Τηλεφωνικό Κέντρο: 210-2282212

Ψευδοροφές – Χωρίσματα με γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, ορυκτή ίνα

Ψευδοροφές – χωρίσματα

Κατασκευάζονται με γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, ορυκτή ίνα, με σχέδια που έχουν γίνει από πριν, ώστε να γίνεται σωστή κατανομή του χώρου. Προβλέπονται, επίσης, εσωτερικές μονώσεις και στα χωρίσματα και στις ψευδοροφές, τόσο ηχομόνωσης όσο και θερμομόνωσης.