Επιλογή Προϊόντων Συστήματος HYPERDESMO
ανά Πεδίο Εφαρμογής

Πιο κάτω παρουσιάζονται αναλυτικά τα προϊόντα του συστήματος HYPERDESMO που απαιτούνται για το κάθε είδος εφαρμογής. Πριν δώσετε την παραγγελία σας, επικοινωνήστε μαζί μας, για να επιβεβαιώσουμε τα είδη και τις ποσότητες των προϊόντων που χρειάζεστε. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα να γίνει η εφαρμογή των υλικών από δικό μας συνεργείο.

 1. Δώματα / Ταράτσες
  1. Εκτεθειμένα
   1. από Τσιμέντο
    1. Ισχυρό
     • Αγκυρωτικό:AQUADUR
     • Τελικό Προϊόν: HYPERDESMO®-LV
    2. Ρηγματωμένο ή Μη Ισχυρό
     • Αγκυρωτικό: MICROSEALER-50
     • Τελικό Προϊόν:  Πολυεστερικό Ύφασμα + HYPERDESMO®-LV
   2. από Ασφαλτόπανο
    1. Με Ψηφίδα
     • Αγκυρωτικό: UNIVERSAL PRIMER-2K-4060
     • Τελικό Προϊόν: HYPERDESMO®-LV
    2. Χωρίς Ψηφίδα
     • Αγκυρωτικό: UNIVERSAL PRIMER-2K-4060
     • Τελικό Προϊόν: HYPERDESMO®-LV
   3. από Πλακάκια
    1. Επισμαλτωμένα
     1. Για επικάλυψη
      • Αγκυρωτικό: AQUADUR
      • Τελικό Προϊόν: HYPERDESMO®-LV
     2. Για διαφάνεια
      • Αγκυρωτικό: PRIMER-T
      • Τελικό Προϊόν: HYPERDESMO®-T
    2. Μη Επισμαλτωμένα
     1. Για επικάλυψη
      • Αγκυρωτικό: MICROSEALER-50
      • Τελικό Προϊόν: HYPERDESMO®-LV
   4. από Μέταλλο
    1. Οξειδωμένο
     • Αγκυρωτικό: PRIMER-PU
     • Τελικό Προϊόν: HYPERDESMO®-LV
    2. Μη Οξειδωμένο
     • Αγκυρωτικό: AQUADUR
     • Τελικό Προϊόν: HYPERDESMO®-LV
  2. Μη Εκτεθειμένα
   1.  από Τσιμέντο
    1. Ισχυρό
     • Αγκυρωτικό: AQUADUR
     • Τελικό Προϊόν: HYPERDESMO®-PB-2K
    2. Ρηγματωμένο ή Μη Ισχυρό
     • Αγκυρωτικό: MICROSEALER-50
     • Τελικό Προϊόν: Πολυεστερικό Ύφασμα + HYPERDESMO®-LV
   2. από Ασφαλτόπανο
    1. Με Ψηφίδα
     • Αγκυρωτικό: UNIVERSAL PRIMER-2K-4060
     • Τελικό Προϊόν: HYPERDESMO®-PB-2K
    2. Χωρίς Ψηφίδα
     • Αγκυρωτικό:UNIVERSAL PRIMER-2K-4060
     • Τελικό Προϊόν: HYPERDESMO®-PB-2K
   3. από Πλακάκια
    1. Επισμαλτωμένα
     • Αγκυρωτικό: AQUADUR
     • Τελικό Προϊόν: HYPERDESMO®-LV
    2. Μη Επισμαλτωμένα
     • Αγκυρωτικό: MICROSEALER-50
     • Τελικό Προϊόν: HYPERDESMO®-LV
   4. από Μέταλλο
    1. Οξειδωμένο
     • Αγκυρωτικό: PRIMER-PU
     • Τελικό Προϊόν: HYPERDESMO®-LV
    2. Μη Οξειδωμένο
     • Αγκυρωτικό: AQUADUR
     • Τελικό Προϊόν:HYPERDESMO®-PB-2K
 2. Βεράντες / Μπαλκόνια
  1. Εκτεθειμένα
   1. από Τσιμέντο
    1. Ισχυρό
     • Αγκυρωτικό: AQUADUR
     • Τελικό Προϊόν: HYPERDESMO®-LV
    2. Ρηγματωμένο ή Μη Ισχυρό
     • Αγκυρωτικό: MICROSEALER-50
     • Τελικό Προϊόν: Πολυεστερικό Ύφασμα + HYPERDESMO®-LV
   2. από Ασφαλτόπανο
    1. Με Ψηφίδα
     • Αγκυρωτικό: UNIVERSAL PRIMER-2K-4060
     • Τελικό Προϊόν: HYPERDESMO®-LV
    2. Χωρίς Ψηφίδα
     • Αγκυρωτικό: UNIVERSAL PRIMER-2K-4060
     • Τελικό Προϊόν: HYPERDESMO®-LV
   3. από Πλακάκια
    1. Επισμαλτωμένα
     1. Για επικάλυψη
      • Αγκυρωτικό: AQUADUR
      • Τελικό Προϊόν: HYPERDESMO®-LV
     2. Για διαφάνεια
      • Αγκυρωτικό: PRIMER-T
      • Τελικό Προϊόν: HYPERDESMO®-T
    2. Μη Επισμαλτωμένα
     1. Για επικάλυψη
