Πράσινες Στέγες της ΕΣΧΑ

Σύστημα για Φυτεμένο Δώμα ”ESHA Oxygen”

Σημείωση: Παράλληλα με αυτό το σύστημα, υπάρχει επίσης η δυνατότητα να εφαρμόσουμε την τεχνολογία PENETRON, η οποία έχει το πρόσθετο πλεονέκτημα ότι στεγανοποιεί την πλάκα σκυροδέματος σε μεγάλο βάθος, κάνοντάς την εντελώς αδιάβροχη και προστατεύοντας τον μεταλλικό οπλισμό από τη διάβρωση. Η τεχνολογία αυτή εφαρμόζεται με την ίδια επιτυχία και σε υπάρχουσες πλάκες και σε πλάκες που κατασκευάζονται τώρα.

6. Προϊόντα και υλικά που χρησιμοποιεί το σύστημα ”ESHA Oxygen”

Για όλα τα πιο κάτω προϊόντα υπάρχουν πιστοποιητικά στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.

6.1. Αντιριζικές στεγανωτικές ασφαλτικές μεμβράνες

Oνομασία

Βάρος Kg/m2

Περιγραφή

Συσκευασία

Κωδικός

EshaGum Antiroot B2

4,2

Αντιριζική Πλαστομερής ασφαλτική μεμβράνη (APP/cold flexibility -10oC) με οπλισμό υψηλής σταθερότητας πολυεστέρα και επικαλύψεις πολυαιθυλενίου, με αντιριζικό πρόσθετο Preventol B2 της Bayer σε όλη την μάζα του υλικού.

ρολά 1mx10m

4570

EshaFlex WS

4,0

Αντιριζική Ελαστομερής ασφαλτική μεμβράνη (SBS/cold flexibility -20oC) με οπλισμό Spunbond πολυεστερικό ύφασμα και επικαλύψεις πολυαιθυλενίου, με αντιριζικό πρόσθετο Preventol B2 της Bayer σε όλη την μάζα του υλικού.

ρολά 1mx10m

3630/ 1663


6.2. Θερμομονωτικά υλικά

Η θερμομόνωση των κατασκευών συνεισφέρει σημαντικά στην ενεργειακή εξοικονόμηση, γι’ αυτό και πρέπει να γίνεται με κατάλληλα επιλεγμένα υλικά, τα οποία θα εφαρμόζονται σωστά. H εμπειρία της εταιρείας ΕΣΧΑ και των πιστοποιημένων συνεργείων μας στο χώρο της Θερμομόνωσης έρχεται να συμπληρώσει αυτή της στεγάνωσης με την εμπορία μιας μεγάλης ποικιλίας θερμομονωτικών υλικών για διάφορες εφαρμογές (π.χ. μεταλλική στέγη, δώμα, τοιχίο, κεραμοσκεπή).

6.2.1. Θερμομονωτικές πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης MARSIPUS

Ονομασια

Περιγραφή

Διαστάσεις (mm)

Πάχος(mm)

Συσκευασία

Κωδικός

Φύλλα/δέμα

m2/δέμα

m2/δέμα

MARSIPUS RF

Πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης κατάλληλες για θερμομόνωση δαπέδων και δωμάτων

1.250 x 600

20

20

15,00

0,300

1856

30

14

10,50

0,315

1857

40

10

7,50

0,300

1858

50

8

6,00

0,300

1859

60

7

5,25

0,315

1860

70

6

4,50

0,315

1861

80

5

3,75

0,300

1862

100

4

3,00

0,300

1863

MARSIPUS WL

Πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης κατάλληλες για θερμομόνωση διπλών τοίχων

2.500 x 600

25

16

24,00

0,600

1870

30

14

21,00

0,630

1871

40

10

15,00

0,600

1872

50

8

12,00

0,600

1873

60

7

10,50

0,630

1874

70

6

9,00

0,630

1875

MARSIPUS BT

Πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης κατάλληλες για στοιχεία από σκυρόδεμα

25

16

24,00

0,600

1850

30

14

21,00

0,6300

1851

40

10

15,00

0,600

1852

50

8

12,00

0,600

1853

70

6

9,00

0,630

1854

MARSIPUS SP

Κατάλληλες για δάπεδα υψηλών αντοχών (ψυγεία)

