Γενικές Πληροφορίες για την Εξωτερική Θερμομόνωση Κτιρίων

Τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης μπορούν να εφαρμοστούν είτε σε νέα είτε σε παλαιά κτίρια. Το κτίριο επενδύεται εξωτερικά με ένα θερμομονωτικό υλικό και στη συνέχεια σοβατίζεται με ένα ειδικό ελαστικό πολύ ισχυρό στεγανό επίχρισμα. Έτσι, εξασφαλίζεται η ελαχιστοποίηση των θερμικών απωλειών του κτιρίου από τους εξωτερικούς τοίχους. Επιπλέον, αποκλείεται και η εισροή θερμότητας το καλοκαίρι από το περιβάλλον προς το εσωτερικό του κτιρίου.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ (ΣΕΘ):

 1. ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΙ ΟΙ ΘΕΡΜΟΓΕΦΥΡΕΣ
  Δεν δημιουργούνται θερμογέφυρες σε διάφορα σημεία περιφερειακά του κτιρίου, όπως για παράδειγμα στα δοκάρια, στις κολώνες, στα σενάζια και στα δάπεδα, καθώς επίσης και στα σημεία όπου ο τοίχος συναντά τα στοιχεία αυτά, έστω και αν είναι θερμομονωμένα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο παρέχεται εξαιρετική θερμική αυτονομία στο εσωτερικό του κτιρίου σε σχέση με το εξωτερικό περιβάλλον.
 2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΓΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΓΟ
  Προστατεύονται οι επιφάνειες των τοίχων από την υγρασία και τον πάγο, επειδή είναι στεγανά επιχρίσματα. Για πρόσθετη προστασία συνιστούμε μία από τις υδρόφοβες ρητίνες της οικογένειας ακρυλικών ρητινών WINWET.
 3. ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΝΗΣΙΔΩΝ
  Δεν δημιουργούν επιφάνειες με θερμοχωρητικότητα στην εξωτερική πλευρά των τοίχων. Αυτό σημαίνει ότι δεν συσσωρεύουν θερμότητα και κατά συνέπεια δεν ακτινοβολούν θερμότητα στο περιβάλλον. Έτσι, αποτρέπουν την παρουσίαση του φαινομένου των θερμικών νησίδων σε αστικές περιοχές. Με άλλα λόγια, δεν συμβάλλουν στην αύξηση της θερμοκρασίας της πόλης, σε αντίθεση με τους τοίχους των συμβατικών κτιρίων, που τις νύχτες του καλοκαιριού αποδίδουν τη θερμότητα που συσσώρευσαν μέσα στην ημέρα, στερώντας από τους κατοίκους της πόλης τη χαρά της βραδινής δροσιάς. Τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, αντίθετα, εκμεταλλεύονται τη θερμοχωρητικότητα των τοίχων μόνο για το εσωτερικό του κτιρίου, συμβάλλοντας έτσι στην εξοικονόμηση ενέργειας.
 4. ΑΡΚΕΙ ΜΟΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙΤΑΙ ΠΟΛΥΣ ΧΩΡΟΣ
  Χάρη στην εξωτερική θερμομόνωση δεν χρειάζεται διπλός τούχος με τούβλα, αλλά αρκεί ο μονός. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα, όταν πρόκειται για ένα νεόδμητο κτίριο, να αυξηθεί το εμβαδόν των λειτουργικών χώρων περίπου κατά 6m2 για κάθε 100m2 εμβαδού του κτιρίου, πράγμα πολύ σημαντικό, αφού στην ουσία αυξάνει την εμπορική αξία του κτιρίου κατά 6%, που είναι ένα ποσοστό καθόλου ευκαταφρόνητο, ενώ παράλληλα κάνει τα δωμάτια πιο ευρύχωρα.
 5. ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
  Αυξάνεται ο χρόνος ζωής του κτιρίου καθώς προστατεύεται από διάβρωση, παγοπληξία και ενανθράκωση του σκυροδέματος. Τα συστήματα αυτά σπάνια παρουσιάζουν ρηγματώσεις λόγω των μελετημένων υλικών που χρησιμοποιούν.
 6. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΠΡΟΞΕΝΕΙ ΟΧΛΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΙΚΟΥΣ
  Η εφαρμογή των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης είναι λιγότερο οχληρή από τα συμβατικά επιχρίσματα. Ο λόγος είναι  ότι τα επιχρίσματα που χρησιμοποιούνται τοποθετούνται με σπάτουλες, καθώς παρουσιάζουν υψηλή θιξοτροπικότητα. Συνεπώς, δεν αφήνουν μπάζα πέρα από τα υπολείμματα του θερμομονωτικού υλικού, που είναι ελαφριά και εύκολα αποκομίσιμα.
 7. ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
  Η ποιότητα κατασκευής των συστημάτων αυτών είναι πολύ υψηλή, καθώς χρησιμοποιούνται ειδικά πρόσθετα εξαρτήματα για την προστασία των γωνιών, νεροσταλάκτες, καθώς επίσης και υαλόπλεγμα για τον οπλισμό σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής του επιχρίσματος.

