Μονώσεις Ταρατσών με τις Συμβατικές Επικαλυπτικές Μεθόδους

Ασφαλτόπανα, Ασφαλτοτάπητες, Πισσόχαρτα, Πισσόπανα,
Ασφαλτικά Γαλακτώματα, Επικαλυπτικά Ελαστομερή

Η Smart Technical Solutions αναλαμβάνει τη στεγάνωση δωμάτων (ταρατσών) με ασφαλτόπανα (ασφαλτοτάπητες), ασφαλτικά γαλακτώματα και επικαλυπτικά ελαστομερή, εάν αυτό ζητηθεί από τους πελάτες της.

Παρόλα αυτά, συνιστά στους πελάτες της αντί αυτής της μεθόδου τη μέθοδο εμποτισμού WINWET, με την οποία επιτυγχάνεται πλήρης αδιαβροχοποίηση του υποστρώματος (πλάκα μπετόν, μωσαϊκό, τσιμεντόπλακες, μαλτεζόπλακες, μάρμαρο, αρμοί πλακιδίων κτλ.) σε βάθος μερικών εκατοστών.

Επειδή, όμως, σε πολλές περιπτώσεις τα έργα έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές από τις οποίες δεν επιτρέπεται καμία απόκλιση, η εταιρεία εφαρμόζει τότε τις συμβατικές μεθόδους, αν και υστερούν σε πολλά τεχνικά σημεία, όπως μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Εφαρμογή υλικών εμποτισμού για απεριόριστη διάρκεια της μόνωσης

Ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις, όμως, εφαρμόζει με δική της πρωτοβουλία και πέρα από τις συμβατικές υποχρεώσεις της τον βασικό αδιαβροχοποιητή σκυροδέματος BETOSTAL SLN (ή τον αντίστοιχο κατάλληλο αδιαβροχοποιητή εμποτισμού αν το υπόστρωμα δεν είναι σκυρόδεμα), πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε άλλη εργασία. Έτσι, εξασφαλίζει στους πελάτες της το εξής σημαντικό: Όταν μετά από χρόνια η φυσική φθορά λόγω του χρόνου, του ήλιου, του παγετού και άλλων φυσικοχημικών παραγόντων καταστήσει τα επικαλυπτικά υλικά ανεπαρκή για στεγανοποίηση, θα υπάρχει από κάτω αναλλοίωτη από το χρόνο η βαθιά αδιαβροχοποίηση του σκυροδέματος της πλάκας ή του όποιου άλλου υποστρώματος. Έτσι, δεν θα γίνει καν αντιληπτή η φυσική φθορά των επικαλυπτικών υλικών και δεν θα χρειαστεί ο πελάτης να μπει ξανά σε έξοδα αποξήλωσής τους και επανατοποθέτησης νέων, αφού δεν θα έχει περάσει υγρασία μέσα στην πλάκα της οροφής.

Για περισσότερες πληροφορίες για την εφαρμογή των υλικών WINWET σε δώματα (ταράτσες) δείτε τη σελίδα: Ταράτσες χωρίς υπάρχουσα υγρομόνωση – υγρομόνωση και ταυτόχρονη θερμομόνωση.

Θερμομόνωση δώματος

Επιπλέον, η εταιρεία αναλαμβάνει, εάν της ζητηθεί, και τη θερμομόνωση του δώματος, σε συνδυασμό με τη στεγανοποίηση με επικαλυπτικά υλικά. Η θερμομόνωση, εφόσον έτσι προδιαγράφεται από το μελετητή του έργου, γίνεται με πολυστερίνη ή άλλα ογκώδη υλικά με υψηλό συντελεστή θερμομόνωσης. Επίσης, για τις ρύσεις χρησιμοποιείται αφρομπετόν ή περλομπετόν ή τσιμεντοκονία, ανάλογα με τις προδιαγραφές του έργου. (Οι δημιουργία ρύσεων θα ήταν περιττή αν αρκούμασταν στη μέθοδο εμποτισμού WINWET, χάρη στην υδροφοβία των επιφανειών που αυτή η μέθοδος επιτυγχάνει.)

Παράλληλα, η εταιρεία προτείνει με μικρό αναλογικά πρόσθετο κόστος να εφαρμοστεί στην τελική επιφάνεια μία ανακλαστική ψυχρή βαφή, ώστε να τριπλασιαστεί η απόδοση της θερμομόνωσης, δεδομένου ότι τα συμβατικά υλικά θερμομόνωσης καλύπτουν μόνο το 1/3 του προβλήματος, ενώ οι ανακλαστικές βαφές καλύπτουν τα 2/3 του προβλήματος της θερμομόνωσης, τόσο σε ταράτσες όσο και σε τοιχοποιίες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα πατήστε εδώ.

Μοιράσου το στα social media