Peneseal Pro

Ψεκαζόμενο στεγανοποιητικό υλικό σκυροδέματος χημικής ενδο-επιφανειακής δράσης.

Περιγραφή
To Peneseal Pro είναι σχεδιασμένο για στεγανοποίηση επιφανειών σκυροδέματος που είναι εκτεθειμένες σε θερμική καταπόνηση. Είναι ψεκαζόμενο υγρό υλικό που δημιουργεί ένα ενδο-επιφανειακό φράγμα το οποίο προστατεύει το σκυρόδεμα από την διείσδυση νερού και σφραγίζει όλες τις ρωγματώσεις πλάτους έως και 2mm. Όταν ψεκάζεται σε ήδη καθαρισμένη επιφάνεια σκυροδέματος αντιδρά με το υδροξείδιο του ασβεστίου του σκυροδέματος και το νερό δημιουργώντας ενδο-επιφανειακό gel πυριτικού ασβεστίου που λειτουργεί σαν μόνιμο φράγμα.  Το προϊόν αυτής της αντίδρασης σφραγίζει τους πόρους, τους τριχοειδής διαδρόμους και τις ρωγμές μέχρι 2mm. Για όσο υπάρχει η παρουσία νερού, το προϊόν παραμένει ενεργό και έχει την δυνατότητα να σφραγίζει και νέες τριχοειδής ρωγματώσεις ενώ εμποδίζει την διείσδυση νερού, ρύπων και χλωροϊόντων.


Προτεινόμενες Εφαρμογές
Εξαιτίας της αντοχής του Peneseal Pro στην θερμική καταπόνηση είναι ιδανικό για επιφάνειες σκυροδέματος όπως
 ταράτσες
 εξέδρες πισινών
 καταστρώματα γεφυρών
 πεζούλια και εξωτερικές επιφάνειες
 υψηλής κυκλοφορίας δρόμους, αεροδιάδρομους
και γενικά οπουδήποτε υπάρχει σκυρόδεμα εκτεθειμένο στις έντονες  καιρικές συνθήκες.


Πλεονεκτήματα
 Σφραγίζει υπάρχουσες ρωγμές πλάτους 2.0mm. Nέες τριχοειδής ρωγματώσεις θα σφραγιστούν κατά την επαφή τους με νερό
 Προστατεύει ενάντια στην προσβολή νερού, χλωριούχων και θειικών ενώσεων. Ενισχύει την αντίσταση σε χημική προσβολή, σε ενανθράκωση και σε αφαλατώσεις. Ανθεκτικό σε όξινη και αλκαλική προσβολή
 Η ενδο-επιφανειακή του φύση δεν επηρεάζει την πρόσφυση άλλων υλικών που εφαρμόζονται στην ίδια επιφάνεια μεταγενέστερα
 Αυξάνει την σκληρότητα επιφάνειας
 Aπλή, γρήγορη και οικονομική εφαρμογή σε σύγκριση με άλλες μεθόδους στεγανοποίησης με μεμβράνες
 Είναι διαλυτό στο νερό και έρχεται σε πλήρη συμφωνία με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς καθώς και με τους κανονισμούς ασφάλειας και υγιεινής
 Είναι έτοιμο για κυκλοφορία 6 ώρες μετά την πρώτη ωρίμανση με νερό χωρίς να επηρεάζεται η προστασία. Δεν ξεφλουδίζει, ούτε σχίζεται ενώ μπορεί να γυαλιστεί.
 Είναι μη τοξικό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κατασκευές σκυροδέματος που έρχονται σε επαφή με πόσιμο νερό.
 Εναπομείναντες κατασκευαστικές ατέλειες εντοπίζονται και διορθώνονται εύκολα.


Τεχνικές ιδιότητες
Χρώμα:                   Διάφανο
Ειδικό Βάρος:           Περίπου 1.12kg/ltr


Κατανάλωση
1kg για 4-6m2 (4m2 για τραχείες και πορώδεις, 6m2 για λείες και πυκνές επιφάνειες και 5m2 για κανονικής απορροφητικότητας επιφάνειες).
Για ρωγμές: επιπλέον 1kg για κάθε 5m ρωγμής.


Προετοιμασία Επιφάνειας
 Κατεστραμμένες επιφάνειες, κυψέλες, φωλιές, κλπ. διευρύνονται και επισκευάζονται με Penecrete Mortar
 Oι επιφάνειες πρέπει να έχουν σκυροδετηθεί τουλάχιστον 14 ημέρες πριν (συνίσταται 28 ημέρες), να είναι καθαρές και απαλλαγμένες από σκόνη (όχι υγρές επιφάνειες)
 Υπολείμματα από αντικολλητικά έλαια ξυλοτύπου, υλικά ωρίμανσης και παλιές επιστρώσεις πρέπει να απομακρύνονται πλήρως
 Η θερμοκρασία πρέπει να είναι μεταξύ +5°C και +35°C
 Αποφεύγεται την εφαρμογή κατά την διάρκεια βροχής ή εάν υπάρχει ενδεχόμενο βροχής καθώς και κατά την διάρκεια δυνατών ανέμων
 Παλιό ή ενανθρακωμένο σκυρόδεμα μπορεί να χρειαστεί να επεξεργαστεί με ασβέστιο για την διατήρηση της αντίδρασης


