Σύστημα Αντικατάστασης του Ψυκτικού Μέσου Freon R22

από τη Mitsubishi και τη Daikin

Από το 2015 και μετά δεν θα επιτρέπεται η χρήση του ψυκτικού μέσου Freon R22 για την επισκευή και συντήρηση των συστημάτων κλιματισμού σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 1005/2009.

Κατά κανόνα, τα συστήματα κλιματισμού που είναι καλής ποιότητας και είναι καλά συντηρημένα, έχουν διάρκεια ζωής τα 15 χρόνια. Κατά συνέπεια, οι κλιματιστικές μονάδες που χρησιμοποιούν Freon R22 θα φθάσουν στο όριο ζωής τους τους το 2015.

Η αποκατάσταση βλαβών που συμβαίνουν σε παλαιά συστήματα κλιματισμού έχει υψηλό κόστος επειδή τα ανταλλακτικά είναι δευσεύρετα ή σε πολλές περιπτώσεις έχουν εξαντληθεί.

Με την αντικατάσταση παλαιών συστημάτων κλιματσιμού επιτυγχάνεται επίσης σημαντική μείωση ενέργεια που καταναλίσκει ένα κτίριο.

Οι εταιρείες Mitsubishi Electric, Daikin Industries, & Mitsubishi Heavy Industries έχουν εξελίξει τα συστήματα και την τεχνολογία τους έτσι ώστε να είναι αρκετά προσιτό το κόστος αντικατάστασης των παλαιών συστημάτων κλιματισμού. Αυτό το πέτυχαν με δύο τρόπους:

  1. Παρέχουν η δυνατότητα αξιοποίησης των παλαιών σωληνώσεων ψύξης χωρίς την κοστοβόρα διαδικασία πλύσης των παλαιών δικτύων με χημικά, που επιπλέον προξενούν διαβρώσεις στα μέταλλα.
  2. Έχουν σχεδιάσει την ειδική σειρά «REPLACE» μονάδων κεντρικών συστημάτων, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιούν τις παλιές καλωδιώσεις καθώς επίσης και τις παλιές εσωτερικές μονάδες.

Έτσι, το κόστος αντικατάστασης μειώνεται κατακόρυφα, η απόδοση των συστημάτων αυξάνεται, ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται και σημαντική μείωση του λειτουργικού κόστους.

Για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή της προσφοράς μας επικοινωνήστε μαζί μας.

Μοιράσου το στα social media