Πράσινες Στέγες της ΕΣΧΑ

Σύστημα για Φυτεμένο Δώμα ”ESHA Oxygen”

Σημείωση: Παράλληλα με το σύστημα που ακολουθεί, υπάρχει επίσης η δυνατότητα να εφαρμόσουμε την τεχνολογία PENETRON, η οποία έχει το πρόσθετο πλεονέκτημα ότι στεγανοποιεί την πλάκα σκυροδέματος σε μεγάλο βάθος, κάνοντάς την εντελώς αδιάβροχη και προστατεύοντας τον μεταλλικό οπλισμό από τη διάβρωση. Η τεχνολογία αυτή εφαρμόζεται με την ίδια επιτυχία και σε υπάρχουσες πλάκες και σε πλάκες που κατασκευάζονται τώρα.

4. Τύποι φυτεμένων δωμάτων

Ανάλογα με τη χρήση του κήπου, την ικανότητα της φέρουσας κατασκευής να δεχθεί τα πρόσθετα φορτία του, τις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής, τη θέση του κήπου και τις απαιτήσεις του σε νερό και συντήρηση, διακρίνονται δύο βασικοί τύποι φύτευσης: ο Εκτατικός τύπος και ο Εντατικός τύπος.

Εκτατικός Τύπος

Ο εκτατικός τύπος φύτευσης είναι φύτευση ελαχίστων ή μικρών απαιτήσεων. Έχει χαμηλό πάχος υποστρώματος φύτευσης (από 6 cm μέχρι 20 cm), δε δημιουργεί μεγάλα πρόσθετα στατικά φορτία και δεν έχει μεγάλη οικονομική επιβάρυνση.

Τα φυτά που επιλέγονται είναι φυτά εδαφοκάλυψης και ποώδη, έχουν ελάχιστες ή μικρές απαιτήσεις σε νερό, είναι ανθεκτικά στον άνεμο και στο ψύχος, έχουν πολύ μικρό βάρος και χρειάζονται ελάχιστη συντήρηση.

Το σύστημα αυτό βρίσκει πολλές εφαρμογές σε μη προσβάσιμες στέγες κτιριακών εγκαταστάσεων, σε πρανή ή σε κτίρια τα οποία δεν είναι ικανά παρά να φέρουν ελαφρύ πρόσθετο φορτίο βλάστησης.

   

   

Φυτεμένα δώματα εκτατικού τύπου

Εκτατικός Τύπος, Είδη Χλωρίδας Και Αντίστοιχα Πάχη Φύτευσης & Φορτία

Είδος χλωρίδας

Πάχος υποστρώματος φύτευσης

Στατική επιβάρυνση

Παχύφυλλα είδη (sedum)

60-80mm

105-135kg/m²

Παχύφυλλα είδη-ποώδη

60-100mm

105-165kg/m²

Ποώδη-Εδαφοκαλυπτικά

100-150mm

165-240kg/m²

Εδαφοκαλυπτικά, χλόες

150-200mm

240-315kg/m²

Στα παρακάτω σχέδια απεικονίζεται η διαστρωμάτωση υλικών στον εκτατικό τύπο ελαχίστων (1) και μικρών απαιτήσεων (2).

1. Εκτατικός τύπος ελαχίστων απαιτήσεων

ΦύτευσηΥπόστρωμα φύτευσης για εκτατικό τύπο
ελάχιστων απαιτήσεωνΑποστραγγιστική Μεμβράνη NophadrainΑντιριζικό στεγανωτικό σύστημα EshaΕπιφάνεια προς διαμόρφωση

2. Εκτατικός τύπος μικρών απαιτήσεων

ΦύτευσηΥπόστρωμα φύτευσης για εκτατικό τύπο
μικρών απαιτήσεωνΑποστραγγιστική Μεμβράνη NophadrainΑντιριζικό στεγανωτικό σύστημα EshaΕπιφάνεια προς διαμόρφωση

Εvτατικός Τύπος

Ο εντατικός τύπος φύτευσης είναι φύτευση μεσαίων ή αυξημένων απαιτήσεων. Έχει πάχος μεγαλύτερο των 21 cm, δημιουργεί μεγαλύτερα πρόσθετα στατικά φορτία και μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση από έναν εκτατικό τύπο. Είναι φύτευση μεσαίων έως υψηλών απαιτήσεων σε νερό, θρεπτικά συστατικά και συντήρηση.

