Μεταλλικά Κτίρια & Μεταλλικά Σπίτια Light Steel Frame

Συχνές Ερωτήσεις Πελατών (FAQ)

Light Frame Steel 1

Συχνές Ερωτήσεις

Παρακάτω παρουσιάζονται οι συχνότερες ερωτήσεις που γίνονται στους ανθρώπους της Smart Technical Solutions από τους ενδιαφερόμενους για την κατασκευή μιας κατοικίας με το Light Steel Frame. Μέσα σε αυτές θα βρείτε και κάποιες κοινές ερωτήσεις, όπως είναι το κόστος μίας μέσης κατασκευής, ο χρόνος παράδοσης, η εμφάνιση κτλ.

Πόσο κοστίζει το τετραγωνικό μέτρο;

Η τιμή του τετραγωνικού μέτρου είναι δύσκολο να δοθεί για διαφόρους λόγους. Αν δούμε το ζήτημα στην πράξη, ακόμα και με συμβατικές μεθόδους, δυο σπίτια ιδίων τετραγωνικών μέτρων δεν θα έχουν ίδιες τιμές λόγω διαφορετικών ημιυπαιθρίων, βεραντών, αρχιτεκτονικών στοιχείων, υλικών θεμελιώσεως κτλ. Η κοστολόγηση της κατασκευής γίνεται στο σύνολό της και πάντα πάνω σε συγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια. Εξαίρεση αποτελούν οι τυποποιημένες κατασκευές, που έχουν μειωμένο κόστος, το οποίο είναι προκαθορισμένο και αναφέρεται στη σχετική σελίδα.

Απαιτείται οικοδομική άδεια για την κατασκευή αυτή και, αν ναι, κοστίζει λιγότερο;

Για την κατασκευή απαιτείται άδεια κανονικά όπως και σε μια συμβατική κατασκευή. Το κόστος για την έκδοση της οικοδομικής άδειας δεν διαφέρει σε κάτι σε σχέση με μια οποιαδήποτε συμβατική κατασκευή. Διαφορά στο κόστος αδείας προκύπτει μόνο στο ΙΚΑ. Εκεί υπάρχει μία μείωση του κόστους κατά 50% περίπου και δεν επιβαρύνεστε με το κόστος της στατικής μελέτης.

Υπόγειο γίνεται και τι βάση απαιτείται;

Υπόγειο μπορεί να γίνει κανονικά και φυσικά αυτό θα είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Σε περίπτωση που δεν ζητείται υπόγειο, γίνεται μια βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα υπό μορφή γενικής κοιτόστρωσης με νευρώσεις (πλάκα με δοκάρια), πάνω στην οποία τοποθετείται η κατασκευή. Σε κάθε περίπτωση το σκυρόδεμα στεγανοποιείται με την κορυφαία οικολογική τεχνολογία PENETRON Αμερικής, που αναπτύσσει στεγανούς πυριτικούς κρυστάλλους μέσα σε όλο το πάχος της πλάκας, των τοιχίων και των θεμελίων.

Μπορώ να έχω δικό μου σχέδιο ή περιορίζομαι σε κάτι συγκεκριμένο;

Φυσικά και μπορείτε να έχετε σχέδιο δικό σας από μηχανικό ή αρχιτέκτονα. Βέβαια, η Smart Technical Solutions θα ελέγξει και θα προτείνει λύσεις πάνω σε πιθανά κατασκευαστικά θέματα που πιθανώς θα υπάρχουν.

Μέχρι πόσους ορόφους μπορώ να κτίσω;

Δεν υπάρχει περιορισμός, αρκεί να είναι γνωστό από την αρχή, ώστε να υπάρχει πρόβλεψη για μελλοντική προσθήκη ορόφων.

Εγγύηση της κατασκευής υπάρχει;

Σας παρέχεται γραπτή εγγύηση και οι πιστοποιήσεις των υλικών, αλλά και η δέσμευση της εταιρίας για επισκευή σε περίπτωση δικής της κακοτεχνίας.

