Πράσινες Στέγες της ΕΣΧΑ

Σύστημα για Φυτεμένο Δώμα ”ESHA Oxygen”

2. Γιατί φυτεμένο δώμα;

Η κατασκευή ενός φυτεμένου δώματος μπορεί να συμβάλλει και να προσφέρει πολλά στο δομημένο περιβάλλον των μεγαλουπόλεων.

1. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αύξηση θερμομόνωσης

Η θερμοχωρητικότητα του φυτεμένου δώματος είναι ιδιαίτερα αυξημένη σε σχέση με αυτήν ενός συμβατικού δώματος, εξαιτίας της μεγάλης θερμικής μάζας των κηπευτικών στρώσεων και του γεγονότος ότι μεταξύ του ατμοσφαιρικού αέρα και της ανώτατης επιφάνειας της διατομής των φυτεμένων δωμάτων (χώματος), παρατηρείται ένα στρώμα ακίνητου αέρα. Το φυτεμένο δώμα λειτουργεί λοιπόν ως μια επιπλέον θερμομονωτική στρώση, ελαττώνοντας τα απαιτούμενα ψυκτικά ή θερμικά φορτία το καλοκαίρι και το χειμώνα αντίστοιχα.

Σκιασμός από το φύλλωμα

Τα φυτά παρέχουν σκιασμό της επιφάνειας του δώματος και εξασφαλίζουν με τον τρόπο αυτό μειωμένη θερμική επιβάρυνση του κτιρίου.

Εξατμισοδιαπνοή

Με τη διαδικασία της εξατμισοδιαπνοής, τα φυτά προσφέρουν ψυκτικά φορτία, τα οποία με τη σειρά τους παρέχουν δροσισμό.

Ο κ. Μιχάλης Βραχόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Μηχανολογίας στο ΤΕΙ Χαλκίδας, στο άρθρο του «Πράσινες Ταράτσες» στην Ελευυθεροτυπία, 14/07/2007 , σημειώνει μεταξύ άλλων ότι: «…Εάν το κίνημα “πράσινες στέγες” επικρατούσε στην Αθήνα, θα εξοικονομούσαμε περί τα 900 MW ηλεκτρικής ενέργειας. Από μετρήσεις και υπολογισμούς που έγιναν σε 28 περιοχές της Αθήνας, σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα (3%) δηλαδή, συμπεράναμε ότι, αν οι ταράτσες τους ήταν φυτεμένες, θα είχαμε μείωση των ψυκτικών και θερμικών φορτίων κατά 15-20%. Δεν θα χρειαζόμασταν… ενάμισι εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας σαν κι αυτό του Λαυρίου. Θα μειωνόταν η καταναλισκόμενη ηλεκτρική και θερμική ενέργεια περίπου κατά 20%, δηλαδή περί τις 5.000.000 μεγαβατώρες ετησίως ή 500.000.000 ευρώ , ετησίως. Με διάφορα άλλα συμπληρωματικά φτηνά μέτρα, ο κίνδυνος μπλακ- άουτ θα απομακρυνόταν μια για πάντα…».

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

Μείωση φόρτισης αστικού δικτύου απορροής υδάτων με την κατακράτηση νερού από το φυτεμένο δώμα

Το φυτεμένο δώμα κατακρατεί το βρόχινο νερό στη στρώση αποστράγγισης, το υπόστρωμα φύτευσης και τη φύτευση και αυξάνει τα ποσοστά εξάτμισης με αποτέλεσμα την αποφόρτιση του αστικού δικτύου απορροής υδάτων, ειδικά σε ραγδαίες καταιγίδες. Επιπλέον τα βαριά μέταλλα και στοιχεία που μεταφέρονται από τη βροχή απορροφούνται από τους ταρατσόκηπους και δεν αποδεσμεύονται, με αποτέλεσμα το νερό που απορρέει να είναι πιο καθαρό από το βρόχινο.

Η ποσότητα βέβαια του νερού που κατακρατείται σ’ ένα φυτεμένο δώμα εξαρτάται από ορισμένους παράγοντες, όπως:

  • Το ποσοστό κορεσμού του δώματος σε νερό πριν τη βροχή
  • Το πάχος του υποστρώματος φύτευσης
  • Την κλίση του δώματος
  • Το είδος των φυτών

Αστικό δίκτυο απορροής υδάτων με και χωρίς φυτεμένα δώματα.