Διαδικασίες Εφαρμογής
Αναδεύουμε πάντα το υλικό πριν από την χρήση
1.   Οι ρωγμές υπερκαλύπτονται με Peneseal Pro σε αναλογία 1lt για κάθε 5m
2.   Εφαρμόστε το προϊόν πάνω στην επιφάνεια στην προτεινόμενη κατανάλωση. Ψεκάστε με χαμηλή πίεση και σε συνθήκες που επικρατούν ασθενείς άνεμοι
3.   Όταν η επιφάνεια στεγνώσει (touch dry) (2 με 6 ώρες από την στιγμή της εφαρμογής) η επιφάνεια υπερκαλύπτεται με άφθονο νερό. Στην περίπτωση βροχόπτωσης πριν στεγνώσει το προϊόν απαιτείται δεύτερη επίστρωση αφού στεγνώσει η επιφάνεια από το νερό της βροχής
4.   24 ώρες μετά τον πρώτο πλημμυρισμό με νερό, η επιφάνεια πλημμυρίζεται και πάλι με άφθονο νερό
5.   Μετά από 24 ώρες ακολουθεί πλημμύρισμα της επιφάνειας για τρίτη φορά
6.   Μετά και τον τρίτο πλημμυρισμό η επιφάνεια καλύπτεται με νερό για την πιστοποίηση της στεγανωτικής της ικανότητας.


Εξοπλισμός
Ο εξοπλισμός ποικίλλει από εργαλεία ψεκασμού για μικρές επιφάνειες έως μηχανικά ψεκαστικά συστήματα για μεγάλα έργα. Με απλό χειροκίνητο ψεκαστήρα πλάτης καλύπτεται επιφάνεια από 100-150m2 ανά ώρα.
Μετά από κάθε χρήση ο εξοπλισμός πρέπει να καθαριστεί σχολαστικά με νερό. Επικοινωνήστε με την Penetron Hellas για επιπλέον οδηγίες στην χρήση ψεκαστικών μέσων.


Σημειώσεις
 Το Peneseal Pro δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο ή σαν λύση σε προβλήματα κακού σχεδιασμού, ατελειών κατασκευής ή μερεμετιών.
 Το Peneseal Pro δεν είναι κατάλληλο για επισκευές ρωγμών που οφείλονται σε κακό σχεδιασμό ή στατικούς λόγους. Σε αρμούς εργασίας, συστολής, διαστολής, προϊόντα
όπως το Penecrete Mortar,  υδροφραγή και ελαστομερή σφραγιστικά πρέπει να χρησιμοποιούνται μαζί με το Peneseal Pro.
 Για την σκλήρυνση δαπέδου χρησιμοποιείται το Penetron Liquid Floor Hardener αντί του Peneseal Pro.
 Στην περίπτωση στεγανοποίησης αρνητικών πιέσεων εφαρμόζεται το Penetron αντί του Peneseal Pro.
 To Peneseal Pro εφαρμόζεται σε σκυρόδεμα που περιέχει ιπτάμενη τέφρα, ποζολάνες ή σκωρίες, εκτός εάν τα παραπάνω συστατικά υπερβαίνουν το 30% των συνολικών συστατικών του τσιμέντου στο μίγμα σκυροδέματος. Αύξηση της αποτελεσματικότητας της δράσης του Peneseal Pro πραγματοποιείται με επιφανειακή επεξεργασία του σκυροδέματος με ασβέστιο. Αυτό επίσης θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα δράσης σε παλιά και έντονα εξανθρακωμένα σκυροδέματα.
 Μεγάλες ρωγματώσεις θα πρέπει να σφραγιστούν με Peneseal Pro γεμίζοντας αυλάκια που δημιουργούνται με την κατασκευή αμφίπλευρα μικρών φραγμάτων αναχαίτισης.


Αποθήκευση
Το Peneseal Pδεν έχει περιορισμό σε διάρκεια ζωής αρκεί να είναι αποθηκευμένο σε κατάλληλους χώρους και σε καλά σφραγισμένα δοχεία. Για το λόγο αυτό κρατήστε τα δοχεία πολύ καλά κλεισμένα και μην εκθέτεται το προϊόν σε απευθείας ηλιακή ακτινοβολία.


Συσκευασία
Δοχεία 20kg και βαρέλια 200kg.

Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας και άλλοι όροι συνεργασίας

Για παραλαβή από την έδρα της εταιρείας ή των τοπικών αντιπροσώπων της δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Για αποστολή ισχύουν οι περιορισμοί ελάχιστης παραγγελίας που αναφέρονται στη σελίδα Όροι Συνεργασίας με Πελάτες.


Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης
Kρατήστε τα δοχεία κλειστά και αποφύγετε εκτεταμένη έκθεση στον ήλιο. Να αποφεύγεται η αποθήκευση σε συνθήκες παγετού.
Το Peneseal Pro είναι μη τοξικό και βιοαποικοδομήσιμο και δεν είναι εύφλεκτο και εκρηκτικό. Η κατάποση δεν έχει εμφανίσει παρενέργειες.
Πρέπει να αποφεύγεται την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Σε περίπτωση που το υλικό έρθει σε επαφή με το δέρμα και τα μάτια πρέπει να ξεπλύνετε την περιοχή με άφθονο νερό και να ζητήσετε αμέσως ιατρική συμβουλή. Πρέπει να χρησιμοποιούνται προστατευτικά γάντια κατά την χρήση. Κατά την εφαρμογή σε κλειστό περιβάλλον ενδείκνυται η χρήση αναπνευστικού εξοπλισμού.
Μην ψεκάζεται το Peneseal Pro πάνω σε γυαλί, αλουμίνιο, ξύλο ή βαμμένες επιφάνειες. Εάν συμβεί αυτό απομακρύνετε το προϊόν με νερό.
Η Penetron Hellas διαθέτει κατανοητό και πρόσφατα ενημερωμένο φυλλάδιο για την ασφαλή χρήση των προϊόντων Penetron. Κάθε τεχνικό φυλλάδιο περιέχει πληροφορίες υγείας και ασφάλειας για την προστασία των υπαλλήλων σας και των πελατών σας.
Προτείνουμε να επικοινωνήσετε με το τεχνικό ήμα της Penetron Hellas προκειμένου να παραλάβετε αντίγραφο του φυλλαδίου αυτού πριν την αποθήκευση και χρήση του προϊόντος.


Εγγύηση
Η ΙCS/Penetron International εγγυάται ότι τα προϊόντα της παράγονται κάτω από πιστοποιημένες με ISO διαδικασίες, περιέχουν όλα τα συστατικά στις σωστές αναλογίες, είναι πολύ υψηλής ποιότητας και δεν εμφανίζουν κανένα ελάττωμα. Σύμφωνα με την εγγύηση αυτή , θα αντικατασταθεί χωρίς καμία επιβάρυνση οποιοδήποτε προϊόν εφόσον αποδειχθεί ότι είναι ελαττωματικό, έχουν τηρηθεί αυστηρά οι δημοσιευμένες οδηγίες εφαρμογής και εφόσον το προϊόν αυτό έχει κριθεί κατάλληλο για την συγκεκριμένη εφαρμογή. Η ΙCS/Penetron International Ltd. δεν εγγυάται την καταλληλότητα των προϊόντων της για κάθε εφαρμογή. Ο χρήστης σε συνεργασία με τον διανομέα των προϊόντων θα προσδιορίσουν την καταλληλότητα του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη χρήση με δική τους ευθύνη και κίνδυνο.
Ενώ έχει ληφθεί κάθε μέριμνα έτσι ώστε οι πληροφορίες που δίνονται στο έντυπο αυτό να είναι σωστές δεν θα πρέπει να αποτελέσουν μέρος οποιουδήποτε συμβολαίου. Οι αγοραστές των προϊόντων θα πρέπει να εξακριβώσουν εάν η εταιρεία έχει κάνει κάποιες αλλαγές στις προδιαγραφές ή στις λεπτομέρειες εφαρμογής από τότε που έχει τυπωθεί το έντυπο αυτό.


Νομική Σημείωση
Όλες οι υποδείξεις, τα τεχνικά στοιχεία και τα πειραματικά δεδομένα που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος είναι βασισμένα στα αποτελέσματα ελεγχόμενων εργαστηριακών δοκιμών ή σε πραγματικά αποτελέσματα εργοταξιακών εφαρμογών.
Παρόλα αυτά η ICS/Penetron International δεν δίνει οποιασδήποτε μορφής εγγύηση αναφορικά με αυτά τα δεδομένα.  Σε κάθε περίπτωση τα στοιχεία αυτά παρέχονται με καλή πίστη βασισμένα στην μέχρι την έκδοση αυτού του φυλλαδίου εμπειρία της ICS/Penetron International.
Λόγω των διαφορετικών συνθηκών αποθήκευσης, διαχείρισης και εφαρμογής των υλικών η ICS/Penetron International δεν αποδέχεται καμία νομική ευθύνη που θα προκύψει από τα επακόλουθα των εφαρμογών αποτελέσματα.
Προτείνεται στους πιθανούς χρήστες των προϊόντων να κάνουν δειγματοληπτική δοκιμή σε μικρές ποσότητες για να καθορίσουν την καταλληλότητα του εκάστοτε προϊόντος σε σχέση με τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης εφαρμογής.
Οι χρήστες των προϊόντων θα πρέπει να ανατρέχουν πάντα στην πιο πρόσφατη έκδοση του τεχνικού φυλλαδίου προϊόντος.

Μοιράσου το στα social media