άλλες.

Ανάλογα με το είδος της εγκατάστασης, το είδος του προβλήματος και τις ειδικές συνθήκες στις οποίες είναι εκτεθειμένες οι μεταλλικές επιφάνειές σας, θα σας προτείνουμε την κατάλληλη μέθοδο ή τον κατάλληλο συνδυασμό μεθόδων προστασίας, εφόσον επικοινωνήσετε μαζί μας για να μας εκθέσετε επακριβώς το πρόβλημά σας και να μας απαντήσετε στα ερωτήματα που θα σας θέσουμε για να κάνουμε σωστή διάγνωση και να προτείνουμε την κατάλληλη θεραπεία.

Μοιράσου το στα social media