POLITERM BLU

Θερμομονωτικό Ελαφροσκυρόδεμα Δωμάτων
(ειδικά επεξεργασμένοι κόκκοι διογκωμένης πολυστερίνης
για ανάμιξη με τσιμέντο και εφαρμογή σε δάπεδα)

Πυκνότητα
200 ή 250 ή 300 ή 350 Kg/m3

(δηλαδή το 1/3 έως 1/5 του ειδικού βάρους του νερού!)

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2310511871, 2310782007

Προϊόν

Κόκκοι διογκωμένης πολυστερίνης επεξεργασμένοι με ειδικό πρόσθετο.

Συσκευασία

 • Σάκος των 420 l (2 σάκοι = 1 m3 τελικού κονιάματος)
 • Σάκος των 170 l (5 σάκοι = 1 m3 τελικού κονιάματος)

Σύνθεση

Κλειστών κυψελίδων παρθένοι κόκκοι διογκωμένης πολυστερίνης με ομοιόμορφη κοκκομετρική διαβάθμιση (3-6 mm), τέλεια σφαιρικοί, ελεγχόμενης πυκνότητας, μη τοξικοί, μη απορροφητικοί , άφθαρτοι, διαστατικά σταθεροί στο χρόνο, από παραγωγή ελεύθεροι χλωροφθορουδρογονανθράκων ( CFC, HCFC και HFC), ελεύθεροι από θρεπτικά συστατικά ικανά να ευνοήσουν την ανάπτυξη μυκήτων και βακτηρίων.

Κατά την παραγωγή τους, οι κόκκοι, αναμιγνύονται με το ειδικό πρόσθετο E.I.A. το οποίο επιτρέπει την τέλεια ανάμιξη με το νερό και τα συνδετικά, εξαλείφοντας το φαινόμενο επίπλευσης των κόκκων και εξασφαλίζοντας την ομοιογενή κατανομή τους στο μίγμα.

Πεδίο εφαρμογής

 • υποστρώματα για υπόγεια και δάπεδα πάνω από πυλωτή, διαστήματα μεταξύ δαπέδων, οροφές και ξύλινα δάπεδα,
 • γεμίσματα μίας στρώσης για απευθείας κόλληση επιστρώσεων δαπέδων, για υπόγεια και δάπεδα πάνω από πυλωτή, διαστήματα μεταξύ δαπέδων, οροφές και ξύλινα δάπεδα, (συμβουλευτείτε το “Politerm Blu – Piano Zero” Εγχειρίδιο Εφαρμογών),
 • κατασκευή κλίσεων σε ταράτσες και δώματα, στη συνέχεια απευθείας επίστρωση στεγανοποιητικής μεμβράνης (Μεμβράνες: θερμής ή ψυχρής συγκόλλησης ασφαλτικές και συνθετικές – Ρευστά: υπό τον όρο ότι είναι ελεύθερα διαλύτου),
 • μόνωση μη βατών σοφίτων,
 • μόνωση κεραμοσκεπών, ακόμη για την στη συνέχεια απευθείας επίστρωση στεγανοποιητικής μεμβράνης (Μεμβράνες: θερμής ή ψυχρής συγκόλλησης ασφαλτικές και συνθετικές – Ρευστά: υπό τον όρο ότι είναι ελεύθερα διαλύτου),
 • γέμισμα θόλων, ακόμη και μεγάλου πάχους,
 • ενθυλάκωση στεγών από φύλλα αμιάντου, ακόμη για την στη συνέχεια απευθείας επίστρωση στεγανοποιητικής μεμβράνης (Μεμβράνες: θερμής ή ψυχρής συγκόλλησης ασφαλτικές και συνθετικές – Ρευστά: υπό τον όρο ότι είναι ελεύθερα διαλύτου),
 • γέμισμα δαπέδων κάτω από ασφαλτοστρώσεις,
 • υποστρώματα για βιομηχανικά δάπεδα.

Κατανάλωση / απόδοση

Για 1 m3 τελικού κονιάματος απαιτούνται τα παρακάτω:

 • Δύο σάκοι 420-litre Politerm Blu + νερό + τσιμέντο(*)
 • Πέντε σάκοι 170-litre Politerm Blu + νερό + τσιμέντο (*)

(*): βλέπε προδιαγραφή δόσεων.

Προετοιμασία επιφανείας

Η προς επίστρωση επιφάνεια πρέπει πάντα να είναι καθαρή και ελεύθερη από σκόνες κάθε είδους σαθρά τμήματα.

