Πράσινες Στέγες της ΕΣΧΑ

Σύστημα για Φυτεμένο Δώμα ”ESHA Oxygen”

3. Οι τεχνικο-οικονομικές προκλήσεις και πώς αντιμετωπίστηκαν από την ΕΣΧΑ

Οι τεχνικο-οικονομικές προκλήσεις που αποτελούσαν ανασταλτικό παράγοντα για τη διάδοση των φυτεμένων δωμάτων στο παρελθόν ήταν κατά κύριο λόγο οι εξής:

  • ο κίνδυνος της υγρασίας
  • η στατική επιβάρυνση, που αφορά κυρίως υφιστάμενα κτίρια
  • η συχνότητα συντήρησης και
  • η οικονομική επιβάρυνση στις φάσεις της κατασκευής και λειτουργίας του κήπου.

Οι προκλήσεις αυτές αντιμετωπίζονται σήμερα με προσεκτικό και ολοκληρωμένο σχεδιασμό , ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα στάδια: Από την προετοιμασία της επιφάνειας που θα δεχθεί τον κήπο, την επιλογή κατάλληλων υλικών και χλωρίδας, μέχρι το πλάνο συντήρησης και φροντίδας του κήπου.

Τόσο τα εξειδικευμένα στεγανωτικά υλικά που παράγει η Esha όσο και τα πολυστρωματικά συστήματα αποστράγγισης της εταιρίας Nophadrain που αντιπροσωπεύονται από την Esha στην Ελλάδα, είναι ό,τι πιο σύγχρονο έχει να παρουσιάσει η τεχνολογία των φυτεμένων δωμάτων.

Όλα τα υλικά έχουν CE σήμανση και η παραγωγική τους διαδικασία έχει πιστοποιηθεί με ISO 9001 και 14001 . Οι οδηγίες του Γερμανικού Οργανισμού FLL (Landscape Research, Development & Construction Society) είναι η βάση πάνω στην οποία έχει στηριχθεί ο σχεδιασμός των συστημάτων Esha – Nophadrain για φυτεμένα δώματα και είναι οι πιο ολοκληρωμένες και αξιόπιστες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Τελούν δε ως άτυπο πρότυπο για το σχεδιασμό και την εφαρμογή των φυτεμένων δωμάτων.

Ο κίνδυνος υγρασίας

Ένας από τους κυριότερους λόγους για τους οποίους πολλοί «φοβούνται» ακόμα τα φυτεμένα δώματα, είναι ο κίνδυνος υγρασίας λόγω τ ης δύσκολης και σημαντικού κόστους επισκευής που απαιτείται στην περίπτωση βλάβης των στεγανωτικών στρώσεων.

Η συσσωρευμένη εμπειρία της Esha σε θέματα στεγάνωσης οποιονδήποτε απαιτήσεων από το 1962, οι πολυάριθμες προδιαγραφές της σε Δημόσια και Ιδιωτικά έργα και η αποδεδειγμένη ποιότητα των υλικών της απαντάει σε αυτή την πρόκληση.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να ενημερωθείτε σχετικά με τους τύπους και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των αντιριζικών ασφαλτικών στεγανωτικών μεμβρανών της Esha.

Πολύ σημαντική βέβαια είναι η προετοιμασία της επιφάνειας προς στεγάνωση, η καθεαυτού εφαρμογή των στεγανωτικών μεμβρανών και η προστασία της στεγάνωσης από τις επόμενες εργασίες. Προκειμένου να επισημανθούν και να προσεχθούν τα κρίσιμα σημεία στις παραπάνω φάσεις η Esha συνοδεύει τα υλικά της με αναλυτική τεχνική περιγραφή προσαρμοσμένη στις ανάγκες του εκάστοτε έργου και προτείνει κατάλληλους συνεργάτες εφαρμογής.

Η στατική επιβάρυνση

Αναμφίβολα, μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις στην κατασκευή ενός φυτεμένου δώματος ενός κτιρίου, είναι η στατική επάρκεια του τελευταίου. Σε υφιστάμενα κτίρια, τα πιθανά προβλήματα από τα στατικά φορτία είναι λογικό να είναι περισσότερα από ότι σε ένα νεόδμητο κτίριο, στο οποίο μπορεί να προβλεφθεί εξαρχής το επιπλέον βάρος που απαιτείται για μια τέτοια κατασκευή.