Μείωση ηχορύπανσης

Στα φυτεμένα δώματα, ο συνδυασμός του χώματος, των φυτών και των παγιδευμένων στρωμάτων του αέρα μπορεί να λειτουργήσει ως φίλτρο απομόνωσης του ήχου.

Δέσμευση σκόνης και ρύπων

Ένα μεγάλο ποσοστό των σωματιδίων της ατμόσφαιρας δεσμεύεται από το φύλλωμα των φυτών, τα οποία λειτουργούν με τον τρόπο αυτό ως φίλτρο συγκράτησης πολλών επιβλαβών συστατικών του αέρα.

Βελτίωση μικροκλίματος περιοχής

Τα φυτά εμπλουτίζουν την ατμόσφαιρα με οξυγόνο και την αποδεσμεύουν από το διοξείδιο του άνθρακα μέσω της διαδικασίας της φωτοσύνθεσης. Με τον τρόπο αυτό βοηθάνε στη μείωση της συγκέντρωσης των αερίων του θερμοκηπίου.

Φυσικό καταφύγιο για την τοπική πανίδα και χλωρίδα

Με την κατασκευή κήπων στα δώματα και την επαναφορά της «χαμένης» φύσης μέσα στο πυκνοδομημένο περιβάλλον των αστικών κέντρων, είναι δυνατόν να πολλαπλασιαστούν πολλά είδη χλωρίδας, τα οποία στη στάθμη του εδάφους δεν μπορούσαν να αναπτυχθούν.

Επανάκτηση περιοχών πρασίνου

Τα φυτεμένα δώματα αποτελούν έναν από τους λιγοστούς εναπομείναντες τρόπους επαναφοράς της βλάστησης στον αστικό χώρο.

Μείωση του φαινομένου θερμικής αστικής νησίδας

Τα φυτά, με την ανακλαστική τους ικανότητα και με τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης, της εξάτμισης και της διαπνοής, μπορούν να απορροφήσουν μεγάλες ποσότητες ηλιακής ακτινοβολίας, αποτρέποντας την ανάπτυξη υψηλών θερμοκρασιών στο αστικό περιβάλλον και συμβάλλοντας σημαντικά στη μείωση του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας

3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

Αξιοποίηση χώρου

Με τη δημιουργία βατών φυτεμένων δωμάτων μπορούν να αξιοποιηθούν πολλοί ανεκμετάλλευτοι χώροι, οι οποίοι στις μέρες μας μόνο αισθητική υποβάθμιση «προσφέρουν» στο δομημένο περιβάλλον.

Αύξηση αξίας της ιδιοκτησίας

Αναμφίβολα, τα φυτεμένα δώματα εκτός από τα κοινωνικά, κατασκευαστικά, ενεργειακά, περιβαλλοντικά και αισθητικά οφέλη που προσφέρουν, αποτελούν στοιχεία υψηλής ποιότητας και προσδίδουν στο κτίριο ιδιαίτερη αξία και κέρδος.

Αισθητική αναβάθμιση αστικού τοπίου

Με την κατασκευή πράσινων στεγών, εκτός από τη δυνατότητα δημιουργίας λειτουργικών χώρων πρασίνου και αναψυχής, επιτυγχάνεται και η αισθητική αναβάθμιση του περιβάλλοντος του αστικού χώρου, του οποίου η εικόνα τα τελευταία χρόνια, είναι ιδιαίτερα απογοητευτική.

4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

Αύξηση διάρκειας ζωής υλικών διατομής

Τα φυτεμένα δώματα προστατεύουν τις υποκείμενες στρώσεις των δομικών υλικών ενός δώματος (π.χ. στοιχεία υγρομόνωτικά, θερμομονωτικά υλικά) από τη θερμική επιβάρυνση της ηλιακής ακτινοβολίας, αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής τους.

Προηγούμενη σελίδα: 1. Εισαγωγή – Ιστορική Αναδρομή

Επόμενη σελίδα: 3. Οι τεχνικο-οικονομικές προκλήσεις και πώς αντιμετωπίστηκαν από την ΕΣΧΑ

Μοιράσου το στα social media