Τηλεφωνικό Κέντρο: 210-2282212

Τρισδιάστατες 3D παρουσιάσεις τελικού αποτελέσματος πριν από την ανάθεση του έργου

Τρισδιάστατη 3D παρουσίαση του τελικού αποτελέσματος
πριν από την ανάθεση του έργου

Δείτε από πριν το χώρο σας!

Η Smart Technical Solutions διαφοροποιείται σημαντικά από όλες σχεδόν τις εταιρείες ανακαινίσεων της αγοράς, παρέχοντας στους πελάτες της τη δυνατότητα να δουν από πριν το πώς θα γίνει ο χώρος τους στις διάφορες εναλλακτικές προτάσεις που τους υποβάλλει.

Αυτή η υπηρεσία έχει μία χαμηλή χρέωση σε σύγκριση με το συνολικο κόστος του έργου και σίγουρα πολύ χαμηλή, αν αναλογιστεί κανείς ότι εξασφαλίζει στον πελάτη ότι τα χρήματα που θα πληρώσει για το όλο έργο θα φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα που θα τον ικανοποιήσει.

Το κόστος της 3D παρουσίασης εκπίπτει από το συνολικό κόστος του έργου, εφόσον γίνει η ανάθεσή του στην εταιρεία μας. Εναλλακτικά, ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει στην υλοποίηση του έργου με άλλο συνεργείο που θα βασιστεί στη δική μας παρουσίαση.

Γίνονται κατά σειρά επιμέτρηση του χώρου, λήψη φωτογραφιών από όλες τις γωνίες του χώρου, πλήρης παρουσίαση τουλάχιστον τριών εναλλακτικών τελικών σχεδίων, μελέτη, κοστολόγηση, επίβλεψη και ολοκλήρωση του έργου.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.