Τα υλικά που προτείνει η Esha για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης είναι:

  • Οι αποστραγγιστικές μεμβράνες της Nophadrain (www.nophadrain.nl), που είναι πολυστρωματικά συστήματα αποστράγγισης. Α ντικαθιστούν το παραδοσιακό χαλίκι γιατί είναι πολύ ελαφριές , δεν φράσσουν από χώμα και παράλληλα έχουν τη δυνατότητα αποθήκευσης μόνιμης ποσότητας υγρασίας στη μάζα τους.
  • Οι ειδικές στρώσεις συγκράτησης υγρασίας της Nophadrain ( water reservoir panels ) (www.nophadrain.nl), που τοποθετούνται ως επιπλέον αποθήκες νερού σε ένα σύστημα φυτεμένου δώματος.
    Τα υλικά αυτά είναι ορυκτοβάμβακες με μεγάλη ικανότητα συγκράτησης υγρασίας, τα οποία απορροφούν νερό κατά το πότισμα και το αποθηκεύουν στη μάζα τους αποδίδοντας το σταδιακά στον κήπο. Στις περιπτώσεις εκτατικής φύτευσης που τα επιτρεπτά φορτία και πάχη φύτευσης είναι πολύ μικρά, μπορούν να αντικαταστήσουν και το υπόστρωμα φύτευσης.
  • Τα ελαφριά υποστρώματα φύτευσης της Nophadrain (www.nophadrain.nl), που είναι μείγματα ανοργάνων και οργανικών ουσιών και έχουν διάφορες ποιότητες ανάλογα με τον τύπο φύτευσης για τον οποίο προορίζονται (εκτατικός ή εντατικός). Τα υλικά αυτά είναι ελαφρύτετρα από το παραδοσιακό «κηπόχωμα», και αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της μεγάλης πρόσθετης στατικής επιβάρυνσης σε ένα φυτεμένο δώμα.

Η συχνότητα συντήρησης

Είναι αναμενόμενο ότι ένα φυτεμένο δώμα χρειάζεται μεγαλύτερη φροντίδα, προσοχή και συντήρηση από ένα μη φυτεμένο δώμα.

Ωστόσο, στις περιπτώσεις εκτατικών τύπων φύτευσης, με τα ειδικά υποστρώματα φύτευσης που προτείνουμε και την επιλογή κατάλληλης χλωρίδας, η οποία να ανθίσταται σε συνθήκες μικρής υγρασίας, μεγάλης έκθεσης στον ήλιο και τον αέρα, η συντήρηση που απαιτείται μπορεί να περιοριστεί στο ελάχιστο (1 με δύο επισκέψεις το χρόνο).

Στη διεύθυνση www.gardensandplants.com θα βρείτε πληροφορίες για τις απαιτήσεις διαφόρων τύπων χλωρίδας, ευρωπαϊκής και μη, όπως: Πόες, Κωνοφόρα είδη, Αναρριχώμενα φυτά, Κάκτους & Παχύφυτα, Φτέρες, Υδροχαρή φυτά, Εδαφοκαλυπτικά φυτά, Φοινικοειδή, καθώς επίσης Δένδρα και Θάμνους.

Η οικονομική επιβάρυνση

Η κατασκευή ενός φυτεμένου δώματος απαιτεί κάποιο επιπλέον κόστος, το οποίο αφορά τον αρχικό σχεδιασμό και τη διαμόρφωση του κήπου, το κατασκευαστικό κομμάτι του φυτεμένου δώματος και τέλος τη συντήρηση του.

Σε νέα κτίρια, εάν το φυτεμένο δώμα ενσωματωθεί από την αρχή στο σχεδιασμό της κατασκευής, τότε η οικονομική επιβάρυνση στο σύνολο του προϋπολογισμού του έργου είναι σχετικά μικρή. Τα οφέλη δε από τη δημιουργία του δίνουν υπεραξία στην κατασκευή και βελτιώνουν το περιβάλλον μας.

Σε υφιστάμενα κτίρια, στα οποία τα επιτρεπόμενα πρόσθετα φορτία δεν είναι μεγάλα, μπορούν να δημιουργηθούν φυτεύσεις εκτατικού τύπου, οι οποίες απαιτούν μικρό πάχος φύτευσης και βάρος, και των οποίων το κόστος κατασκευής και συντήρησης είναι προσιτό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κόστος ενός φυτεμένου δώματος, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Προηγούμενη σελίδα: 2. Γιατί φυτεμένο δώμα;

Επόμενη σελίδα: 4. Τύποι φυτεμένων δωμάτων (πράσινης στέγης)

Μοιράσου το στα social media