Καθοδική (Αντιδιαβρωτική) Προστασία Μεταλλικών Κατασκευών

για πιο ελαφριές κατασκευές με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

Η καθοδική προστασία μεταλλικών κατασκευών κάθε είδους, όπως αυτές που αναφέρονται στη σελίδα Μεταλλικές & Σύμμικτες Κατασκευές, ελαχιστοποιεί τη διάβρωση την οποία υφίστανται εξαιτίας του φαινομένου της ηλεκτρόλυσης.

Υπάρχουν αρκετές μέθοδοι καθοδικής προστασίας. Ειδικότερα, η τεχνολογία STOPCOR έχει την ιδιότητα ότι προστατεύει τις μεταλλικές κατασκευές και από τη χημική οξείδωση, προσφέροντας έτσι μία πιο ολοκληρωμένη προστασία στις μεταλλικές κατασκευές.

Εξασφαλίζοντας την ελαχιστοποίηση του φαινομένου της διάβρωσης και της οξείδωσης, έχουμε μερικά πολύ σημαντικά οφέλη όσο αφορά τις μεταλλικές κατασκευές:

 1. Κατάργηση του γαλβανίσματος σε νέες κατασκευές
  Το εν θερμώ γαλβάνισμα των μεταλλικών κατασκευών (πυλώνες ΔΕΗ, βάσεις φωτοβολταϊκών, σκελετοί μεταλλικών κτιρίων κ.ά.) γίνεται με το σκεπτικό της προστασίας του χάλυβα από τη διάβρωση. Το στρώμα του γαλβανίσματος φθείρεται σταδιακά, αλλά δεν φθείρεται ο ίδιος ο χάλυβας. Έτσι, η κατασκευή διατηρείται ακέραιη για πολλά χρόνια. Όταν το γαλβάνισμα καταστραφεί εντελώς σε κάποιες περιοχές της κατασκευής, τότε γίνεται επισκευή.
  Σε μία καινούργια κατασκευή το υψηλό κόστος του εν θερμώ γαλβανίσματος μπορεί να αποφευχθεί, αν στην κατασκευή έχει προβλεφθεί καθοδική προστασία STOPCOR, επειδή η καθοδική προστασία εξασφαλίζει ότι ο χάλυβας δεν θα διαβρωθεί λόγω ηλεκτρόλυσης ούτε λόγω χημικής οξείδωσης.
  Για πρόσθετη προστασία έναντι της χημικής οξείδωσης προτείνουμε ένα απλό βάψιμο, που είναι πολύ πιο οικονομική μέθοδος αντί του γαλβανίσματος. Η αντισκωριακή βαφή RUSTBLOCKER σε συνδυασμό με την καθοδική προστασία εξασφαλίζει τη διατήρηση της χαλύβδινης επιφάνειας χωρίς φθορές για πολλά χρόνια. (Ανάλογα με την κατάσταση του χάλυβα, επιλέγεται το κατάλληλο υλικό ως αστάρι: ο μετατροπέας σκουριάς FEROFIX αν η επιφάνεια έχει αρχίσει να οξειδώνεται ελαφρώς ή το αντισκωριακό αστάρι FERACRYL αν η επιφάνεια είναι καθαρή από σκουριά.)
 2. Προστασία του γαλβανίσματος σε υπάρχουσες κατασκευές
  Σε μία υπάρχουσα γαλβανισμένη κατασκευή η καθοδική προστασία STOPCOR προστατεύει το γαλβάνισμα ώστε να μη φθείρεται και να μη μικραίνει σταδιακά το πάχος του. Έτσι, ο υποκείμενος χάλυβας δεν θα εκτεθεί κάποια στιγμή σε απευθείας επαφή με τον αέρα και την υγρασία και δεν θα αρχίσει η διάβρωσή του.
 3. Μείωση του κόστους συντήρησης σε κατασκευές με φθαρμένο γαλβάνισμα
  Όταν το γαλβάνισμα έχει φθαρεί, τότε η διαδικασία της επισκευής είναι χρονοβόρα και κοστοβόρα. Ειδικά σε μεταλλικές κατασκευές που δεν είναι δυνατό να μετακινηθούν, που είναι η πιο συχνή περίπτωση, δεν είναι εύκολη η αμμοβολή. Παρόλα αυτά, γίνεται επιτόπου αμμοβολή και στη συνέχεια ψυχρό γαλβάνισμα σε όσες περιοχές της μεταλλικής κατασκευής έχουν σημαντικές φθορές του γαλβανίσματος ή και του ίδιου του χάλυβα.
  Σε αυτές τις περιπτώσεις η τεχνολογία STOPCOR εφαρμόζεται πάνω στη φθαρμένη μεταλλική κατασκευή και μέσα σε λίγες ημέρες το χρώμα της σκουριασμένης επιφάνειας σκουραίνει. Αυτό σημαίνει ότι το οξείδιο του σιδήρου Fe2O3 μετατρέπεται σε επιτεταρτοξείδιο του σιδήρου Fe3O4, το οποίο είναι κεκορεσμένο οξείδιο και δεν οξειδώνεται περαιτέρω, παίζοντας έτσι τον προστατευτικό ρόλο που θα έπαιζε το γαλβάνισμα.
  Επιπλέον, υπάρχει πάντα η δυνατότητα της εφαρμογής ενός καλού μετατροπέα σκουριάς όπως είναι το FEROFIX και στη συνέχεια βαφή με ένα καλό αντισκωριακό χρώμα όπως είναι το RUSTBLOCKER.
  Έτσι, καταργούνται τα κόστη και οι δυσκολίες της αμμοβολής και του γαλβανίσματος επιτόπου σε εγκατεστημένες και μη αποσπώμενες μεταλλικές κατασκευές.
 4. Πρόσθετη προστασία σε ανοξείδωτο ή γαλβανισμένο χάλυβα ή ανοδιωμένο αλουμίνιο:
  Στις μεταλλικές κατασκευές όπου το μέταλλο είναι ήδη προστατευμένο από τη διάβρωση είναι σημαντική η εφαρμογή συσκευών STOPCOR, για τους εξής λόγους:

  1. Η προστατευτική επίστρωση αυτών των κατασκευών υπόκειται σε ηλεκτρόλυση ερχόμενη σε επαφή με το κυρίως μέταλλο. Έτσι, αν και η εγκατάσταση προστατεύεται πλήρως από τη διάβρωση, το πρόβλημα της ηλεκτρόλυσης δεν είναι λυμένο, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου υπάρχει έντονο ηλεκτρολυτικό πεδίο εξαιτίας διαφόρων μη προβλέψιμων και μη αντιμετωπίσιμων παραγόντων.
  2. Τα σημεία κοπής, οι οπές και οι συγκολλήσεις συχνά υποφέρουν σε αυτές τις κατασκευές από τη διάβρωση, επειδή στα σημεία αυτά δεν υπάρχει προστασία ή υπάρχει επαφή δύο διαφορετικών μετάλλων. Το αποτέλεσμα είναι είτε τοπική οξείδωση στη γύρω περιοχή είτε pitting, δηλαδή μικρές κουκίδες οξειδωμένες ή ακόμα και τρύπες στο μέγεθος του κεφαλιού μίας καρφίτσας. (Μπορείτε να δείτε και τη σελίδα μας που αναφέρεται στο φαινόμενο pitting.)
  3. Το κόστος τοποθέτησης αποστατικών εξαρτημάτων στα σημεία επαφής δύο διαφορετικών μετάλλων είναι συχνά υψηλό και δεν λύνει εξολοκλήρου το πρόβλημα. Επίσης, τα καλούπια που απαιτούνται είναι συχνά πιο πολύπλοκα εξαιτίας της ανάγκης τοποθέτησης αποστατικών. Χάρη στην καθοδική προστασία που παρέχουν οι συσκευές STOPCOR η ανάγκη για τοποθέτηση αποστατήρων καταργείται και η κατασκευή γίνεται πολύ πιο απλή και οικονομική.
 5. Πιο ελαφριές κατασκευές σημαίνει χαμηλότερο κόστος
  Όλες οι μελέτες μεταλλικών κατασκευών λαμβάνουν υπόψη τον παράγοντα της σταδιακής διάβρωσης του μετάλλου προκειμένου να υπολογίσουν τα πάχη. Για παράδειγμα, μία σωληνογραμμή ή ένα μεταλλικό κτίριο σε περιοχή με συχνές χιονοπτώσεις, κατασκευάζεται με μεγαλύτερο πάχος τοιχωμάτων σωλήνα ή δομικών στοιχείων αντίστοιχα, για να υπάρχει αντέχει στην πίεση του νερού ο σωλήνας και στο βάρος του χιονιού το κτίριο, ακόμα και όταν το μέταλλο αδυνατίσει λόγω της διάβρωσης.
  Εφαρμόζοντας την τεχνολογία STOPCOR μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι η διάβρωση θα εξαλειφθεί και συνεπώς η κατασκευή μπορεί να γίνει εξαρχής πιο ελαφριά, μειώνοντας έτσι το κόστος κατασκευής.
  Επιπλέον, με αυτήν την ευκαιρία αναφέρουμε ότι, όσο αφορά την περίπτωση του κτιρίου, με τη γερμανική τεχνολογία των αυτορυθμιζόμενων θερμαντικών ταινιών ICE FREE, που δεν επιτρέπουν τη συσσώρευση χιονιού, μπορεί η κατασκευή να γίνει πολύ πιο ελαφριά, χωρίς το φόβο μήπως καταστραφεί από το βάρος. Ανάλογα με τις ειδικές κλιματικές συνθήκες της κάθε περιοχής και το είδος της κατασκευής επιλέγεται ο κατάλληλος τύπος θερμαντικών ταινιών και η πυκνότητα τοποθέτησής τους μετά από μελέτη. Το κόστος των θερμαντικών ταινιών είναι, φυσικά, πολύ μικρότερο από τη μείωση του κόστους κατασκευής που πετυχαίνουν.

Καθοδική προστασία με εξωτερικά επιβαλλόμενη τάση

Σε πολύ μεγάλες μεταλλικές κατασκευές υπάρχει περίπτωση να προτιμηθεί η μέθοδος ICCP, επειδή το αρχικό κόστος της εγκατάστασης μπορεί να μην είναι πολύ υψηλότερο από το συνολικό κόστος των πολλών συσκευών STOPCOR που θα απαιτηθούν, ενώ το λειγουργικό κόστος της είναι πολύ μικρό, σε αντίθεση με τις συσκυεές STOPCOR, που πρέπει να αντικαθίστανται κάθε 3-5 έτη.

Μοιράσου το στα social media