Περιοδικός Έλεγχος και Συντήρηση Έργων
με Εγγύηση Εφ’ Όρου Ζωής

Η Smart Technical Solutions προσφέρει στους πελάτες της της δυνατότητα με μικρό ετήσιο κόστος (ανά έτος ή ανά διετία ή τριετία, ανάλογα με το είδος του έργου) να γίνεται έλεγχος και συντήρηση των έργων που έχει παραδώσει.

Εφόσον πραγματοποιούνται αυτοί οι έλεγχοι και η συντήρηση, τότε η εταιρεία παρέχει στους πελάτες της εγγύηση εφ’ όρου ζωής. Σε διαφορετική περίπτωση, παρέχει απλά τη βασική εγγύηση (που συνήθως είναι δεκαετής, εκτός αν οι ειδικές συνθήκες του έργου δεν επιτρέπουν τόσο μακροχρόνια εγγύηση).

Για παράδειγμα, η συντήρηση σε ένα έργο υγρομόνωσης ταράτσας που έγινε απευθείας σε πλάκα μπετόν με τα υλικά εμποτισμού BETOSTAL SLN και CONTRAQUA 7/50 περιλαμβάνει τις εξής εργασίες από τον τεχνικό μας:

  1. Καθαρισμός της ταράτσας από φερτές ύλες και άλλους ρύπους, ώστε να μπορεί να γίνει πλήρης έλεγχος.
  2. Έλεγχος για τυχόν ρωγμές ή σπασίματα που έχουν δημιουργηθεί στην επιφάνεια εξαιτίας σεισμών, καθιζήσεων, συστολοδιαστολών κτλ.
  3. Επισκευή των ρωγμών ή σπασιμάτων που θα εντοπιστούν.
  4. Έλεγχος για σημεία όπου τα υλικά μας έχουν φθαρεί. Συγκεκριμένα, γίνεται τεστ υδροφοβίας σε διάφορα σημεία σε όλη την ταράτσα.
  5. Εφαρμογή της υδρόφοβης ρητίνης CONTRAQUA 7/50 σε ολόκληρη την ταράτσα, για ενίσχυση της ήδη εφαρμοσμένης υδρόφοβης ρητίνης και αποκατάσταση της υδροφοβίας όπου έχει χαθεί.
  6. Εντοπισμός άλλων προβληματικών σημείων πέρα από την καθαυτό επιφάνεια της ταράτσας (τοίχοι φωταγωγών, στηθαίο, κάγκελα και ορθοστάτες, σημεία επαφής με παράπλευρά κτίρια, δώμα ασανσέρ (τοίχοι και ταράτσα) κ.ά. και άμεση δωρεάν επισκευή αν είναι κάτι απλό ή υποβολή προσφοράς αν είναι κάτι το πιο σύνθετο.
  7. Λήψη φωτογραφιών σε σημεία που παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυσκολία, για ενημέρωση του αρχείου μας και σύγκριση της κατάστασής τους ανά τριετία.
  8. Παροχή γραπτής ισόβιας εγγύησης, εφόσον αυτός ο έλεγχος επαναλαμβάνεται σταθερά κάθε τρία χρόνια. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι με αυτό το μικρό κόστος κάθε τρία χρόνια, που μοιράζεται σε όλους τους ενοίκους, εμείς αναλαμβάνουμε να μην ασχοληθείτε ποτέ ξανά με την ταράτσα σας και να μην πληρώσετε ποτέ ξανά για μικρές επισκευές που μπορεί να οφείλονται ακόμα και σε κακή χρήση.
  9. Εξαίρεση αποτελούν μείζονες ζημιές, που είναι πολύ σπάνιες, όπως π.χ. μετά από έναν πολύ ισχυρό σεισμό. Και σε αυτήν την περίπτωση, όμως, η προσφορά μας για την αποκατάσταση των ζημιών θα περιέχει σημαντική έκπτωση, λόγω της τακτικής συνεργασίας μας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον περιοδικό έλεγχο και συντήρηση για άλλων ειδών έργα που είναι πιθανό να σας ενδιαφέρουν, επικοινωνήστε μαζί μας.

Αν σας ενδιαφέρει, μπορείτε να διαβάσετε μία προσφορά που εστάλη στη διαχείριση μίας πολυκατοικίας, που ήταν ήδη ικανοποιημένος πελάτης:
Πρόταση για Περιοδικό Έλεγχο και Συντήρηση Υγρομόνωσης σε Ταράτσα

Επίσης, μπορείτε να δείτε μία προσφορά που εστάλη σε άλλη πολυκατοικία, που δεν ήταν ακόμα πελάτης μας: Ταράτσα με Τσιμεντόπλακες (Μαλτεζόπλακες) – Προσφορά για Υγρομόνωση και Ετήσια Επίβλεψη-Συντήρηση

Μοιράσου το στα social media