Πυράντοχα Κουφώματα – Αρχιτεκτονικά Προφίλ Σιδήρου

Καλέστε 2262056097-8 και 6977588308, για να εξυπηρετηθείτε άμεσα.

Η Smart Technical Solutions συνεργάζεται με τους μεγαλύτερους βιομηχανικούς ομίλους στον κλάδο παραγωγής χαλύβδινων αρχιτεκτονικών προφίλ. Οι σειρές κουφωμάτων είναι κατάλληλες για την κατασκευή υαλοθυρών, υαλοχωρισμάτων και παραθύρων για απλές, πυράντοχες ή αλεξίσφαιρες κατασκευές.

Προδιαγραφές και Πιστοποιήσεις

Η παραγωγή των κουφωμάτων γίνεται με βάση την προδιαγραφή DIN2395 και είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9002. Τυπικές κατασκευές με χαλύβδινα κουφώματα έχουν υποβληθεί σε δοκιμές πυραντίστασης και έχουν πιστοποιηθεί από διάφορα ευρωπαϊκά εργαστήρια διαπιστευμένα από τον ΕΛΟΤ, σύμφωνα με τις ισχύουσες κρατικές προδιαγραφές όπως της Γερμανίας (DIN18095 και DIN4102), Βρετανίας (BS476/part22), Αυστρίας (ONORM B3800/3855), Ολλανδίας (NEN 6069Q1991) και Γαλλίας (Απόφαση 21.4.83 του Υπουργείου Εσωτερικών). Οι αλεξίσφαιρες κατασκευές έχουν δοκιμαστεί και πιστοποιηθεί για τις κατηγορίες FB4 NS κατά DIN EN 1522-1 και την κατηγορία C3/M3-SF κατά DIN EN 52290. Τα σχετικά έγγραφα πιστοποιήσεων είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.

Η πιστοποιημένη κατά ISO 9002 διαδικασία παραγωγής και η τεχνική περιγραφή

Η κατασκευή των πλαισίων γίνεται με ειδική επεξεργασία των κολλήσεων, της λείανσης και της ηλεκτροστατικής βαφής σε φούρνο σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές των εγχειριδίων κατασκευής. Το πάχος της βαφής είναι 80-120μm και το χρώμα επιλέγεται από το δειγματολόγιο RAL. Τα κουφώματα MCM-FORM επιδέχονται κουμπωτά πηχάκια βάθους 15-35mm για την ενσωμάτωση υαλοπινάκων διαφόρων τύπων, πάχους 5-25mm με κεραμικές ταινίες και σιλικόνη ή με ελαστικά παρενθέματα.

Μεταξύ των κασών (περιμετρικών πλαισίων) και της γειτονικής κατασκευής προβλέπεται διάκενο 10mm για την δυνατότητα θερμικής διαστολής, το οποίο σφραγίζεται με απλή ή πυράντοχη μαστίχη λευκού ή γκρίζου χρώματος. Η στερέωση των κασών (περιμετρικών πλαισίων) στη γειτονική κατασκευή, που συνιστούμε να περιλαμβάνει μεταλλικές ψευτόκασες κατάλληλης διατομής, γίνεται με βίδες σε απόσταση 300-500mm η μία από την άλλη.

Ο βασικός εξοπλισμός των υαλοθυρών περιλαμβάνει δύο χαλύβδινους ρυθμιζόμενους μεντεσέδες ανά φύλλο, τύπου SMW, ενδιάμεσο πύρρο ευστάθειας και ελαστικά παρενθέματα μεταξύ φύλλου και κάσας. Οι υαλόθυρες επιδέχονται ευρεία επιλογή κλειδαριών (με ή χωρίς λειτουργία πανικού), λαβών (μπετούγιες, μπάρες πανικού κτλ.), μηχανισμών επαναφοράς (οροφής ή δαπέδου), μηχανισμών προτεραιότητας-προπορείας και προαιρετικής συγκράτησης φύλλων.
Η σειρά είναι πιστοποιημένη ως σύστημα μαζί με τα παρελκόμενα και τους προτεινόμενους τύπους υαλοπινάκων, για την κατηγορία πυραντίστασης, ακεραιότητας και ευστάθειας χωρίς θερμική μόνωση (Ε/EW) και για διάρκεια 30/60/90 και 120 λεπτών.

Πυράντοχα Κουφώματα - Αρχιτεκτονικά Προφίλ Σιδήρου

Μοιράσου το στα social media