Καθοδική (Αντιδιαβρωτική) Προστασία Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

Όλες οι μεταλλικές εγκαταστάσεις έχουν την τάση να υπόκεινται σε διάβρωση. Αυτή είναι μία φυσική συνέπεια του γεγονότος ότι τα μέταλλα βρίσκονται στη φύση πρόσμικτα με άλλες ουσίες, είτε σε καθαρή μορφή είτε σε μορφή οξειδίων ή άλλων χημικών ενώσεων.

Όταν γίνεται η χύτευση των μετάλλων, αυτό που κάνουμε είναι ότι στην ουσία παραβιάζουμε τη φυσική κατάσταση των μετάλλων, που είναι να είναι “κρυμμένα” μέσα σε άλλες ουσίες. Δημιουργώντας, λοιπόν, μεταλλικές κατασκευές που αποτελούνται από σχεδόν αμιγή μέταλλα, όπως είναι ο σίδηρος, ο χαλκός, ο χάλυβας, το τιτάνιο και άλλα μέταλλα που χρησιμοποιούνται σε υδραυλικές εγκαταστάσεις, όλα αυτά τα μέταλλα έχουν την τάση να επιστρέψουν στην αρχική τους κατάσταση.

Οι διαθέσιμοι τρόποι είναι δύο: να οξειδωθούν, δηλαδή να ενωθούν με το οξυγόνο του αέρα ή του νερού που τα περιβάλλει, ή να ενωθούν με άλλα μέταλλα, δηλαδή να λάβει χώρα το φαινόμενο της ηλεκτρόλυσης, κατά το οποίο τα ηλεκτρόνια της εξωτερικής στοιβάδας ενός ηλεκτρασθενούς μετάλλου έλκονται και προσαρτώνται σε ένα λιγότερο ηλεκτρασθενές μέταλλο.

Έτσι, για παράδειγμα ο σίδηρος διαβρώνεται εξαιτίας του χαλκού ή ο χαλκός διαβρώνεται εξαιτίας του ανοξείδωτου. Επίσης, τα μέταλλα που συμμετέχουν στη συγκόλληση δύο ανοξείδωτων τεμαχίων διαβρώνονται εξαιτίας του ανοξείδωτου. Υπάρχουν πολλά ακόμα παραδείγματα με ζεύγη μετάλλων που το ένα διαβρώνεται εξαιτίας του άλλου.

Περισσότερα για την ηλεκτρόλυση μπορείτε να διαβάσετε στη σελίδα Τι είναι η Ηλεκτρόλυση.

Για την αποφυγή αυτού του φαινομένου εφαρμόζουμε τη λεγόμενη καθοδική προστασία. Η πρόταση της Smart Technical Solutions για το θέμα της καθοδικής προστασίας είναι κατά κανόνα, εκτός σπανίων εξαιρέσεων, η εφαρμογή της τεχνολογίας καθοδικής προστασίας STOPCOR.

Ποιες εγκαταστάσεις χρειάζονται καθοδική προστασία;

Όλες. Ακόμα και όταν έχουμε πλαστικές σωληνώσεις σε ολόκληρο το δίκτυο, πάντα υπάρχουν λέβητες, εναλλάκτες θερμότητας, βάνες, αντλίες, boilers και άλλα μεταλλικά μέρη του δικτύου που μπορεί να διαβρωθούν αν δεν εφαρμόσουμε καθοδική προστασία.

STOPCOR

Διάβρωση του υδραλικού εξοπλισμού μπορεί να σημαίνει στην πράξη τρυπήματα, διαρροές, ζημιές σε μηχανήματα πάνω στα οποία στάζει το νερό, πλημμύρες υπογείων, απώλεια ενέργειας όταν το νερό που στάζει είναι ζεστό. Επίσης, συχνά σημαίνει καφετί νερό στα ντους και στις βρύσες ή στα κυκλώματα ψύξης μηχανών και φραξίματα από τη φερτή σκουριά σε στενές διόδους όπως είναι οι ηλεκτροβάνες ή οι χάλκινες σερπαντίνες των fan coils.