Σε πόσο χρόνο θα είναι έτοιμο το σπίτι μου;

Μια ισόγεια κατοικία από την έκδοση της οικοδομικής αδείας ολοκληρώνεται σε 3 έως 4 μήνες.

Το σπίτι μου θα αντέχει στους σεισμούς;

Αυτό που μπορεί να δοθεί με ασφάλεια σαν απάντηση στο πιο πάνω ερώτημα είναι ότι το δικό σας σπίτι σε σχέση με την οποιαδήποτε συμβατική κατασκευή θα αντέξει πολύ περισσότερο, και αυτό οφείλεται καθαρά και μόνο στα χαρακτηριστικά του χάλυβα.

Το σπίτι μου θα είναι πιο ασφαλές σε σχέση με τις συμβατικές κατασκευές;

Είναι περισσότερο ασφαλές, για το λόγο ότι τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι βιομηχανικά υλικά με συγκεκριμένες προδιαγραφές και σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Θα μπορούμε να κρεμάμε στους τοίχους πίνακες φωτιστικά κτλ.;

Στους τοίχους μπορούμε να κρεμάμε οτιδήποτε μπορούμε να κρεμάσουμε σε μια οποιαδήποτε κατασκευή όπως ντουλάπια, πίνακες, κλιματιστικά κτλ. Αρκεί, όμως, να μη χρησιμοποιούμε κοινά καρφιά, αλλά ειδικά βύσματα για γυψοσανίδες, τα οποία σηκώνουν βάρη έως και 70kg/βύσμα.

Μπορούμε να έχουμε οικιακό εξοπλισμό οποιασδήποτε μορφής όπως σε συμβατική κατοικία;

Βεβαίως και μπορούμε, χωρίς κανένα περιορισμό.

Το σπίτι μου θα ξεχωρίζει από του γείτονα;

Δεν υπάρχει περίπτωση η κατασκευή σας εξωτερικά να διαφέρει σε σχέση με οποιαδήποτε συμβατική κατασκευή.

Είναι φιλική προς το περιβάλλον η συγκεκριμένη κατασκευή;

Οι κατασκευές από χάλυβα είναι απόλυτα φιλικές τόσο προς το περιβάλλον όσο και προς τους ανθρώπους που διαβιώνουν μέσα σε αυτές. Και αυτό που τις κάνει να ξεχωρίζουν είναι το μικρότερο κόστος διαβίωσης χάρη στα υλικά που χρησιμοποιούνται.

Γιατί να προτιμήσω τη Smart Technical Solutions;

Για τους εξής λόγους:

