HYPERDESMO-LV

πολυουρεθανικό στεγανωτικό υλικό

για υγρομόνωση και προστασία ταρατσών και άλλων επιφανειών

Υλικό πολυουρεθανικής βάσεως, χαμηλού ιξώδους για στεγάνωση & προστασία.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Περιγραφή Εφαρμογής (case study)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το HYPERDESMO ® -LV είναι χαμηλού ιξώδους χυτή ελαστική μεμβράνη, πολυουρεθανικής βάσεως, ενός συστατικού. Πολυμερίζεται με την υγρασία της ατμόσφαιρας και σχηματίζει μονολιθική στεγανωτική μεμβράνη με άριστη πρόσφυση σε όλη την επιφάνεια. Περιέχει μικρή ποσότητα διαλύτη (xylol) οπότε δεν απαιτείται επιπλέον αραίωση.
Αποτελείται από καθαρή, ελαστομερή, υδρόφοβη, πολυουρεθανική ρητίνη η οποία, μαζί με ειδικά ανόργανα συστατικά, παρέχει στο προϊόν εξαιρετική αντίσταση στις καιρικές συνθήκες, στα χημικά, στην ηλιακή ακτινοβολία UV, σε μηχανικές και θερμικές καταπονήσεις.
Εφαρμόζεται με ρολό, βούρτσα ή ψεκασμό (airless 200-250 bar) σε δυο στρώσεις με ελάχιστη κατανάλωση 1.5-1.8 kg/m2 .

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Στεγάνωση και προστασία:
• Ελενίτ και λαμαρίνας,
• γυψοσανίδων και τσιμεντοσανίδων,
• ασφαλτόπανου,
• μεμβράνης EPDM,
• λουτρών,
• βεραντών και μπαλκονιών,
• δωμάτων / ταρατσών,
• χώρων στάθμευσης,
• γεφυρών,
• σταδίων,
• αρδευτικών καναλιών.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
∆εν προτείνεται για:
• Επιφάνειες με χαμηλή συνεκτικότητα,
• στεγάνωση επιφανειών πισίνας οι οποίες έρχονται σε απευθείας επαφή με επεξεργασμένο με χημικά νερό,
• Σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας και υγρασίας ή σε περίπτωση που το υπόστρωμα δεν είναι απόλυτα στεγνό, συνιστάται η χρήση HYPERDESMO ® .
Σε σκούρο χρώμα για εκτεθειμένη χρήση, απαιτείται επίχριση μετά την εφαρμογή με μια λεπτή στρώση HYPERDESMO ® -ΑDY-E (πάντα χρωματισμένο).