50

8

12,00

0,600

1866

75

5

7,50

0,563

1867

MARSIPUS PR

Κατάλληλο για κεραμοσκεπές – λείο με χάραξη

30

14

21,00

0,630

1890

40

10

15,00

0,600

1891

50

8

12,00

0,600

1892

MARSIPUS Rough

Κατάλληλο για εσωτερικό σε προφίλ αλουμινίου ή κατασκευών με μελαμίνη

2.100 x 900

20

1893

6.2.2. Πλάκες πολυουρεθάνης TEMPRA

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΟΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ
O συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας των θερμομονωτικών πλακών αφρώδους πολυουρεθάνης TEMPRA σε μέση θερμοκρασία δοκιμής (100oC) είναι λ=0,018 kcal/mhoC, ο καλύτερος συντελεστής από όλα τα συνήθη θερμομονωτικά υλικά του εμπορίου. Συνεπώς για το ίδιο θερμομονωτικό αποτέλεσμα απαιτείται μικρότερο πάχος υλικού.

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ
Οι θερμομονωτικές πλάκες TEMPRA έχουν αυξημένη αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες από 50-110 oC για απεριόριστο χρόνο και από 150-220 oC για μικρό χρονικό διάστημα με συνέπεια να είναι εφικτή η επικόλληση επί των πλακών στεγανωτικής στρώσεως με τη χρησιμοποίηση φλόγιστρου.

ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΥΔΡΑΤΜΟΥΣ
Οι θερμομονωτικές πλάκες TEMPRA έχουν στην επιφάνεια τους πλήρως επικολλημένη ειδική επικάλυψη με άμεση συνέπεια την μηδενική διαπερατότητα από υδρατμούς.

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Οι θερμομονωτικές πλάκες αφρώδους πολυουρεθάνης TEMPRA παράγονται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας VAPOTHERM HELLAS LTD, σύμφωνα με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους και κάτω από αυστηρές συνθήκες ποιοτικού ελέγχου έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το άριστο θερμομονωτικό αποτέλεσμα. Η μοναδική δομή των θερμομονωτικών πλακών TEMPRA από ομοιόμορφες κλειστές κυψέλες με συμπαγή τοιχώματα, εξασφαλίζει τον ιδανικότερο συντελεστή θερμοαγωγιμότητας (λ=0,018 kcal/mhoC) με άμεσο επακόλουθο την επίτευξη του καλύτερου θερμομονωτικού αποτελέσματος έναντι οιουδήποτε άλλου θερμομονωτικού υλικού του ιδίου πάχους. Η ειδική πλήρως επικολλημένη επικάλυψη των θερμομονωτικών πλακών TEMPRA δρα σαν φράγμα υδρατμών μηδενικής διαπερατότητας προσδίδοντας εκ τούτου μακροχρόνια αντοχή θερμομόνωσης υψηλών απαιτήσεων.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Οι θερμομονωτικές πλάκες TEMPRA αντιμετωπίζουν με απόλυτη επιτυχία το πρόβλημα της θερμομόνωσης στις παρακάτω περιπτώσεις:
– ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Θερμομόνωση δωμάτων, κεραμοσκεπών, τοιχοποιίας,
δαπέδων
– ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Θερμομόνωση δεξαμενών, αεραγωγών, σωληνώσεων
– ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ
– ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΨΥΓΕΙΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Η υπεροχή των θερμομονωτικών πλακών TEMPRA έναντι όλων των άλλων θερμομονωτικών υλικών οφείλεται στα παρακάτω αναφερόμενα χαρακτηριστικά:
– Βέλτιστη θερμομόνωση λόγω του μικρότερου δυνατού συντελεστή θερμοαγωγιμότητας
– Σταθερότητα διαστάσεων πλακών
– Μακροχρόνια αντοχή στη γήρανση και στη σήψη
– Αντοχή στις χημικές προσβολές (διαλύτες, οξέα, κλπ)
– Αυξημένη αντοχή σε μηχανικές καταπονήσεις
– Μεγάλη αντοχή σε θερμοκρασιακές καταπονήσεις ( -15oC έως +110oC για μεγάλο χρονικό
διάστημα), παρέχοντας την δυνατότητα εν θερμώ επικόλλησης ασφαλτικών στεγανωτικών
μεμβρανών με τη βοήθεια φλόγιστρου
– Αυτοσβενώμενο υλικό, με συνέπεια να μην διαδίδεται η φλόγα, μετά την παύση του αιτίου
που την προκάλεσε.
– Φιλικό προς το περιβάλλον καθ’ όσον το χρησιμοποιούμενο κατά την παραγωγική
διαδικασία διογκωτικό μέσο είναι σύμφωνο με τις τελευταίες διεθνείς απαιτήσεις για την
προστασία του όζοντος της ατμόσφαιρας.

