Μεταλλικά Κτίρια & Μεταλλικά Σπίτια
με Τσιμεντοσανίδα και Γυψοσανίδα

Τα Πλεονεκτήματα της Μεθόδου Light Steel Frame

1. Αντισεισμική προστασία – Αντοχή σε ανεμοπιέσεις – Ασφάλεια για τους κατοίκους
Η επιλογή ελαφρών προφίλ χάλυβα αποτελεί ιδανική λύση για την κατασκευή κατοικιών σε περιοχές με έντονη σεισμική δραστηριότητα όπως η Ελλάδα. Το χαμηλό βάρος της κατασκευής εξασφαλίζει την άριστη συμπεριφορά του κτιρίου σε περίπτωση σεισμού και προσφέρει υψηλή ασφάλεια σε όσους κατοικούν σε αυτό.
Με τη χρήση χιλιάδων αυτοδιάτρητων βιδών και κατάλληλων αγκυρίων πετυγχάνεται άριστη σύνδεση μεταξύ των προφίλ.
Το αποτέλεσμα είναι ότι αντέχουν σε σεισμούς έντασης πάνω από 9 Ρίχτερ.
Για να δείτε στο διαδίκτυο δοκιμές αντοχής των κατασκευών Light Steel Frame σε σεισμούς, που πιστοποιούν αυτόν τον ισχυρισμό, πατήστε εδώ.
Για να δείτε στο διαδίκτυο πληροφορίες σχετικά με την αντοχή των κατασκευών Light Steel Frame σε υψηλές ανεμοπιέσεις, πατήστε εδώ.

2. Υψηλή ηχομόνωση – θερμομόνωση – πυροπροστασία
Η χρήση προηγμένων δομικών υλικών εξασφαλίζει τις καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Με το Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης και τις τοιχοποιίες ξηράς δόμησης παρέχουμε στην κατασκευή υψηλούς συντελεστές ηχομόνωσης και θερμομόνωσης, που ξεπερνούν κατά πολύ αυτούς της συμβατικής κατασκευής. Ενδεικτικά αναφέρονται οι πιο κάτω τιμές:
– Ηχομόνωση > 57dB
– Συντελεστής Θερμοδιαπερατότητας U < 0,2W/(m2K.
Σημαντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι οι πιο πάνω τιμές επιτυγχάνονται με ένα συνολικό πάχος στις τοιχοποιίες που δεν ξεπερνά αυτό της συμβατικής κατασκευής, αντιθέτως σε ορισμένες περιπτώσεις είναι μικρότερο σε σύγκριση με αυτό της συμβατικής κατασκευής.

3. Χαμηλό κόστος κατασκευής
Ο πελάτης απολαμβάνει ένα σύνολο πλεονεκτημάτων, χωρίς να επιβαρύνεται στο κόστος όπως συμβαίνει σε μία συμβατική κατασκευή. Κατά μέσο όρο, για μια τυπική κατοικία επιτυγχάνεται μείωση του κόστους κατά 20-25% σε σύγκριση με μία συμβατική κατασκευή.

4. Ταχύτητα ανέγερσης της κατασκευής
Η ταχύτητα ανέγερσης αποτελεί εντυπωσιακό στοιχείο του συστήματος Light Steel Frame. Χρησιμοποιώντας μεθόδους ξηράς δόμησης αποφεύγουμε τυχόν καθυστερήσεις που οφείλονται στην ανάγκη “στεγνώματος” των παραδοσιακών υλικών. Με τη χρήση λεπτομερέστατων σχεδίων εφαρμογής και με δεδομένο ότι όλα τα προφίλ έχουν παραχθεί με αυτοποιημένη βιομηχανική διαδικασία στις ακριβείς διαστάσεις, μειώνουμε δραστικά το χρόνο παραμονής στο εργοτάξιο, με αποτέλεσμα τυχόν δυσμενείς καιρικές συνθήκες να επηρεάζουν ελάχιστα το χρόνο αποπεράτωσης της κατασκευής.

5. Ελευθερία στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό
Η χρήση του χάλυβα σαν κύριο δομικό υλικό δίνει στους αρχιτέκτονες την ελευθερία να σχεδιάσουν ενιαίους χώρους αρκετών τετραγωνικών μέτρων χωρίς την ύπαρξη υποστυλωμάτων, πράγμα που με άλλες μεθόδους κατασκευής θα ήταν αδύνατο. Βασικό χαρακτηριστικό του συστήματος αποτελεί το γεγονός ότι οι κύριες δοκοί ενσωματώνονται στις τοιχοποιίες δίνοντας έτσι ένα υψηλό αισθητικό αποτέλεσμα στους εσωτερικούς χώρους των κτιρίων.

