MARMOLINE

Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης
και άλλα έργα με υλικά MARMOLINE

Τα έργα εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια
χρηματοδοτούνται από προγράμματα επιδοτήσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Η Smart Technical Solutions διαθέτει συνεργεία πιστοποιημένα από τη MARMOLINE και αναλαμβάνει ολοκληρωμένα έργα εξωτερικής θερμομόνωσης με χαμηλές τιμές, εξαιρετική ποιότητα και συνέπεια στο χρόνο παράδοσης των έργων.

Προϊόντα MARMOLINE

Τα προϊόντα της MARMOLINE χρησιμοποιούνται από την Smart Technical Solutions σε έργα εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων, καθώς και σε άλλα είδη οικοδομικών έργων της.

Εισαγωγή

ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΣΤΟ ΚΟΝΙΑΜΑ MARMOLINE

Η φήμη του Μαρμάρου Διονύσου οφείλεται στα φυσικοχημικά του χαρακτηριστικά που είναι μοναδικά και το τοποθετούν αδιαμφισβήτητα στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης από πλευράς ποιότητας.

Χημική ανάλυση και φυσικά χαρακτηριστικά του Μαρμάρου Διονύσου:

CaCO3 (Ανθρακικό Ασβέστιο) : 96-97%
CaMg(CO3)2 Δολομίτης : 1,5-2,5%
SiO2 Διοξείδιο του πυριτίου : 0,8%
Fe2O3 Οξείδιο του σιδήρου : 0,09%
Mn2O3 Οξείδιο του μαγγανείου : 0,001%
Λευκότητα : 90-95%
Σκληρότητα : 3 (Mohs scale)

Το βασικό χημικό χαρακτηριστικό του Μαρμάρου Διονύσου είναι η σύστασή του από καθαρό ανθρακικό ασβέστιο, που του προσδίδει εξαιρετική χημική σταθερότητα σε βάθος χρόνου, σκληρότητα και λευκότητα σε αντίθεση με τα άλλα δολομιτικά μάρμαρα που εξορύσσονται σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Τα δολομιτικά μάρμαρα χαρακτηρίζονται από την υψηλή περιεκτικότητα σε μαγνήσιο, στοιχείο, η παρουσία του οποίου είναι συνήθως απαγορευτική και θα πρέπει να αποφεύγεται για την παραγωγή τσιμεντούχων υλικών όπως το σκυρόδεμα, λόγω των χημικών αντιδράσεων που δίνει σε συνδυασμό με τα αλκάλια του τσιμέντου με συνέπεια να δημιουργούνται ποικίλες αστοχίες (ΕΛΟΤ 408).

Πέρα από όλα τα θεωρητικά δεδομένα, η Μαρμαρόσκονη Διονύσου είναι πλέον γνωστή σε όλη την Ελλάδα και χρησιμοποιείται με επιτυχία τα τελευταία 50 χρόνια.

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ MARMOLINE

Εκτός από τη Μαρμαρόσκονη Διονύσου, που είναι και η βασική πρώτη ύλη, τα Κονιάματα Marmoline παράγονται με απλή ανάμιξη βασικών συστατικών που χρησιμοποιούνται στα δομικά υλικά και συγκεκριμένα:

  • Τσιμέντα Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών τύπων ΙΙ-32,5, ΙΙ-42,5 και Ι-52,5 φαιό και λευκό που η εταιρία προμηθεύεται από τους βασικούς Ελληνες παραγωγούς και παράγονται σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ΕΝ 197.
  • Ασβέστης σε μορφή ξηρού υδρασβέστου αρίστης ποιότητας σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ΕΝ 459, που παράγεται από την εταιρία στις εγκαταστάσεις της.
  • Διογκωμένο Περλίτη και Διογκωμένη Πολυστερίνη που παράγεται στις εγκαταστάσεις της εταιρίας και χρησιμοποιούνται σε όλα τα ελαφριά κονιάματα.
  • Τροποποιημένη Μεθυλοκυταρίνη, Ρητίνες Διασποράς, και λοιπά πρόσθετα όλα Γερμανικής προέλευσης κορυφαίας ποιότητας.

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ MARMOLINE

Η εταιρία διαθέτει σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 που καλύπτει όλες τις φάσεις παραγωγής, έρευνας και ποιοτικού ελέγχου. Διαθέτει επίσης δύο εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου εξοπλισμένα με τα τελειότερα μηχανήματα ελέγχου και επανδρωμένα με άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο τεχνικό προσωπικό.