 1. Είναι μία καλά οργανωμένη εταιρεία και για κάθε κατασκευή της εκπονεί πλήρη αρχιτεκτονική, στατική και κατασκευαστική μελέτη.
 2. Συνεργάζεται στενά με εξειδικευμένη ελληνική μονάδα παραγωγής των χαλύβδινων δομικών στοιχείων και με δοκιμασμένους προμηθευτές και συνεργεία επί σειρά ετών για όλα τα άλλα μέρη της οικοδομής.
 3. Επιπλέον, αυτές οι μακροχρόνιες συνεργασίες έχουν μειώσει κατά πολύ τα κόστη λόγω των πολύ καλών σχέσεων που έχουν δομηθεί. Έτσι, χάρη σε αυτήν την υποδοή της εταιρείας, μπορείτε να παραλάβετε ένα κτίριο με άριστη ποιότητα σε πολύ χαμηλές τιμές.
 4. Η κατασκευή καλύπτεται από πιστοποιητικό έγκρισης, ώστε να καλύπτει τις απαιτήσεις του ISO 9001:2000.
 5. Εξασφαλίζει χαμηλό και προκαθορισμένο κόστος σε συνδυασμό με το υψηλό και τυποποιημένο επίπεδο ποιότητας, σε αντίθεση με τις συμβατικές κατασκευές από σκυρόδεμα, όπου το κόστος πάντα ξεφεύγει τελικά προς τα πάνω, η δε ποιότητα δεν είναι τυποποιημένη και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον επαγγελματισμό του μπετατζή, την ποιότητα του τσιμέντου και πολλούς άλλους αστάθμητους και ανεξέλεγκτους παράγοντες!
 6. Μπορεί να δώσει συγκεκριμένο χρόνο παράδοσης της κατασκευής και να τον τηρήσει. Αυτό εξασφαλίζεται χάρη στην απόλυτη τυποποίηση των δομικών στοιχείων και των διαδικασιών συναρμολόγησης, καθώς επίσης και χάρη στη μικρή επιρροή των καιρικών συνθηκών πάνω στο χρόνο κατασκευής του έργου, αφού όλα έρχονται προκατασκευασμένα. Έτσι, η εταιρεία, απαλλαγμένη από αστάθμητους παράγοντες κάθε είδους, μπορεί να προβλέπει με βεβαιότητα το χρόνο παράδοσης των έργων της.
 7. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι πιστοποιημένα με ISO 9001.
 8. Έχει υψηλή εξειδίκευση στην κατασκευή σύγχρονων κατοικιών.
 9. Υπάρχει αξιοπιστία που προέρχεται από τη συσσωρευμένη εμπειρία του προσωπικού.
 10. Σας απαλλάσσουμε από το φορτίο της κατασκευής και της διαχείρισης των προμηθευτών και των τεχνικών και σας παραδίδουμε τα κλειδιά του σπιτιού σας στο χρόνο που συμφωνήσαμε.
 11. Ανταπόκριση στην ανάγκη για στέγαση: Η Smart Technical Solutions έχει ως στόχο να παρέχει μόνο την υψηλότερη δυνατή ποιότητα των προϊόντων και την πλήρη ικανοποίηση του πελάτη. Οι στόχοι αυτοί είναι ενσωματωμένοι σε όλα τα έργα μας και εντάσσονται σε ένα συνολικό σχέδιο για την επίτευξη των καλύτερων προϊόντων της στέγασης σύμφωνα με τις προδιαγραφές ποιότητας και τις ανάγκες και τους πόρους των πελατών μας. Με λίγα λόγια θέλουμε η ικανοποίηση των πελατών μας να ξεπερνά τις προσδοκίες τους.

Η καλύτερη λύση για ιδιωτικές κατοικίες

Εσείς που σχεδιάζετε να χτίσετε το δικό σας σπίτι ή το δικό σας κτίριο γενικότερα, γνωρίστε τις δυνατότητες που σας προσφέρει η κατασκευή με σκελετό από χάλυβα. Υπάρχουν πολλές και ευέλικτες λύσεις για αυτούς που προτιμούν να σχεδιάσουν μόνοι τους το δικό τους κτίριο. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να χτίσετε το σπίτι των ονείρων σας είτε με τα δικά σας σχέδια είτε να σας το σχεδιάσουμε από την αρχή μέχρι το τέλος εμείς. Γνωρίστε τα πολλά πλεονεκτήματα που σας προσφέρει η κατασκευή με χάλυβα.

Η έμπειρη ομάδα των αρχιτεκτόνων και μηχανικών μας σε συνεργασία με τα συνεργεία μας θα σχεδιάσουν και θα κατασκευάσουν το σπίτι σας σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας. Οι πεπειραμένοι επαγγελματίες της εταιρείας μας θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια, από την αρχή μέχρι την τελική παράδοση του σπιτιού σας πάντα σε στενή συνεργασία με εσάς σε κάθε βήμα, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ικανοποίησή σας στο μέγιστο βαθμό. Εναλλακτικά, μπορείτε εσείς με δικό σας αρχιτέκτονα να δημιουργήσετε τα σχέδια του σπιτιού σας και στη συνέχεια εμείς θα προσαρμόσουμε τα σχέδιά σας για τη χρήση μεταλλικού σκελετού με χάλυβα, απολύτως σύμφωνα με την ελληνική πολεοδομική νομοθεσία και βάσει του Ευρωκώδικα 3 παρ. 1-3.

Μοιράσου το στα social media