      • Αγκυρωτικό: MICROSEALER-50
      • Τελικό Προϊόν: HYPERDESMO®-LV
   4. από Μέταλλο
    1. Οξειδωμένο
     • Αγκυρωτικό: PRIMER-PU
     • Τελικό Προϊόν: HYPERDESMO®-LV
    2. Μη Οξειδωμένο
     • Αγκυρωτικό: AQUADUR
     • Τελικό Προϊόν: HYPERDESMO®-LV
  2. Μη Εκτεθειμένα
   1. από Τσιμέντο
    1. Ισχυρό
     • Αγκυρωτικό: AQUADUR
     • Τελικό Προϊόν: HYPERDESMO®-PB-2K
    2. Ρηγματωμένο ή Μη Ισχυρό
     • Αγκυρωτικό: MICROSEALER-50
     • Τελικό Προϊόν: Πολυεστερικό Ύφασμα + HYPERDESMO®-LV
   2. από Ασφαλτόπανο
    1. Με Ψηφίδα
     • Αγκυρωτικό: UNIVERSAL PRIMER-2K-4060
     • Τελικό Προϊόν: HYPERDESMO®-PB-2K
    2. Χωρίς Ψηφίδα
     • Αγκυρωτικό: UNIVERSAL PRIMER-2K-4060
     • Τελικό Προϊόν: HYPERDESMO®-PB-2K
   3. από Πλακάκια
    1. Επισμαλτωμένα
     • Αγκυρωτικό: AQUADUR
     • Τελικό Προϊόν: HYPERDESMO®-LV
    2. Μη Επισμαλτωμένα
     • Αγκυρωτικό: MICROSEALER-50
     • Τελικό Προϊόν: HYPERDESMO®-LV
   4. από Μέταλλο
    1. Οξειδωμένο
     • Αγκυρωτικό: PRIMER-PU
     • Τελικό Προϊόν: HYPERDESMO®-LV
    2. Μη Οξειδωμένο
     • Αγκυρωτικό: AQUADUR
     • Τελικό Προϊόν:HYPERDESMO®-PB-2K
 3. Ζαρντινιέρες
  1. από Τσιμέντο
   1. Ισχυρό
    • Αγκυρωτικό: AQUADUR
    • Τελικό Προϊόν: HYPERDESMO®-PB-1K
   2. Μη Ισχυρό
    • Αγκυρωτικό: MICROSEALER-50
    • Τελικό Προϊόν: HYPERDESMO®-PB-1K
   3. Ρηγματωμένο
    • Αγκυρωτικό: MICROSEALER-50
    • Τελικό Προϊόν: Πολυεστερικό Ύφασμα + HYPERDESMO®-PB-2K
  2. με Ασφαλτικό υπόστρωμα
   • Αγκυρωτικό: UNIVERSAL PRIMER-2K-4060
   • Τελικό Προϊόν: HYPERDESMO®-PB-1K
 4. Χώροι στάθμευσης (Βαφές Δαπέδων)
  1. από Τσιμέντο
   1. Ισχυρό
    1. Πολυουρεθανικής Βάσης
     • Αγκυρωτικό: AQUADUR
     • Τελικό Προϊόν: HYPERDESMO®-D
    2. Εποξεικής Βάσης
     • Αγκυρωτικό: AQUADUR
     • Τελικό Προϊόν: EPOXY RESIN-51-FLOORING
 5. Υπόγεια
  1. Εσωτερική Στεγανοποίηση
   1. από Τσιμέντο
    1. Ισχυρό
     • Τελικό Προϊόν: HYGROSMART®-SILEX
  2. Εξωτερική Στεγανοποίηση
   1. από Τσιμέντο
    1. Ισχυρό
     1. ενός συστατικού
      • Τελικό Προϊόν: HYPERDESMO®PB – MONO, HYPERDESMO®-PB-1K
     2. δύο συστατικών
      • Αγκυρωτικό: AQUADUR
      • Τελικό Προϊόν: HYPERDESMO®-PB-2K
 6. Πισίνες
  1. Εσωτερική Στεγανοποίηση
   1. από Τσιμέντο
    1. Ισχυρό
     1. Επίστρωση Πλακιδίων
      • Τελικό Προϊόν: HYGROSMART®-FLEX
     2. Επικάλυψη με Βαφή
      • Προεργασία: HYGROSMART®-IMPER
      • Αγκυρωτικό: AQUADUR
      • Τελικό Προϊόν: EPOXY RESIN-51-POOL
  2. Εξωτερική Στεγανοποίηση
   1. από Τσιμέντο
    1. Ισχυρό
     1. ενός συστατικού
      • Τελικό Προϊόν: HYPERDESMO®PB – MONO, HYPERDESMO®-PB-1K
     2. δύο συστατικών
      • Αγκυρωτικό: AQUADUR
      • Τελικό Προϊόν: HYPERDESMO®-PB-2K
 7. Δεξαμενές
  1. Εσωτερική Στεγανοποίηση
   1. από Τσιμέντο
    1. Ισχυρό
     • Αγκυρωτικό: AQUADUR
     • Τελικό Προϊόν: HYPERDESMO®-2K-W
  2. Εξωτερική Στεγανοποίηση
   1. από Τσιμέντο
    1. Ισχυρό
     1. ενός συστατικού
      • Τελικό Προϊόν: HYPERDESMO®PB – MONO, HYPERDESMO®-PB-1K
     2. δύο συστατικών
      • Αγκυρωτικό: AQUADUR
      • Τελικό Προϊόν: HYPERDESMO®-PB-2K