Εδώ θα αναφέρουμε τις πιο συνηθισμένες εφαρμογές όπου η καθοδική προστασία έχει αποδειχτεί στην πράξη ότι είναι απαραίτητη, για να μην έχουμε τις πιο πάνω αρνητικές συνέπειες και αρκετές ακόμα:

Υλικά κατασκευής που διαβρώνονται:

 • γαλβανισμένα μέταλλα, για την προστασία του γαλβανίσματος που υπόκειται έντονα σε ηλεκτρόλυση
 • ανοξείδωτος χάλυβας, για την προστασία των σημείων συγκόλλησης του ανοξείδωτου από τη διάβρωση αλλά και την προστασία των άλλων μετάλλων που συμμετέχουν στην εγκατάσταση και διαβρώνονται εξαιτίας του ανοξείδωτου
 • χάλκινες και μπρούτζινες εγκαταστάσεις και εξαρτήματα (σωλήνες, ηλιακά boilers κ.ά.), για την αποφυγή του pitting, που είναι πολλές μικρές τρύπες σαν το κεφάλι της καρφίτσας και μικρότερες (μπορείτε να δείτε και τη σελίδα μας σχετικά με το pitting)
 • και κάθε άλλο μέταλλο που συμμετέχει σε μία υδραυλική εγκατάσταση

STOPCOR ΣΕ BOILERΕίδη εγκαταστάσεων και εξοπλισμού που διαβρώνονται:

 • δίκτυα ύδρευσης, υπόγεια ή υπέργεια
 • μεταλλικές δεξαμενές, υπόγειες ή υπέργειες
 • εναλλάκτες θερμότητας με φύλλα ή αυλούς χαλκού, ανοξείδωτα, τιτανίου κτλ.
 • σερπαντίνες χάλκινες, σιδερένιες κτλ.
 • boilers ζεστού νερού χρήσης (βλ. διπλανή φωτογραφία)
 • δίκτυο σωληνώσεων κτιρίου
 • αντλίες λυμάτων, θαλασσινού νερού, γλυκού νερού ύδρευσης κτλ.
 • πύργοι ψύξης, κυρίως στο κάτω τμήμα τους
 • ατμολέβητες, διαβρώνονται κυρίως στα σημεία επικάθισης αλάτων στους αυλούς
 • ατμογεννήτριες, η σερπαντίνα διαβρώνεται και αυτή κυρίως όπου επικάθηνται άλατα
 • λέβητες θέρμανσης
 • βάνες σφαιρικές, συρταρωτές ή άλλου τύπου, όπου η διάβρωση δεν επιτρέπει το τέλειο κλείσιμο
 • ατμοπαγίδες και δίκτυα ατμού, έχουν έντονο πρόβλημα εξαιτίας του απεσταγμένου νερού που κυκλοφορεί σε αυτά, το οποίο είναι ακόμα πιο διαβρωτικό επειδή αναζητά τα χαμένα μεταλλικά στοιχεία του και γι’ αυτό διαβρώνει τα μέταλλα πολύ έντονα
 • δεξαμενές συγκέντρωσης συμπυκνωμάτων ατμού, για τον ίδιο λόγο
 • υποβρύχιες αντλίες νερού ή λυμάτων
 • αντλίες γεωτρήσεων (πομόνες)
 • φίλτρα κεντρικής παροχής νερού
 • διάφορα υδραυλικά εξαρτήματα
 • και κάθε άλλο είδος εξοπλισμού που συμμετέχει σε μία υδραυλική εγκατάσταση

Καθοδική προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας στα κυκλώματα θέρμανσης

Για την ενημέρωσή σας πάνω σε αυτήν την εφαρμογή της τεχνολογίας STOPCOR, πατήστε εδώ.

Καθοδική προστασία με εξωτερικά επιβαλλόμενη τάση

Σε πολύ μεγάλες εγκαταστάσεις υπάρχει περίπτωση να προτιμηθεί η μέθοδος ICCP, επειδή το αρχικό κόστος της εγκατάστασης μπορεί να μην είναι πολύ υψηλότερο από το συνολικό κόστος των πολλών συσκευών STOPCOR που θα απαιτηθούν, ενώ το λειγουργικό κόστος της είναι πολύ μικρό, σε αντίθεση με τις συσκυεές STOPCOR, που πρέπει να αντικαθίστανται κάθε 3-5 έτη.

Μοιράσου το στα social media