Διάβρωση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Λόγω Χημικής Οξείδωσης

Αυτό το πολύ ευρύ θέμα παρουσιάζεται σε ειδική ενότητα, η οποία βρίσκεται στην ευρύτερη ενότητα που αφορά τη Συντήρηση Δικτύων Διακίνησης Υγρών.

Μπορείτε να διαβάσετε τις σελίδες της ενότητας Οξείδωση (Εσωτερική – Εξωτερική), για να πληροφορηθείτε για τα αίτια και τις συνέπειες της χημικής οξείδωσης σε υδραυλικές εγκαταστάσεις, καθώς επίσης και τους τρόπους αντιμετώπισής της ή ακόμα και πρόληψής της, ανάλογα με το είδος του προβλήματος και το είδος του εξοπλισμού που θέλουμε να προστατεύσουμε κάθε φορά. Στην ίδια ενότητα θα βρείτε επίσης πληροφορίες για το φαινόμενο της χημικής οξείδωσης γενικότερα, όχι μόνο στις υδραυλικές εγκαταστάσεις.

Επιπλέον, στην ενότητα Χημική Οξείδωση – Τεχνικές και Οικονομικές Προτάσεις προς Πελάτες θα βρείτε πρόσθετες χρήσιμες πληροφορίες.

Μοιράσου το στα social media