6. Αντοχή στο χρόνο – Προστασία από αντίξοες καιρικές συνθήκες
Το σύστημα δόμησης αποτελείται από προηγμένα υλικά, τα οποία συνδυάζονται μεταξύ τους με τον καλύτερο τρόπο, έτσι ώστε να εξασφαλίζουμε την αντοχή τους στο χρόνο. Όλα τα χαλύβδινα μέρη της κατασκευής έχουν εγγυημένη αντοχή απέναντι στη σκουριά με τη χρήση θερμού γαλβανίσματος. Τα υλικά επένδυσης όπως η γυψοσανίδα και η ινοσανίδα OSB διαθέτουν συγκεκριμένες ιδιότητες σύμφωνα με ευρωπαϊκά πρότυπα και συνοδεύονται με τις ανάλογες πιστοποιήσεις.
Η χρήση έτοιμων κονιαμάτων στις εξωτερικές όψεις των κτιρίων αποτελεί την καλύτερη προστασία απέναντι στις καιρικές συνθήκες. Σε αντίθεση με τον παραδοσιακό τρόπο, η χρήση “έτοιμου” σοβά εξασφαλίζει την ομοιογένεια στη σύνθεση του υλικού, που καθορίζεται από το εργοστάσιο παραγωγής ενώ η παρουσία πρόσμικτων ουσιών παρέχει ελαστικότητα και αντοχή σε δύσκολες συνθήκες.
Τέλος, η τελική εφαρμογή μίας υδρόφοβης διαφανούς προστατευτικής ακρυλικής ρητίνης εμποτισμού σε όλες τις εξωτερικές επιφάνειες πολλαπλασιάζει την αντοχή και τη διάρκεια ζωής τους, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει μία σταθερά όμορφη και ζωηρή εμφάνιση του κτιρίου απαλλαγμένη από ξεθωριάσματα, γυαλάδες, ρωγμές κτλ.

7. Λύση σε δύσκολες εφαρμογές, π.χ. προσθήκες ορόφων, ακόμα και σε δυσπρόσιτες ταράτσες
Για τις περιπτώσεις προσθήκης καθ’ ύψος σε υφιστάμενα κτίρια (“πανωσήκωμα”) το σύστημα Light Steel Frame λόγω του χαμηλού βάρους του αποτελεί ιδανική λύση. Ειδικά σε κτίρια που μελετήθηκαν και κτίσθηκαν προ του 1985 (με βάση τον παλαιό αντισεισμικό κανονισμό) η χρήση ενός ελαφρού συστήματος δόμησης αποτελεί μονόδρομο.
Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα προκατασκευής των μεταλλικών στοιχείων σε περιπτώσεις όπου η επιτόπου συναρμολόγηση είναι δύσκολη λόγω της μορφής και της θέσης του υφιστάμενου κτιρίου.

8. Δυνατότητες μελλοντικής επέκτασης & αναδιαρρύθμισης του κτιρίου
Το σύστημα δόμησης με ελαφριά προφίλ χάλυβα αποτελεί μία λύση που προσαρμόζεται εύκολα στις μελλοντικές ανάγκες των ιδιοκτητών. Οι μη φέρουσες τοιχοποιίες ξηράς δόμησης μπορούν εύκολα να μετακινηθούν σε σύντομο χρόνο και με χαμηλό κόστος, προκαλώντας ελάχιστες ζημιές στο χώρο, πράγμα που είναι αδύνατο με τη συμβατική μέθοδο με σκυρόδεμα και τούβλινους τοίχους. Το ίδιο ισχύει και για περιπτώσεις μελλοντικής επέκτασης, όπου εξασφαλίζεται η άψογη προσαρμογή του “παλαιού” με το “νέο” με ακρίβεια δεκάτου του χιλιοστού, χάρη στη βιομηχανοποιημένη παραγωγή και κοπή των δομικών στοιχείων και των τοίχων.

9. Απόλυτη εφαρμογή των υλικών & άψογο φινίρισμα
Η συναρμολόγηση αρχικά του μεταλλικού φορέα και στη συνέχεια των υλικών επένδυσης εξασφαλίζει την απόλυτη εφαρμογή των αρχιτεκτονικών σχεδίων με αποκλίσεις μικρότερες του ενός χιλιοστού και παρέχει οριζόντιες και κατακόρυφες επιφάνειες απόλυτα “γωνιασμένες” μεταξύ τους. Με τον τρόπο αυτό, δίνεται η δυνατότητα ώστε οι τελικές εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες να διαθέτουν άψογο φινίρισμα, δίνοντας έτσι ένα υψηλό αισθητικό αποτέλεσμα στους εσωτερικούς χώρους αλλά και στην εξωτερική όψη του κτιρίου.

10. Φιλικό προς το περιβάλλον
Το συγκεκριμένο σύστημα δόμησης είναι απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον, επειδή:
• Χρησιμοποιεί το χάλυβα, που είναι 100% ανακυκλώσιμο υλικό.
• Χρησιμοποιεί προηγμένα δομικά υλικά, για την παραγωγή των οποίων απαιτείται λιγότερη ενέργεια σε σύγκριση με τα παραδοσιακά υλικά.
• Συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων λόγω του χαμηλού του βάρους και της ταχύτητας ολοκλήρωσής του.

Μοιράσου το στα social media