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
Τα πιο πάνω προϊόντα παράγονται από την ελληνική βιομηχανία παραγωγής, πώλησης και εξαγωγής χημικών προϊόντων ALCHIMICA.
Οι πιο πάνω πληροφορίες προέρχονται από το δικτυακό τόπο του προμηθευτή.
Η ALCHIMICA κάνει μόνο χονδρική πώληση.
Η Smart Technical Solutions κάνει ημιχονδρική πώληση σε μηχανικούς και συνεργεία όλων των ειδικοτήτων για χρήση των υλικών στα έργα τους και λιανική πώληση σε τελικούς χρήστες που εφαρμόζουν τα υλικά με δικά τους μέσα στα κτίριά τους.

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Η Smart Technical Solutions διαθέτει δικό της συνεργείο εφαρμογής με μεγάλη εμπειρία στην εφαρμογή των προϊόντων της ALCHIMICA. Αν δεν θέλετε να κάνετε την εφαρμογή μόνοι σας, επικοινωνήστε μαζί μας για να κάνουμε αυτοψία και να σας δώσουμε προσφορά.

Ζαρντινιέρες

από Τσιμέντο
Ισχυρό
Αγκυρωτικό:
AQUADURΤελικό Προϊόν:
HYPERDESMO®-PB-2K HYPERDESMO®-PB-1K

Μοιράσου το στα social media