Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης

Συνθετικοί Ακρυλικοί Σοβάδες
RELIUS/BASF

Καταργούν οριστικά τα φρεσκαρίσματα
και τις επισκευές στους εξωτερικούς τοίχους.

Οι συνθετικοί, ακρυλικοί σοβάδες RELIUS/BASF παρέχουν μεγάλη αδιαβροχότητα, ελαστικότητα αλλά και διαπνοή. Περιέχουν ειδικά συστατικά κατά της μούχλας και πλένονται εύκολα. Έχουν ποικίλες κοκκομετρίες από 1 έως 3 χλστ. και υφή, οι δε αποχρώσεις τους ξεπερνάνε τις 1500. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν εξωτερικά αλλά και εσωτερικά. Εφαρμόζονται με ειδική ανοξείδωτη και πλαστική σπάτουλα.

 

Ακρυλικός Λείος Σοβάς147 7310 /1,5 mm147 7311/ 2,0 mm

147 7312/ 3,0 mm

Συνθετικός, Ακρυλικός Σοβάς, αδιάβροχος, ειδικός στις αντίξοες κλιματολογικές συνθήκες με κοκκομετρίες από 1,5 έως 3 χλστ. Δίνει ομοιόμορφη τελική επιφάνεια. Για χρήση σε μπετόν, τσιμεντοσανίδα, γυψοσανίδα, χοντρό σοβά, σοβά μίας χρήσης, μαρμα-ροκονία και συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης σε 1500 αποχρώσεις. Εφαρμογή πραγματοποιείται σε καθαρές επιφάνειες αφού περαστεί το κατάλληλο αστάρι στη κατάλληλη απόχρωση. Αναμιγνύονται δύο έως τρεις κουβάδες σε μεγαλύτερο κουβά και απλώνεται το υλικό με ανοξείδωτη ειδική σπάτουλα (με λείανση στις ακμές) στο πάχος σχεδόν της κοκκο-μετρίας του από ψηλά προς τα χαμηλά και τελειώνοντας χωρίς διακοπή μονοκόματες επιφάνειες.
Με μια ίδια αλλά πλαστική σπάτουλα, ο λείος σοβάς τρίβεται κυκλικά, μετά από λίγα λεπτά και αφού έχει τραβήξει στο υπόστρωμα, προκειμένου να απλωθούν οι κόκκοι του ομοιόμορφα, ο δε τριφτός με κάθετες η κυκλικές κινήσεις προκειμένου να δημι-ουργηθούν οι επιθυμητές ραβδώσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

Κατανάλωση
1,5 mm : 2-2,2 kg/m2
2,0 mm : 2,9-3,1 kg/m2
3,0 mm : 3,6-3,8 kg/m2Συγκολλητική ικανότητα > 0,08 N/mm2 

Διαπνοή Υδρατμών Sd < 1.0 m

 

Αντίσταση στην κρούση (3 Joules και 10 Joules): Κατηγορία 1

ETA -06/0142
RELIUS WDV system V550

Ακρυλ. Τριφτός Σοβάς147 7303 /1,5 mm147 7304/ 2,0 mm

147 7305/ 3,0 mm

Συνθετικός, Ακρυλικός Σοβάς, αδιάβροχος, ειδικός στις αντίξοες κλιματολογικές συνθήκες με κοκκομετρίες από 1,5 έως 3 χλστ. Δίνει ομοιόμορφη τελική επιφάνεια με ραβδώσεις. Για χρήση σε μπετόν, τσιμεντοσανίδα, γυψοσανίδα, χοντρό σοβά, σοβά μίας χρήσης, μαρμαροκονία και συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Κατανάλωση
1,5mm: 2-2,2 kg/m2
2,0mm: 2,6-2,8 kg/m2
3,0mm: 3,2-3,4 kg/m2Συγκολλητική ικανότητα > 0,08 N/mm2 

Διαπνοή Υδρατμών Sd < 1.0 m

Αντίσταση στην κρούση (3 Joules και 10 Joules): Κατηγορία 1

 

ETA -06/0142
RELIUS WDV system V550

 

Μοιράσου το στα social media