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΧΗΜΙΚΑ
Οι θερμομονωτικές πλάκες TEMPRA είναι υλικό που αποτελείται από κλειστές κυψέλες, με μακρά σύμπλοκα μόρια και συνεπώς αδιάλυτο σε όλους τους διαλύτες (κόλλες, νερό, θαλάσσιο νερό, έλαια, αλειφατικούς υδρογονάνθρακες, αραιά διαλύματα οξέων και βάσεων) που μπορούν ενδεχομένως να καταστρέψουν τη μόνωση.

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ
Είναι υλικά με μεγάλη μηχανική αντοχή η οποία είναι σε άμεση συνάρτηση με το φαινόμενο ειδικό βάρος (αυξάνεται όσο αυξάνεται το φαινόμενο ειδικό βάρος).

ΕΥΚΟΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
Το TEMPRA τοποθετείται εύκολα ακόμη και από μη ειδικούς

ΤΥΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ TEMPRA

Πυκνότητα

Kg/m3

DIN 18 164

32-35

Πιστ.ΚΕΔΕ Δ14/γ/677/147

Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας (λ) στους 10οC

Kcal/hmοC

ΕΛΟΤ 154

0,018

Πιστ.ΚΕΔΕ Δ14/γ/677/147

Υδαταπορρόφηση κατόπιν εμβαπτίσεως

% κατ’ όγκο

0,6%

Εργαστήριο VAPOTHERM

Αντοχή σε συμπίεση 5%*

kPa

ASTM C-165

170

Πιστ.ΚΕΔΕ Δ14/γ/677/147

Αντοχή σε συμπίεση 10%*

kPa

ASTM C-165

217

Πιστ.ΚΕΔΕ Δ14/γ/677/147

Τριχοειδή αγγεία

Μακροσκοπική παρατήρηση

ουδέν

Εργαστήριο VAPOTHERM

Συμπεριφορά στη φωτιά

mm/sec

ASTM D 1692/74

1,49 αυτοσβενώμενο

Resina Chemie B.V. Shell Group

Αντίσταση διαπερατότητας υδρατμών (χωρίς μεμβράνες προστασίας. Αέρας =1)

DIN 52615

50-100

BAYER LEVERKUSEN LABORATORY

Θερμοκρασιακό εύρος συνεχούς λειτουργίας

οC

+110/-50

Εργαστήριο VAPOTHERM

Αντοχή σε θερμοκρασιακή καταπόνηση για μικρό χρονικό διάστημα

οC

+220

Εργαστήριο VAPOTHERM

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

Πάχος (mm)

Συσκευασία

Επικαλύψεις

Διαστάσεις (cm)

Φύλλα/Δέμα

m2/δέμα

Φ. Χάρτου

Φ. Αλουμινίου

25

250 Χ 60

16

24,00

ΝΑΙ

30

250 Χ 60

14

21,00

ΝΑΙ

ΝΑΙ

40

250 Χ 60

10

15,00

ΝΑΙ

ΝΑΙ

50

250 Χ 60

8

12,00

ΝΑΙ

ΝΑΙ

80

250 Χ 60

5

7,5

ΝΑΙ

Ενδιάμεσα πάχη,καθώς και ειδικές επικαλύψεις είναι δυνατόν να παραχθούν κατόπιν ειδικής συμφωνίας.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Οι θερμομονωτικές πλάκες TEMPRA συνίσταται να αποθηκεύονται σε στεγασμένους και αεριζόμενους χώρους. Οι παραπάνω αναφερόμενες ιδιότητες είναι ενδεικτικές και η VAPOTHERM HELLAS LTD διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής αυτών. Η VAPOTHERM HELLAS LTD δεν ελέγχει τον τρόπο εφαρμογής των προϊόντων της, συνεπώς δεν φέρει ευθύνη για τυχούσα εσφαλμένη εφαρμογή αυτών.