 • Τσιμεντένιες και πλινθοδομές ή άλλες απορροφητικές επιφάνειες: διαβρέχεται την επιφάνεια επαρκώς, αλλά μην αφήνεται λιμνάζοντα νερά.
 • Ελαφρώς απορροφητικές επιφάνειες (πολύ συμπαγής επιφάνειες τσιμέντου, κτλ.): ψεκάστε την επιφάνεια με βελτιωτικό πρόσφυσης (τύπου Tektoplast) πριν την διάστρωση του κονιάματος που παρασκευάστηκε με Politerm Blu και διαστρώστε «φρέσκο σε φρέσκο», ή εφαρμοστέ μία γέφυρα πρόσφυσης που παρασκευάζεται με τσιμέντο νερό και Tektoplast.
 • Μη απορροφητικές επιφάνειες (σφραγιστικά, μέταλλο, κεραμικά, μονωτικά φύλλα, κτλ.): Πριν την διάστρωση του κονιάματος που παρασκευάζεται με Politerm Blu, τοποθετείται πλέγμα οπλισμού σε κατάλληλη απόσταση από την επιφάνεια (σε απόσταση από την επιφάνεια τουλάχιστον στο ένα τρίτο του τελικού πάχους της διάστρωσης που πραγματοποιείται).
 • Γεμίσματα δαπέδων μίας στρώσης για απευθείας κόλληση επιστρώσεων δαπέδων: συνιστάται η τοποθέτηση ειδικών οδηγών από PVC που ονομάζονται Piano Zero πριν την διάστρωση.

Ανάμιξη και Εφαρμογή:

Χρήση για την ανάμιξη μόνο καλής ποιότητας και άριστα διατηρημένου τσιμέντου Portland 32.5R σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΝ 206.

Διαφορετικοί τύποι τσιμέντου ή κακή ποιότητα μπορεί ακυρώσει την λειτουργία του προσθέτου E.I.A. με το οποίο οι κόκκοι του Politerm Blu έχουν επεξεργαστεί, καθιστώντας την ανάμιξη δύσκολη και τις τελικές ιδιότητες του κονιάματος μη αποδεκτές.

(Bλέπε πίνακα κατανάλωσης)

 • Ανάμιξη: το κονίαμα που παρασκευάζεται με Politerm Blu μπορεί να αναμιχθεί με:
  • Αναμίκτη τσιμέντου (μπετονίερα – ανάμιξης με ελεύθερη πτώση),
  • Οριζόντια μίξερ (παραγωγή ελαφροσκυροδέματος με βίαια ανάμιξη).
 • Ανάμιξη και άντληση: το κονίαμα που παρασκευάζεται με Politerm Blu μπορεί να αναμιχθεί με και να αντληθεί στο εργοτάξιο με:
  • Ειδικό μηχάνημα τύπου Politerm Machine (βλέπε εξοπλισμός Tekto),
  • φορτηγά αναμίκτες (βαρέλες) (βλέπε “Politerm Blu Εγχειρίδιο Εφαρμογής- Εγκαταστάσεις παραγωγής”),
  • αντλίες τύπου “Turbosol” για τσιμεντοκονιάματα (προσθέτοντας άμμο στο μίγμα).
 • Σειρά προσθήκης των συστατικών στον μίκτη Politerm Machine:
  • Νερό,
  • Politerm Blu,
  • Τσιμέντο,
  • Αναμίξτε για 10 λεπτά (συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου προσθήκης των υλικών) πριν την άντληση.
 • Σειρά προσθήκης των συστατικών στον μίκτη φορτηγών (βαρέλα) (βλέπε “Politerm Blu Εγχειρίδιο Εφαρμογής- Εγκαταστάσεις παραγωγής”):
  • Νερό τόσο όσο απαιτείται για την ανάμιξη, αλλά λιγότερο κατά 30 l, όσο δηλαδή θα απαιτηθεί για τον καθαρισμό της χοάνης φόρτωσης,
  • Politerm Blu,
  • Αναμίξτε για 10 λεπτά στη μέγιστη ταχύτητα,
  • Τσιμέντο, συν περίπου 30 litres νερού για να καθαρίσει η χοάνη φόρτωσης,
  • Αναμίξτε για 10 λεπτά στη μέγιστη ταχύτητα.
 • Χρήση αντιπαγωτικού: σε θερμοκρασίες κάτω των +5°C, συνιστάται η προσθήκη υγρού αντιπαγωτικού σύμφωνα με τις δόσεις που προτείνει ο κατασκευαστής. Η χρήση αντιπαγωτικού προσθέτου είναι συμβατή με τις φυσικοχημικές ιδιότητες του Politerm Blu.
 • Γεμίσματα δαπέδων μίας στρώσης για απευθείας κόλληση επιστρώσεων δαπέδων: συμβουλευτείτε το “Politerm Blu Εγχειρίδιο Εφαρμογών – Piano Zero” ή επικοινωνήστε μαζί μας.

Πίνακας Κατανάλωσης

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος:

Ενεργειακός Σχεδιασμός

Στον πίνακα ενεργειακού σχεδιασμού που ακολουθεί δίνονται οι αντιστάσεις θερμοπερατότητας για τα διάφορα πάχη εφαρμογής του ελαφροσκυροδέματος με POLITERM BLU ανάλογα με την πυκνότητα του τελικού προϊόντος.

Μοιράσου το στα social media