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Άριστη πρόσφυση και στεγάνωση σημείο προς σημείο.
• Μεμβράνη χωρίς ενώσεις.
• Μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία.
• ∆ιαπερατότητα υδρατμών.
• Αντοχή στην υδρόλυση και στους μικροοργανισμούς.
• Κάλυψη μικρορωγμών.
• Αντοχή στα χημικά και στη τριβή.
• Ενός συστατικού – ευκολία εφαρμογής.
• Εξαιρετική ελαστικότητα.
• ∆υνατότητα συγκόλλησης υλικών επένδυσης (π.χ. πλακίδια) απ’ ευθείας στην μεμβράνη.
• Κατάλληλο για πόσιμο νερό, μετά τον πολυμερισμό της μεμβράνης.
• Εύκολη δυνατότητα επέμβασης και άμεση επιδιόρθωση χωρίς εργατικό κόστος.
• Προσθετικά, όπως ACCELERATOR-3000A, είναι διαθέσιμα για ειδικές συνθήκες.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Κατάλληλα υποστρώματα:
Σκυρόδεμα, αμιαντόπλακες, γαρμπιλομωσαϊκό, ταρατσόπλακες, ανθεκτικές ακρυλικές και ασφαλτικές επαλείψεις, ξύλινες επιφάνειες, οξειδωμένα μέταλλα και, με ειδικό αστάρι, γαλβανιζέ και αλουμίνιο. Για άλλες επιφάνειες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τεχνικό μας τμήμα.
Συνθήκες υποστρώματος όπου δεν απαιτείται αστάρι:
• Σκληρότητα επιφάνειας: R 28 = 15 Mpa.
• Υγρασία επιφάνειας: W < 10%.
• Θερμοκρασία εφαρμογής: t = 5-35oC.
• Σχετική υγρασία ατμόσφαιρας: < 85%.
Συνθήκες υποστρώματος όπου απαιτείται αστάρι: Βλέπε πίνακα επιλογής αγκυρωτικού.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Καθαρίζουμε την επιφάνεια από τα σαθρά υλικά, σκόνη, φυτικούς οργανισμούς, άλατα, λάδια, κλπ.
Τα σαθρά υλικά πρέπει να λειαίνονται και να απομακρύνονται με τα κατάλληλα εργαλεία.
Οι γυαλιστερές επιφάνειες πρέπει να αγριεύονται ή να χρησιμοποιείται αστάρι AQUADUR ή PRIMER-Τ. Στην περίπτωση άοπλης εφαρμογής του υλικού, οι ενδεχομένως υπάρχουσες έντονες ρηγματώσεις της επιφάνειας απαιτούν επισκευή πριν τη τελική στρώση με πολυουρεθανική μαστίχη HYPERSEAL ® -25LM . Πριν την εφαρμογή ανακατεύουμε το υλικό χειροκίνητα ή με αναδευτήρα σε χαμηλές στροφές για περίπου 2-3 λεπτά. Εφαρμόζεται με ρολό, βούρτσα ή ψεκασμό (airless 200-250 bar). Οι στρώσεις (διαφορετικών αποχρώσεων) εφαρμόζονται διαδοχικά κάθε 6-24 ώρες, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.
Δείτε εδώ το σχετικό βίντεο της εφαρμογής.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Πρώτη στρώση: 0.8-0.9 kg/m 2 .
∆εύτερη στρώση: 0.7-0.9 kg/m 2 .
Για εφαρμογή με ψεκασμό: 0.8 kg/m 2 ανά στρώση.
Ελάχιστη συνολική κατανάλωση: 1.5-1.8 kg/m 2 .

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Τα εργαλεία καθαρίζονται αρχικώς με στεγνό χαρτί / ύφασμα και στη συνέχεια με SOLVENT-01. ∆εν προτείνεται επαναληπτική χρήση ρολών.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
1 kg, 6 kg, 15 kg, 25 kg και βαρέλια 200 kg.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Στην αρχική του συσκευασία, κι εφ’ όσον δεν έχει ανοιχτεί, τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής σε θερμοκρασία 5-25 o C σε ξηρούς χώρους. Από τη στιγμή που θα ανοιχτεί, πρέπει να καταναλωθεί άμεσα.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Περιέχει διαλύτες οι οποίοι είναι εύφλεκτοι. Να εφαρμόζεται μακριά από γυμνές φλόγες και σπινθήρες. Να μην εφαρμόζεται σε κλειστούς, χωρίς επαρκή μηχανικό εξαερισμό, χώρους και χωρίς χρήση μασκών ενεργού άνθρακα. Οι διαλύτες είναι βαρύτεροι από τον ατμοσφαιρικό αέρα, άρα έρπουν στο έδαφος. Ζητήστε απαραίτητα το Φυλλάδιο Ασφαλείας (M.S.D.S.) του υλικού.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
Το προϊόν αυτό παράγεται από την ελληνική βιομηχανία παραγωγής, πώλησης και εξαγωγής χημικών προϊόντων ALCHIMICA.
Οι πιο πάνω πληροφορίες προέρχονται από το δικτυακό τόπο του προμηθευτή.
Η ALCHIMICA κάνει μόνο χονδρική πώληση.
Η Smart Technical Solutions κάνει ημιχονδρική πώληση σε μηχανικούς και συνεργεία όλων των ειδικοτήτων για χρήση των υλικών στα έργα τους και λιανική πώληση σε τελικούς χρήστες που εφαρμόζουν τα υλικά με δικά τους μέσα στα κτίριά τους.

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Η Smart Technical Solutions διαθέτει δικό της συνεργείο εφαρμογής με μεγάλη εμπειρία στην εφαρμογή των προϊόντων της ALCHIMICA. Αν δεν θέλετε να κάνετε την εφαρμογή μόνοι σας, επικοινωνήστε μαζί μας για να κάνουμε αυτοψία και να σας δώσουμε προσφορά.

Μοιράσου το στα social media