6.2.3. Πλάκες ξυλόμαλλου HERAKLITH

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΛΑΚΩΝ ΞΥΛΟΜΑΛΛΟΥ HERAKLITH

Περιγραφή

Πάχος (cm)

Συσκευασία

Μονάδα μέτρησης

Κωδικός

Φύλλα/ παλ

m2/ παλ

m2/ παλ

HERAKLITH-C
πλάκες
ξυλομάλλου με τσιμέντο
2,00 m x 0,50 m

2,50

70

70,00

1,750

m2

10301

3,50

50

50,00

1,750

10302

5,00

35

35,00

1,750

10303

7,50

24

24,00

1,800

10304

HERATEKTA-C
πλάκες ξυλομάλλου
με πυρήνα
διογκ. πολυστερίνης
2,00 m x 0,50 m

2,50

70

70,00

1,750

10305

3,50

50

50,00

1,750

10306

5,00

35

35,00

1,750

10307

7,50

24

24,00

1,800

10308

TEKTALAN
πλάκες ξυλομάλλου
με πυρήνα
πετροβάμβακα
2,00 m x 0,50 m

5.00*

35

35,00

1,750

10309

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΞΥΛΟΜΑΛΛΟΥ HERAKLITH

Περιγραφή

Μονάδα μέτρησης

Κωδικός

Πλέγμα αρμών RIFUSI σε ρολά 50 x 0,10 m

m

10310

Πλαστικά καρφιά
(100 τεμ/σάκο)

Μικρό μέγεθος

τεμ.

10311

Μεγάλο μέγεθος

10312

Πλαστικά βύσματα
(100 τεμ/σάκο)

SP1

65 mm

10313

SP2

85 mm

10314

SP3

105 mm

10315

SP4

135 mm

10316

Πλαστικά βύσματα
(1000 τεμ/σάκο)

8 x 85 mm

10317

8 x 110 mm

10318

Πλαστικά βύσματα
(700 τεμ/σάκο)

10 x 70 mm

10319

Πλαστικά βύσματα
(500 τεμ/σάκο)

10 x 90 mm

10320

10 x 110 mm

10321

Στηρίγματα μονώσεων (100 τεμ/σάκο)

10322

Καρφί στερέωσης HERAKLITH σε ξύλο με πλαστική κεφαλή

60 mm

κιβώτιο
400 τεμ

10323

Bίδα στερέωσης HERAKLITH σε ξύλο

60 mm

κιβώτιο
100 τεμ

10324

6.2.4. Παπλώματα και Πλάκες Πετροβάμβακα HΕRALAN

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΠΛΩΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ HERALAN

Περιγραφή

Διαστάσεις (m)

Πάχος(mm)

m2/ρολό

m2/ρολό

Μονάδα μέτρησης

Κωδικός

Πάπλωμα με γαλβανιζέ
πλέγμα HERALAN
WM-D7

8,00 x 1,00

30

8,0

0,24

m2

10617

6,00 x 1,00

40

6,0

10615

5,00 x 1,00

50

5,0

0,25

10616

4,00 x 1,00

60

4,0

0,24

10617

3,00 x 1,00

80

3,0

10618

100

0,30

10619

120

0,36

10620

Πάπλωμα με γαλβανιζέ
πλέγμα HERALAN
WM-D8

8,00 x 1,00

30

8,0

0,24

10621

6,00 x 1,00

40

6,0

10622

5,00 x 1,00

50

5,0

0,25

10609

4,00 x 1,00

60

4,0

0,24

10637

3,00 x 1,00

80

3,0

10611

100

0,30

10612

120

0,36

10613

Πάπλωμα με γαλβανιζέ
HERALAN WM-D10

8,00 x 1,00

30

8,0

0,24

10602

6,00 x 1,00

40

6,0

10623

5,00 x 1,00

50

5,0

0,25

10601

4,00 x 1,00

60

4,0

0,24

10624

3,00 x 1,00

80

3,0

10625

100

0,30

10626

120

0,36

10627

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΛΑΚΩΝ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ HERALAN