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕΘ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΟΒΑΤΙΣΜΑ

Ένα τέτοιο σύστημα έχει συνήθως κόστος από 30 έως 40 ευρώ ανά m2 και ο μέσος χρόνος απόσβεσής του από την εξοικονόμηση ενέργειας και μόνο είναι γύρω στα 4- 6 έτη. Για το σωστό υπολογισμό της απόσβεσης, όμως, θα πρέπει να συνεκτιμηθούν, αφού αποτιμηθούν σε χρήμα, όσο αυτό είναι δυνατό, όλα τα πλεονεκτήματα που αναφέρθηκαν πιο πάνω.

Για τη σύγκριση του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης με το συμβατικό τρόπο σοβατίσματος που έχει επικρατήσει στην Ελλάδα, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι πιο κάτω παράμετροι που το κάνουν εξαιρετικά ανταγωνιστικό:

 1. Εξοικονομείτε επιπλέον ωφέλιμη επιφάνεια χάρη στη μονή τούβλινη δομή.
 2. Διπλασιάζεται η θερμομονωτική αντίσταση των τοίχων.
 3. Διπλασιάζεται κατ’ ελάχιστο ο χρόνος ζωής του κτιρίου και ελαττώνεται το κόστος συντήρησής του.
 4. Βαθμονομείται υψηλά το κτίριο ως προς την ενεργειακή του σήμανση (βλ. ενεργειακή ταυτότητα των κτιρίων).

Κατά συνέπεια, γίνεται προφανές ότι η εξωτερική θερμομόνωση είναι μία πολύ πιο οικονομική λύση από ένα συμβατικό τρόπο δόμησης (δηλαδή με διπλή σειρά τούβλων και ενδιάμεσα τοποθετημένο το θερμομονωτικό υλικό). Αυτό το οικονομικό όφελος είναι, μάλιστα, αισθητό από την πρώτη κιόλας ημέρα της εφαρμογής του συστήματος. Αυτό το συμπέρασμα εξάγεται κυρίως από τα σημεία α) και δ) της πιο πάνω οικονομικής σύγκρισης.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Για ένα παλαιό κτίριο, το οποίο είτε δεν έχει θερμομόνωση στην τοιχοποιία είτε αυτή είναι ελλιπής, η εξωτερική θερμομόνωση είναι σαφώς η μόνη αξιόπιστη λύση θερμικής προστασίας της κατασκευής.

Η εξωτερική θερμομόνωση, όμως, μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο και στην αναβάθμιση της αξίας ενός παλαιού κτιρίου για τους εξής λόγους:

 1. Αισθητική ανάπλαση της πρόσοψης
 2. Καλύτερη βαθμονόμηση του κτιρίου στην ενεργειακή του ταυτότητα
 3. Αύξηση του χρόνου ζωής του κτιρίου
 4. Μείωση του κόστους συντήρησής του

Δηλαδή, σε περίπτωση αναζήτησης αγοραστή το κτίριο γίνεται πολύ πιο ελκυστικό από ένα κτίριο με συμβατική πρόσοψη. Επιπλέον, ο υποψήφιος αγοραστής θα λάβει σοβαρά υπόψη του την ενεργειακή ταυτότητα και το χαμηλό κόστος ενέργειας χειμώνα-καλοκαίρι που αυτή συνεπάγεται (θέρμανση και κλιματιστικά, αντίστοιχα), καθώς επίσης και το γεγονός ότι το κτίριο θα το έχουν και οι επόμενες γενεές μετά από αυτόν και μάλιστα με πολύ χαμηλό κόστος συντήρησης.

Με άλλα λόγια, ένα κτίριο επενδυμένο με σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης γίνεται μία πραγματικά πολύ ελκυστική επένδυση για έναν υποψήφιο αγοραστή, που είναι έτσι πρόθυμος να πληρώσει αρκετά περισσότερα χρήματα από όσα θα έδινε για ένα κτίριο με συμβατική ή καθόλου θερμομόνωση.

ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι η εξωτερική θερμομόνωση είναι ο καθιερωμένος τρόπος δόμησης στην υπόλοιπη Ευρώπη. Είναι άξιο απορίας το γιατί στην Ελλάδα, όπου οι θερμοκρασίες παρουσιάζουν διακυμάνσεις από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη, το σύστημα αυτό καθυστέρησε τόσο πολύ να εφαρμοσθεί. Αυτό όμως που είναι πραγματικά ακατανόητο είναι το γιατί ακόμα και σήμερα, μετά από τόσα χρόνια που έχει αρχίσει η εφαρμογή του συστήματος στην Ελλάδα, οι περισσότερες νέες κατασκευές χρησιμοποιούν τα συμβατικά επιχρίσματα. Αυτό δείχνει και ένα σημαντικό πρόβλημα αδράνειας, αντίστασης και έλλειψης ευελιξίας και προσαρμοστικότητας του τεχνικού κόσμου της χώρας μας.

Το αποτέλεσμα αυτής της παγιωμένης αντίληψης των κατασκευαστών και της προσκόλλησης τους στις πεπατημένες μεθόδους είναι οι κτιριακές κατασκευές στη χώρα μας να παρουσιάζουν σημαντικό αριθμό ευπαθών σημείων τουλάχιστον στο εξωτερικό κάθετο κέλυφός τους.

Ο ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

Οι εργασίες γίνονται με την εξής σειρά:

 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
  Ο εξωτερικός τοίχος αλφαδιάζεται και επιπεδώνεται με ράμματα.
 2. ΟΙ ΜΑΡΜΑΡΟΠΟΔΙΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ
  Τοποθετούνται οι μαρμαροποδιές των παραθύρων, έτσι ώστε να προεξέχουν από το επίπεδο της τελικής επιφάνειας του συστήματος.
 3. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
  Στη βάση του τοίχου (συνήθως σε ύψος 50cm πάνω από τη βάση) ορίζεται, είτε με ράμμα είτε με ειδικό μεταλλικό τεμάχιο, οριζόντιος οδηγός ο οποίος πρέπει να είναι απολύτως κάθετος προς τις κάθετες ακμές / γωνίες του κτιρίου.
 4. ΟΙ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ
  Επικολλώνται οι θερμομονωτικές πλάκες από πολυστερίνη ή άλλο θερμομονωτικό υλικό τοποθετημένες με τρόπο ώστε το μεγαλύτερο μήκος τους να αναπτύσσεται οριζόντια (δηλαδή παράλληλα με το έδαφος) λαμβάνοντας ως βάση έναρξης τον οριζόντιο οδηγό. Οι πλάκες αυτές είναι σημαντικό να διασταυρώνονται με τέτοιο τρόπο ώστε οι κάθετες απολήξεις τους να συμπίπτουν με τις κάθετες απολήξεις των θερμομονωτικών πλακών της από κάτω σειράς. Δηλαδή αυτό ακριβώς που προσέχουμε και όταν χτίζουμε έναν τοίχο με τούβλα.  Ειδικά στη βάση της κατασκευής, κάτω από τον οδηγό, η πυκνότητα του θερμομονωτικού υλικού αυξάνεται (ή ακόμη αλλάζει σε ορισμένες περιπτώσεις και το ίδιο το υλικό) ώστε να αποτραπεί μελλοντική εμφάνιση ανερχόμενης υγρασίας.
 5. ΠΑΚΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΒΥΣΜΑΤΑ
  Ανάλογα με το ύψος της τοιχοποιίας αλλά και ανάλογα με το αν αυτή είναι οπτοπλινθοδομή ή από σκυρόδεμα ή από τσιμεντοσανίδα, οι θερμομονωτικές πλάκες πακτώνονται με ειδικά βύσματα, προκειμένου να εξασφαλιστεί πρόσθετη μηχανική στερέωση.
 6. ΠΛΗΡΩΣΗ ΑΡΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ
  Πληρώνονται τα κενά ανάμεσα στους αρμούς των θερμομονωτικών φύλλων ή στην επαφή που αυτά έχουν με στοιχεία που διακόπτουν τη συνέχεια της επιφάνειας και στη συνέχεια τρίβονται όλα τα σημεία που προεξέχουν από τα θερμομονωτικά φύλλα, προκειμένου να εξασφαλισθεί επίπεδη επιφάνεια χωρίς ανωμαλίες (καμπύλες ή ακμές).
 7. ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΑ, ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ
  Τοποθετούνται τα γωνιόκρανα και οι νεροσταλάκτες με το αρχικό υλικό επιχρίσματος, έτσι ώστε να διαμορφωθεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα εφαρμοσθεί το ειδικό επίχρισμα. Επίσης, ενισχύεται με ορθογώνια τεμάχια υαλοπλέγματος η  νοητή προέκταση των διαγωνίων των παραθύρων και των εξωτερικών θυρών.
 8. ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ
  Ακολουθεί διάστρωση με οδοντωτή σπάτουλα (υπό γωνία 45°), έτσι ώστε να προσδιορίζεται το πάχος της στρώσης, μία πρώτη στρώση επιχρίσματος καλύπτοντας την πολυστερίνη (η οποία θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει καθαρισθεί από υπολείμματα που έμειναν από το τρίψιμο που προηγήθηκε). Η διάστρωση του επιχρίσματος ξεκινάει από την οροφή και καταλήγει προς τα κάτω.
 9. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΟΣ
  Με νωπό και μαλακό ακόμα το επίχρισμα τοποθετούμε το υαλόπλεγμα (καρέ 4 x 4 mm): το βυθίζουμε μέσα στο επίχρισμα με την ίσια πλευρά της σπάτουλας, αποφεύγοντας να δημιουργήσουμε ζάρες ή φούσκες (δηλαδή σημεία όπου το πλέγμα δε θα έχει καλυφθεί επαρκώς από το επίχρισμα).
 10. ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑ
  Μετά τη σκλήρυνση του πρώτου στρώματος ακολουθεί η τελική στρώση, η οποία μπορεί να πάρει ειδική υφή ανάλογα με τη διάμετρο του χαλαζιακού κόκκου αλλά και την τεχνοτροπία που θα επιλέξει ο αρχιτέκτονας ή ο ιδιοκτήτης του έργου.