Όλα τα προϊόντα παράγονται σύμφωνα με τους υφιστάμενους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και τις οδηγίες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος όπως αυτές περιγράφονται στην ιστοσελίδα του στον Οδηγό Δομικών Υλικών για τα Κονιάματα:
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/MATERIAL_GUIDES/P_KONIAMATA

Οι βασικοί Ευρωπαϊκοί κανονισμοί που ακολουθούνται για την παραγωγή των προϊόντων Marmoline είναι οι ακόλουθοι:

  • ΕΝ 998-1 : Επιχρίσματα
  • ΕΝ 998-2 : Κονιάματα Δόμησης
  • ΕΝ 12004 : Κόλλες Πλακιδίων
  • ΕΝ 13888 : Αρμόστοκοι

Επίσης η εταιρία έχει πιστοποιήσει με το ευρωπαϊκό σήμα ποιότητας CE όλα της τα προϊόντα και γι’ αυτό το λόγο μπορούν να διατεθούν χωρίς κανένα περιορισμό ή επιπλέον έλεγχο σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εταιρία εγγυάται για την ποιότητα όλων της των προϊόντων, με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές του κάθε προϊόντος, όπως αυτές περιγράφονται στο σήμα ποιότητας CE. Η εγγύηση αυτή αφορά αυστηρά και μόνο το προϊόν που διατίθεται προς χρήση και σε καμία περίπτωση την εφαρμογή του ή το τελικό αποτέλεσμα, τα οποία εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την εμπειρία και την ποιότητα της εργασίας του εκάστοτε χρήστη και των συνθηκών εφαρμογής. Όλες οι τεχνικές προδιαγραφές είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου και μπορούν να αναζητηθούν στις ιστοσελίδες της εταιρίας στο διαδίκτυο (www.marmoline.gr).

Η ποιότητα εφαρμογής είναι κύριο μέλημα της εταιρίας και των συνεργατών της. Γι’ αυτό το λόγο διοργανώνονται σεμινάρια και επιδείξεις εφαρμογής μαζί με τους κατά τόπους συνεργάτες της σε όλη την Ελλάδα. Επίσης παρέχεται πλήρης τεχνική – τηλεφωνική υποστήριξη, κατά την οποία δίνονται όλες οι απαραίτητες συμβουλές για την σωστή επιλογή και την άριστη εφαρμογή των προϊόντων.

ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ (ζητήστε μας να σας το στείλουμε)
(στο τέλος κάθε γραμμής αναφέρεται η σελίδα)