Περιγραφή

Διαστάσεις (m)

Πάχος(mm)

πλάκες/ δέμα

m2/δέμα

m2/δέμα

Μονάδα μέτρησης

Κωδικός

Πλάκες HERALAN
DP 30

1000 x 600

30

18

10,8

0,324

m2

10628

40

15

9,0

0,360

10501

50

12

7,2

0,360

10630

Πλάκες HERALAN
DP 40

30

15

9,0

0,270

10631

40

12

7,2

0,288

10608

50

10

6

0,300

10607

Πλάκες HERALAN
DP 50

30

16

9,6

0,288

10605

40

12

7,2

0,288

10632

50

10

6,0

0,300

10606

Πλάκες HERALAN
DP 70

30

16

9,6

0,288

10603

40

12

7,2

0,288

10633

50

10

6

0,240

10604

Πλάκες HERALAN
DP 100

20

18

10,8

0,216

10634

30

12

7,2

0,216

10635

40

10

6,0

0,240

10636

50

8

4,8

0,240

10610

Πλάκες HERALAN
DDP 150

20

12

7,2

0,144

10638

30

8

4,8

0,144

10639

40

6

3,6

0,144

10640

50

4

2,4

0,120

10641

Πλάκες Heralan DP-8 Alu
με επένδυση αλουμινίου

30

8

4,8

0,240

10644

Τervol Lam-040 Alu
πάπλωμα αλουμινίου

8000 x 1000

20

8

0,160

10645

Πάπλωμα
WF 40

7000 x 1000

50

7

0,350

10646

6000 x 1000

60

6

0,360

10647

5000 x 1000

80

5

0,400

10648

4000 x 1000

100

4

0,400

10649

6.2.5. Παπλώματα και Πλάκες Υαλοβάμβακα ISOVER

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΠΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΩΝ ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑ ISOVER

Περιγραφή

Διαστάσεις (m)

Πάχος (mm)

Συσκευασία (m2)

Μονάδα μέτρησης

Κωδικός

Πάπλωμα ISOVER ISOCOMFORT

1,20 x 17,00

30

20,40

m2

10732

1,20 x 14,00

40

16,80

10733

1,20 x 10,00

50

12,00

10734

1,20 x 9,50

60

11,40

10735

1,20 x 7,00

80

8,40

10736

1,20 x 5,5

100

6,60

10737

Πάπλωμα Αλουμινίου ISOCOMFORT ALU

1,20 x 17,00

30

20,40

10738

1,20 x 14,00

40

16,80

10739

1,20 x 10,00

50

12,00

10740

1,20 x 9,50

60

11,40

10741

1,20 x 7,00

80

8,40

10742

1,20 x 5,5

100

6,60

10743

Ρολοποιημένες πλάκες PAR, για εσωτερικό γυψοσανίδων

2 x 0,60 x 15,00

45

18,00

10724

2 x 0,60 x 10,00

70

12,00

10725

Πλάκες ISOVER υδροπαωθητικές Ε 40

1,20 x 0,60

40

8,64

10726

1,20 x 0,60

50

7,20

10727

1,20 x 0,60

60

5,76

10728

Πλάκες ISOVER υδροπαωθητικές Ε 60 S

1,20 x 0,60

40

8,64

10729

1,20 x 0,60

50

7,20

10730

1,20 x 0,60

60

5,76

10731

Ηχομονωτικό δαπέδου FONAS

ρολλό 1 x 20

2,8

20,00

10744

6.2.6. Πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης ISOPOR

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΛΑΚΩΝ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ISOPOR

Περιγραφή

Πάχος (mm)

Συσκευασία (m2)

Μονάδα μέτρησης

Κωδικός

Φύλλα/ δέμα

m2/ δέμα

m2/ δέμα

ISOPOR S
Πλάκες μπλε διογκ. πολυστερίνης
για μόνωση στοιχείων από σκυρόδεμα
2.500 mm x 600 mm