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Σημαντικό για την αποφυγή προβλημάτων αλλά και περιττής αύξησης του κόστους εφαρμογής του συστήματος είναι να έχει γίνει η κατάλληλη μελέτη και προεργασία για την αποφυγή προβλημάτων και θερμογεφυρών. Αυτό στην πράξη σημαίνει τα εξής:

 • ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ
  Η εξωτερική θερμομόνωση δεν θα πρέπει να τραυματίζεται από μερεμέτια και άλλες ύστερες επεμβάσεις, επειδή κάτι τέτοιο θα δημιουργήσει αισθητικά προβλήματα, αφού θα είναι εμφανή τα «μπαλώματα» των επιδιορθωτικών επεμβάσεων.
 • ΕΠΙΠΕΔΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
  Πρέπει να δίνεται έμφαση στο να επιτευχθεί μία επίπεδη επιφάνεια τοιχοποιίας και σκυροδέματος.
 • ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ
  Πρέπει να αποφεύγεται η τοποθέτηση σωληνώσεων στην εξωτερική όψη της τοιχοποιίας. Αν αυτό είναι αδύνατο να αποφευχθεί, τουλάχιστον θα πρέπει οι σωλήνες να τοποθετούνται σε κατακόρυφες ή οριζόντιες κατευθύνσεις, για να μη δημιουργείται πρόβλημα στην εφαρμογή των θερμομονωτικών φύλλων.
 • ΟΙ ΛΑΜΠΑΔΕΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ
  Ιδιαίτερο βάρος πρέπει να δοθεί στους λαμπάδες στα παράθυρα και στις πόρτες, έτσι ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί το θερμομονωτικό υλικό στα σημεία αυτά χωρίς να μειώνει τις διαστάσεις τους ή το πάχος του προκειμένου αυτές να διατηρηθούν.
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΣΑΘΡΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ
  Σε παλαιά κτίρια και πριν από την έναρξη εφαρμογής του συστήματος πρέπει να ελέγχεται επιμελώς η επιφάνεια, ώστε να αποκαλυφθεί αν το υπόστρωμα είναι σαθρό σε κάποια τμήματά του. Σε τέτοια περίπτωση είναι αναγκαίο η αποκατάσταση της σταθερότητάς του να προηγηθεί της εφαρμογής του συστήματος.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