Ο όμιλος εταιριών DIONYSSOMARBLE 07
Οι στόχοι 07
Από το Μάρμαρο Διονύσου στο Κονίαμα Marmoline 09
Η σύνθεση των Κονιαμάτων Marmoline 09
Η ποιότητα και η εγγύηση Marmoline 11
Κονιάματα Ενίσχυσης, Αγκύρωσης, Στεγάνωσης 13
§ Εκτοξευόμενο κονίαμα ενίσχυσης τοιχοποιίας GN 30 14
§ Μη συρρικνούμενο κονίαμα αγκυρώσεων GN 1000 15
§ Στεγανωτικό τσιμεντοειδές επαλειφόμενο κονίαμα WS 240 16
Κονιάματα Δόμησης 19
§ Λάσπη χτισίματος τούβλων LX 40 20
§ Γαρμπιλομπετό για σενάζ GB 250 21
§ Δομική κονία πορομπετόν KL 101 22
§ Κόλλα υαλότουβλων και διακοσμητικών τούβλων KGL 120 23
§ Έγχρωμο κονίαμα τοποθέτησης κεραμιδιών στέγης LX 30 24
Κονιάματα Επιχρισμάτων 27
o Υλικά Προετοιμασίας
§ Σοβάς πεταχτός υψηλής αντοχής SV 1 28
§ Κονίαμα πρόσφυσης σοβάδων FK 201 29
§ Βοηθητικά υλικά σοβατίσματος (Γωνιόκρανα – Σκωτίες – Οδηγοί) 30
§ Βοηθητικά υλικά σοβατίσματος (Πλέγματα Fiber Glass A 1250 – A 1500 – A 3000) 31
o Παραδοσιακά Επιχρίσματα
§ Σοβάς βασικής στρώσης SV 2 32
§ Λευκός Μαρμαροσοβάς SV 3 33
§ Λευκός Μαρμαροσοβάς – Χωριάτικο – Γραφιάτο SV3-30 34
o Αδιάβροχα Επιχρίσματα
§ Λευκός αδιάβροχος σοβάς εξωτερικής στρώσης SV DECOR 010 36
§ Λευκός αδιάβροχος σοβάς εξωτερικής στρώσης
με ψηφίδα Διονύσου για Πατητό – Γραφιάτο – Χωριάτικο SV DECOR 030 37
o Επιχρίσματα Μίας Στρώσης
§ Λευκός σοβάς μίας στρώσης SV 100 38
§ Λευκός σοβάς μίας στρώσης για λείες επιφάνειες SV 50 39
§ Γκρι σοβάς μίας στρώσης SVG 100 40
o Έγχρωμα Επιχρίσματα
§ Έγχρωμος αδιάβροχος σοβάς τελικής στρώσης CL 3 / 30 42 – 43
§ Ρητινούχο επίχρισμα σε πάστα SVR 44 – 45
o Θερμομονωτικά Επιχρίσματα
§ Θερμομονωτικός ελαφρύς σοβάς βασικής στρώσης TL 2 THERMOLIGHT 46
o Σύστημα Θερμομόνωσης Marmoline
§ Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης NRG saving systems 48 – 49
§ Κονίαμα πρόσφυσης σοβάδων FK 202 50
§ Γωνιόκρανα – Στηρίγματα – Εργαλεία τοποθέτησης 51
ΕΤΟΙΜΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ & ΚΟΛΛΕΣ
Aξίζει ό,τι χτίζει!
Στόκοι Σπατουλαρίσματος, Επισκευαστικά 53
§ Ρητινούχος αφρόστοκος επισκευής ρωγμών CrackStop CS 31 54
§ Επισκευαστικό κονίαμα για εμφανές μπετό –
Προστατευτικό οπλισμού BetoSeal BS 18 55
§ Λευκός ακρυλικός στόκος σπάτουλας εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης ST 10 56
§ Λευκός επισκευαστικός σοβάς μιας στρώσης SV 101 57
Βελτιωτικές Ρητίνες, Υγρά Αδιαβροχοποιητικά, Οικολογικά Χρώματα 59
§ Οικοδομική ρητίνη κονιαμάτων MarmoPlus MP 20 60
§ Διαφανές σιλικονούχο στεγανωτικό MarmoSeal MS 33 61
§ Ακρυλικό αστάρι νερού MarmoStar MST 11 62
§ Ελαστομερές μονωτικό χρώμα τοίχων MarmoLastic ML 50 63
Κονιάματα Δαπέδων 65
§ Τσιμεντοκονίαμα δαπέδου GB 30 66
§ Θερμομονωτικό ελαφρύ κονίαμα δαπέδου THERMOLIGHT GTL 30 67
§ Αυτοεπιπεδούμενο δάπεδο FLOW 200 68
Κόλλες Μαρμάρων και Γρανιτών 71
§ Λευκή λάσπη για μάρμαρα και γρανίτη LM 400 72
§ Λευκή ακρυλική κόλλα για μάρμαρα και γρανίτη KM 100 73
Κόλλες Πλακιδίων 75
§ Λευκή κόλλα κεραμικών πλακιδίων (C1) RG 50 76
§ Λευκή ακρυλική κόλλα κεραμικών πλακιδίων (C1T) ΚΠ 10 77
§ Γκρι ακρυλική κόλλα κεραμικών πλακιδίων (C1TE) ΚΠ 20 78
§ Λευκή ρητινούχα ενισχυμένη κόλλα πλακιδίων (C2T) SUPER 100 79
§ Ελαστική ενισχυμένη κόλλα πλακιδίων (C2ΤΕ) FLEX 2000 80
§ Λευκή ακρυλική κόλλα ταχείας πήξεως (C1FΤ) RAPID 180 81
§ Εποξειδική κόλλα – Στόκος πλακιδίων EPOXY NORMAL 82
§ Εποξειδική κόλλα – Στόκος πλακιδίων EPOXY FAST 83
Αρμόστοκοι 85
§ Αρμόστοκος κεραμικών πλακιδίων για αρμό πάχους 0-5mm Armoline 0-5 86
§ Αρμόστοκος κεραμικών πλακιδίων για αρμό πάχους 6-20mm
Armoline Ceramic 6-20 87
§ Λευκός αρμόστοκος μαρμάρων Armoline 0-2mm 88
Μηχανήματα Εφαρμογής 91
Αναμίκτες, Πρέσες, Σύστημα πνευματικής μεταφοράς 92 – 93
§ Σιλό με αναμικτήρα D-40 94
§ Σιλό με πρέσα SMP 95
§ Σιλό με σύστημα πνευματικής μεταφοράς υλικού F100IV plus 96
§ Μονοφασικός αναμικτήρας Flotti 97
§ Μονοφασική πρέσα Monomix 98
§ Πρέσα GI 73 99
§ Πρέσα m3 100
§ Πρέσα DUOMIX PLUS 101

Ανακλαστικές θερμομονωτικές βαφές (”ψυχρές” βαφές)

Εναλλακτικά ή συμπληρωματικά, η Smart Technical Solutions προτείνει την εφαρμογή ανακλαστικών ”ψυχρών” βαφών εξωτερικά και εσωτερικά στους περιμετρικούς τοίχους, στα ταβάνια και στις ταράτσες των κτιρίων, για τη διατήρηση της θερμότητας μέσα στο κτίριο το χειμώνα και την ανάκλαση της ηλιακής ακτινοβολίας το καλοκαίρι. Ένα παράδειγμα τέτοιας βαφής είναι το ANTITHERM.

Μοιράσου το στα social media