25

16

24,00

0,600

m2

10552

30

14

21,00

0,630

10551

40

10

15,00

0,600

10553

50

8

12,00

0,600

10550

60

7

15,50

0,630

10554

ISOPOR W
Πλάκες μπλε διογκ. πολυστερίνης
για μόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας
2.500 mm x 600 mm

25

16

24,00

0,600

10555

30

14

21,00

0,630

10556

40

10

15,00

0,600

10557

50

8

12,00

0,600

10558

60

7

10,50

0,630

10559

6.2.7. Διογκωμένος Περλίτης και Περλιτομπετόν (Περλομπετόν) METAPERL

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΛΙΤΗ

Περιγραφή

Συσκευασία (m3)

Κωδικός

σάκος

ISOPERL A1 Οικοδομικός Περλίτης 0 – 2,5 mm

σάκος
0,1 m3
(100lt)

5,30

10751

ISOPERL A Οικοδομικός Περλίτης 0 – 4,0 mm

5,50

10752

AGROPERL Ανθοκηπουρική 1 – 5,0 mm

5,80

10753

A3
Υποκατάστατο ασβέστη, σε μορφή σκόνης, για τσιμεντοκονιάματα. Κατανάλωση:
20 Κg / m3 κονιάματος

35 σάκοι
των 40 Kg
ανά παλέττα

Μον. Μέτρ.

10754

σάκος

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΛΙΤΟΜΠΕΤΟΝ METAPERL

Περιγραφή

Συσκευασία (m3)

Μον. Μέτρ.

Κωδικός

Perlomix
Θερμοηχομονωτικό περλιτόδεμα
Κατανάλωση: 11 kg τσιμέντο/σάκο Metaperl

30 σάκοι
των 50 lt
ανά παλέττα, 1,5 m3/παλέτα

m3

10751

40 σάκοι
των 50 lt
ανά παλέττα, 2,0 m3/παλέτα

m3

10750

6.2.8. Στοιχεία πορομπετόν ALFABLOK

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ-ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΡΟΜΠΕΤΟΝ ALFABLOK

Περιγραφή

Πάχος (cm)

Συσκευασία

Μονάδα μέτρησης

Κωδικός

τεμ / παλέττα

m3 / παλέττα

m3 / παλέττα

ALFABLOK

60 x 25 cm

6,66 τεμ/m2

5,00

144τεμ 5cm
12τεμ 15cm

1,3500

27,000

m3

10523

7,50

102τεμ 7,5cm
12τεμ 10cm

1,3275

17,656

10520

10,00

60

0,9000

9,000

10521

12,50

48

0,9000

7,200

10522

15,00

36

0,8100

5,427

10524

17,50

30

0,7875

4,489

10525

20,00

30

0,9000

4,500

10526

22,50

24

0,8100

3,564

10527

25,00

24

0,9000

3,600

10528

Πρέκια 150x25x10

10,00

45

1,6875

10529

Πρέκια 150x25x15

15,00

30

1,6875

10530

Πρέκια 150x25x20

20,00

21

1,575

10531

Πρέκια 150x25x25

25,00

18

1,6875

10532

Kανάλι σενάζ 60x25x20

20,00

24

0,7200

10533

Δομική κόλλα λευκή
ALFABLOK

Κατανάλωση
1 σακ/m3

σάκοι 25 kg
54 σάκοι/παλ

σάκος

10534

6.3. Υλικά Προστασίας & Στεγάνωσης

Η σειρά των στεγανωτικών προϊόντων ESHA περιλαμβάνει ασφαλτικές στεγανωτικές μεμβράνες, ασφαλτικά γαλακτώματα και διαλύματα για προστασία και στεγανοποίηση επιφανειών, υλικά σφραγίσεως αρμών, ακρυλικά, εποξειδικά, πολυουρεθανικά, πολυσουλφιδικά υλικά και οξειδωμένη άσφαλτο.

Η ESHA αντιπροσωπεύει επίσης κατ’ αποκλειστικότητα στεγανωτικά προϊόντα ή εξαρτήματα στεγάνωσης των διακεκριμένων αλλοδαπών Οίκων Vandex, Sarnafil, Italprofili και Politex.