 1. ΤΟ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΠΑΡΚΕΣ ΠΑΧΟΣ
  Το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης έχει ως κύριο στόχο του τη θερμική θωράκιση του κτιρίου. Κατά συνέπεια, η προσπάθεια εξοικονόμησης χρημάτων μέσα από τη μείωση του πάχους του θερμομονωτικού υλικού όχι μόνο δε δημιουργεί οικονομικό όφελος αλλά αντιθέτως υπονομεύει τον αρχικό μας σκοπό. Πράγματι, σε σχέση με το συνολικό κόστος του συστήματος το κόστος του θερμομονωτικού υλικού είναι το μικρότερο και μία μείωση του πάχους του συνήθως «εξοικονομεί» από το κόστος κατασκευής μόλις από 1-3 το πολύ Ευρώ ανά m2.
 2. Η ΔΙΑΠΝΟΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
  Το σύστημα που θα επιλέξουμε πρέπει να εξασφαλίζει την καλή διαπνοή του κτιρίου, κοινώς να αναπνέει.
 3. Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
  Η επιλογή του θερμομονωτικού υλικού πρέπει να γίνεται με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες του έργου. Για παράδειγμα, μία ιδιαίτερη ανάγκη για αυξημένη πυροπροστασία της τοιχοποιίας καθιστά αναγκαία την επιλογή του πετροβάμβακα.
 4. Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
  Για την επιλογή του πάχους του θερμομονωτικού υλικού είναι σημαντικό να γνωρίζουμε την κλιματική ζώνη στην οποία βρίσκεται το κτίριο.
 5. ΜΟΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
  Οι εξοχές του κτιρίου (μαρκίζες, βεράντες, στηθαία κτλ.) πρέπει επίσης να μονώνονται για την αποφυγή θερμογεφυρών.
 6. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Ή ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
  Σε κάθε περίπτωση επιλέξτε ένα πιστοποιημένο συνεργείο εφαρμογής (πτυχιούχο τεχνικό μονώσεων δηλαδή από έγκριτο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα) ή, έστω, ένα συνεργείο εξουσιοδοτημένο από την εταιρεία που παράγει ή αντιπροσωπεύει το σύστημα που θα επιλέξετε, για την αποφυγή δυσάρεστων εκπλήξεων και κακοτεχνιών.

Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΜΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ

Σήμερα η εξοικονόμηση ενέργειας δεν είναι μόνο μία οικονομική επένδυση. Είναι κυρίως μία προσπάθεια επιβίωσης. Τα κτίρια συμβάλλουν σημαντικά στις κλιματικές αλλαγές. Η συμμετοχή τους στα αέρια του θερμοκηπίου αγγίζει το 50% της συνολικής έκκλησής τους από ανθρώπινες δραστηριότητες, ενώ για την κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών καταναλώνεται το 35% περίπου της συνολικής ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Είναι αλήθεια πως ένα κτίριο καταναλώνει ενέργεια και για το φωτισμό ή μέσα από τις ηλεκτρικές συσκευές για την προετοιμασία των τροφών, το πλύσιμο των ρούχων, την υγιεινή του σώματος κτλ. Όμως, αυτή η χρήση δεν ξεπερνά το 20 με 30% της συνολικής κατανάλωσης. Το υπόλοιπο 70 με 80%  χρησιμοποιείται για την ψύξη και θέρμανση του κτιρίου.

Οποιοδήποτε πολιτική για τα κτίρια (στα πλαίσια της εξοικονόμησης ενέργειας και όχι μόνο) ή για την ανάπλαση των πόλεών μας δε μπορεί παρά να λαμβάνει υπόψη της την εξωτερική θερμομόνωση ως απολύτως αναγκαία πρακτική.

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΒΑΦΕΣ

Εναλλακτικά, συνιστούμε τις ανακλαστικές ή ψυχρές βαφές, που είναι μία πολύ πρακτική και οικονομική λύση, χωρίς την προσθήκη όγκου στο κτίριο, που ανακλούν την υπέρυθρη ακτινοβολία:
– του ήλιου, για δροσιά το καλοκαίρι,
– των σωμάτων θέρμανσης, για ζέστη το χειμώνα,
εξασφαλίζοντας και στις δύο περιπτώσεις σημαντική οικονομία στη λειτουργία των κλιματιστικών και του λέβητα, αντίστοιχα.

Ο συνδυασμός των δύο μεθόδων παρέχει το 100% της θερμομόνωσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα δείτε την κεντρική σελίδα αυτής της ενότητας Εξωτερική Θερμομόνωση Κτιρίων.

__________________________________________

Πηγή: Πατήστε στον τίτλο με πράσινα γράμματα.

Μοιράσου το στα social media