  • μεσαίων απαιτήσεων περιλαμβάνει φυτά εδαφοκάλυψης, χαμηλούς θάμνους και χλόες, που στο σύνολο τους δημιουργούν ένα τοπίο, το οποίο έχει χρώμα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους
  • αυξημένων απαιτήσεων περιλαμβάνει ποικιλία φυτών, θάμνων και δέντρων, με τα οποία μπορούν να δημιουργηθούν κήποι με υψηλή βλάστηση, με στοιχεία νερού και να συνδυαστούν με στοιχεία «σκληρού τοπίου» (hard-landscape), όπως πεζόδρομους ή δρόμους για τροχήλατα οχήματα.

Φυτεμένα δώματα εντατικού τύπου

Εντατικός Τύπος, Είδη Χλωρίδας Και Αντίστοιχα Πάχη Φύτευσης & Φορτία

Είδος χλωρίδας

Πάχος υποστρώματος φύτευσης (συμπ. δεξαμενής νερού)

Στατική επιβάρυνση

Γρασίδι

200->350 mm

210-410 kg / m²

Χαμηλοί θάμνοι

200->500 mm

210-560 kg / m²

Μεσαίου μεγέθους θάμνοι <1,5 m

250- >500mm

260-560kg/m²

Μεγάλοι θάμνοι και μικρά δέντρα <6 m

650->1,250mm

660-1,310kg/m²

Στα παρακάτω σχέδια απεικονίζεται η διαστρωμάτωση υλικών στον εντατικό τύπο μεσαίων (3) και αυξημένων απαιτήσεων (4).

3. Εντατικός τύπος μεσαίων απαιτήσεων

ΦύτευσηΥπόστρωμα φύτευσης για εντατικό τύπο
μεσαίων απαιτήσεωνΣτρώση συγκράτησης υγρασίας NophadrainΑποστραγγιστική Μεμβράνη NophadrainΑντιριζικό στεγανωτικό σύστημα EshaΕπιφάνεια προς διαμόρφωση

4. Εντατικός τύπος αυξημένων απαιτήσεων

ΦύτευσηΥπόστρωμα φύτευσης για εντατικό τύπο αυξημένων
απαιτήσεωνΣτρώση συγκράτησης υγρασίαςΑποστραγγιστική Μεμβράνη NophadrainΑντιριζικό στεγανωτικό σύστημα EshaΕπιφάνεια προς διαμόρφωση

Στα ακόλουθα διαγράμματα δίδονται το απαιτούμενο πάχος και το πρόσθετο στατικό φορτίο ανάλογα με τον τύπο χλωρίδας που επιλέγεται για έναν κήπο.

Για μεγέθυνση των διαγραμμάτων σε αρχείο pdf κάνετε κλικ επάνω τους.

1. Πάχος φύτευσης                                      2. Πρόσθετο στατικό φορτίο

    

Σύγκριση Εκτατικής και Εντατικής Φύτευσης

Εκτατική φύτευση

Εντατική φύτευση

Χαμηλό βάθος >71mm

Βάθος 210mm

Μικρή πρόσθετη στατική επιβάρυνση >50 kg / m ²

Πρόσθετη στατική επιβάρυνση 280 kg / m ²

Περιορισμένη επιλογή φυτών

Όχι περιορισμούς στην επιλογή φυτών

Οικονομική κατασκευή και συντήρηση

Μεγαλύτερο κόστος κατασκευής και συντήρησης

Μπορεί να εφαρμοστεί σε κλίσεις μέχρι και 30°

Δεν εφαρμόζεται για κλίσεις >3-5%

Εύκολη εφαρμογή – Μπορεί να γίνει από συνεργείο μόνωσης

Απαιτεί εξειδικευμένο συνεργείο για την κατασκευή

Συνήθως δεν συνδυάζεται με υποδομές «σκληρού τοπίου»

Συνδυάζεται με υποδομές «σκληρού τοπίου»- πεζόδρομοι, δρόμοι για τροχήλατα οχήματα

Για λεπτομερή κατασκευαστικά σχέδια μπορείτε δείτε την «Κατασκευή φυτεμένου δώματος» για όλους τους τύπους φύτευσης.

Προηγούμενη σελίδα: 3. Οι τεχνικο-οικονομικές προκλήσεις και πώς αντιμετωπίστηκαν από την ΕΣΧΑ

Επόμενη σελίδα: 5. Κατασκευή φυτεμένου δώματος

Μοιράσου το στα social media