Η ESHA παρέχει συνεχή τεχνική υποστήριξη και πιστοποιητικά από αναγνωρισμένα ανεξάρτητα εργαστήρια για κάθε ένα από τα προϊόντα της. Επιπλέον η παραγωγική της διαδικασία και η περιβαλλοντική διαχείριση έχουν πιστοποιηθεί από τον ΕΛΟΤ με ISO 9001 και ISO 14001 αντίστοιχα.

Συνοπτική παρουσίαση των στεγανωτικών προϊόντων της ESHA που χρησιμοποιούνται στο σύστημα ESHA Oxygen και σε άλλες εφαρμογές στεγανοποίησης:

6.3.1. Ασφαλτικές μεμβράνες
– Ελαστομερείς
– Πλαστομερείς
– Οξειδωμένης Ασφάλτου
– Αυτοκόλλητες
– Εξαεριστικής στρώσης
– Αντιριζικές
– Ειδικές

6.3.2. Πολυμερείς μεμβράνες
– Μεμβράνες Sarnafil
– Μεμβράνες Agru
– Μεμβράνες Esha Universal

6.3.3. Μεμβράνες κεραμοσκεπών
– Ασφαλτικές Μεμβράνες
– Πολυμερείς Μεμβράνες

6.3.4. Ασφαλτικά κεραμίδια

6.3.5. Τσιμεντοειδή υλικά

6.3.6. Επαλειπτικά υλικά

6.3.7. Υλικά σφράγισης αρμών

6.3.8. Εξαρτήματα στεγάνωσης

6.3.9. Εποξειδικά υλικά

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα στεγανωτικά υλικά επικοινωνήστε μαζί μας.

6.4. Αποστραγγιστικές Μεμβράνες, Γεωυφάσματα, Στρώματα συγκράτησης
υγρασίας, υποστρώματα φύτευσης, βοηθητικά εξαρτήματα

Τα προβλήματα υγρασίας στις κατασκευές ξεκινάνε πολλές φορές από λανθασμένο σχεδιασμό και κατασκευή του συστήματος αποστράγγισης των ομβρίων υδάτων.

Τα προβλήματα αυτά προκαλούνται π.χ. από λιμνάζοντα νερά σε σημεία ανεπαρκών ρύσεων, υπερχείλιση των αγωγών αποχέτευσης ομβρίων υδάτων λόγω μικρότερης διατομής από την απαιτούμενη, «μπούκωμα» των στρώσεων αποστράγγισης και υπερχείλιση των ομβρίων υδάτων, κ.λ.π.

Ο σωστός σχεδιασμός του συστήματος αποστράγγισης και η επιλογή ποιοτικών υλικών αποστράγγισης απομακρύνεται ένα μεγάλο ποσοστό παραγόντων που προκαλούν εμφάνιση υγρασίας.

Τα υλικά που προσφέρει η Esha για αποστράγγιση, είτε σε υπόγειες κατασκευές, είτε σε φυτεμένα δώματα είναι επιλεγμένα με βάση την εξειδίκευση στο αντικείμενο και τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής. Είναι κατασκευασμένα από πολυμερή υλικά ( HDPE ή PS ), που είναι μεν ελαφριά αλλά με μεγάλη αντοχή σε συμπίεση και δεν «μπουκώνουν» όπως το παραδοσιακό χαλίκι.

Για τα φυτεμένα δώματα η ESHΑ δεν σταματάει μόνο στη στεγάνωση και την αποστράγγιση, αλλά προσφέρει ολοκληρωμένη τεχνολογία κατασκευής φυτεμένων δωμάτων συμπληρώνοντας την ποικιλία των υλικών της με ειδικές στρώσεις συγκράτησης υγρασίας, υποστρώματα φύτευσης, γεωϋφάσματα και βοηθητικά εξαρτήματα.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την κατηγορία προϊόντων επικοινωνήστε μαζί μας.

Προηγούμενη σελίδα: 5. Κατασκευή φυτεμένου δώματος

Επιστροφή στην κεντρική σελίδα αυτής της ενότητας: Πράσινες Στέγες (φυτεμένο δώμα ή ταρατσόκηπος)

Μοιράσου το στα social media